Sunteți pe pagina 1din 44

Cuprins:

Pag.

1. Elaborarea rutei tehnologice pentru operaţiea aleasă de profesor...........

2. Alegerea modelului MUCN de strunjit.......................................................

3. Alegerea sculelor, instrumentelor şi materialului placuţelor aschietoare.

4. Elaborarea tehnologiei operaţionale.........................................................

5. Determinarea regimurilor de aşchiere analitic.........................................

6. Elaborarea schiţei operaţionale.................................................................

7. Elaborarea traiectoriei de deplasare a sculei..........................................

8. Coordonatele mişcării sculei ...........................................................

9. Elaborarea programul.......................................................................

Bibliografiea

M o d Coala N document. Semnăt Data


Elaborat Ciotu Andrei Litera Coala Coli

Verificat Stroncea Aurel Memoriu 1

Conr.teh. explicativ UTM, FIMIT,


Aprobat TCM 161
1. Determinarea tipul de producere

Programa anuala a întreprinderii prevede fabricarea a 2000 de


bucati la MUCN,adica avem producere de serie a pieselor de tip
„Corpul portlagarului axial” din FC15 cnform GOST 1412-85 (Coala
1).

2. Elaborarea rutei tehnologice

Reieşind din treptele de precizie cerute pe piesă şi din precizia obţinută pe


semifabricat prin metoda aleasă de turnare se elaborează procesul tehnologic şi
numărul de faze tehnologice. Pentru fiecare suprafaţă se cere treapta de precizie
corespunzătoare indicată pe desenul de execuţie, deci fiecărei suprafeţe îi revine
numărul respectiv de faze tehnologice.
Pentru cazul dat avem elaborată ruta tehnologică:

005 Operaţie de burghiere.


- Instalarea. Strîngerea.
Găurirea:
-Centrarea gaurii
-Burghierea gaurii cu respectarea cotei 4
-Alezarea gaurii cu respectarea cotei 1 si 3
-Centrarea gaurolor cu respectarea cotei 2
-Burgierea gaurilor cu respectarea cotei 2 si 5

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
010 Operaţie de frezare.
Frezarea de degroşare-finisare
-Frezarea interioara a suprafetei 2 cu respectarea cotei 3

015 Operaţie de frezare.


- Instalarea. Strîngerea.
Frezarea de degroşare-finisare:
-Frezarea exterioara a suprafetei 1 cu respectarea cotei 2
-Frezarea teșiturii cu respectarea cotei 3

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
020 Operaţie de burghiere.
Burghierea gaurilor 4𝑥∅11
- Centrarea gaurilor cu respectarea cotei 1 și 3
-Burghierea gaurilor
-Alezarea gaurilor pina la ∅10,8
-Alezarea gaurilor pina la ∅11
Burghierea gaurilor 2xM10
-Centrarea gaurilor 𝑀10 cu respectarea cotei 1 și 2
-Burghierea gaurilor∅8
-Alezarea gaurilor ∅8,5
-Filetarea gaurilor M10

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Burghierea gaurilor 4𝑥∅8
- Centrarea gaurilor cu respectarea cotei 1
-Burghierea gaurilor cu respectarea cotei 2 și 3

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Burghierea gaurii laterale
- Centrarea gaurii cu respectarea cotei 1 și 2
-Burghierea gaurii ∅8
-Alezarea gaurii pina la ∅8.3
-Alezarea gaurii pina la ∅8.5
-Burghierea gaurii cu respectarea cotei 3,6 si 9
-Burghierea teșiturii cu respectarea cotei 5 și 8
-Alezarea gaurii cu respectarea cotei 4 și 7
-Filetarea cu respectarea cotei 10

- verificare respectării cotelor şi a toleranţelor.

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
3. Alegerea modelului MUCN

În dependenţă de tipul de producere şi pentru a reduce timpul de prelucrare, vom


alege un centru de prelucrare cu comanda numerica HERMLE C650 (fig.6) este
o maşină-unealtă multifuncţională cu flexibilitate incomparabilă, ceea
ce permite trecere rapidă de la producerea unei serii de piese la altele.
Pe ea pot fi prelucrate piese cu orice configuraţie a formei, cât simple,
atât şi complicate. La acest centru se foloseşte o varietate de
tehnologii avansate, care include unităţi de control simple , sistemul de
operare fiind Heidenhain TNC 640.

 Producator HERMLE
 Țara producatoare Germania
 Model C650
 Anul fabricarii 2018
 Sistemul de operare Heidenhain TNC 640

Suprafata de lucru
 Dimensiunea mesei rotative Ø900x 750mm
 Deplasarile pe
• Axa X (longitudinala) 1050mm
• Axa Y (verticala) 900mm
• Axa Z (transversala) 600mm
• Zona periculoasa de colisiune (Axa A
0 °) diam1100

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Axul principal
Axul are o construcție cu doi
segmenți care în timpul operațiilor de
mentenanță simplu și foarte rapid pot fi
schimbați. Construcția asigura o siguranță
maximală impotriva loviturilor. Cu acest
ax in 50% din accidentele este posibilă
evitarea defectării axului principal
Numarul de turații 15000-18000
rot/min.
Ambele variante constructive sunt
echipate cu sistemul HERMLE Anti
Colision. In cazul de ciocnire pe axa Z
toata energia este absoribita de 6 pistonase pentru a minimiza si a
ocroti axul principal.

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
4. Alegerea sculelor aşchietoare

O rol important în procesul de aschiere îl detin sculele,de ele


depinde calitatea,precizia si rugozitatea suprafetei.La MU clasice
exista o problema cu patrunderea LUR,dar în prezent, mai ales la
MUCN se utilizeaza scule dotate cu canale spec iale de transmitere a
LUR. Deasemenea importanta mare o are materialul sculei, sau a
placutei.
La prelucrarea piesei „Corpul portlagarului axial” se folosesc
următoarele scule:
1. La burghiere
-Wallter DC260 Advance
DC260-03-05.000F1-WJ30ET –T24
DC260-03-06.700F1-WJ30ET-T47

2.La frezare
Wallter H3021138-6

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Parametru Notarea Valoarea
Diametrul de frezare Dc 6mm
Lungimea partii Lc 13mm
aschietoare
Lungimea totala L1 57mm
Lungimea frezei L4 21mm
Diametrul cozii D 6mm
Numarul de dinti Z 6

3.La alezare de degrosare

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Parametru Notarea Valoarea
Diametrul de Dc 17,8-22,5
aschiere
Diametrul gaurii 63
de conectare d1

1
Codul gaurii de C6
conectare d1

Greutatea WT 2,8
Diametrul de Dc 8,8-12,5
aschiere
Diametrul gaurii 45
de conectare d1

2
Codul gaurii de T45
conectare d1

Greutatea WT 0,8
Diametrul de Dc 7,3-9,5
aschiere
Diametrul gaurii 45
de conectare d1

3
Codul gaurii de T45
conectare d1

Greutatea WT 0,9

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
4.La alezare de finisare

Parametru Notarea

Diametrul de aschiere D c 11.00 mm

Lungimea partii
Lc 41.00 mm
aschietoare

Lungim ea totala l1 142.00 mm

Diam etrul cozii d1 10.00 mm

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
5.Tarod mecanic M10

5. Calculul regimurilor de aşchiere


5.1 La frezare
R egimul de aşchiere la frezare este caracterizat de: adâncimea de
aşchiere(t); avansul de aşchiere(s); viteza de aşchiere(v) .
Adâncimea de aşchiere este stabilită în funcţie de mărimea adaosului depr e lucrare
şi numărul de treceri adoptat. La frezare se urmăreşte ca întregul adaosde
prelucrare să fie înlăturat într - o singură trecere. Dacă condiţiile de precizie
şicalitate a suprafeţei sunt ridicate, adaosul de prelucrare se îndepărtează în
douăfaze: frezare de degroşare şi frezare de finisare.
Parametrii frezei
𝐷 = ∅6
Z=6
T=250min
Parametri regimului de aschiere
t=3mm
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Sz = 1.2mm/dinte
V = 375m/min

1.Calculam numarul de turatii ale arborelui principal


100V 1000 ∙ 180 180000
n= = = = 9782rot/min
πD 3,14 ∙ 6 18,84
unde:v-viteza de aşchiere;
D-diametrul sculei aşchietoare.

2.Avansul pe minut smin (viteza de avans) [mm/min]:

smin = Sz ∙ z ∙ n = 9782 ∙ 1,2 ∙ 6 = 70430mm/min

Unde Sz avansul pe dinte


Z numarul de dinti
n-numarul de turatii

3.Forta necesara
𝑦
10𝐶𝑝 ∙ 𝑡 𝑥 ∙ 𝑠𝑧 ∙ 𝐵𝑛 ∙ 𝑧 10 ∙ 101 ∙ 30.88 ∙ 1.20.75 ∙ 30.1 ∙ 6
𝑃𝑧 = = = 180.29𝑁
𝐷 𝑛 ∙ 𝑛𝑤 60.1 ∙ 97820

5.2 La burghiere

1.Calculul avansului la găurire:


q
C D ,
S s
l m
( )
D
unde: D – diametrul gaurii;
l – lungimea gaurii;
CS, q, m – coeficienţi ce depind de materialul de prelucrat: CS=0,1248, q=0,6651,
m=0,5726.

2.Calculul vitezei de aşchiere, numărului de turaţii:


l m
C ( )
v D 1000V
V , n ,
q 3.14  D
D

3.Forta necesară burghierii:


q
C D ,
Ne  N
l m
( )
D
CN=0,075, q=1,402, m=0,5637.

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
4. Calculul avansului la largire
𝑞
𝑠 = 𝐶𝑠 𝐷0 𝑠
unde: D – diametrul gaurii;
CS, q – coeficienţi ce depind de materialul de prelucrat: CS=0,1568, q=0,5216

5.Calculul vitezei la largire și a turațiilor


𝐶𝑠
𝑉=
𝐷𝑞𝑣
1000V
n ,
3.14  D

unde: D – diametrul gaurii;


CS, q – coeficienţi ce depind de materialul de prelucrat: CS=52.2922, q=0.2759
6. Calculul puterii de aschiere la largire
𝐶𝑁 𝐷𝑞𝑁
𝑁𝑒 = 𝑚𝑁
𝐷0
unde: D – diametrul gaurii;
CN, q ,m– coeficienţi ce depind de materialul de prelucrat: CN=0335, q=1,59,
m=0.735

Avansul, Viteza, Rotaţii,


Cota Puterea, kW
mm/rot m/min rot/min
Ø 10 l-13 0.49 23.5 748 1.57
Ø 10 l-7.5 0.68 22.8 725 2.13
Ø8 l-7.5 0.51 23.8 949 1.56

5.3 La alezare

Avansul, Viteza, Rotaţii,


Cota Puterea, kW
mm/rot m/min rot/min
Ø 20 0.35 40.32 642 0.56
Ø 10.8 0.54 32.49 956 0.6
Ø11 l-7.5 0.54 32.25 933 0.6
Ø8.4 l-7.5 0.47 35.03 1328 0.61
Ø8.5 l-7.5 0.47 34.9 1307 0.61
Ø8.5 l-15 0.47 34.90 1307 0.61
Ø10 l-15 0.52 33.21 1057 0.6
Ø18 l-8 0.7 27.74 490 0.57

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
6.Determinarea sistemului de coordonate a MU, piesei şi a sculei.

În schemele de mai jos sunt arătate poziţia centrului sistemului de coordonate a


fiecărui element studiat aparte. Pentru MU, Pentru semifabricat centrul este ales
conform construcţiei acestuia (vezi fig. 11). Scula este prinsă la rîndul său într-un
cap de forţă ce are centrul său de coordonate poziţionat pe dispozitivul de prindere
a acestuia (vezi fig. 12).

Fig.6.2 Sistemul de coordonate al piesei la prima instalare

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Fig.6.3 Sistemul de coordonate pe axa Z al piesei la a doua instalare
instalare

Fig. 6.3 Sistemul de coordonate al MU

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
7. Elaborarea schemei de reglare

Fig7.1 Schema de reglare pe axa X Z

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Fig 7.2 Schema de reglare pe axa X Y

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Fig 7.3 Schema de reglare pe axa Z pentru a 2 -a instalare

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
8. Elaborarea traiectoriei de deplasare a sculei

- Traectoria de mişcare a sculei T54 la centrare gaurii Ø 10


-Traectoria de mişcare a sculei T22 la burghiera gaurii Ø 10
-Traectoria de mişcare a sculei T02 la alezarea gaurii Ø 10
-Traectoria de mişcare a sculei T55 la efectuarea tesiturii Ø 10

- Traectoria de mişcare a sculei TO1 la frezarea suprafetei interioare

- Traectoria miscarii de pozitionare a sculei T25 la centrare gaurilor Ø 11-M10

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
-Traectoria miscarii sculei T24 la burghiera gaurii Ø 11
-Traectoria miscarii sculei T34 la alezarea gaurii Ø 11
-Traectoria miscarii sculei T35 la alezarea gaurii Ø 11

- Traectoria miscarii sculei T47 la burghiera gaurii M10


- Traectoria miscarii sculei T38 la alezarea gaurii M10
- Traectoria miscarii sculei T39 la alezarea gaurii M10
- Traectoria miscarii sculei T52 la efectuarea filetului M10

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
- Traectoria de mişcare a sculei TO1 la frezarea suprafetei exterioare.

- Traectoria miscarii de pozitionare a sculei T41 la centrarea gaurilor Ø 10 pe


- Traectoria de mişcare a sculei T48-49-50-57 la centrearea/burghierea gaurilor Ø
10.

- Traectoria de mişcare a sculei T51-44-45-46-02-53-17 la centrearea/burghierea


gaurilor Ø 10.

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
9. Coordonatele mişcării sculei

Vîrful fiecarui cutit, la aschiere va atinge coordonate sale în


traiectoria pe care trebuie sa o parcurga, pentru fazele tehnologice
respective:
umarul sculei Pozitia Coordonatele
X Y Z
T54 1 0 0 86
2 0 0 42,5
3 0 0 44
4 0 0 42,5
5 0 0 86
T22-T02 1 0 0 86
2 0 0 42,5
3 0 0 29
4 0 0 42,5
5 0 0 86
T55 1 0 0 86
2 0 0 42,5
3 0 0 38
4 0 0 42,5
5 0 0 86
T01 0 0 0 90
1 0 65.6 73
2 -65,6 0 73
3 0 -65.6 73
4 65,6 0 73
5 0 - 73
T25 1 0 -53.5 2
2 0
3 -1,5
4 0
5 2
6 53,5 0 2
7 0
8 -1,5
9 0
10 2
11 39.95 39.95 2
12 0
13 -1,5
14 0
15 2

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
16 0 53.5 2
17 0
18 -1,5
19 0
20 2
21 -53,5 0 2
22 0
23 -1,5
24 0
25 2
26 -39.95 -39.95 2
27 0
28 -1,5
29 0
30 2
T19T24, 1 0 -53,5 2
T34,T35 2 0
3 -9
4 0
5 2
6 53,5 0 2
7 0
8 -9
9 0
10 2
11 0 53,5 2
12 0
13 -9
14 0
15 2
16 -53,5 0 2
17 0
18 -9
19 0
20 2
T47 T38 T39 1 39.95 39.95 2
T52 2 0
3 -9
4 0
5 -2
6 -39.95 -39.95 2
7 0
8 -9

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
9 0
10 -2
T01 1 0 65,6 -5
2 -65,6 0 -5
3 0 -65,6 -5
4 65,6 0 -5
5 0 0 -5
T41 1 -21 0 0
2 -30
3 -33
4 -30
5 0
6 0 -21 0
7 -30
8 -33
9 -30
10 0
11 0 21 0
12 -30
13 -33
14 -30
15 0
16 21 0 0
17 -30
18 -33
19 -30
20 0
T48 T49 T50 1 -21 0 0
T37 2 -30
3 -40
4 -30
5 0
6 0 -21 0
7 -30
8 -40
9 -30
10 0
11 0 21 0
12 -30
13 -40
14 -30
15 0
16 21 0 0

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
17 -30
18 -40
19 -30
20 0
T51 1 -100
2 -72
3 -69
4 -72
5 -100
T44-T45- 1 -100
T46-T17 2 -72
3 -44
4 -72
5 -100
T02 1 -100
2 -72
3 -58
4 -72
5 -100
T06 1 -100
2 -72
3 -60.47
4 -72
5 -100
T53 1 -100
2 -72
3 -62
4 -72
5 -100

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
10. Elaborarea programul
Prima instalare
O0001
N1 G17 G21 G40 G80
N2 (6MM X 60DEG HSS CENTERDRILL)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T54 M06
N5 S5962 M03

N6 ( Center Drill28 )
N7 G90 G54 G00 X0 Y0
N8 G43 Z111. H54 M08
N9 G82 G98 R45.5 Z37.5 P1000 F726.932
N10 G80 Z111. M09
N11 G91 G28 Z0
N12 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N13 T22 M06
N14 S9915 M03

N15 ( Drill32 )
N16 G90 G54 G00 X0 Y0
N17 G43 Z111. H22 M08
N18 G83 G98 R45.5 Z19.71 Q2. F1712.611
N19 G80 Z111. M09
N20 G91 G28 Z0
N21 (20MM CRB 2FL 38 LOC)
N22 T05 M06
N23 S8353 M03

N24 ( Bore10 )
N25 G90 G54 G00 X0 Y0
N26 G43 Z111. H05 M08
N27 G86 G98 R45.5 Z38. F1273.073
N28 G80 Z111. M09
N29 G91 G28 Z0
N30 (6MM X 60DEG HSS CENTERDRILL)
N31 T55 M06
N32 S5962 M03

N33 ( Countersink1 )
N34 G90 G54 G00 X0 Y0
N35 G43 Z111. H55 M08
N36 G82 G98 R45.5 Z29.707 P1000 F726.932
N37 G80 Z111. M09
N38 G91 G28 Z0
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N3970 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N40 T01 M06
N41 S12000 M03

N42 ( Contour Mill14 )


N43 G90 G54 G00 X0 Y0
N44 G43 Z89. H01 M08
N45 G01 Z83. F411.48
N46 G41 D21 X-60.09 Y3.207 F1234.44
N47 X-62.317 Y1.023
N48 G03 X-62.497 Y.6 R.6
N49 X-62.5 Y0 R62.5 F1645.92
N50 X62.5 R62.5
N51 X-62.5 R62.5
N52 X-62.497 Y-.6 R62.5 F1234.44
N53 X-62.317 Y-1.023 R.6
N54 G40 G01 X-60.09 Y-3.207
N55 G00 Z89.
N56 X0 Y0
N57 Z86.
N58 G01 Z80.5 F411.48
N59 G41 D21 X-60.09 Y3.207 F1234.44
N60 X-62.317 Y1.023
N61 G03 X-62.497 Y.6 R.6
N62 X-62.5 Y0 R62.5 F1645.92
N63 X62.5 R62.5
N64 X-62.5 R62.5
N65 X-62.497 Y-.6 R62.5 F1234.44
N66 X-62.317 Y-1.023 R.6
N67 G40 G01 X-60.09 Y-3.207
N68 G00 Z89.
N69 X0 Y0
N70 Z83.5
N71 G01 Z78. F411.48
N72 G41 D21 X-60.09 Y3.207 F1234.44
N73 X-62.317 Y1.023
N74 G03 X-62.497 Y.6 R.6
N75 X-62.5 Y0 R62.5 F1645.92
N76 X62.5 R62.5
N77 X-62.5 R62.5
N78 X-62.497 Y-.6 R62.5 F1234.44
N79 X-62.317 Y-1.023 R.6
N80 G40 G01 X-60.09 Y-3.207
N81 G00 Z89.
N82 X0 Y0
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N83 Z81.
N84 G01 Z75.5 F411.48
N85 G41 D21 X-60.09 Y3.207 F1234.44
N86 X-62.317 Y1.023
N87 G03 X-62.497 Y.6 R.6
N88 X-62.5 Y0 R62.5 F1645.92
N89 X62.5 R62.5
N90 X-62.5 R62.5
N91 X-62.497 Y-.6 R62.5 F1234.44
N92 X-62.317 Y-1.023 R.6
N93 G40 G01 X-60.09 Y-3.207
N94 G00 Z89.
N95 X0 Y0
N96 Z78.5
N97 G01 Z73. F411.48
N98 G41 D21 X-60.09 Y3.207 F1234.44
N99 X-62.317 Y1.023
N100 G03 X-62.497 Y.6 R.6
N101 X-62.5 Y0 R62.5 F1645.92
N102 X62.5 R62.5
N103 X-62.5 R62.5
N104 X-62.497 Y-.6 R62.5 F1234.44
N105 X-62.317 Y-1.023 R.6
N106 G40 G01 X-60.09 Y-3.207
N107 G00 Z89.
N108 Z250.

N109 ( Contour Mill8 )


N110 X70.356 Y3.251 C180.
N111 Z25.
N112 Z3.
N113 G01 Z-3. F411.48
N114 G41 D21 X68.169 Y1.026 F1234.44
N115 G03 X67.997 Y.6 R.6
N116 G02 X68. Y0 R68. F1645.92
N117 X-68. R68.
N118 X68. R68.
N119 X67.997 Y-.6 R68. F1234.44
N120 G03 X68.169 Y-1.026 R.6
N121 G40 G01 X70.356 Y-3.251
N122 G00 Z3.
N123 Y3.251
N124 Z0
N125 G01 Z-5. F411.48
N126 G41 D21 X68.169 Y1.026 F1234.44
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N127 G03 X67.997 Y.6 R.6
N128 G02 X68. Y0 R68. F1645.92
N129 X-68. R68.
N130 X68. R68.
N131 X67.997 Y-.6 R68. F1234.44
N132 G03 X68.169 Y-1.026 R.6
N133 G40 G01 X70.356 Y-3.251
N134 G00 Z3.
N135 Z25. M09
N136 G91 G28 Z0
N137 G28 X0 Y0
N138 M30

A doua instalare
O0001
N1 G17 G21 G40 G80
N2 (14MM X 60DEG HSS CENTERDRILL)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T25 M06
N5 S8690 M03

N6 ( Center Drill3 )
N7 G90 G54 G00 X0 Y54. C180.
N8 G43 Z25. H25 M08
N9 G82 G98 R3. Z-7.917 P1000 F927.081
N10 X-54. Y0
N11 X0 Y-54.
N12 X54. Y0
N13 G80 Z25. M09
N14 G91 G28 Z0
N15 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N16 T24 M06
N17 S9915 M03

N18 ( Drill12 )
N19 G90 G54 G00 X0 Y54.
N20 G43 Z25. H24 M08
N21 G83 G98 R3. Z-15. Q2. F1712.611
N22 X-54. Y0
N23 X0 Y-54.
N24 X54. Y0
N25 G80 Z25. M09
N26 G91 G28 Z0
N27 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N28 T34 M06
N29 S12000 M03

N30 ( Bore5 )
N31 G90 G54 G00 X0 Y54.
N32 G43 Z25. H34 M08
N33 G86 G98 R3. Z-7.917 F1828.8
N34 X-54. Y0
N35 X0 Y-54.
N36 X54. Y0
N37 G80 Z25. M09
N38 G91 G28 Z0
N39 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N40 T35 M06
N41 S2037 M03

N42 ( Ream1 )
N43 G90 G54 G00 X0 Y54.
N44 G43 Z25. H35 M08
N45 G85 G98 R3. Z-7.917 F346.731
N46 X-54. Y0
N47 X0 Y-54.
N48 X54. Y0
N49 G80 Z25. M09
N50 G91 G28 Z0
N51 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N52 T40 M06
N53 S9915 M03

N54 ( Center Drill9 )


N55 G90 G54 G00 X-39.952 Y39.952
N56 G43 Z25. H40 M08
N57 G82 G98 R3. Z-8.7 P1000 F1712.611
N58 X39.952 Y-39.952
N59 G80 Z25. M09
N60 G91 G28 Z0
N61 (8.7mm JOBBER DRILL)
N62 T47 M06
N63 S10053 M03

N64 ( Drill14 )
N65 G90 G54 G00 X-39.952 Y39.952
N66 G43 Z25. H47 M08
N67 G83 G98 R3. Z-15. Q2. F1123.611
N68 X39.952 Y-39.952
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N69 G80 Z25. M09
N70 G91 G28 Z0
N71 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N72 T38 M06
N73 S12000 M03

N74 ( Bore6 )
N75 G90 G54 G00 X-39.952 Y39.952
N76 G43 Z25. H38 M08
N77 G86 G98 R3. Z-8.7 F1828.8
N78 X39.952 Y-39.952
N79 G80 Z25. M09
N80 G91 G28 Z0
N81 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N82 T39 M06
N83 S2636 M03

N84 ( Ream2 )
N85 G90 G54 G00 X-39.952 Y39.952
N86 G43 Z25. H39 M08
N87 G85 G98 R3. Z-8.7 F448.711
N88 X39.952 Y-39.952
N89 G80 Z25. M09
N90 G91 G28 Z0
N91 (M10.0 X 1.5 TAP)
N92 T52 M06
N93 S766 M03

N94 ( Tap2 )
N95 G90 G54 G00 X-39.952 Y39.952
N96 G43 Z25. H52 M08
N97 G84 G98 R3. Z-8.7 F1149.697
N98 X39.952 Y-39.952
N99 G80 Z250. M09
N100 G91 G28 Z0
N101 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N102 T41 M06
N103 S9915 M03

N104 ( Center Drill18 )


N105 G90 G54 G00 X0 Y18.187 A90. C150.
N106 G43 Z59.95 H41 M08
N107 G82 G98 R-25.367 Z-37.923 P1000 F1712.611
N108 G80 Z59.95 M09
N109 G91 G28 Z0
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N110 (8.7mm JOBBER DRILL)
N111 T48 M06
N112 S10053 M03

N113 ( Drill20 )
N114 G90 G54 G00 X0 Y18.187
N115 G43 Z59.95 H48 M08
N116 G83 G98 R-25.367 Z-40.327 Q2. F1123.611
N117 G80 Z250. M09
N118 G91 G28 Z0
N119 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N120 T41 M06
N121 S9915 M03

N122 ( Center Drill19 )


N123 G90 G54 G00 X0 Y18.187 A180.
N124 G43 Z59.988 H41 M08
N125 G82 G98 R-25.367 Z-37.923 P1000 F1712.611
N126 G80 Z59.988 M09
N127 G91 G28 Z0
N128 (8.7mm JOBBER DRILL)
N129 T49 M06
N130 S10053 M03

N131 ( Drill21 )
N132 G90 G54 G00 X0 Y18.187
N133 G43 Z59.988 H49 M08
N134 G83 G98 R-25.367 Z-40.327 Q2. F1123.611
N135 G80 Z250. M09
N136 G91 G28 Z0
N137 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N138 T41 M06
N139 S9915 M03

N140 ( Center Drill21 )


N141 G90 G54 G00 X0 Y18.187 A0
N142 G43 Z59.988 H41 M08
N143 G82 G98 R-25.367 Z-37.923 P1000 F1712.611
N144 G80 Z59.988 M09
N145 G91 G28 Z0
N146 (8.7mm JOBBER DRILL)
N147 T50 M06
N148 S10053 M03

N149 ( Drill23 )
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N150 G90 G54 G00 X0 Y18.187
N151 G43 Z59.988 H50 M08
N152 G83 G98 R-25.367 Z-40.327 Q2. F1123.611
N153 G80 Z250. M09
N154 G91 G28 Z0
N155 (10MM X 90DEG CRB SPOT DRILL)
N156 T41 M06
N157 S9915 M03

N158 ( Center Drill23 )


N159 G90 G54 G00 X0 Y18.187 A-90.
N160 G43 Z60. H41 M08
N161 G82 G98 R-25.367 Z-37.923 P1000 F1712.611
N162 G80 Z60. M09
N163 G91 G28 Z0
N164 (8.7mm JOBBER DRILL)
N165 T37 M06
N166 S10053 M03

N167 ( Drill25 )
N168 G90 G54 G00 X0 Y18.187
N169 G43 Z60. H37 M08
N170 G83 G98 R-25.367 Z-40.327 Q2. F1123.611
N171 G80 Z250. M09
N172 G91 G28 Z0
N173 (6MM X 60DEG HSS CENTERDRILL)
N174 T51 M06
N175 S5962 M03

N176 ( Center Drill25 )


N177 G90 G54 G00 X0 Y-30. A-135. C90.
N178 G43 Z70. H51 M08
N179 G82 G99 R70. Z68. P1000 F726.932
N180 G80 Z123.977 M09
N181 G91 G28 Z0
N182 (8MM X 60DEG HSS CENTERDRILL)
N183 T44 M06
N184 S7604 M03

N185 ( Drill27 )
N186 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N187 G43 Z123.977 H44 M08
N188 G81 G98 R73. Z42. F811.196
N189 G80 Z123.977 M09
N190 G91 G28 Z0
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N191 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N192 T45 M06
N193 S12000 M03

N194 ( Bore7 )
N195 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N196 G43 Z123.977 H45 M08
N197 G86 G98 R73. Z42. F1828.8
N198 G80 Z123.977 M09
N199 G91 G28 Z0
N200 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N201 T46 M06
N202 S2636 M03

N203 ( Ream3 )
N204 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N205 G43 Z123.977 H46 M08
N206 G85 G98 R73. Z42. F448.711
N207 G80 Z123.977 M09
N208 G91 G28 Z0
N209 (10MM CRB 2FL 22 LOC)
N210 T02 M06
N211 S12000 M03

N212 ( Bore8 )
N213 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N214 G43 Z123.977 H02 M08
N215 G86 G98 R73. Z58. F1828.8
N216 G80 Z123.977 M09
N217 G91 G28 Z0
N218 (6MM X 60DEG HSS CENTERDRILL)
N219 T06 M06
N220 S5962 M03

N221 ( Drill30 )
N222 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N223 G43 Z103.977 H06 M08
N224 G83 G98 R71. Z58.7 Q2. F726.932
N225 G80 Z103.977 M09
N226 G91 G28 Z0
N227 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N228 T01 M06
N229 S200 M03

N230 ( Contour Mill11 )


Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N231 G90 G54 G00 X0 Y26.
N232 G43 Z75. H01 M08
N233 G01 Z69. F2.
N234 G03 Y34. R4. F500.
N235 Y26. R4.
N236 G01 Y30.
N237 G00 Z75.
N238 Y26.
N239 Z74.
N240 G01 Z68. F2.
N241 G03 Y34. R4. F500.
N242 Y26. R4.
N243 G01 Y30.
N244 G00 Z75.
N245 Y26.
N246 Z73.
N247 G01 Z67. F2.
N248 G03 Y34. R4. F500.
N249 Y26. R4.
N250 G01 Y30.
N251 G00 Z75.
N252 Y26.
N253 Z72.
N254 G01 Z66. F2.
N255 G03 Y34. R4. F500.
N256 Y26. R4.
N257 G01 Y30.
N258 G00 Z75.
N259 Y26.
N260 Z71.
N261 G01 Z65. F2.
N262 G03 Y34. R4. F500.
N263 Y26. R4.
N264 G01 Y30.
N265 G00 Z75.
N266 Y26.
N267 Z70.
N268 G01 Z64. F2.
N269 G03 Y34. R4. F500.
N270 Y26. R4.
N271 G01 Y30.
N272 G00 Z75.
N273 Y26.
N274 Z69.
N275 G01 Z63. F2.
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N276 G03 Y34. R4. F500.
N277 Y26. R4.
N278 G01 Y30.
N279 G00 Z75.
N280 Y26.
N281 Z68.
N282 G01 Z62. F2.
N283 G03 Y34. R4. F500.
N284 Y26. R4.
N285 G01 Y30.
N286 G00 Z75.
N287 Y25.
N288 G01 Z69. F2.
N289 G03 Y35. R5. F100.
N290 Y25. R5.
N291 Y35. R5. F500.
N292 Y25. R5.
N293 Y35. R5.
N294 Y25. R5.
N295 G01 Y30.
N296 G00 Z75.
N297 Y25.
N298 Z74.
N299 G01 Z68. F2.
N300 G03 Y35. R5. F100.
N301 Y25. R5.
N302 Y35. R5. F500.
N303 Y25. R5.
N304 Y35. R5.
N305 Y25. R5.
N306 G01 Y30.
N307 G00 Z75.
N308 Y25.
N309 Z73.
N310 G01 Z67. F2.
N311 G03 Y35. R5. F100.
N312 Y25. R5.
N313 Y35. R5. F500.
N314 Y25. R5.
N315 Y35. R5.
N316 Y25. R5.
N317 G01 Y30.
N318 G00 Z75.
N319 Y25.
N320 Z72.
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N321 G01 Z66. F2.
N322 G03 Y35. R5. F100.
N323 Y25. R5.
N324 Y35. R5. F500.
N325 Y25. R5.
N326 Y35. R5.
N327 Y25. R5.
N328 G01 Y30.
N329 G00 Z75.
N330 Y25.
N331 Z71.
N332 G01 Z65. F2.
N333 G03 Y35. R5. F100.
N334 Y25. R5.
N335 Y35. R5. F500.
N336 Y25. R5.
N337 Y35. R5.
N338 Y25. R5.
N339 G01 Y30.
N340 G00 Z75.
N341 Y25.
N342 Z70.
N343 G01 Z64. F2.
N344 G03 Y35. R5. F100.
N345 Y25. R5.
N346 Y35. R5. F500.
N347 Y25. R5.
N348 Y35. R5.
N349 Y25. R5.
N350 G01 Y30.
N351 G00 Z75.
N352 Y25.
N353 Z69.
N354 G01 Z63. F2.
N355 G03 Y35. R5. F100.
N356 Y25. R5.
N357 Y35. R5. F500.
N358 Y25. R5.
N359 Y35. R5.
N360 Y25. R5.
N361 G01 Y30.
N362 G00 Z75.
N363 Y25.
N364 Z68.
N365 G01 Z62. F2.
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
N366 G03 Y35. R5. F100.
N367 Y25. R5.
N368 Y35. R5. F500.
N369 Y25. R5.
N370 Y35. R5.
N371 Y25. R5.
N372 G01 Y30.
N373 G00 Z75.
N374 Z123.977 M09
N375 G91 G28 Z0
N376 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N377 T53 M06
N378 S9281 M03

N379 ( Bore9 )
N380 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N381 G43 Z123.977 H53 M08
N382 G86 G98 R73. Z62. F1414.525
N383 G80 Z123.977 M09
N384 G91 G28 Z0
N385 (M10.0 X 1.5 TAP)
N386 T17 M06
N387 S766 M03

N388 ( Tap3 )
N389 G90 G54 G00 X0 Y-30.
N390 G43 Z123.977 H17 M08
N391 G84 G98 R73. Z42. F1149.697
N392 G80 Z123.977 M09
N393 G91 G28 Z0
N394 G28 X0 Y0
N395 M3

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Programa elaborata pentru:
1. Frezarea suprafetei interioare pe Ø 131
O00001
N1. G17 G90 A0 C0
N2. G00 X0 Y45.5 Z89 F70 S9782 M3
N3. M07
N4. G91 Z-3
N5. G90
N6. G41 X20 Y45.5
N7. G03 X0 Y65.6 R20
N8. G03 X-65.5 Y0 R65.5
N9. G03 X0 Y-65.5 R65.5
N10. G03 X65.5 Y0 R65.5
N11. G03 X0 65.5 R65.5
N12. G40
N13. G1 X0 Z45.5
N14. M97 P4
N15. M97 P4
N16. M97 P4
N17. G00 Z89
N18. M05
N19. M09
N20. M30

2. Burghierea gaurilor Ø 10 sub unghi de 30°


O00002
N1. G17 G90 A0 C0
N2. G00 X-21 Y0 Z0 S725 M3
N3. M07
N4. A30
N5. G00 Z-20
N6. G1 Z-40 F493
N7. G1 Z-30
N8. G00 Z-20
N9. C90
N10. M97 P6
N11. M97 P6
N12. M97 P6
N13. G00 Z0
N14. M05
N15. M09
N16. M30

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Bibliografie

1. Dereabin A. L. Programirovanie tehnologhiceschih proţesov dlea


stancov s CPU: Ucebnoe posobie dlea tehnicumov. M.:
Maşinistroienie, 1984. – 224 s., il.

2. Kosilova A.G., Meşcereako R.K. Spravocinik tehnologa –


maşinostroitelea. V 2-h t. T.2. / Pod. red. Kosilovoi A.G. i
Meşcereakova R.K. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: Maşinostroenie,
1986. – 496 s., il.

3. Goroşkin A.K. Prisposiblenia dlea metallorejuşih stankov:


Spravocinik. – 7-e izd., pererabv. I dop. – M.: Maşinistroienie, 1979.
– 303 s., il.

4. Anserov M.A. Prisposoblenia dlea metalorejuşih stankov. Izd 4 -e,


ispravl. I dop. L., “Maşinostroienie” (Leningr. otd -nie), 1975 g.

5. Kuzneţov U. I., Maslov A. R., Baicov A. N. Osnastca dlea stancov


s CPU: Spravocinic. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Maşinistroienie,
1990. – 512 s., il.

Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data
Coala
Memoriu explicativ
M o d Coala N d c u me n t . S e mn ă t Data