Sunteți pe pagina 1din 1

COPYRIGHT © International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health,

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

MODELUL ABC - COMPORTAMENTAL

A ANTECEDENTE C CONSECINłE
Stimuli Prelucrări informaŃionale Principalele întăriri pozitive:
 cunoştinŃe procedurale
 autoeficacitate
 expectanŃe Principalele întăriri negative:

Principalele pedepse:

RezumaŃi pe scurt situaŃia (A) în legătură cu care vă faceŃi probleme (ex. ce ar vedea o  întăriri pozitive
cameră video?)  întăriri negative
A poate fi intern (ex. o emoŃie) sau extern, real sau imaginar  pedeapsă
A poate fi un eveniment trecut, prezent sau viitor

B – COMPORTAMENTUL OPERANT MODIFICAREA ANTECEDENTELOR ŞI A B – NOUL COMPORTAMENT


CONSECINłELOR