Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul proiectelor

Profesor coordonator: Studenti:


… Sandu Alexandru-
Andrei
Hosu Andreea
Cuprins
1. Scurtă descriere a proiectului (scopul principal,
beneficiari, posibile surse de finanțare, entități interesate
în realizarea proiectului)
2. Definirea cerințelor proiectului (minimum 4 cerințe). Analiza
cauză-efect şi analiza Pareto. Se vor detalia 2 dintre
principalele cerințe sub forma atributelor şi factorilor care
contribuie la realizarea acestor atribute.
3. Obiectivele proiectului (definite SMART)
4. Stabilirea echipei de proiect.
5. Analiza SWOT
6. Conceperea structurii activităților proiectului (WBS)
7. Analiza riscurilor proiectului
8. Estimarea bugetului proiectului şi studiul de fezabilitate
9. Planificarea activităților proiectului
10. Alocarea resurselor pe activități
11. Urmărirea progresului proiectului (scenarii)
12. Raportarea realizării proiectului

1. Scurtă descriere a proiectului

În România drogurile au devenit o problemă de importantă


natională, numărul de consumatori creşte de la an la an la fel ca
şi numărul de decese provocate de consumul de droguri. De aceea
dorim reducerea numărului tinerilor consumatori de stupefiante,
prin conștientizarea asupra riscurilor şi prin promovarea
stilurilor de viată sănătoasă. Adoleșcentii trebuie să fie
informati despre efectele nocive ale drogurilor in proportie de
75%, şi reducerea numărului de consumatori de droguri şi nu în
ultimul rând, prevenirea riscului majorării numărului de
consumatori de droguri. Este nevoie de o asemenea informare privind
prevenirea și combaterea consumului de droguri pentru a nu-şi
distruge viata, pentru prevenirea unor boli si pentru
implementarea unor modele de schimbare a comportamentului
tinerilor.
Această campanie antidrog se adresează în special publicului
tânar, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani. Informarea şi
sensibilizarea tinerilor şi a comunitătii locale cu privire la
riscurile consumului de droguri se va realiza prin intermediul
unei campanii cultural –informative, astfel încât să se evite
eventualele probleme ce pot apărea în timp referitor la sanatatea
lor și pentru a putea preveni decesul datorat consumului abuziv
al acestor substanțe nocive.
Costurile financiare ale acestui proiect vor fi suportate in
principal de Ministerul Sanatatii, Centrul Român de Monitorizare
a Drogurilor şi Dependentei de Droguri (CRMDDD) şi Organizatia
Salvati Copii, acestia asigurand si baza materiala necesara
desfasurarii campaniei. Avand in vedere ca principalul public
este format din tineri, aceasta campanie se va desfasura foarte
mult in incintele scolilor din judet, Ministerul Educatiei si
Cercetarii punand la dispozitie locurile in care se va desfasura
activitatea.
Entitatile interesate ca acest proiect sa se realizeze ar fi
spitalele din jud. Brasov, atat centrele de reabilitare cat si
cabinetele psihiatrice si psihologice etc.

2. Definirea cerințelor proiectului


Initierea unui program de interes Angajarea pe perioada campaniei a
national de prevenire si asistenta unui asistent medical, a unui
medicala, psihologica si sociala a psiholog care sa fie la dispozitia
consumatorilor si non-consumatorilor tinerilor dornici sa afle mai multe
de droguri informatii
Prezentarea unui curs informativ o Realizarea unor prezentari cu imagini
data pe an, in fiecare institutie de sugestive care sa-i puna pe tineri sa
invatamant, a consecintelor se gandeasca de 2 ori inainte de a
consumului de substante nocive consuma astfel de substante
Realizarea unor sedinte de consiliere Punerea la dispozitie a unui
psihologica consilier

2.1 Analiza Cauza-efect


2.2 Analiza Pareto
3. Obiectivele proiectului (S.M.A.R.T)

Obiective S.M.A.R.T:
- Specifice:
 Elaborarea si implementarea, la nivel national a
unei campanii media de constientizare asupra
riscurilor asociate consumului de substante nocive
 Promovarea pe parcursul campaniei a modalitatilor
sanatoase de petrecere a timpului liber ca
alternative la consumul experimental de droguri
 Cresterea nivelului de informare a populatiei
privind posibilitatea de accesare a serviciilor
existente la nivel national prin promovare a
retelei de prevenire si asistenta integrate a
consumatorilor de droguri
- Masurabile:
 Scaderea cu 35 % a numărului de consumatori de
droguri din Județul Brasov
- Accesibile
 Campania se va realiza daca organizatorii si
participantii ei isi vor da interesul ca aceasta
sa se desfasoare conform planului de activitate
- Relevante
 Reducerea consumului de droguri ar reduce si atat
fabricarea, cat si comercializarea lor in jud.
Brasov
- Incadrate in timp
 De la demararea acestei campanii, ne dorim sa
reusim sa diminuam, sau macar sa convingem
consumatorii, in proportie de 10% sa nu mai consume
substante nocive intr-un timp de aproximativ 10
saptamani, perioada de desfasurare a campaniei
antidrog.

4. Stabilirea echipei de proiect.

Echipa de proiect va fi formata in principal din


personal al Administratiei Nationale Antidrog, medici
specialisti ai Spitalului Judetean Brasov, profesori
initiatori, elevi.
5. Analiza SWOT
Puncte Tari Puncte slabe
-campania abordează o problemă socială de -Rezultatele depind de eforturile celor care
interes general organizează Campania
- are un plan aplicabil pentru cei care doresc să -piaţa neagră a drogurilor
renunţe la stupefiante -publicitate TV scumpă
-se bucură de ajutorul Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Educaţiei
- implicarea unor personae publice de success
- crearea unui site care oferă informaţii şi care
pot oferii sfaturi
Oportunităţi Ameninţări
-realizarea spotului televizat incită curiozitatea -românii nu răspund foarte bine la astfel de
prin faptul că o persoană interesată să renunţe Campanii pentru că nu sunt educaţi în acest
la stupefiante este invitată să cerceteze site-ul sens
campaniei -faptul că informaţiile detaliate se află pe un
site pe internet exclude adeziunea persoanelor
care nu au acces la acest mijloc de comunicare
-campaniile anti-drog sunt numeroase în ţara
noastră

6. Conceperea structurii activităților proiectului (WBS)


7. Analiza riscurilor proiectului
8. Estimarea bugetului proiectului şi studiul de
fezabilitate
9. Planificarea activităților proiectului
10. Alocarea resurselor pe activități
11. Urmărirea progresului proiectului (scenarii)
12. Raportarea realizării proiectului