Sunteți pe pagina 1din 4

Managementul crizelor

Criza resurselor umane-Padurile

http://www.ires.com.ro/articol/serviciu/54/managementul-crizelor

Introducere

În contextul socio-economic actual, crizele de orice tip sunt o amenințare permanentă, iar
companiile încep (sau ar trebui să înceapă) să acorde o atenţie sporită felului în care sunt gestionate
activităţile din interiorul organizaţiei, precum şi posibilelor ameninţări din exterior şi elaborării
unor planuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de criză.
Crizele care pot afecta o organizaţie sunt de multe tipuri, dar nu orice situaţie ameninţătoare
constituie, în mod necesar, o criză. Scopul managementului crizelor este în primul rând prevenirea
acestora, atunci când este posibil, şi gestionarea efectivă a situaţiei de criză deja aparute. În acest
domeniu este esenţială identificarea exactă a factorilor care au capacitatea de a provoca o criză
reală.

Studiul literaturii de specialitate

Termenul de criză putem considera că astăzi este folosit foarte mult fără prea mare
discernamânt şi fără prea multă vigoare, neexistând elaborat şi unanim acceptat un concept teoretic
care să desemneze notele fundamentale ale fenomenului profund, divers, ce poate fi întâlnit în
toate domeniile vieţii sociale şi umane.
Barry McLoglin definește criza ca fiind un eveniment, dezvăluire, acuzație sau set de
probleme interne și externe care amenință integritatea, reputația sau existența unui individ sau
organizație.1
Există, însă, o unanimitate a autorilor care abordează noţiunea de criză în cunoaşterea şi
identificarea etimologică a acestui termen în cuvântul de origine greacă „krisis” cu înţeles de
„decizie”. În ,,Dicţionarul explicativ al limbii române” noţiunea de criză este definită drept:

1
Mc.Longlin,Barry,Risk and Crisis Communication,Ottawa,1996, PG. 10
,,manifestare a unor dificultăţi (economice, politice, sociale etc.); perioada de tensiune, de
tulburare, de încercări (adesea decisive) care se manifestă în societate”.

Cercetare/Studiu de caz
https://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/paduri/Publicatii/Raport%20
taieri%20ilegale%202015.pdf

Pădurea este esențială pentru viața pe Pământ și furnizează servicii fundamentale


umanității. Pădurea contribuie la bunăstarea fizică și spirituală a omului prin: producerea de
oxigen; captarea carbonului; purificarea și retenția apei; protecția împotriva inundațiilor, a
eroziunii și a alunecărilor de teren; susținerea și protejarea biodiversității; producția de lemn, fibre,
biomasă; participarea la definirea identităților culturale și a valorilor spirituale; oferirea cadrului
pentru recreere etc. Cu toate acestea, până la ora actuală, 80% din pădurile lumii au fost distruse
sau degradate.
În România suprafața acoperită de pădure a scăzut dramatic în secolul al XX-lea, ajungând
azi la 28,9%2 . Astfel, ne aflăm mult sub media UE de 32,4%3 și considerabil sub capacitatea și
optimul calculat la 35%4 . În prezent în România pădurile acoperă 6.90 milioane de hectare5 ,
aproximativ jumătate fiind proprietate publică a statului sub administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor – Romsilva R.A., iar cealaltă jumătate proprietate privată a statului, a unităților
administrativ-teritoriale, a obștilor și a persoanelor fizice. Circa 415.000 ha6 de pădure aparțin
micilor proprietari cu suprafețe sub 100 ha și nu sunt administrate, fiind astfel expuse tăierilor
ilegale
Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluţia sa. Dar de la relaţia
iniţială individuală şi oarecum idilică dintre om şi pădure s-a trecut cu timpul la relaţia societate-
pădure.

2
http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-1/
3
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/index_en.html
4
Conform Planului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
5
http://roifn.ro/site/rezultate-ifn-1/ 5
6
http://www.curteadeconturi.ro/publicatii/economie7.pdf
Fig.1: Păduri și altă vegetație forestieră în anul 2014

Sursa: www.insse.ro, 2014


Fig.2: Păduri degradare din România în intervalul 2000-2014

Sursa: www.greenpeace.ro

http://www.icas.ro/uploads/forum_attachments/temp/2996530963.doc