Sunteți pe pagina 1din 5

REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA

1848-1849
Clasa a VIII-a
Cauzele revoluŢiei
 Anul 1848, an revoluţionar în Europa, se
declanşază revoluţii burghezo-democratice în
statele italiene, Franţa, statele germane şi în
Imperiul habsburgic.
 Cauzele revoluţiei române au fost determinate
de starea de înapoiere a Principatelor, protecţia
rusă şi suzeranitatea otomană, precum şi
asuprirea românilor din teritoriile aflate sub
stăpânire străină.
OBIECTIVE URMĂRITE
îmbunătăţirea stării ţăranilor
modernizarea societăţii româneşti
Independenţa
regimuri democratice
unitatea naţională
DOCUMENTE PROGRAMATICE
NR. PROGRAM DATA LOCALITATEA PROVINCIA
CRT.

1 Petiţiunea proclamaţie 27 III1848 IAŞI MOLDOVA

2 Petiţia naţională 3-5 V1848 BLAJ TRANSILVANIA

3 Prinţipiile noastre pentru V 1848 BRAŞOV TRANSILVANIA


reformarea patrie

4 Proclamaţia de la Izlaz- 9 VI 1848 ISLAZ ŢARA


Izlaz RPMÂNEASCĂ

5 Dorinţele partidei VIII 1848 CERNĂUŢI BUCOVINA


naţionale în Moldova
URMĂRILE REVOLUŢIEI
IMEDIATE ÎNDEPĂRTATE
Revoluţia este înfrântă Unirea Principatelor
Reinstaurarea domniile Independenţa
regulamentare Modernizarea societăţii
Revoluţionarii sunt româneşrti
exilaţi