Sunteți pe pagina 1din 2

CRITERII DE APRECIERE A STUDIULUI INDIVIDUAL

Nr. crt. Produse necesare pentru elaborare Criterii de evaluare

1. Poster  Informaţia este corectă din punct de vedere ortografic şi gramatical.


 Expunerea este creativă şi interesantă.
 Informaţia este sintetizată.
 Informaţia este bine organizată.
2. Harta conceptuală  Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor din domeniu (din unitatea de conţinut supusă
evaluării);
 Pertinenţa ideilor şi a concluziilor
 Sistematizarea coezivă a informației
3. Hexagonul  Coerența logică și claritatea ideilor
 Aspectul grafic și ilustrațiile
 Respectarea limitei de întindere în timp
4. Careul întrebărilor  Coerența logică și claritatea ideilor
 Sistematizarea coezivă a informației
5. Diagrama cauzelor și efectelor  Identificarea şi examinarea problemei.
 Corectitudinea linguală.
 Respectarea algoritmului de aplicare a tehnicii.
6. Clustering  Corectitudinea linguală.
 Respectarea algoritmului de aplicare a tehnicii.
 Sistematizarea coezivă a informației
7.  Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor din domeniu (din unitatea de conţinut supusă
evaluării);
Notă informativă
 Pertinenţa ideilor şi a concluziilor, dacă operaţia intelectuală a presupus argumentarea şi
concluzionarea/calitatea produsului;
 Calitatea exprimării orale în limba de instruire.
8.  Construcţia discursului de tip argumentativ
 Conţinutul şi structura argumentării
Eseul argumentativ
 Corectitudinea limbii utilizate, aşezare în pagină, lizibilitate.
9. Pliant  Respectarea subiectului
 Aranjarea corespunzătoare în pagină
 Originalitate și creativitate în organizarea conținutului.
 Sistematizarea coezivă a informației