Sunteți pe pagina 1din 8

SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


DIDACTIC
Metode Mijloace
1.Momentul După ce toţi copiii au venit la grădiniţă ne Conversatia Casetofon Frontala
pregătim pentru Întâlnirea de dimineaţă:
organizatoric Salutul-Copiii se adună în semicerc cu Calendarul naturii Observarea
educatoarea pentru a se saluta:,, comportamentului
Buna dimineata, dragi copii, copiilor
În grădina toamnei începe o nouã zi,
Cu toţii să ne prezentăm,
Cu drag să ne salutăm,
În cerc să ne aşezăm!
Calendarul Naturii- Prin intermediul unei
conversaţii voi stabili împreună cu copiii
vremea de afară, caracteristicile zilei
respective şi anotimpul în care ne aflăm.
Copiii vor primi ecusoane cu fructe.
Activitate de grup-se va realiza printr-un
moment de înviorare pe melodia ,,A venit pe
dealuri, toamna !”
2.Captarea Noutatea zilei-Voi capta atenţia prin apariţia Conversatia Coş cu fructe Observarea
atenţiei unui greieras. Îi voi provoca la o discuţie pe Greieraş – jucarie capacităţii
baza materialelor aduse pentru a înţelege de pluş de atenţie
copiii că toamna a sosit în grădini şi ne-a Expunerea voluntară
adus cele mai preţioase daruri ale ei: fructe. Oralã / frontală
Le voi spune copiilor că în drum spre
grădiniţă m-am întâlnit cu Greierasul LULU, Surpriza
care era tare supărat.Eu i-am povestit cât de
harnici şi isteţi sunteţi voi şi m-a rugat să-l
aduc la voi pentru a-l învăţa să numere., apoi
vom realiza tablou de toamna în care
greierasul îşi va regăsi prietenii.
3.Anunţarea Voi prezenta materialele de la centrele de Explicaţia Frontală
temei şi a interes, voi anunţa tema şi obiectivele Expunerea Chestionarea
obiectivelor activitaţilor. Conversatia

4.Reactualizarea Descoperirea unor elemente specific Conversaţia Evaluarea orală


cunoştinţelor anotimpului toamna (fructe, frunze colorate, Explicaţia Recunosc
alte siluete) siluetele
5. Enunţarea Pentru a o ajuta pe Zâna Toamna, ne vom carton Individuală
temei şi a joaca la centrele pregătite (Artă, Biblioteca, Observaţia colorat,hârtie
obiectivelor Ştiinţe) creponată, bureți,
diferite siluete
decupate pentru
Conversaţia realizarea
fructelor, frunze,
Voi supraveghea desfăşurarea activităţii. Voi pastă de lipit,
interveni în cazul în care copiii cer informaţii acuarele, pensule,
suplimentare sau întâmpină dificultăţi.Copiii Demonstraţia pahar pentru
lucrează pe fond muzical. pictură creioane
colorate, carioca
, fișe suport
pentru pictură,
coșulețe,
casetofon, CD.
Lucrările finalizate vor fi expuse şi se vor Explicatia joc “Din
face aprecieri asupra modului de lucru. jumătăţi
întregul”,
“Turnul
fructelor”, fructe
din plastic,
cutiuţe pentru
sortare, lotto cu
fructe, domino cu
fructe.
6.Prezentarea Voi anunta copiii că ne vom juca jocul, ,,În Observaţia Cubul Grupuri mici
livadă”, ne vom juca cu siluete
conţinutului specifice anotimpului toamna.Se Conversaţia Evaluare orală
desfăşoară acest joc pentru Ilustraţie adecvată
şi dirijarea dezvoltarea capacităţii de a efectua temei Recunoaşterea
învăţării operaţii cu grupele de obiecte- sortare, siluetelor
grupare, comparare, aprecierea
cantităţii şi consolidarea cunoştinţelor Demonstratia Efectuarea
despre anotimpul toamna. Flipchart operaţiilor cu
Vom respecta anumite reguli, ne aşteptăm grupele de
rândul să ne atingă crenguţa, ridicăm obiecte
mâna frumos când dorim să
răspundem, să respectăm grupa din Siluete magnetice
care facem parte. Munca în perechi
Explicarea jocului: Învăţarea prin
Cu ajutorul crenguţei voi atinge un copil cooperare
rostind versurile „Mere, pere în panere/Şi
gutui amărui ... vino să-mi spui tu!´, voi numi
copilul la care se opreşte crenguţa, din grupa
„Perelor” care va rebui să aşeze la panou 2
pere, respectând sarcina didactică.
Explicaţia
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu
aplauze şi cu jetoane. Va câştiga echipa cu
celele mai multe jetoane
Jocul de rol
Jocul de probă: Plasarea corectă
- Copiii trebuie să alcătuiască tabloul a siluetelor pe
Explicaţia
flipchart
„În livadă” cu fundal potrivit îndeplinind
Demonstraţia
anotimpului alegând elementele sarcina didactică
Copiii vor forma
potrivite. Ei sunt aşezaţi pe trei Exerciţiul
grupe de obiecte
grupe: Grupa „Merelor”, „Perelor” după un anumit
Învăţarea prin criteriu formă,
şi „PRUNELOR”. Educatoarea cooperare mărime ,culoare ;
compară două
numeste un copil din grupa grupe de obiecte
„Merelor” care va trebui să aşeze la prin apreciere
globală
panou 2 mere mari de culoare rosu
, un alt copil să aşeze 3 mere mari
de culoare verde în pomul de lânga
case, un alt copil să aşeze 5 mere
mici de culoare verde;
- un copil din grupa ,,Perelor”sa
aşeze 2 pere în pomul de lângă
şoricei, un alt copil să aşeze 3
struguri roşii în viţa de vie , un alt
copil să aşeze 4 arici;
- un copil din grupa ,,Prunelor” să
aşeze 3 prune în pomul de lângă
Învăţarea în grup
cipercuţe , un alt copil să aşeze 4
prune , un alt copil să aşeze 1
strugure verde în viţa de vie
 Un copil din grupa merelor aruncă
cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , în partea de
sus tot atâtea rândunici ,câte ne-a
arătat cifra;
 Un copil din grupa perelor aruncă
cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , tot atâţia
melci , câţi ne-a arătat cifra;
 Un copil din grupa prunelor aruncă
cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , tot atâtea
pisicute , câte ne-a arătat cifra;

Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu


aplauze şi cu jetoane

Complicarea jocului:
În a doua parte a jocului un membru de la
fiecare echipă va răspunde la întrebarea:”În
care grupă sunt mai multe elemente, mai
puţine sau tot atâtea elemente din grupele pe
care le-am format în prima parte a jocului?”
Copiii vor face aprecierea globală a
cantităţii grupelor corespunzătoare de
obiecte.
7.Obţinerea Copiii vor primi un cub pe care este scris Învăţarea prin Individual
performanţei verbul caracteristic şi sarcina, Un copil din descoperire; Evaluare orală
fiecare grupă va arunca cubul, iar altul din
aceeaşi grupă va da răspunsul:
1.DESCRIE - „Spune ce stii despre
pară/măr?” conversaţia,
2.COMPARĂ - „Spune de ce nu seamănă explicaţia,
mărul cu para?” demonstraţia,
3.ASOCIAZĂ- „Spune ce simţi când mănânci exerciţiul, analiza,
un măr?” cub, siluete, ,
4.ANALIZEAZĂ -„Spune cum putem mânca coşuri cu fructe
fructele?”
5.APLICĂ -„Alege piesa geometrică
asemănătoare unui măr”
6.ARGUMENTEAZĂ- „Spune de ce este bine
să mâncăm fructe?”.
8.Asigurarea Trecerea către activitatea de pictură se va conversaţia, Suport din Apreciez felul
retenţiei şi realize prin cântecul “Spune-mi iubite explicaţia, polistiren , cum lucrează
transferului copilaş” demonstraţia Carton duplox copiii;
D.O.S..: Copiii vor realiza „tabloul de Carton colorat Aprecierea
toamna” Copiii vor decora tabloul cum Siluete decupate lucrărilor proprii
doresc ei şi in funcţie de materialele Lipici şi ale colegilor;
care le sunt puse la dispoziţie. Evaluez munca şi
Voi urmări executarea temei de catre copiii, comportamentul
voi da indicaţii individuale copiilor timizi. Se copiilor
vor face aprecieri asupra modului de
executare (acurateţe, încadrare în pagină,
ducerea la bun sfârşit a executării lucrării).
9.Evaluarea ALA2 ,,Transportul fructelor”; ,,Toamna în Conversaţia Costum de măr , Se anunţă echipa
performanţelor şi vii”- joc cu text şi cânt. de pară si de câştigătoare.
încheierea prună,
Se fac aprecieri asupra participării copiilor Fructe , Copiii vor fi
activităţii la activitate şi vor primi recompense. Coşuleţe aplaudaţi
Stimulente