Sunteți pe pagina 1din 4

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

Disciplina: Matematică
Număr de ore: 4 ore/săptămână
Număr total de ore: sem I -70 ore; sem al II-lea - 60 ore
Matematică – manual pt. Cls a III-a, autori: Mihăescu,M., Pacearcă,Ș., Dulman, A., Alexe, C.,
Brebenel, O., Ed.INTUITEXT,2016

Unitatea de Comp. Conţinuturi Nr Săpt. Observaţii


învaţare specif. ore
SEMESTRUL I
I.Din nou la 1.1.1.2. Numerele naturale de la 0 la 1000 09 sept.-
școală 1.3. 1.4. Operații cu numere naturale 8 20 sept. 2019
1.5. 1.6. Unități de măsură
2.2.3.1. Figuri și corpuri geometrice
3.2.5.1. Probleme
5.2.6.3. Evaluare
6.4.
II.Pământul 1.1.;1.2. *Numerele naturale cuprinse între 0 12
și poveștile 2.1.;2.2. – 10 000 26 sept.- 10
sale 2.3.;3.1. -formare, citire, scriere comparare, oct. 2019
Numerele 5.2. ordonare, rotunjire;
naturale -formarea, citirea, scrierea numerelor
cuprinse între cu cifrele romane I, V, X.
0 - 10 000 *Organizarea şi reprezentarea
datelor
tabel: rând, coloană, celulă a
tabelului, date din tabel.
III. Apă, 1.2. 16 26oct –
sport și 2.4. *Adunarea şi scăderea numerelor 17 oct. – 03nov.
sănătate 5.1. naturale în concentrul 0 – 10 000, 14 nov. 2019 Vacanță
Adunarea şi 5.2. fără trecere și cu trecere peste ordin înv. primar
scăderea -adunarea şi scăderea; proprietăţi ale si preșc.18
numerelor adunării;
naturale în -număr necunoscut: aflare prin diverse
concentrul metode (metoda mersului invers,
0 – 10 000, metoda balanţei). *Probleme care se
fără trecere și rezolvă prin operaţiile aritmetice
cu trecere cunoscute (adunare și scădere)
peste ordin
IV. Lumea 2.5. *Înmulţirea numerelor naturale în 10 30 nov.
vie – 5.1. concentrul 0 – 100 18 nov. – 9 1 dec – Zile
Alegerea 5.3. -înmulţirea a două numere de o cifră dec. 2016 libere
prietenilor (tabla înmulţirii);
Înmulțirea -înmulţirea a două numere dintre care
numerelor unul este scris cu o cifră (înmulțirea
naturale în unui număr de o cifră cu un număr de
concentrul 0 două cifre);
- 100 -proprietăţile înmulţirii.
V. Natura – 2.5. *Împărţirea numerelor naturale în 16
o colecție de concentrul 0 – 100 12 dec. 2016-
povești vii 5.1. -împărţirea numerelor de două cifre la 20 ian. 2017
Împărțirea un număr de o cifră cu rest 0 (tabla
numerelor 5.3. împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
naturale în *Ordinea efectuării operaţiilor şi
concentrul 0 folosirea parantezelor rotunde
– 100
VI. Tainele 5.1. *Probleme care se rezolvă prin 8 23 ian. – 3
naturii – operaţiile aritmetice cunoscute februarie
probleme și 5.3. (adunare, scădere, înmulțire, 2017
împărțire)
soluții

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ : 4 februarie -12 februarie 2017


SEMESTRUL al II-lea
VII. Jocuri 2.5. *Înmulţirea numerelor naturale în 12 13 febr. – 3
și jucării concentrul 0 – 10 000 martie 2017
Înmulțirea 5.1. -înmulţirea unui număr cu 10, 100;
numerelor -înmulţirea a două numere dintre care
naturale în 5.3. unul este scris cu o cifră;
concentrul -înmulţirea când factorii au cel puţin
0 – 10 000 două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10
000.
SĂPTĂMÂNA ”Școala Altfel” : 6 martie - 10 martie 2017
VIII. Lumea 1.1. *Localizarea unor obiecte 8 13 martie -
de lângă noi -coordonate într-o reprezentare grafică 24 martie
Elemente de 1.2. sub formă de reţea. 2017
geometrie *Figuri geometrice
3.1. -punct, linie dreaptă, linie frântă, linie
curbă, semidreaptă segment;
3.2. -unghi;
-poligoane: pătrat, dreptunghi,
triunghi;
-cerc.
*Axa de simetrie
*Perimetrul
*Corpuri geometrice
-cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
(recunoaştere, identificarea unor
elemente specifice)
IX. Invenții, 2.1. *Fracţii subunitare şi echiunitare cu 8 1 mai- zi
joc și culoare numitorul mai mic sau egal cu 10 27martie- libera
2.2. -diviziuni ale unui întreg: doime, 7 aprilie 2017
Fracții treime, ..., zecime; reprezentări prin
2.3. desene;
-terminologie specifică: fracţie,
2.4. numitor, numărător;
-compararea, ordonarea fracţiilor
5.1. subunitare cu acelaşi numitor.

X. 5.1. *Probleme care se rezolvă prin 7 10 aprilie- Vacanța de


Explorare, operaţiile aritmetice cunoscute; 5 mai 2017 primăvară
experimentar 5.2. metoda reprezentării grafice. 19-30 april
*Organizarea şi reprezentarea 2017
e, 5.3. datelor
comunicare -date din tabele: sortare, extragere, 1 mai-Zi
Probleme ordonare; liberă
-grafice cu bare: construire, extragerea
unor informaţii.
XI. Joc și 4.1. *Unităţi de măsură pentru lungime 8 8 mai-
bucurie -unităţi de măsură: metrul, cu 19 mai 2017
Unități de 4.2. submultiplii, multiplii;
-instrumente de măsură: riglă, metrul
măsură 5.2. de tâmplărie, metrul de croitorie,
ruletă;
-operaţii cu unităţile de măsură pentru
lungime (fără transformări).
*Unităţi de măsură pentru volumul
lichidelor
-unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi
submultiplii;
-operaţii cu unităţile de măsură pentru
volumul lichidelor (fără transformări).
*Unităţi de măsură pentru masă
-unităţi de măsură: kilogramul cu
multiplii şi submultiplii;
-instrumente de măsură: cântarul,
balanţa;
-operaţii cu unităţile de măsură pentru
masă (fără transformări).
*Unităţi de măsură pentru timp
-unităţi de măsură: ora (citirea
ceasului), ziua, săptămâna, anul;
-instrument de măsură: ceasul.
*Unităţi de măsură monetare
-unităţi de măsură: leul şi banul, euro
şi eurocentul;
-schimburi monetare echivalente în
aceeaşi unitate monetară.
XII. 1.1. -Numerele naturale cuprinse între 15 22 mai-
Caleidoscop 1.2. 0-10 000 16 iunie
de vacanță 2.1. -Adunarea și scăderea nr. nat. în
2.2. concentrul 0- 10 000, fără și cu trecere
Recapitulare 2.3. peste ordin
finală 2.4. -Înmulțirea și împărțirea numerelor
2.5. naturale 0-100
3.1. -Probleme care se rezolvă prin cele
3.2. patru operații
4.1. -Înmulțirea nr. nat. în concentrul
4.2. 0-10 000
5.1. -Elemente de geometrie.Fracții
5.2. -Probleme
5.3. -Unități de măsură