Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

●Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se
acordă 90 de puncte.Din oficiu se acordă 10 puncte.
●Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I 50 puncte

1. Asociați noțiunile din coloana A cu afirmațiile care li se potrivesc , din coloana B.

COLOANA A COLOANA B
......1.defrișarea pădurilor A.eroziunea solului
......2.pășunat excesiv B.produse petroliere
......3.poluarea solului C.alunecări de teren
......4.poluarea apei D.îngrășăminte chimice, insecticide
E. fum
20 puncte

2. Notează afirmațiile de mai jos cu A, pentru adevărat și F pentru fals, modificați


afirmațiile false astfel încât să devină adevărate:

a. Vânatul și pescuitul nu se practică decât în anumite perioade ale anului și numai de


către persoane autorizate.

b. Pășunatul se practică în orice loc din societate.

c. Pădurile sunt principalele ecosisteme în măsura să ocrotească diversitatea populațiilor


vegetale și animale și să împiedice eroziunea solului.

d. Vânatul excesiv este permis în cazul în care numărul de specii este foarte mare.

e. Supraexploatarea reprezintă: a. valorificarea rațională a resurselor; b. o formă de


poluare; c. un factor de stabilitate a agroecosistemelor; d. folosirea abuzivă a resurselor
naturale.

f. Omul acționează direct asupra componentelor faunei terestre prin: a. vânătoare,


b. defrișarea pădurilor, c. suprapașunat, d. supraexploatarea resurselor naturale.
30 puncte
Clasa a VIII-a
PARTEA a II-a 40 puncte

1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

A.Formula lanţului trofic este:


a) C1-C2-3-P
b) P-C1-C2-C3-D
c) D-C2-C3-P

B.Producătorii sunt organisme:


a) chemoautotrofe
b) heterotrofe
c) fotoautotrofe 5 puncte

2.Asociaţi corect cele două coloane :


…..A)fitofag a) porcul mistreţ,ursul 20 puncte
…..B)zoofag b) ţânţarul,tenia
…..C)omnivor c) girafa,capra neagră
…..D)parazit d) pelicanul,ghepardul

3. Definiţi noţiunile: lanţ trofic, poluarea, supraexploatarea. 5 puncte

4. Daţi exemple de 2 lanţuri trofice terestre şi 2 lanțuri acvatice. 10 puncte

S-ar putea să vă placă și