Sunteți pe pagina 1din 1

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

A. Cognitive

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1 – să prezinte, succint, subiectul operei literare studiate.


O2- să identifice reperele temporale și spațiale, corespunzătoare
desfășurării întâmplărilor.
O3 - să evidențieze personajele textului literar studiat.
O4 – să ilustreze relațiile personajului principal cu celelalte personaje.
O5- să prezinte gândurile și stările personajului pincipal, în secvențe
cheie din operă.
O6- să-și exprime opinia despre destinul personajului principal.

B. Afective

Fiecare elev va fi capabil:


O1 - să-şi dezvolte receptivitea afectiv-intelectivă faţă de textul literar
epic;
O2 - să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
O3 - să participe cu interes la activitate.