Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LA ÎNCEPUT DE DRUM

SĂPTĂMÂNA: S1 – S4
CLR – 20 ORE
MEM – 16 ORE
DP – 8 ORE
AVAP – 8 ORE
MM – 8 ORE
CO
S D TEMA CONŢINUTURI MP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE H RESURSE

I CLR Iată cât de *Evaluarea 1.1 - recunoaşterea poveştilor ilustrate, a personajelor 5 Materiale: fişa de lucru, caiet, imagini
multe ştiu! iniţială a 1.2 care participă la acţiunea povestită (planşe) din poveşti
achiziţiilor din 1.3 - denumirea autorilor poveştilor indicate Procedurale: conversaţia, explicaţia,
grădiniţă, cu rol 2.2 - identificarea obiectelor specifice fiecărei poveşti exerciţiul, problematizarea, munca
predictiv - exerciţii de trasare a unor elemente grafice independentă
indicate forme de organizare:
- exerciţii de realizare a unor simboluri grafice/de - frontală,
scriere a unor litere, cuvinte cunoscute individuală
evaluare orală şi scrisă
MEM De la *Orientarea şi 2.2 - exerciţii de orientare şi mişcare în raport cu un 4 Materiale: caiet, fişa de lucru, planşe
grădiniţă mişcarea în spaţiu 3.3 reper/o direcţie dată diverse
la şcoală în raport cu un - exerciţii de realizare a unor mulţimi după procedurale: conversaţia, explicaţia,
(evaluare reper/direcţie dată criteriu dat demonstraţia, exerciţiul
predictivă) *Gruparea de - succesiunea anotimpurilor Forme de organizare:
elemente după un - exerciţii de ordonare a unor mulţimi după criterii activitate frontală, individuală, probe
criteriu dat date orale şi scrise
*Recunoaşterea - desenarea/colorarea unor plante
anotimpurilor - jocuri de tip labirint
după caracteristici
*Identificarea
plantelor cultivate
*Ordonarea unor
mulţimi după un
criteriu dat
*Clasificarea unor
plante
DP De la *Grădiniţa mea 1.3 - discuţii despre grădiniţă şi despre activităţile 2 Materiale: fişe de lucru, rechizite
grădiniţă dragă 3.3 desfăşurate acolo Procedurale: conversaţia euristică,
la şcoală - redarea prin desen a unor activităţi preferate exerciţiul, munca independentă,
problematizarea
AV Materiale *Materiale şi 1.1 - identificarea şi denumirea materialelor de lucru, 2 Materiale: caiet, pensule, acuarele,
AP şi instrumente de 2.1 a instrumentelor necesare tempera/guaşe, suport cu apă, creioane
instrument lucru - observarea unor tehnici de lucru folosind diverse colorate, cariocca, ceracolor
e de lucru. *Tehnica umedă, materiale şi instrumente Procedurale: conversaţia, explicaţia,
Tehnici tehnica uscată - exerciţii – joc de utilizare a diverselor exerciţiul
specifice instrumente şi tehnici de lucru Forme de organizare: activitate frontală,
artelor individuală
plastice
MM Ne *Prima zi de 1.3 - interpretarea a două strofe din Imnul Naţional, 2 Materiale: rechizite, fişa de lucru,
amintim! şcoală 2.1 în colectiv Tricolorul, Imnul UE
- audierea Imnului UE cu ajutorul mijloacelor Procedurale: conversaţia, explicaţia,
tehnice exerciţiul, demonstraţia, munca
- redarea unor sunete emise de fiinţe şi obiecte independentă
cunoscute, cu sonorităţi distincte Forme de organizare: activitate în grup
- exersarea mişcării libere
II CLR Să facem *Acte de vorbire: 1.1 - oferirea de răspunsuri la cererea elementară de 5 Materiale: fişa de lucru, caiet
cunoştinţă salutul, propria 1.2 informaţii Procedurale: conversaţia, explicaţia,
! prezentare, 1.3 - participarea la jocuri de rol de tip exerciţiul, problematizarea, munca
prezentarea unei 2.2 vorbitor/ascultător independentă
persoane - formularea de mesaje despre sine Forme de organizare: activitate frontală,
*Modele de - discuţii privind comportamentul personajelor, individuală, evaluare orală şi scrisă
comportament evidenţierea unor modele de comportament
- formularea unor descrieri elementare ale unor
activităţi cunoscute/ale unor obiecte
- exerciţii de identificare a numărului de silabe ale
cuvântului rostit
MEM Sunt *Obiective din 2.2 - exerciţii de identificare şi numire a unor 4 Materiale: caiet, fişa de lucru, planşe
şcolar! localitate 3.3 obiective sociale, culturale, economice din diverse, fotografii cu obiective din
*Orientare propria localitate localitate
spaţială - exerciţii de orientare şi mişcare în raport cu un Procedurale: conversaţia, explicaţia,
*Direcţia de reper/o direcţie dată demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
deplasare - exerciţii de plasare/(desenare a unor obiecte învăţarea prin descoperire
*Poziţiile unei după repere date forme de organizare: activitate frontală,
linii drepte - exerciţii de descoperire a liniilor drepte aşezate individuală, în grup
în diferite poziţii, în spaţiul apropiat
- exerciţii de trasare de linii având diferite poziţii
DP De la *Uneori râd, 2.1n - discuţii despre emoţii de bază (fericire, tristeţe, 2 Materiale: fişa de lucru, rechizite
grădiniţă uneori plâng teamă) Procedurale: conversaţia euristică,
la şcoală - redarea prin desen a unor momente care exprimă exerciţiul, problematizarea, munca
emoţii fundamentale independentă
Forme de organizare: activitate
individuală, în grup
AV Materiale *Materiale şi 1.1 - familiarizarea cu instrumente şi materiale de 2 Materiale: hârtie glasată şi creponată,
AP şi instrumente de 2.1 lucru plastilină, planşetă, materiale din natură,
instrument lucru - exersarea unor tehnici simple, specifice artelor lipici, foarfecă
e de lucru. *Tehnica plastice Procedurale: conversaţia, explicaţia,
Tehnici decupării, lipirii demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
specifice învăţarea prin descoperire
artelor Forme de organizare: activitate frontală,
plastice activitate individuală
MM Ne *De la grădiniţă 1.2 - redarea unor sunete emise de fiinţe şi obiecte 2 Materiale: rechizite, fişa de lucru,
amintim! învăţate 2.1 cunoscute cu sonorităţi distincte calculator/DVD Player
- interpretarea cântecelor în colectiv, pe strofe, Procedurale: conversaţia, explicaţia,
integral exerciţiul, demonstraţia, munca
- audierea unor creaţii muzicale de facturi diferite, independentă
care să declanşeze copiilor mişcarea liberă, Forme de organizare: activitate în grup
spontană, adecvată
III CLR Hai la *Acte de vorbire: 1.3 - descrierea unor personaje din imagine/benzi 5 Materiale: caiet, fişa de lucru, planşă
şcoală! salututl, 2.1 desenate (clasa)
identificarea unui 2.2 - descrierea unor obiecte ce aparţin clasei/şcolii Procedurale: conversaţia, explicaţia,
obiect 2.3 - identificarea utilităţiiobiectelor din clasă exerciţiul, problematizarea, munca
*Formularea unei - exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri independentă
idei - exerciţii de exersare a salututlui în contexte Forme de organizare: frontală,
diferite individuală/evaluare orală şi scrisă
- exerciţii de identificare a numărului de
silabe/sunete dintr-un cuvânt rostit
MEM Amintiri *Medii de viaţă. 2.1 - exerciţii de identificare şi descriere a unor medii 4 Materiale: caiet, fişa de lucru, planşe –
din Adaptarea 3.2 de viaţă familiare medii de viaţă, figuri geometrice de
vacanţă plantelor şi a 5.1 - exerciţii de enumerare a unor plante şi animale diferite forme şi mărimi
animalelor la din medii de viaţă cunoscute Procedurale: conversaţia, explicaţia,
mediul de viaţă - exerciţii de clasificare a plantelor şi a animalelor demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin
*Forme - desenarea unei mulţimi după criteriu dat descoperire
geometrice - exerciţii de grupare de obiecte
*Gruparea de - exerciţii de grupare/desenare a unor forme
obiecte. Sortare geometrice
după diferite
criterii
DP De la *Vreau să îmi 3.1 - lipirea unor imagini din anexă 2 Materiale: fişa de lucru, rechizite
grădiniţă cunosc şcoala - personalizarea spaţiului de învăţare Procedurale: conversaţia euristică,
la şcoală exerciţiul, munca independentă,
problematizarea
AV Culorile *Culorile primare 1.2 - observarea culorilor din steaua culorilor 2 Materiale: caiet, album de artă, guaşe,
AP spectrului subiecte plastice: 1.3 - clasificarea culorilor după calităţile cromatice culori, suport cu apă
solar - Copil cu steagul 2.2 - observarea unor lucrări de artă care conţin culori Procedurale: conversaţia, explicaţia,
tricolor 2.6 primare demonstraţia, învăţarea prin descoperire
- Baloane Forme de organizare: activitate frontală,
- Flori individuală
MM Cântarea *Ştiu să cânt 1.1 - exerciţii de pronunţare corectă a cuvintelor din 2 Materiale: rechizite, fişa de lucru,
vocală frumos! 2.1 cântec calculator/DVD Player
3.1 - exerciţii de identificare a poziţiei corecte în Forme de organizare: activitate în grup,
timpul cântatului în colectiv
- audierea cântecului demonstrat de propunător
sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice
- observarea unor ilustraţii pe textul cântecului
care uşurează receptarea
- desenarea unor imagini sugerate de textele
cântecelor
IV CLR Obiectele *Identificare de 1.2 - exerciţii de identificare a obiectelor şcolarului 5 Materiale: caiet, fişa de lucru, imagini
şcolarului obiecte 1.3 - precizarea utilităţii fiecărui obiect identificat (obiectele şcolarului)
*Descriere de 1.4 - exerciţii de pronunţie a denumirii fiecărui obiect Procedurale: conversaţia, explicaţia,
obiecte ale 2.2 ilustrat exerciţiul, problematizarea, munca
şcolarului - formulare de propoziţii despre un obiect indicat independentă
- exerciţii de sesizare a numărului de silabe/sunete Forme de organizare: activitate frontală,
dintr-un cuvânt individuală, evaluare orală şi scrisă
- realizarea de descrieri elementare ale unor
obiecte
DP De la *Vreau să îmi 3.1 - discuţii despre noile rutine (pauze, orar zilnic, 2 Materiale: Fişa de lucru, rechizite
grădiniţă cunosc şcoala orar săptămânal) Procedurale: conversaţia euristică,
la şcoală - transformarea spaţiului clasei într-unul exerciţiul, munca independentă,
prietenos: modalităţi de prezentare afişate pe problematizarea, simularea, joc de rol,
băncuţe, construirea în echipă a simbolului clasei joc didactic
care va fi afişat pe uşa clasei
- vizite în şcoală (birou director, cancelaria
profesorilor, cabinet medical, toaletă, alte clase,
biblioteca, sala de sport)
- jocuri de rol: Cum învăţăm la şcoală?
- Teatru de marionete: Sunt în clasa pregătitoare!
MEM Toamna *Anotimpurile 2.1 - exerciţii de identificare a anotimpului ilustrat pe 4 Materiale: caiet, fişe de lucru,
*Grupare de 3.2 baza caracteristicilor acestuia imagini/fotografii cu tematică dată
obiecte 5.1 - enumerarea lunilor de toamnă, a fenomenelor Procedurale: conversaţia, explicaţia,
*Sortare şi naturale specifice demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin
clasificare după - exerciţii – joc pentru dezvoltarea capacităţii de a descoperire, munca independentă
criterii efectua analize (culoare, poziţie, mărime) Forme de organizare: activitate frontală,
*Elemente grafice - exerciţii – joc pentru dezvoltarea capacităţii de individuală, în grup
prematematice sinteză (raporturi dimensionale şi de orientare)
- exerciţii – joc pentru dezvoltarea capacităţii de
abstractizare (după criteriu dat)
- colorarea unei imagini
- memorizare
- joc de rol
- concurs de ghicitori
- elemente de scriere a unor elemente
prematematice
AV Culorile *Culori binare 1.2 - identificarea culorilor binare în steaua culorilor 2 Materiale: caiet, album de artă, guaşe,
AP spectrului Subiecte plastice: 1.3 - exerciţii – joc de obţinere a culorilor binare culori, suport cu apă
solar - Fluturi 2.2 - observarea unor lucrări de artă Procedurale: conversaţia, explicaţia,
- Acvariul cu 2.6 demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin
peşte descoperire
- Panglici Forme de organizare: activitate frontală,
individuală
MM Cântarea *Ştiu să cânt 1.1 - exerciţii de respiraţie corectă în timpul 2 Materiale: rechizite, fişa de lucru,
vocală frumos! 2.1 cântatului calculator/CD Player
3.1 - audierea cântecului demonstrat de propunător Procedurale: conversaţia, exerciţiul,
sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice explicaţia, demonstraţia, munca
- observarea unor ilustraţii pe textul cântecului independentă
care uşurează receptarea
- reproducerea în colectiv a cântecului,
pronunţând corect cuvintele în cânt

S-ar putea să vă placă și