Sunteți pe pagina 1din 38

mob.

0799 182 405


FOTO BUCOVINA email foto-video@bucovina.ro

SC FOTO BUCOVINA SRL


Str. Silvicultorului, Nr. 6 Mun. Campulung Moldovenesc, Jud. Suceava
mob. 0799 182 405
email foto-video@bucovina.ro

Str. Silvicultorului, Nr. 6


Mun. Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
mob. 0799 182 405
FOTO BUCOVINA email foto-video@bucovina.ro

Jud. Suceava

Str. Silvicultorului, Nr. 6


Mun. Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
Nr. crt. Criterii Punctaj

Domeniul de activitate
1 Producţie 30

Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.


A 2 30
859/2014*

3 Comerţ şi alte activităţi 10


Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
B de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care


1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
C

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care


2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea planului de afaceri
D
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea planului de afaceri
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost în declarată în insolvență sau
faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Criteriul de eligibilitate verificat
CHECK-LIST
(conform Ghidului Solicitantului – procedura oficială a programului de finanțare (Eligibl/Neeligibil
Start Up Nation)
Firmă înregistrată de persoană fizică (dupa data de 30.01.2017) DA #VALUE!
Capital social privat DA
Codul CAEN pentru care se solicita AFN eligibil (verificare pe
Industrii
Anexa 13) din categoria ”producție” , ”industrii creative”, ”comerț
creative
și alte activități”
Solicitarea finanțării pe un singur cod CAEN DA

Forma de constituire SRL

Este o înterprindere autonomă/ legată/ parteneră Autonomă

Nu a avut calitate de acționar sau asociat într-un alt IMM, care a


NU
desfășurat aceeași activitate autorizată

Aplicantul a primit/nu a primit AFN în anii anterior ?


(Aplicanții care nu au primit AFN în anii anteriori, pot aplica pentru
finanțare. Asociatul/actionarul care a primit AFN printr-o societate
aplicantă la program în anii anteriori nu mai poate aplica pentru NU
finanțare. Acționarii/asociații societăților care au semnat acorduri de
finanțare (în vigoare), cu excepția celor care au renunțat la finanțare în
anii precedenți, nu mai pot aplica pentru finanțare )

Criteriul Punctaj

A 30
L
SR
NA

B 15
VI
CO

C 20
BU
O
OT

D 10
.F
SC

E 25
Total 100
Curs Euro 4.66
Plătitor de TVA? NU
Regim TVA: 1.19

Element de investiţie/ Nr.


Nr. Crt. Denumire Preţ unitar
Cheltuieli operationale Bucăţi

ACTIVE CORPORALE
1.1 Aparat foto-video mirorrless 2 11,344.54
1.2 Obiectiv foto-video 12-24 mm 1 7,983.19
1.3 Obiectiv foto-video 25 mm 1 4,705.88
Echipamente tehnologice*, inclusiv

1.4 Obiectiv foto-video 35 mm 1 6,722.69


1.5 Obiectiv foto-video 50 mm 1 6,722.69
1.6 Obiectiv foto-video 135 mm 1 7,983.19
echipamente IT

1.7 Obiectiv foto-video 70-200 mm 1 11,344.54


1.8 Sistem desktop pro 8 core 2 21,008.40
1.9 Monitor 4k 2 5,042.02
1.10 Laptop Apple 1 11,344.54
1.11 Macara video 1 4,201.68
1.12 Stabilizator electronic aparat video 2 6,470.59
1.13 Cameră de acțiune GoPro 2 2,100.84
1.14 Dronă filmare 4k 1 7,983.19
1.15 Husă de transport aparat foto-video 2 420.17
SUBTOTAL 1
2.1 Mobilier, aparatură birotică şi Birou 3 526.00
2.2 sisteme de protecţie a Scaun birou ergonomic 4 369.99
2.3 valorilor umane şi materiale Etajera birou 5 210.00
SUBTOTAL 2
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
ACTIVE NECORPORALE
Pagină web pentru
3.1 prezentarea și promovarea Site 1 6722.69
activităţii
Adobe Photoshop 1 1118.4
Software-uri necesare Adobe Premier Pro 1 1118.4
3.2 desfăşurării activităţii
Vegas Pro 1 1398
SUBTOTAL 3
4 Consultanță Întocmire documentație 1 6722.69
SUBTOTAL 4
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE
TOTAL GENERAL
Valoarea totală Valoarea TVA Valoarea TVA Valoare
fara TVA - lei nedeductibil deductibil eligibila

E
22,689.07 4,310.92 - 27,000.00
7,983.19 1,516.81 - 9,500.00
4,705.88 894.12 - 5,599.99
6,722.69 1,277.31 - 8,000.00
6,722.69 1,277.31 - 8,000.00
7,983.19 1,516.81 - 9,500.00
11,344.54 2,155.46 - 13,500.00
42,016.80 7,983.19 - 49,999.99
10,084.03 1,915.97 - 12,000.00
11,344.54 2,155.46 - 13,500.00
4,201.68 798.32 - 5,000.00
12,941.18 2,458.82 - 15,400.00
4,201.68 798.32 - 5,000.00
7,983.19 1,516.81 - 9,500.00
840.34 159.66 - 1,000.00
161,764.68 30,735.29 - 192,499.97
1,578.00 299.82 - 1,877.82
1,479.96 281.19 - 1,761.15
1,050.00 199.50 - 1,249.50
4,107.96 780.51 - 4,888.47
165,872.64 31,515.80 - 197,388.44
ALE

6,722.69 1,277.31 - 8,000.00

1,118.40 212.50 - 1,330.90


1,118.40 212.50 - 1,330.90
1,398.00 265.62 - 1,663.62
10,357.49 1,967.92 - 12,325.41
6,722.69 1,277.31 - 8,000.00
6,722.69 1,277.31 - 8,000.00
17,080.18 3,245.23 - 20,325.41
182,952.82 34,761.04 - 217,713.85
AMORTIZARE INVESTIŢIE
Intensitatea finanţării: #REF!

Valoarea de Durata de
Element de investiţie Denumire amortizare amortizare

în cazul obiectelor de
Nr. Crt. / Cheltuieli operationale inventar se scrie 0
ACTIVE CORPORALE 1

1.1 #REF! Err:504 #REF!


1.2 #REF! Err:504 #REF!
1.3 #REF! Err:504 #REF!
1.4 #REF! Err:504 #REF!
1.5 #REF! Err:504 #REF!
1.6 #REF! Err:504 #REF!
1.7 #REF! Err:504 #REF!
1.8 #REF! Err:504 #REF!
1.9 #REF! Err:504 #REF!
1.10 #REF! Err:504 #REF!
1.11 #REF! Err:504 #REF!
1.12 #REF! Err:504 #REF!
1.13 #REF! Err:504 #REF!
1.14 #REF! Err:504 #REF!
1.15 #REF! Err:504 #REF!
1.16 #REF! Err:504 #REF!
1.17 #REF! Err:504 #REF!
1.18 #REF! Err:504 #REF!
1.19 #REF! Err:504 #REF!
1.20 #REF! Err:504 #REF!
1.21 #REF! Err:504 #REF!
1.22 #REF! Err:504 #REF!
1.23 #REF! Err:504 #REF!
1.24 #REF! Err:504 #REF!
1.25 #REF! Err:504 #REF!
1.26 #REF! Err:504 #REF!
1.27 #REF! Err:504 #REF!
1.28 #REF! Err:504 #REF!
1.29 #REF! Err:504 #REF!
1.30 #REF! Err:504 #REF!
1.31 #REF! Err:504 #REF!
Echipamente tehnologice*,
inclusiv echipamente IT
Echipamente tehnologice*,
1.32 inclusiv echipamente IT #REF! Err:504 #REF!
1.33 #REF! Err:504 #REF!
1.34 #REF! Err:504 #REF!
1.35 #REF! Err:504 #REF!
1.36 #REF! Err:504 #REF!
1.37 #REF! Err:504 #REF!
1.38 #REF! Err:504 #REF!
1.39 #REF! Err:504 #REF!
1.40 #REF! Err:504 #REF!
1.41 #REF! Err:504 #REF!
1.42 #REF! Err:504 #REF!
1.43 #REF! Err:504 #REF!
1.44 #REF! Err:504 #REF!
1.45 #REF! Err:504 #REF!
1.46 #REF! Err:504 #REF!
1.47 #REF! Err:504 #REF!
1.48 #REF! Err:504 #REF!
1.49 #REF! Err:504 #REF!
1.50 #REF! Err:504 #REF!
1.51 #REF! Err:504 #REF!
1.52 #REF! Err:504 #REF!
1.53 #REF! Err:504 #REF!
1.54 #REF! Err:504 #REF!
1.55 #REF! Err:504 #REF!
1.56 #REF! Err:504 #REF!
1.57 #REF! Err:504 #REF!
1.58 #REF! Err:504 #REF!
1.59 #REF! Err:504 #REF!
1.60 #REF! Err:504 #REF!
1.61 #REF! Err:504 #REF!
1.62 #REF! Err:504 #REF!
1.63 #REF! Err:504 #REF!
1.64 #REF! Err:504 #REF!
SUBTOTAL 1 Err:504
2.1 #REF! Err:504 #REF!
2.2 #REF! Err:504 #REF!
2.3 #REF! Err:504 #REF!
Autoutilitare și autovehicule
2.4 cu destinație specială, cu #REF! Err:504 #REF!
2.5 excepţia vehiculelor simbol #REF! Err:504 #REF!
2.6 G, conform Ordinului MLPTL #REF! Err:504 #REF!
211/2003 cu modificările şi
2.7 completările ulterioare #REF! Err:504 #REF!
2.8 #REF! Err:504 #REF!
2.9 #REF! Err:504 #REF!
G, conform Ordinului MLPTL
211/2003 cu modificările şi
completările ulterioare

2.10 #REF! Err:504 #REF!


SUBTOTAL 2 Err:504

3.1 #REF! Err:504 #REF!


3.2 #REF! Err:504 #REF!
3.3 #REF! Err:504 #REF!
3.4 Mobilier, aparatură birotică şi #REF! Err:504 #REF!
sisteme de protecţie a
3.5 valorilor umane şi materiale #REF! Err:504 #REF!
3.6 #REF! Err:504 #REF!
3.7 #REF! Err:504 #REF!
3.8 #REF! Err:504 #REF!
3.9 #REF! Err:504 #REF!
3.10 #REF! Err:504 #REF!
SUBTOTAL 3 Err:504

4.1 Instalaţii/echipamente #REF! Err:504 #REF!


4.2 specifice în scopul obţinerii #REF! Err:504 #REF!
4.3 unei economii de energie #REF! Err:504 #REF!
4.4 #REF! Err:504 #REF!
4.5 #REF! Err:504 #REF!
SUBTOTAL 4 Err:504
5.1 #REF! Err:504 #REF!
5.2 #REF! Err:504 #REF!
Instalaţii de încălzire sau
5.3 climatizare #REF! Err:504 #REF!
5.4 #REF! Err:504 #REF!
5.5 #REF! Err:504 #REF!
SUBTOTAL 5 Err:504

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 Err:504


ACTIVE CORPORALE 2
Spaţii de lucru, spaţii de
producţie şi spaţii pentru
6 prestări
mopede, servicii şi comerţ
motociclete, Kart, #REF! Err:504 #REF!
7.1 ATV, rulote cu sau fără motor, #REF! Err:504 #REF!
7.2 elevatoare, încărcătoare, #REF! Err:504 #REF!
remorci și semiremorci,
7.3 platforme, izoterme și #REF! Err:504 #REF!
7.4 frigorifice, doc plutitor, #REF! Err:504 #REF!
7.5 șalupe maritime pentru #REF! Err:504 #REF!
călători, ambarcaţii fluviale
SUBTOTAL 7 Err:504

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 Err:504


SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE Err:504
ACTIVE NECORPORALE
8.1 Salarii Err:504
8.2 Chirii - verificati TVA Err:504
8.3 Energie electrică Err:504
8.4 Salarii, utilități, chirii, Gaze Err:504
8.5 Salubritate Err:504
8.6 Telefon Err:504
8.7 Internet Err:504
SUBTOTAL 8 Err:504

Pagină web pentru


prezentarea și promovarea
activităţii inclusive cheltuieli
de promovare on-line si
cheltuieli înregistrare fără
9 hosting. #REF! Err:504 #REF!

10.1 brevete de inventie, francize, #REF! Err:504 #REF!


10.2 etichetare ecologică #REF! Err:504 #REF!
10.3 #REF! Err:504 #REF!
SUBTOTAL 10 Err:504
Cursuri de dezvoltare a
12 abilităţilor antreprenoriale #REF! Err:504
13 Consultanţă #REF! Err:504

14.1 #REF! Err:504 #REF!


14.2 #REF! Err:504 #REF!
14.3 Software-uri necesare #REF! Err:504 #REF!
14.4 desfăşurării activităţii, #REF! Err:504 #REF!
14.5 inclusiv licenţe și software #REF! Err:504 #REF!
pentru comerţul on-line
14.6 #REF! Err:504 #REF!
14.7 #REF! Err:504 #REF!
14.8 #REF! Err:504 #REF!
14.9 #REF! Err:504 #REF!
14.10 #REF! Err:504 #REF!
SUBTOTAL 14 Err:504
Comisionul de garantare
15 datorat FNGCIMM #REF! Err:504
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE
Err:504
TOTAL AMORTIZARE MIJLOACE FIXE Err:504
Amortizare NECORPORALE
Amortizare CORPORALE
Amortizare
anuală 2019 2020

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0
0 0
0 0
2021 Sold final pt bilanţ

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
2018 2019
Casa şi conturi Err:504 Err:504
Profit net #REF! #REF!

Completaţi şi ajustaţi veniturile şi cheltuielile până când obţineţi profit net 2019-2020
ATENŢIE! Casa şi conturi negativă se reglează în principiu prin "Datorii investiţie" şi nu

Venituri / Cheltuieli cu proiect


Se completeaza FARA TVA

A. Producţie
Producţie
Nr. crt. Denumire produs Preţ unitar Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Servicii
Nr. crt. Denumire serviciu Preţ unitar Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Comerţ
Nr. crt. Denumire produse comercializate Preţ unitar Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
Rata de creştere venituri

2018 2019

Rata de creştere

Venituri producţie 0.00 0.00


Venituri servicii 0.00 0.00
Venituri comerţ 0.00 0.00

II. Cheltuieli: marje după perioada de implementare


Nr. crt. Denumire %
1 Marja materii prime / mărfuri şi consumabile
2 Marja alte cheltuieli
3 Marja utilităţi
4 Marja costuri birou / marketing / mentenanţă
0.00%

III. Cheltuieli: chirie, asigurare

Nr. crt. Denumire


1 Chirie
2 Asigurare

IV. Cheltuieli de personal


Se preiau salariile eligibile din sheet "Buget" - în cazul în care este necesar ajustaţi cel
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 1 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2020 2021
Err:504 Err:504
#REF! #REF!

fit net 2019-2020


ii investiţie" şi nu prin majorarea veniturilor la "infinit"!

Venituri 2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Venituri 2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Venituri 2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 2021

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Recomandări marje
RON Productie
- Marja materii prime / mărfuri şi consumabile 20-50%
- Marja alte cheltuieli 5%
- Marja utilităţi 5%
- Marja costuri birou / marketing / mentenanţă 10%
-

Validare / comparare cu che


Validare utilităţi:
Validare chirie:
Validare salarii:
Cost / an - RON fără TVA

ecesar ajustaţi celulele verzi!


#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
andări marje
Servicii Comerţ
5-10% 60-80%
5% 5%
1.5% 1.5%
15% 15%

e / comparare cu cheltuieli eligibile


#REF!
#REF!
#REF!

2018 2019 2020 2021


#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2018 2019 2020 2021
Casa şi conturi Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

Imprumut pentru investitie 2018 2019 2020

Total imprumut #REF! #REF! #REF!


Total dobanda #REF! #REF! #REF!
Total rambursare #REF! #REF! #REF!

C14 + C29= trebuie să fie 100%


Perioadele de rambursare / graţie recomandate să le modificaţi după caz

CREDIT:
Valoarea imprumut #REF!
Dobanda 3.50%
Perioada de rambursare #REF! luni Rambursare/lună
Perioada de gratie 0 luni

2018 2019 2020

Valoarea la inceputul perioadei #REF! #REF! #REF!


Valoarea la sfarsitul perioadei #REF! #REF! #REF!
Dobanda #REF! #REF! #REF!
Rambursare #REF! #REF! #REF!

APORT
% cheltuieli neeligibile din aport: 100%
Acoperire casa negativă
Valoarea imprumut / aport #REF!
Dobanda 0.00%
Perioada de rambursare 3 ani Rambursare/an
Perioada de gratie 12 luni

2019 2020 2021

Valoarea la inceputul perioadei #REF! #REF! #REF!


Valoarea la sfarsitul perioadei #REF! #REF! #REF!
Dobanda #REF! #REF! #REF!
Rambursare #REF! #REF! #REF!
MODEL BILANT PREVIZIONAT

Denumirea elementului
Nr. rd.
A B
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 +206+ 2071
+4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215+216+217+223 1
+ 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-2935) 2
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*) 3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4
ACTIVE CIRCULANTE
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 +
5
451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) 6
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114-591-595-596-598) 7
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 8
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ


DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519) 11
ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 +10-11) 12
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 09) 13

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O


PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381
+441*** +4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481
+451***+453*** +455+456*** +4581 +462+4661 +473***
+509+5186+519) 14
VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15
1.Subvenţii pentru investiţii 16
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
SOLD C 24
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 25
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C 26
(ct. 121) SOLD D 27
Repartizarea profitului (ct. 129) 28
CAPITALURI - TOTAL (rd. 17+20+21+22+23-24+25-26-27) 29

Total activ
Total pasiv
Diferenta

De copiat (Copy, Paste special - Values):


Egalizator
Creanţe
Datorii pana la 1 an
perioada
2018 2019 2020 2021

#REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF!

- - - -
#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!


- - - -
#REF! #REF! - -

Err:504 Err:504 Err:504 Err:504


#REF! #REF! #REF! #REF!
- - - -

#REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
- - - -
200 200 200 200
200 200 200 200
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- #REF! #REF! #REF!
- #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
- - - -
#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

- - - -
- - - -
MODEL CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE
PRESCURTAT
AN 2018 AN 2019 AN 2020 AN 2021
1 1. Cifra de afaceri netă - - - -
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708) - - - -
Alte venituri din exploatare
3 (ct.751+758+7815) #REF! #REF! #REF!

4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3 #REF! #REF! - #REF!


Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi
materiale consumabile aferente activităţii
5 desfaşurate - - - -
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) #REF! #REF! #REF! #REF!
7 Chirii - - - -
8 Utilităţi - - - -
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere - - - -
10 Asigurări - - - -
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,
11 Impozitul pe profit - - - -
12 Alte cheltuieli Err:504 Err:504 - -
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12) Err:504 #REF! #REF! #REF!

14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:


15 Profit ( RD.4-12) #REF! #REF! #REF! #REF!
16 Pierdere (RD.12-4) Err:504 #REF! #REF! #REF!
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL - - - -
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL - #REF! #REF! #REF!
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)
19 (RD,17-18) - #REF! #REF! #REF!
20 VENITURI TOTALE RD.4+17) #REF! #REF! - #REF!
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+21) Err:504 #REF! #REF! #REF!
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21) #REF! #REF! #REF! #REF!
24 Pierdere (rd.21-20) Err:504 #REF! #REF! #REF!
Regim TVA:

MODEL CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN 2018 AN 2019 AN 2020

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) - Err:504 Err:504


A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) Err:504 Err:504 Err:504
1 din vânzări Err:504 Err:504 Err:504
2 din credite primite #REF! - -
alte intrări de numerar (aport propriu,
3 etc.) #REF! - -

4 Alocaţie Financiară nerambursabilă #REF! #REF! -


Total disponibil (I+A) Err:504 Err:504 Err:504
B Utilizari numerar din exploatare Err:504 Err:504 #REF!
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate - - -
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) #REF! #REF! #REF!
3 Chirii - - -
4 Utilităţi - - -
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere - - -
6 Asigurări - - -
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - - -
8 Alte cheltuieli Err:504 Err:504 -
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului) #REF! #REF! -
D Credite - #REF! #REF!
rambursări rate de credit scadente - #REF! #REF!
dobânzi şi comisioane - #REF! #REF!
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3) Err:504 Err:504 Err:504
1 Plăţi TVA Err:504 Err:504 Err:504
2 Rambursări TVA Err:504 Err:504 Err:504
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri - - -
F Dividende - - -

G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) Err:504 Err:504 #REF!


H Flux net de lichidităţi (A-G) Err:504 Err:504 Err:504
II Sold final disponibil (I+H) Err:504 Err:504 Err:504
1.19 1.09 1.05 1.00

AN 2021

Err:504
Err:504
Err:504
-

-
Err:504
#REF!

-
#REF!
-
-

-
-
-
-

-
#REF!
#REF!
#REF!

Err:504
Err:504
Err:504
-
-

#REF!
Err:504
Err:504