Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ENERGETICĂ
DEPARTAMENTUL DE PRODUCERE ŞI UTILIZARE A
ENERGIEI

Anul universitar: 2011 – 2012 Specializarea: ETN

TEMA PROIECTULUI DE LICENŢĂ


al absolventului Dragan Vicentiu, promoţia 2011-2012,
în vederea susţinerii în sesiunea din iulie 2012

1. TITLUL TEMEI: Calculul termohidraulic al unui generator de abur CANDU 6

2. ELEMENTE INIŢIALE ALE LUCRĂRII: Date de proiect si caracteristici constructive


ale generatorului de abur CANDU-6

3. CONŢINUTUL MEMORIULUI TEHNIC AL LUCRĂRII:

3.1. Introducere
3.2. Diagrama T-Q a generatorului de abur.
3.3. Determinarea suprafetei de transfer de caldura si a lungimii medii a tevilor.
3.4. Calculul pierderilor de presiune si a multiplului de circulatie
3.5. Concluzii.

4. MATERIAL GRAFIC OBLIGATORIU:

4.1. Schita generatorului de abur


4.2. Material grafic aferent rezultatelor de calcul

5. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ:

5.1. Daniel Dupleac: Termohidraulica instalatiilor nucleare (note de curs),


5.2. D.Dupleac, I.Prisecaru - Termohidraulica reactorilor nucleari de tip CANDU.
Editura Proxima, Bucureşti, 2005.
5.3. Ilie Prisecaru: CNE note curs
5.4. *** Documentaţie CANDU 6

6. TERMEN DE PREDARE: 02.07.2012


Decan prof. dr. ing. George DARIE ….……………………..

Director departament conf. dr. ing. Horia NECULA ….……………………..

Viza Şef Comisie prof. dr. ing. Ilie Prisecaru ….……………………..

Conducător ştiinţific conf. dr. ing. Daniel Dupleac ..…..…………………..

Student Dragan Vicentiu ..………………………..