Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

1. Înceruiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


Teoria imigraţionistă a apărut în secolul al:
a. XVII-lea; b. XIX-lea; c. XVIII-lea.
Primul ocol al pământului a fost realizat de:
a. Vasco da Gama; b. Fernando Magellan; c. Bartolomeo Diaz.
Brazilia a fost descoperită de navigatorul:
a. Alvarez Cabral b. Cristofor Columb c. James Cook.
Savantul român care a participat la o expediţie în Antarctica a fost:
a. Dinicu Golescu ; b.Ion Ghica c. Emil Racoviţă.
0,50x4=20p

2. Asociaţi fiecărui element din coloana A elementul corespunzător din coloana B:


A B
Nicolaus Olahus Studii româneşti. Cercetări asupra istoriei vechi a României
Miron Costin Hungaria
Robert Roesler Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia
Traiană
A.D. Xenopol De neamul moldovenilor
0,50x4=20p

3. Menţionaţi două idei ale teoriei imigraţioniste elaborate de Robert Roesler.


10p

4. Menţionaţi două informaţii referitoare la civilizaţia românească relatate de călători străini.


10p

5. Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:


A. ,,După aceasta, pe dacii din ţinuturile de dincolo de Dunăre, care au o întindere de un milion de paşi,
i-a prefăcut în provincie Traian, în timpul domniei sale, după ce regele Decebal a fost omorât. Galienus
însă le-a pierdut în timpul domniei sale, iar împăratul Aurelian, chemând de acolo legiunile, le-a aşezat
în Moesia, şi acolo, într-o parte a acesteia a întemeiat Dacia Mediterranea şi Dacia Ripensis...”
(Iordanes, Faptele
romanilor)

B. ,,Văzând Illyricul devastat şi Moesia pierdută, (Aurelianus) a părăsit provincia întemeiată de Traian
peste Dunăre, Dacia, desperând de a o mai putea menţine şi a retras din ea armata şi pe provinciali.
Oamenii luaţi de acolo i-a aşezat în Moesia şi a numit (noua aşezare) Dacia sa (adică Aureliană) care
acum desparte cele două Moesii.”
(Flavius Vopiscus, Viaţa lui Aurelian)

1. Mentionaţi doua informaţii asemănătoare din cele două surse; 10p


2. Ce contradicţii se întâlnesc în cele două surse? 10p
3. Care dintre cele doua surse au putut fi folosite de adversarii continuităţii? 10p
Se acordă 10 puncte din oficiu.