Sunteți pe pagina 1din 1

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ*

pentru admiterea la studiile universitare de doctorat


2018

Se acceptă la Este
secretariatul nevoie de
Nr.crt. Documentul facultăţii / testare
şcolii doctorale C.L.S.
Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de
1. Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi X
Moderne (Universitatea din Bucureşti)
Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile
2. „Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, X
Universitatea de Vest din Timişoara
Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii
3. din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din X
Bucureşti
Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut,
4. Cambridge Certificate, etc.) X
Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine
5. (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, X
Institutul Italian etc.)
Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate
6. de cel puţin 6 luni conform O.M. X
Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de
7. limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi X
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi
8. organisme X

* Minim Nivel B2

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (C.L.S.):


BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021 312 54 54