Sunteți pe pagina 1din 7

EVENIMENTUL CONȚINUTUL DIDACTIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

DIDACTIC
METODE MIJLOACE

1.Momentul Asigurarea condiţiilor optime de invăţare:


organizatoric
-aerisirea sălii;

-aranjarea salii de grupă; Materiale la


centre
-pregătirea materialului didactic la centrele de interes.

2.Captarea atenției Întâlnirea de grup: La intâlnirea de grup se va face Panou Orală


prezenţa, salutul, se va completa calendarul naturii , se vor Observaţia Frontală
impărtăşii impresii despre sernnificaţ i a Sărbătorilor de iarnă, Conversaţia
noutatea zilei „Primim o scrisoare de la Moş Crăciun". Calendarul
naturii
Captarea atenţie se face cu ajutorul unor imagini care
reprezintă anotimpul iarna. Imagini iarna

3.Anunţarea temei Voi prezenta materialele de la centrele de interes,voi expune Sunt atenţi şi aleg
şi a obiectivelor tema şi obiectivele zilei. Expunerea centrul unde
Explicația doresc să lucreze
Conversația

13
Descoperire unor elemente specifice anotimpului iarna, Evaluare orală
4.Reactualizarea
planșe de iarnă, fulgi de nea, ingerași, reni.Se poartă o Conversația Planse iarna
cunoștințelor
conversație despre anotimpul iarna și bucuriile aduse
de aceasta.

După ce s-au intuit materialele și li s-au prezentat Puzzle


Explicația
sarcinile de lucru, fiecare copil își va alege centrul dorit.
Fișe de lucru
 JOC DE MASĂ :Puzzle –„Tablouri de
sărbători”;Copiii vor îmbina piesele de puzzle Conversația Carioca
pentru a forma o imagine întreagă; Culori Evaluare orală
5.Dirijarea
învățării Grupuri mici
 ARTĂ: „Albumul iernii” –colorare în contur; Demonstrați
Copiii vor colora imagini de iarnă pentru a crea a Imagini cu iarna
un album;
Exercițiul

 BIBLIOTECĂ:„Grafisme de iarnă”; Fise cu grafisme


„Răsfoim imagini cu iarna și sărbătorile de iarnă
specifice iernii”;Copiii vor rezolva fișe de
lucru cu grafisme;vor „citi” imagini cu
iarna.

14


Tranziția către activitățile pe domenii experențiale se va
realiza prin cântecul „Iarna a sosit în zori”
Rutine: „Învățăm să fim ascultători”, „Spălatul mâinilor”,
„Servirea mesei”

Educatoarea le propune copiilor să desfășoare un joc,


„Tablou de iarnă”, în cadrul căruia se vor juca cu
siluete specifice anotimpului iarna. Expunerea
Se desfășoară acest joc, „Tablou de lama" ,pentru
dezvoltarea capacitații de a efectua operații cu grupele de
obiecte — sortare, grupare, cornparare, aprecierea cantitătii și
consolidarea cunoștințelor despre anotimpul iarna.

Se respeca anumite reguli: ne așteptăm rândul să ne atingă


bagheta magică, ridicăm mâna daca vrem să răspundem,
respectăm grupa din care facem parte si răspundem când ne
6.Desfășurarea vine rândul.
jocului Flipchart
A. Explicarea jocului și a regulilor

– educatoarea, cu ajutorul baghetei magice atinge un copil


Panou
, rostind versurile:„Fulg de nea, fulg de nea, ia răspunde Explicația
dumneata!”
Exercițiul
- copilul ales vine la panou, recunoaște silueta și o Siluete de iarnă
așază, respectând sarcina didactică; Problematizarea Jetoane
- răspunsurile corecte sunt aplaudate și răsplătite cu câte
Bagheta magică
un jeton așezat pe un panou în dreptul fiecărei echipe.
-
15
15
Va câștiga echipa cu cele mai multe jetoane.
Jetoane Recunoașterea
Ecusoane imaginilor
B. Jocul de probă

Copiii trebuie să alcătuiască un tablou de iarnă pe Recunoașterea


flipchart , cu fundal potrivit anotimpului, alegând elemente siluetelor de iarnă
potrivite.Ei sunt așezati in 4 grupe: grupa „Căsuțelor”,
grupa „Oamenilor de zăpadă”, grupa „Brăduților” și Învățarea în Flipchart
grupa „Săniuțelor”. La numărotoarea educatoarei„ Fulg grup Plasarea corectă a
de nea, fulg de nea , ia răspunde dumneata!” se alege un Siluete iarnă siluetelor pe
copil din grupa „Săniuțelor”care va trebui să așeze la flipchart îndeplinind
panou 2 săniuțe de culoare roșie și 2 săniuțe de culoare Cub sarcina didactică
albastră în mijlocul panoului,;grupa „Brăduților”, după Jocul Baghetă
numirea copilului, așază 2 brăduți mici și un brăduț mare
în partea de sus a panoului.Grupa căsuțelor aruncă zarul, Copiii vor forma
recunoaște cifra căzută și trebuie să așeze la panou , în grupe de obiecte
partea de jos , tot atatea căsute câte ne-a arătat cifra. dupa un anumit
Grupul „Oamenilor de zăpadă ”, după numirea copilului criteriu: formă,
și recunoașterea cifrei de pe zar va trebui să așeze oamenii mărime sau
de zăpadă pe dealul din dreapta tabloului. culoar;compară
două grupe de
obiecte prin
apreciere globală.

16
C.Complicarea jocului

În a doua parte a jocului un membru de la flecare


echipă va răspunde la intrebarea: „În care grupă sunt
mai multe elemente, mai putine sau tot atâtea din grupele
pe care le-am format in prima parte a jocului?"

Copiii vor face aprecierea globală a cantității grupelor


corespunzătore de obiecte.

La flanelograf copiii vor așeza reni și îngerași în


limitele 1-3. Siluete
Explicația îngerași, reni
Trecerea la următoarea activitate se va realize prin
7.Obținerea interpretarea cântecelului „Mâini dibace”. Cd player
performanței Copiii vor lipi diferite forme decupate pentru a orna Demonstrația
braduțul, apoi îl vor aseza pe suportul din carton.
Educatoarea dirijază preșcolarii către măsuțe și Braduți din
parcurge etapele de mai jos cu ajutorul întrebărilor, Exercițiul carton
explicației și demonstrație:
 Intuirea materialului didactic Conversația Forme diverse
 Intuirea modelului educatoarei din carton
 Explicarea și demonstrarea modului de lucru.
Lipici
 Verificarea modului în care și-au însușit etapele
de lucru; Suport de brad
 Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai din carton
mâinilor: „Ninge, ne ștergem pe degețele,prindem
fulgii,scuturăm mâinile, batem palmele”.

17
Spor la lucru! Lipesc formele pe
Brad artificial brăduți apoi îi așază
Se asigură fondul muzical. Se intervine în cazul în care
pe suport
copiii cer informații suplimentare sau întâmpină
dificultăți
Ca urmare a ỉndeplinirii corecte a sarcinilor primite,
8.Asigurarea Ca urmare
copiii ỉndeplinirii
vor fiainvitati corecte
să așeze pe una panou
sarcinilor primite,
brăduții Analiza Machetă cu Frontal
feedback-ului copiii vor fi invitati să așeze pe o machetă brăduții
realizati de ei, interpretând cantecul „Mâini dibace”. braduți
realizați de ei, interpretând cantecelul „Brăduleț”.

Frontal
Se fac aprecieri asupra modului de lucru, a rezultatelor Convorbirea Individuală
obținute, copiii fiind recompensați cu stimulente . Aprecieri verbale,
8.Evaluarea frontale și individuale.
performanţelor şi
Ziua se încheie cu jocurile de mișcare , în care copiii se
ỉncheierea activităţii Jetoane fulgi de
vor relaxa.
Jocul de mișcare „Zboară fulgule, zboară!” zapadă
Descrierea jocului:
Copiii vor fi așezați în semicerc iar la semnalul ”Zboară
fulgule, zboară” va trebuie să imite căderea fulgilor de
Demonstrația
nea și când vor auzi ”Fulgule, așează-te pe pământ” se
vor așeza în genunchi, pe covor. Jocul se va repeta. Scăunele
Exercițiul
Jocul de mișcare „Fulgul fără scăunel!”
Descrierea jocului:
Se vor așeza scăunele în semicerc, cu unul mai puțin
decât numărul copiilor , iar aceștia vor dansa pe lângă
ele, în ritm cu muzica.Atunci când muzica se oprește,
ccopiii
18
copiii trebuie să ocupe câte un scăunel.Copilul rămas
fără scăunel va ieși din joc, si tot așa pâna la ultimul
scăunel.Cel mai activ copil va ocupa scăunelul rămas,
fiind astfel declarat cel mai atent copil. Evaluare globală
La final, copiii vor primi aprecieri verbale, apoi vor Copiii vor fi aplaudaţi.
ieși ordonat din sala de grupă, pe două rânduri.

19