Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

CERERE MĂRIRE DE NOTĂ


Domnule Decan,

Subsemnatul/a_________________________________, student/ă în anul ______, anul

univ. 2017/2018, Specializarea __________________.

Prin prezenta vă rog să binevoiți a-mi aproba susținerea examenului de mărire de notă la

disciplina/profesor:

1. ________________________________________________________________.

2. ________________________________________________________________.

Data, Semnătura student

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

Str. J. H. P es talozzi, nr. 16 , 30 0115 , Timişoara, Român ia


Tel: +40-(0)256-592.900 (913 )
Email: feaa. secreta riat@e -u vt. ro
www.feaa. uvt.ro
.

S-ar putea să vă placă și