Sunteți pe pagina 1din 9

Embedded Systems

Homework 2018-2019
1. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează corelația dintre codurile PRN (Pseudo Random
Noise) GPS (Global Positioning Sistem) nr. 6 şi 15.
 Valori de intrare: două coduri PRN (vectori unidimensionali) cu 1023 chips-uri (valori
binare).
 Valori de ieşire: vector cu valorile corelației. Afișați pe câte o linie fiecare valoare
împreună cu indexul ei.
 Folosiți codurile PRN disponibile la comm.pub.ro/~arusu/SoC/
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de corelație din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

2. Scrieți un proiect (Dev) C++ care înmulțește două matrici 8 x 8 care conţin numere complexe.
 Valori de intrare: două matrici cu elemente aleatorii complexe (le creați înainte), stocate
ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: vector cu valorile înmulțirii. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de înmulțire matrici din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

3. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează corelația dintre codurile PRN (Pseudo Random
Noise) GPS (Global Positioning Sistem) nr. 8 şi același cod deplasat cu trei chips-uri (biți) la
dreapta.
 Valori de intrare: codul PRN (vector unidimensionali) cu 1023 chips-uri (valori binare).
 Valori de ieşire: vector cu valorile corelației. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Folosiți codurile PRN disponibile la comm.pub.ro/~arusu/SoC/
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de corelație din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

4. Scrieți un proiect Matlab care verifică dacă valoarea maximă (în valoare absolută) dintr-un
vector de numere complexe este mai mare decât un anumit prag.
 Valori de intrare: vector unidimensional cu 100 de numere aleatorii complexe (parte reală
și parte imaginară) (le creați înainte); prag (întreg, ales empiric) .
 Valori de ieşire: variabila-steag cu valoarea 1/0 în cazul în care condiţia este îndeplinită
sau nu; Indicele valorii maxime din vector.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de căutare din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

5. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează inversul unei matrici 8 x 8 care conţin numere
complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: vector cu valorile obținute. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de inversare matrici din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".
6. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează autocorelația codului PRN (Pseudo Random
Noise) GPS (Global Positioning Sistem) nr. 5.
 Valori de intrare: codul PRN (vector unidimensionali) cu 1023 chips-uri (valori binare).
 Valori de ieşire: vector cu valorile corelației. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Folosiți codurile PRN disponibile la comm.pub.ro/~arusu/SoC/
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de corelație din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

7. Scrieți un proiect (Dev) C++ care:


 găsește secvența “10100” într-un vector cu 200 de valori binare;
 verifică dacă se indeplinește condiția: secvențele sunt la 25 biți distanță una de alta.
 Valori de intrare: vector unidimensionali cu 200 de valori binare.
 Valori de ieşire: indicele la care se găsesc secvențele; variabila-steag cu valoarea 1/0 în
cazul în care condiţia este îndeplinită sau nu.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

8. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează determinantul unei matrici 4 x 4 care conţine
numere complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: valoarea obținuta a determinantului.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de calcul determinant din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

9. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează media și varianța pentru modulele elementelor de
pe fiecare linie a unei matrici 4 x 200, care conţine numere complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: matrici 4 x 1 cu valorile obținute.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de calcul medie și varianță din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

10. Scrieți un proiect (Dev) C++ care schimbă frecvența de eșantionare a unui semnal (vector cu
200 de eșantioane).
 Trebuie să decimeze vectorul, păstrînd doar fiecare al patrulea eșantion.
 Apoi se interpolează vectorul rezultat, adăugând trei copii după fiecare eșantion (de
exemplu 8,5,2 -> 8,8,8,8,5,5,5,5,2,2,2,2).
 Valori de intrare: vector cu 200 de elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte).
 Valori de ieşire: vector cu elemente complexe.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

11. Scrieți un proiect (Dev) C++ care adună, element cu element, valorile absolute ale
elementelor din două matrici 16 x 16 care conţin numere complexe.
 Valori de intrare: două matrici cu elemente aleatorii complexe (le creați înainte), stocate
ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: vector cu valorile adunării. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de adunare matrici din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

12. Scrieți un proiect Matlab care găsește primele trei valori în ordine descrescătoare (în valoare
absolută) dintr-un vector de numere complexe.
 Valori de intrare: vector unidimensional cu 200 de numere aleatorii complexe (parte reală
și parte imaginară) (le creați înainte).
 Valori de ieşire: raportul dintre primele două maxime; Indicele celor trei valori maxime
din vector.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de căutare din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

13. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează transpusa unei matrici 12 x 8 care conţine
numere complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: vector cu valorile obținute. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de transpunere matrici din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

14. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează corelația dintre codurile PRN (Pseudo Random
Noise) GPS (Global Positioning Sistem) nr. 9 şi același cod deplasat cu un chip (bit) la stânga.
 Valori de intrare: codul PRN (vector unidimensionali) cu 1023 chips-uri (valori binare).
 Valori de ieşire: vector cu valorile corelației. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Folosiți codurile PRN disponibile la comm.pub.ro/~arusu/SoC/
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de corelație din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

15. Scrieți un proiect (Dev) C++ care:


 calculează modulul fiecărui element al unei matrici 16 x 16 care conţine numere
complexe.
 normează toate elementele prin împărțirea la maximul modulelor.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: matrice cu valorile normate obținute și maximul, afișat separat. Afișați
fiecare valoare pe câte o linie împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de calcul a modulului din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

16. Scrieți un proiect (Dev) C++ care schimbă frecvența de eșantionare a unui semnal (vector cu
100 de eșantioane).
 Trebuie să decimeze vectorul, păstrînd doar fiecare al doilea eșantion.
 Apoi se interpolează vectorul rezultat, adăugând patru copii după fiecare eșantion (de
exemplu a,b,c -> a,a,a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,c,c,c).
 Valori de intrare: vector cu 100 de elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte).
 Valori de ieşire: vector cu elemente complexe.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".
17. Scrieți un proiect (Dev) C++ care scade, element cu element, valorile absolute ale
elementelor din două matrici 20 x 20 care conţin numere complexe.
 Valori de intrare: două matrici cu elemente aleatorii complexe (le creați înainte), stocate
ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: vector cu valorile adunării. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de scădere matrici din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

18. Scrieți un proiect Matlab care găsește primele patru valori în ordine crescătoare (în valoare
absolută) dintr-un vector de numere complexe.
 Valori de intrare: vector unidimensional cu 200 de numere aleatorii complexe (parte reală
și parte imaginară) (le creați înainte).
 Valori de ieşire: raportul dintre primele două minime; Indicele celor 4 valori minime din
vector.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de căutare din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

19. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează transpusa unei matrici 4 x 16 care conţin
numere complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: vector cu valorile obținute. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de transpunere matrici din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

20. Scrieți un proiect (Dev) C++ care:


 calculează modulul fiecărui element al unei matrici 32 x 32 care conţine numere
complexe.
 normează toate elementele prin împărțirea la maximul modulelor.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: matrice cu valorile normate obținute și maximul, afișat separat. Afișați
fiecare valoare pe câte o linie împreună cu indexul ei.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de calcul a modulului din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

21. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează media și varianța pentru modulele elementelor
de pe fiecare coloană a unei matrici 160 x 12, care conţine numere complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: matrici 1 x 12 cu valorile obținute.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de calcul medie și varianță din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

22. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează determinantul unei matrici 4 x 4 care conţin
numere complexe.
 Valori de intrare: o matrice cu elemente aleatorii complexe (parte reală și parte
imaginară) (le creați înainte), stocate ca un vector unidimensional.
 Valori de ieşire: valoarea obținuta a determinantului.
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de calcul determinant din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".

23. Scrieți un proiect (Dev) C++ care calculează corelația dintre codul PRN (Pseudo Random
Noise) GPS (Global Positioning Sistem) nr. 6 şi același cod deplasat circular cu două chips-uri
(biți) la dreapta.
 Valori de intrare: codul PRN (vector unidimensionali) cu 1023 chips-uri (valori binare).
 Valori de ieşire: vector cu valorile corelației. Afișați fiecare valoare pe câte o linie
împreună cu indexul ei.
 Folosiți codurile PRN disponibile la comm.pub.ro/~arusu/SoC/
 Puteţi utiliza doar operaţii matematice simple, cum ar fi +, -, *, /, sqrt, fără funcții gata
scrise.
 Utilizați comentarii pentru a explica codul!
 Verificați rezultatul cu funcția specifică de corelație din Matlab.
 Scrieți şi explicați o versiune optimizată (folosind doua procedee de la laborator) a
codului pentru Freescale SC3850 cu 4 ALU în paralel dacă doriţi o notă mai mare decât
7.
 Trimiteți programul (tot proiectul, inclusiv sursele .cpp și .m) până pe 02.06.2019 printr-
un e-mail cu titlul "Homework ES AWC Last Name First Name subject nr. X".