Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFIC ACTIVITĂȚI REMEDIALE

AN ȘCOLAR 2018-2019

Repartizarea claselor pe zile Repartizarea claselor pe zile


Săptămâna. Învățământ zi Învățământ seral Total ore/
Disciplinele săptămână
Luni Marti Miercuri Joi Vineri Luni Marți Vineri
S16 (6-10.05.2019)
Limba și literatura 11A (1400-1600) 12A (1400-1600) 11B (1400-1600) 12B (1400-1600) 13 (800-1000)
română
Matematică 11B (1400-1600) 11A (1400-1600) 12(800-1000) 13 (800-1000)
12B (1100-1300) 12A (1000-1200)
28
Limba engleză/ 3E(900-1100)
Limba franceză F (1100-1300)
TIC 1E+2E
(1100-1300)
S17 (13-17.05.2019)
Limba și literatura 11A (1400-1600) 12A (1400-1600) 11B (1400-1600) 12B (1400-1600) 12 (1400-1600)
română 13 (800-1000)
Matematică 11B (1400-1600) 11A (1400-1600) 13 (800-1000) 26
12B (1100-1300) 12A (1000-1200)
Biologie/Geografie 12B (1400-1600) 12A(1000-1200)
S18 (20-24.05.2019)
Limba și literatura 11A (1400-1600) 12A (1400-1600) 11B (1400-1600) 12B (1400-1600) 13 (800-1000)
română
Matematică 11B (1400-1600) 11A (1400-1600) 12(800-1000) 13 (800-1000)
12B (1100-1300) 12A (1000-1200)
28
Limba engleză *1E (1200-1400)
2E (1400-1600)
TIC 3E+F
(1100-1300)
S19 (27-31.05.2019)
Limba și literatura 00 00
11A (14 -16 ) 00 00
12A (14 -16 ) 11B (14 -1600)
00
12 (1400-1600)
română 12B (1200-1400) 13 (800-1000)
Matematică 11B (1400-1600) 11A (1400-1600) 13 (800-1000)
12B (1100-1300) 12A (1000-1200)
Limba 3E(900-1100) 28
engleză/Limba F (1100-1300)
franceză
TIC 1E+2E
(1100-1300)
Notă.
*Cei 56 elevi din clasele 12A și 12B, învățământ zi, se vor împărți în patru grupe (conform opțiunilor lor pentru limba modernă), astfel:
1E - grupă de limba engleză cu 14 elevi,
2E - grupă de limba engleză cu 14 elevi,
3E - grupă de limba engleză cu 19 elevi,
F - grupă de limba franceză cu 9 elevi.