Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC Oferta pentru anul şcolar MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

2013-2014
ŞERBAN CIOCULESCU Liceu cursuri de zi
DROBETA TURNU SEVERIN
Clasa a IX-a
-Tehnician îîn activitaă tţi economice(finantţe– Str. TRAIAN, Nr.84
contabilitate) = 28 loc.
-matematica-informatica = 28 loc.
- profil sportiv = 28 loc.

 Acte necesare: Liceul Teoretic ,,Şerban


- adeverintţaă de absolvire a tezelor unice
- copie CI Cioculescu” instituţie
- copie certificat de nasţ tere ACREDITATĂ prin
- adeverintţaă medicalaă
- dosar plic OMEd.CT nr. 5634 în
Nota: În clasa a IX-a - cursuri de zi,
Cursuri serale anul 2006
Clasa a IX-a
absolvenţii se pot înscrie direct la - matematicaă – informaticaă = 28 loc.
secretariatul liceului
- tehnician îîn activitaă tţi economice(finantţe –
contabilitate) = 28 loc.
Absolvenţii şcolilor profesionale,de Clasa a XI-a
ucenici, şcolilor de arte şi meserii ( anul de
- matematicaă – informaticaă = 56 loc.
completare cu certificat de absolvire nivel 2)
- tehnician îîn activitaă tţi economice(finantţe –
pot continua studiile în ciclul superior al
contabilitate) = 28 loc.
liceului. Se pot înscrie şi elevii care nu au
încheiat un nivel de învăţământ.
Cursuri cu frecvenţă redusă Director general
Clasa a IX-a
Prof. ION NĂNUŢI
Pentru orice informaţie contactaţi-ne la nr. - matematicaă – informaticaă = 28 loc.
de telefon: - tehnician îîn activitaă tţi economice(finantţe – Tel. 0723285096
Tel./Fax: 0252-21.41.64 contabilitate) = 28 loc.
Mobil: 0723285096;
0740786113;0733681863. Clasa a XI –a
sau - matematicaă – informaticaă = 56 loc.
e-mail:fundatiagheorghetiteica@yahoo.com - tehnician îîn activitaă tţi economice(finantţe –
contabilitate) = 28 loc.
LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI NU CE OFERIM?  ACTIVITATI ÎN CADRUL
PROIECTELOR INTERNE ŞI
SE PERCEPE TAXĂ DE  MANUALE GRATUITE PE
INTERNAŢIONALE
ŞCOLARIZARE TOT PARCURSUL
ŞCOLARIZĂRII
BAZĂ MATERIALĂ
 MEDITAŢII GRATUITE
 LABORATOR
 PREGĂTIRE PENTRU INFORMATICĂ CU 30
PERFORMANŢĂ ŞI CALCULATOARE
RECUPERARE
PERFORMANTE
 BURSE SOCIALE ŞI DE
STUDII  CONEXIUNE INTERNET
DE MARE VITEZĂ
 COMUNICARE CU FAMILIA
 BIBLIOTECĂ CU PESTE
 ACTIVITĂŢI ARTISTICE ŞI 5.000 VOLUME
EDUCATIVE

 CADRE DIDACTICE CU
 LABORATOARE FOARTE
ÎNALTĂ CALIFICARE BINE DOTATE ŞI
ÎNTREŢINUTE
 ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI
CURENTE ŞI DE PERSPECTIVĂ A  SĂLI DE CLASĂ
ABSOLVENŢILOR, TEORETICĂ ŞI ÎN MODERNE CARE
SPECIAL PRACTICĂ ASIGURĂ CONFORTUL
ELEVILOR
 SUSŢINEREA ATESTATULUI
PROFESIONAL ÎN INFORMATICĂ

 ACTIVITĂŢI
SPORTIVE/CANTONAMENTE
PENTRU PREGĂTIREA SPORTIVĂ