Sunteți pe pagina 1din 14

Ziua Discipline/ Activitӑţi integrate/Conţinuturi/Forme de Resurse Evaluare Observaţii

Discipline organizare materiale


integrate
Luni, CLR -citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Resurse materiale: Observarea
22.10 DP impusă de semnele de punctuaţie caiet, fişe de lucru, fişe sistematică
2018 MM -identificarea textelor literare de evaluare, planșe cu
-identificarea personajelor din textele literare şi imagini din povești,
descrierea lor imagini cu diverse
-precizarea locului, timpului acţiunii obiecte, Aprecieri globale
-relatarea în succesiune logică a întâmplărilor din ghicitori,planşe şi individuale
text Resurse procedurale:
-exerciţii de scriere corectă într-o, într-un, î şi â . conversaţia, explicaţia,
-ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu exerciţiul, munca
respectarea unor informaţii independentă, munca în
Recapitulare - ,, Ţara de dincolo de negurӑ” echipă,problematizarea,
Mihail Sadoveanu – fragment jocul, învăţarea prin
- ,,Balada unui greier mic”, G. Topârceanu descoperire
-fragment
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe
CLR -citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Resurse materiale: Observarea
DP impusă de semnele de punctuaţie caiet, fişe de lucru, fişe sistematică
MM -identificarea textelor literare de evaluare, planșe cu
-identificarea personajelor din textele literare şi imagini din povești,
descrierea lor imagini cu diverse
-precizarea locului, timpului acţiunii obiecte, Aprecieri globale
-relatarea în succesiune logică a întâmplărilor din ghicitori,planşe şi individuale
text Resurse procedurale:
-exerciţii de scriere corectă într-o, într-un, î şi â . conversaţia, explicaţia,
-ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu exerciţiul, munca
respectarea unor informaţii independentă, munca în
Recapitulare - ,, Ţara de dincolo de negurӑ” echipă,problematizarea,
Mihail Sadoveanu – fragment jocul, învăţarea prin
- ,,Balada unui greier mic”, G. Topârceanu descoperire
-fragment
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe
MEM - estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de Resurse materiale Observarea
CLR obiecte/reprezentări simbolice/numere; - manualul sistematică
AVAP - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir - culegere de
dat; exerciţii şi probleme
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite - fişe de lucru
pentru un obiect/ serviciu, vârsta unor arbori/ - imagini cu Aprecieri globale
animale; formele de relief şi individuale
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat; - laptop
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea
calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având Resurse procedurale
date limitele intervalului; - explicaţia
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine - exerciţiul
între numere date; - demonstraţia
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme - munca
documentare/prezentări a unor forme de relief independentӑ
(munți, câmpii) sau medii de viață
- selectarea unor imagini care reprezintă
anumite forme de relief (munți, dealuri,
câmpii) dintr-o serie de imagini date
- realizarea unui album cu fotografii din
formele de relief învӑţate
Numerele naturale de la 0 la 1000- Recapitulare
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe

Educaţie-
fizicӑ
Marţi, CLR -citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Resurse materiale: Observarea
23.10 DP impusă de semnele de punctuaţie caiet, fişe de lucru, fişe sistematică
2018 MM -identificarea textelor literare de evaluare, planșe cu
-identificarea personajelor din textele literare şi imagini din povești,
descrierea lor imagini cu diverse
-precizarea locului, timpului acţiunii obiecte, Aprecieri globale
-relatarea în succesiune logică a întâmplărilor din ghicitori,planşe şi individuale
text Resurse procedurale:
-exerciţii de scriere corectă într-o, într-un, î şi â . conversaţia, explicaţia,
-ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu exerciţiul, munca
respectarea unor informaţii independentă, munca în
Recapitulare - ,, Ţara de dincolo de negurӑ” echipă,problematizarea,
Mihail Sadoveanu – fragment jocul, învăţarea prin
- ,,Balada unui greier mic”, G. Topârceanu descoperire
-fragment
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe
CLR -citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Resurse materiale: Observarea
DP impusă de semnele de punctuaţie caiet, fişe de lucru, fişe sistematică
MM -identificarea textelor literare de evaluare, planșe cu
-identificarea personajelor din textele literare şi imagini din povești,
descrierea lor imagini cu diverse
-precizarea locului, timpului acţiunii obiecte, Aprecieri globale
-relatarea în succesiune logică a întâmplărilor din ghicitori,planşe şi individuale
text Resurse procedurale:
-exerciţii de scriere corectă într-o, într-un, î şi â . conversaţia, explicaţia,
-ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu exerciţiul, munca
respectarea unor informaţii independentă, munca în
Recapitulare - ,, Ţara de dincolo de negurӑ” echipă,problematizarea,
Mihail Sadoveanu – fragment jocul, învăţarea prin
- ,,Balada unui greier mic”, G. Topârceanu descoperire
-fragment
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de Resurse materiale Observarea
MEM obiecte/reprezentări simbolice/numere; - manualul sistematică
CLR - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir - culegere de
DP dat; exerciţii şi probleme
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite - fişe de lucru
pentru un obiect/ serviciu, vârsta unor arbori/ - imagini cu Aprecieri globale
animale; formele de relief şi individuale
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat; - laptop
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea
calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având Resurse procedurale
date limitele intervalului; - explicaţia
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine - exerciţiul
între numere date; - demonstraţia
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme munca independentӑ
documentare/prezentări a unor forme de relief
(munți, câmpii) sau medii de viață
- selectarea unor imagini care reprezintă
anumite forme de relief (munți, dealuri,
câmpii) dintr-o serie de imagini date
- realizarea unui album cu fotografii din
formele de relief învӑţate
Numerele naturale de la 0 la 1000- Recapitulare
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe

Religie

Miercuri CLR Evaluare sumativӑ


24.10. DP Textul literar
2018 MM - organizare individualӑ
MEM - estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de Resurse materiale Observarea
CLR obiecte/reprezentări simbolice/numere; - manualul sistematică
DP - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir - culegere de
dat; exerciţii şi probleme
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite - fişe de lucru
pentru un obiect/ serviciu, vârsta unor arbori/ - imagini cu Aprecieri globale
animale; formele de relief şi individuale
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat; - laptop
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea
calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având Resurse procedurale
date limitele intervalului; - explicaţia
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine - exerciţiul
între numere date; - demonstraţia
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme munca independentӑ
documentare/prezentări a unor forme de relief
(munți, câmpii) sau medii de viață
- selectarea unor imagini care reprezintă
anumite forme de relief (munți, dealuri,
câmpii) dintr-o serie de imagini date
- realizarea unui album cu fotografii din
formele de relief învӑţate
Numerele naturale de la 0 la 1000- Recapitulare
- organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe

Limba
englezӑ
AVAP - participarea la jocuri de identificare a Resurse materiale Observarea
semnificaţieiliniilor frânte/ curbe/orizontale/ - mohair sistematică
verticale în desene - carton
- exerciții de obținere a liniilor; - foarfeca
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în - dischete
viaţa de şcolar demachiante Aprecieri globale
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor - lipici şi individuale
utilizate; - mӑrgeluţe negre
- realizarea de scurte descrieri ale formelor - ac şi aţӑ neagrӑ
obiectelor din mediul cunoscut;
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse procedurale
utilizate; - explicaţia
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de - demonstraţia
lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, - exerciţiul
camera video, acul etc; - munca
- exersarea modului de îngrijire / păstrare independentӑ
instrumentelor şi materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor mâinii.
- citirea unor ghicitori despre animale
- audierea unor cântece despre toamnӑ şi despre
animale

,, Ariciul” - jucӑrie realizatӑ din fire de aţӑ


(mohair)
- organizare frontalӑ, individualӑ
Joi, CLR - -citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Resurse materiale: Observarea
25.10 DP impusă de semnele de punctuaţie caiet, fişe de lucru, fişe sistematică
2018 MM -identificarea textelor literare de evaluare, planșe cu
-identificarea personajelor din textele literare şi imagini din povești,
descrierea lor imagini cu diverse
-precizarea locului, timpului acţiunii obiecte,
-relatarea în succesiune logică a întâmplărilor din ghicitori,planşe Aprecieri globale
text Resurse procedurale: şi individuale
-exerciţii de scriere corectă într-o, într-un, î şi â . conversaţia, explicaţia,
-ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu exerciţiul, munca
respectarea unor informaţii independentă, munca în
- schimbarea finalului unei povestiri echipă,problematizarea,
- asocierea comportamentului unui personaj cu a jocul, învăţarea prin
altor personaje din lecturile studiate descoperire
Activitӑţi de recuperare- ameliorare/ dezvoltare
- organizare frontalӑ, individualӑ
MEM Evaluare sumativӑ
Numerele naturale de la 0 la 1000
MEM - estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de Resurse materiale Observarea
CLR obiecte/reprezentări simbolice/numere; - manualul sistematică
DP - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir - culegere de
dat; exerciţii şi probleme
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite - fişe de lucru
pentru un obiect/ serviciu, vârsta unor arbori/ - imagini cu Aprecieri globale
animale; formele de relief şi individuale
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat; - laptop
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea
calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având Resurse procedurale
date limitele intervalului; - explicaţia
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine - exerciţiul
între numere date; - demonstraţia
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme munca independentӑ
documentare/prezentări a unor forme de relief
(munți, câmpii) sau medii de viață
- selectarea unor imagini care reprezintă
anumite forme de relief (munți, dealuri,
câmpii) dintr-o serie de imagini date
- realizarea unui album cu fotografii din
formele de relief învӑţate
Activitӑţi de recuperare- ameliorare/ dezvoltare
- organizare frontalӑ, individualӑ
MM – joc pentru diferențierea intuitivă a duratelor, a Resurse materiale Observarea
DP intensităților, a înălțimii și a tempoului; asocierea - laptop sistematică
acestora cu mișcări sugestive ale brațelor
- jocul „Mergi cum se cântă!” Resurse procedurale
- jocul „Ghici de unde se aude sunetul?” - explicaţia
- marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj - exerciţiul Aprecieri globale
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor - demonstraţia şi individuale
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau
folosind percuția corporală – sunete egale,
pauza de pătrime, intensități diferite
- însușirea cântecelor pe
traseul: colectiv –
grupuri mici – colectiv
- interpretarea cântecelor însoţitӑ de dirijarea cu
ambele braţe, urmând o mișcare egală jos-sus
redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Cântece despre toamnӑ
- organizare frontalӑ, individualӑ şi pe grupe
Vineri. Educaţie-
26.10 fizicӑ
2018 DP - amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică Resurse materiale Observarea
CLR vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte - manualul sistematică
MM reguli simple de igienă - laptop
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în Resurse
viaţa noastră procedurale:Metode:
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre conversaţia euristică, Aprecieri globale
regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă demonstrația şi individuale
- jocuri de rol pentru exemplificarea -explicaţia, munca
comportamentelor dezirabile de igienă personală independentă
în diferite contexte Prințesa Igiena (Joc de
rol)
Ne place să fim curați și sănătoși. Igiena sălii de
clasă
-organizare frontalӑ, individualӑ, pe grupe
AVAP - participarea la jocuri de identificare a Resurse materiale Observarea
CLR semnificaţieiliniilor frânte/ curbe/orizontale/ - mohair sistematică
MM verticale în desene - carton
- exerciții de obținere a liniilor; - foarfeca
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în - dischete
viaţa de şcolar demachiante Aprecieri globale
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor - lipici şi individuale
utilizate; - mӑrgeluţe negre
- realizarea de scurte descrieri ale formelor - ac şi aţӑ neagrӑ
obiectelor din mediul cunoscut;
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse procedurale
utilizate; - explicaţia
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de - demonstraţia
lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, - exerciţiul
camera video, acul etc; munca independentӑ
- exersarea modului de îngrijire / păstrare
instrumentelor şi materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor mâinii.
- citirea unor ghicitori despre animale
- audierea unor cântece despre toamnӑ şi despre
animale
,, Ariciul” - jucӑrie realizatӑ din fire de aţӑ
(mohair)
- organizare frontalӑ, individualӑ
MM – joc pentru diferențierea intuitivă a duratelor, a Resurse materiale Observarea
DP intensităților, a înălțimii și a tempoului; asocierea - laptop sistematică
acestora cu mișcări sugestive ale brațelor
- jocul „Mergi cum se cântă!” Resurse procedurale
- jocul „Ghici de unde se aude sunetul?” - explicaţia
- marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj - exerciţiul Aprecieri globale
muzical din cântece, cu ajutorul anumitor demonstraţia şi individuale
jucării muzicale cu sonorități potrivite sau
folosind percuția corporală – sunete egale,
pauza de pătrime, intensități diferite
- însușirea cântecelor pe
traseul: colectiv –
grupuri mici – colectiv
- interpretarea cântecelor însoţitӑ de dirijarea cu
ambele braţe, urmând o mișcare egală jos-sus
redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Cântece despre toamnӑ
- organizare frontalӑ, individualӑ şi pe grupe

S-ar putea să vă placă și