Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

EXTRACURRICULARE

ARGUMENT:

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc


complementară activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de
activitate are o deosebită influenţă formativă asupra copiilor, în toate formele ei de
organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, spectacole, programe artistice, etc.
În cadrul activităţilor extracurriculare copiii se confruntă adesea cu situaţii noi,
prin acţiuni directe în care sunt puşi în situaţia de a utilize în diferite
contexte,cunoştinţele sau abilităţile dobândite anterior.

OBIECTIVE GENERALE:
 formarea personalităţii autonome şi creative;
 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur;
 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior ]n contexte
diferite;
 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţie copiilor, ca premise ale
acumulării succeselor viitoare.
SEMESTRUL I

PERIOAD TEMA OBIECTIVE INDICATOR


A FORMA DE REALIZARE I
“GRĂDINIŢA - NOUA MEA - să se familiarizeze cu -fotografii
SEPTEM FAMILIE’’ spaţiul educaţional; -mici
BRIE ( plimbări, vizite ) - sa-si fixeze anumite suveniruri
repere gradiniţă – casă.
-să observe bogăţiile -album
OCTOM “CHIPUL TOAMNEI “ - ZIUA toamnei; fotografii
BRIE RECOLTEI --să se implice activ şi
,,TOAMNA - TOAMNĂ afectiv în interpretarea - fotografii
HARNICĂ ŞI DE ROADE rolurilor din cadrul
DARNICĂ!’’ – şezătoare programului pregătit;
(program artistic şi expoziţie). -să transpună în joc roluri
din societate .
“CHIPUL TOAMNEI” – - sa realizeze compozitii -diplome,
NOIEM PROIECT EDUCAŢIONAL plastice, în functţe de o
BRIE PRIETENII NATURII temă, utilizând diferite -recompense
(concurs de creaţii plastice) tehnici. -fotografii

“ZIUA ROMÂNIEI “– 1 - să cunoască însemnătatea -diplome,


DECEM
DECEMBRIE acestei zile; recompense
BRIE
( spectacol, concursuri ) - să confecţioneze şi să -realizare
“MOS NICOLAE ŞI ofere mici daruri: C.D.
DARURILE SALE “ -să sărbătoreasca în stil
(confectionare şi oferire daruri) tradiţional ,,Crăciunul,,; -album
“MAGIA CRĂCIUNULUI “ fotografii,
(colinde, serbări )
SEMESTRUL II

PERIOADA TEMA OBIECTIVE INDICATO


FORMA DE RI
REALIZARE
IANUARIE “ZIUA UNIRII “ ( concurs - să cunoască -diplome,
de desene). însemnătatea acestei zile ; recompense
- să danseze Hora Unirii;
- sa redea fidel, expresiv, -realizare
“LA MULTI ANI, textul poeziilor cu C.D
EMINESCU” respectarea pauzelor
(mini recital de poezie) impuse de semnele de
punctuaţie;
FEBRUARI “EU SUNT MIC, DAR -să-şi testeze abilităţile -diplome,
E ŞTIU MULTE” obţinute în folosirea recompense;
(concurs) calculatorului; -
“CITIM PENTRU - să li se stimuleze -recompense;
MILENIUL III “ interesul pentru literatură,
( prezentare de carte, pentru citit;
concurs )
Vizită la bibliotecă
MARTIE “MARTIE ÎN -să confecţioneze şi să -realizare
SĂRBĂTOARE “ ofere mici daruri; C.D
( expoziţie de mărţişoare ) - formarea capacităţilor de
,,Mamei dragi !” - exprimare a sentimentelor .
spectacol prin muzică. -recompense;
La mulţi ani, mamă! - să urmărească linia
“ Lumea poveştilor “ - poveştii, înţelegând în Fotografii
concurs mod intuitiv
caracteristicile expresive
şi estetice ale acesteia;
- sa rezolve corect şi în -diplome,
“PITIC FRUMOS, PITIC timp util sarcinile recompense;
DEŞTEPT” prevăzute în fişa de
(concurs de cultură concurs ;
generală pe grupe şi de
creatie plastica).
APRILIE “ÎNVĂŢĂM ŞI - să rezolve în timp util -diplome,
COLORĂM” sarcinile prevăzute în fişa recompense;
(concurs) de desen; -fotografii
“MICII CREŞTINI “ – -să sărbătoreasca în stil
PAŞTELE tradiţional ,,Paştele,,;
-să ofere mici daruri celor
nevoiaşi;
MAI “9 MAI – ZIUA - să cunoască -fotografii
EUROPEI” însemnătatea acestei zile
(jocuri si concursuri pe şi să se implice activ şi
nivel de varsta ) afectiv în act. desf. cu
ocazia acestei zile ;
IUNIE “COPILUL UNA DINTRE -să participe la diverse -diplome,
MINUNI “ concursuri organizate; recompense;
ZIUA COPILULUI (jocuri, -să se implice activ şi -realizare
concursuri) afectiv în interpretarea C.D.
“LA REVEDERE rolurilor din cadrul
GRĂDINIŢĂ!“ programului pregătit;
serbare

Pe parcurul anului :
- vizionare de spectacole pentru copii, teatru, magie etc
- participari la concursuri;
-participari la evenimente pentru copii;
- ieşiri în natură –jocuri libere; drumeţii, excursii;
-vizitarea unor obiective cu interes cultural, educaţional;
- sărbătorirea zilelor de naştere;
- participarea la diferite evenimente din comunitate “Festivalul toamnei”,
- depuneri de coroane -aniversare Eminescu etc, Porţi deschise la: primărie, şcoală
etc.
- participarea la activităţi organizate în Orăşelul copiilor “Mai aproape de
cer”,concursuri, expoziţii etc.
- activităţi comune cu şcolarii.
EDUCATOARE : CUCU MARIA LOREDANA