Sunteți pe pagina 1din 10

GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

TEMA ANUALĂ: „ CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM


CEEA CE SIMŢIM?”

NIVELUL II (5 – 7 ani)
EDUCATOARE :CUCU LOREDANA

1
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

ARGUMENT
Soşeste primăvara! Frumuseţea ei ne inundă sufletele cu caldură si bucurie.Totul e o
sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi văzut si simţit.
Ziua mamei este o sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi simţită şi exprimată in
propriile simţiri ale copiilor. Educatoarea este cea care are datoria de a lumina capul cu ştiinţa,
iar mama să incălzească inima cu dragostea sa. Copilul simte datorita mamei, învaţă să iubească
culoarea cu arta, să aprecieze nobleţea sufletului, cinstea si bunătatea. Aflându-se la vârsta în
care exprimarea prin cuvinte este mai dificilă, le vom da posibilitatea să se exprime aşa cum simt
ei pe parcursul a 4 săptămâni incărcate de sensibilitate, în cadrul proiectului intitulat “Emoţii de
primăvară”.

DURATA: 5 Săptămâni
1. PRIMĂVARA NE ZÂMBEŞTE
2. ZÂMBETUL MAMEI
3. FANTEZIE ŞI CULOARE (FLORI)
4. AU IEŞIT LA SOARE! (INSECTE)

LOC DE DESFASURARE
Grădiniţa, Casa de cultură, Biserica

RESURSE
 UMANE
-preşcolarii grupei mari- pregătitoare
-cadre didactice
-părinţi
-preoţi

 MATERIALE
-Planşe tematice
-cărţi, reviste, soft educaţional, imagini ppt, pliante
-calculator, imprimantă, aparat foto, CD-player
-felicitări, albume de artă plastică, flori.

2
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

 BIBLIOGRAFICE
Revista invăţământul preşcolar 1 -2/2008
“Curriculum pentru invăţământul preşcolar” Ed. DPH 2008
“Activitatea integrate din gradinita”DPH,2008, Filofteia Grama si colaboratorii
“Ghid pentru proiecte tematice abordate in maniera integrate a activitatilor din gradinita”
Ed. Humanitas, Bucuresti, 2005;
“Aplicatii ale metodei proiectelor” Ed. CD Press, Bucuresti 2008.

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE

 Domeniul limba şi comunicare


Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri,
semnificaţii mijlocite de limbajul scris.
 Domeniul Ştiinţe
Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin
achiziţia de strategii adecvate;
Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale,
temporal, spaţiale.
 Domeniul Om şi societate
Cunoaşterea unor elemente de religie care definesc portretul spiritual
al poporului roman;
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor,
precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul
realizării unor produse simple.
 Domeniul estetic şi creative
Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
Stimularea exprsivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj.
 Domeniul Psihomotric
Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi affective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite.

3
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE

 Domeniul limbă şi comunicare


-să manifeste interes pentru citit;
-să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical.
 Domeniul Ştiinţe
-să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex. Fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului, cu sentimente, gânduri,idei proprii,
lumea teatrului, a filmului etc.), precum şi interdependenţa dintre ele;
-să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite
criterii date găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Domeniul Om şi societate
-să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi reguli de securitate personală;
-să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa
cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;

 Domeniul estetic şi creativ


-să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi
universale, corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupările acestuia;
-să priveasă şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de
vârstă al copilului preşcolar şi preocupările acestuia (portrete de copii, jocuri
ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor)

 Domeniul Psihomotric
-să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
-să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi
/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite
ritmuri.

4
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
 Toate mamele îşi iubesc copiii.  Cum reuşesc mamele să facă atât de multe
 Ştim că mama este neobosită şi munceşte lucruri?
foarte mult.  Cum o pot face fericită pe mama mea?
 Ştiu să deosebesc o faptă bună de una rea.  De ce nu toţi oamenii sunt buni şi cinstiţi?
 Ştim că s-a schimbat anotimpul.  Ce este arta?
 Ştim că înflorec copaciii şi se intorc  Ce flori înfloresc? Care sunt părţile
păsările călătoare. componente?
 Ştim că este ziua mamei.  Ce insecte sunt în natură?
 Ştim cântece şi poezii.  Părţile componente ale insectelor.
 Cunoaştem insecte.  Care sunt caracteristicile anotimpului
primăvara?
 Care sunt lunile de primăvară?
 Ce fapte bune putem face?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia


copiilor
Bibliotecă Artă Joc de rol
-caiete de lucru -carioca, acuarele, pensule -diferite costume,
-fişe suport -plastilină, planşete -ghivece cu flori naturale sau
-coli de scris, creioane -coli desen plastic
-albume, reviste, planşe -carton colorat
-imagini PPT -foarfece,lipici
-materiale din natură flori, ouă,
diferite decoraţiuni
-felicitări, şnururi, mărţişor
-sticlă
Construcţii Ştiinţă Nisip şi apa
-cuburi lemn, -enciclopedie -forme
-Tangram, -calculator -unelte pentru nisip
-Arco -CD-player -lada suport
-mozaic -puzzle -jucarii pentru nisip
-flori, pietricele pentru decorat
mini grădina.

CENTRUL TEMATIC
-Atlas botanic, enciclopedie, imagini de primăvară, ornamente, flori.

5
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

DE DRAGUL TĂU

De dragul tău pământul,/De ghiocei e plin


Şi vin cocori în zare/ Şi cerul e senin...
Şi-n tâiul fir de iarbă /A răsărit în prag
Şi-nmugureşte pomul /Să-ţi fie ţie drag!
Învaţă-mă ce-i bine /Fereşte-mă de rău
Iar eu voi creşte vrednic /Şi bun de dragul tău.

Dragi mămici,

Preşcolarii grupei mari – pregătitoare vor desfăşura în săptămânile ce urmează un proiect


plin de sensibilitate, pe care l-am numit „Emoţii de primăvară”. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest
sens aducănd la grădiniţă materiale potrivite acestei teme ca de exemplu: reviste, ilustraţii cu
anotimpul primăvara şi sărbătorile ei, felicitări, cărţi cu poezii închinate mamei, CD-uri cu
cântece etc. Şi vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului.
Vă mulţumesc copiii grupei şi
educatoarea

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE
-Parteneriate, diseminare în cadrul cercului pedagogic , filme, fotografii, simpozioane.

FINALIZAREA PROIECTULUI
-Spectacol muzical coregrafic , dedicat zilei de 8 Martie.
-Expoziţie „Primăvara în ochi de copil”

6
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

SAPTAMANA 1
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Primăvara ne zâmbeşte”
Ziua/ data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Luni ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ce s-a schimbat în natură?” Învăţ să fiu responsabil.
ALA: Bibliotecă: Citim imagini cu anotimpul primăvara; Construcţii. Cuibul
rândunelelor. Jocuri de mişcare cu text şi cânt: „Barza ne pândeşte”
Activitate integrată:
DŞ; DEC; „Primăvara „ – observare, schimbări în natură; Cântec: „Primăvara”; J.M.
„Au sosit rândunelele”

Marţi ADP: Întâlnirea de dimineaţă:”Mărţişoare, mărţişoare”. Învăţ să fiu responsabil.


ALA: Ştiinţă: „Ce ştii despre ghiocei?; Artă:” Desenăm şi colorăm mărţişoare”; Fişe
de lucru - semne grafice; Jocuri de atenţie:; „Repetă după mine”.
Activitate integrată
DLC; DPM; „Soarele şi omuleţii de zăpadă”- lectura educatoarei; Gimnastică ritmică;
joc – Mergi cum cânt!.

Miercuri ADP: : Întâlnirea de dimineaţă: „S-au întors păsările călătoare” ?,” Învăţ să fiu
responsabil. Opţional: Limba engleză
ALA: Bibliotecă: „Poveste creată după imagini”; Joc de rol:”De-a păsările”, „De-a
rândunelele”. Plimbare în parcul oraşului.
Activitate integrată
DŞ; DEC; „Câte rândunele sunt?” – adunarea cu o unitate în limitele 1-10; Pictură
„Păsări călătoare”

Joi ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ”Vestitorii Primaverii”; Învăţ să fiu responsabil.


.
ALA: Biblioteca: „fluturasul” –semne grafice , desparte in silabe Artă: vestitorii
primaverii; Joc de rol: „Bulgarasi pentru fluturasi – bomboane rafaello”. Jocuri de
mişcare „ultimul fluturas ramane fara scaun.”
Activitate integrată
DS; DOS; Tablou de primavara
- joc didactic
- activitate practica
Vineri ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Culorile primăverii”; Învăţ să fiu responsabil.
ALA: Bibliotecă: „Scriem semne grafice după model”, Construcţii: „Parcul din
oraş”
Activitate integrată
DŞ; DOS; „Săculeţul fermecat” – joc logic; „Rilă Iepurilă şi cărăbuşul cu aripioare de
aur” – povestea educatoarei

7
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

SĂPTĂMÂNA: 2
SUBTEMA: ZÂMBETUL MAMEI
Ziua/Data Activităţi de învăţare
Luni ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ghiocelul vestitorul primăverii” Învăţăm să spunem
poftim.
ALA: Bibliotecă: „Citire de imagini din cărţi şi reviste legate de anotimpul primăvara;
Construcţii:”Palatul Zânei Primăvara” – cu materiale la alegere. Jocuri distractive în
sala de grupă: „Ce se aude?”.
ADE: Activitate integrată
DŞ; DEC; „Câte flori are buchetul?” - numărare în limitele 1-10; Cântec: „Mama”;
Joc muzical: „Mergi cum cânt!”
Marţi ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Flori pentru mama” ; Învăţăm să spunem poftim.
ALA: Ştiinţă: „De ce iubim florile?”; „Completeză ce lipseşte?”; Artă: „Mărţişoare
pentru mama”; Joc de rol: „De-a vânzătorii de mărţişoare”; Cântece şi poezii închinate
mamei.
ADE: Activitate integrată
DLC; DEC: „Mama” de E. Farago - memorizare; Pictură: „Flori pentru mama”
Miercuri ADP: Întâlnirea de dimineaţă.”E primăvară în inima mamei”; Învăţăm să spunem
poftim
Opţional: Mici actori în devenire
ALA: Bibliotecă: Citim imagini despre meseriile mamelor; Joc de rol: „De-a mama”.
Jocuri de atenţie: „Repetă după mine!”.
ADE: Activitate integrată
DŞ;DOS;”Cine eşti tu, Primăvară?” – joc didactic ; Primăvara în inima mamei” lucrare
colectivă ( copaci înfloriţi, ghiocei şi narcise, buburuze şi fluturaşi)
Joi ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu mama”; Învăţăm să spunem poftim.
Opţional : Limba engleză
ALA: Ştiinţă: „Ce ştii despre mama?, „Aşază la locul potrivit”, Construcţii: „Daruri
pentru mama”: Mozaic – Flori pentru mama; Vizionare CD – Legenda mărţişorului.
ADE: Activitate integrată
DLC;DPM; „ Jocul silabelor” – joc didactic; „Doi câte doi” formarea coloanei de
gimnastică.
Vineri ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Astăzi mamele sunt alături de noi”; Învăţăm să spunem
poftim.
ALA: Bibliotecă: „O surpriză pentru mama” – poveste creată, Scriem numele mamei
după model; Artă: „Daruri pentru mama”- confecţionare . Serbare închinată mamei
DŞ;DOS; „Daruri pentru mama” – compunere/descompunere nr 10; „Inimioare,
inimioare” Al. Mitru – lectura educatoarei.

8
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

SĂTĂMÂNA: 3
SUBTEMA: FANTEZIE ŞI CULOARE – flori
Data/ziua ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ADP: Întâlnirea de dimineaţăâ: „Ce flori înfloresc primăvara?”; Învăţăm să
îngrijim florile.
ALA:Biblitecă: „Citim din atlasul botanic al florilor”; Recunoşte floarea şi spune
ce ştii despre ele?; Construcţii „Ghivece şi jardiniere” – cu materiale la alegere;
Luni
Arta: „Flori” – modelaj. Jocuri de mişcare: „Bucheţele- bucheţele”
ADE:Activitate integrată
DŞ; DEC; „Flori de primăvară” – observare; Cântec: „Glasul florilor”; Joc muzical
„Câte unul pe cărare”

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Lalele cele mai frumoase flori”; Învăţăm să


îngrijim florile.
ALA: Ştiinţă: „Cum îngrijim florile?”; Vizionare CD cu laelele;Joc de rol; „De-a
Marţi
florăresele”; Joc de masă: „Loto cu flori”. Jocuri de mişcare: „Culegem flori”
ADE:Activitate integrată
DLC; DEC; „Lalele” de I. Mirea – memorizare; Pictură „Vaza cu lalele”.

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenii florilor”; ”; Învăţăm să îngrijim florile.


Opţional: limba engleză.
ALA:Bibliotecă: Calendare cu flori şi fluturi; Nume de flori pe tăbliţa magnetică,
Miercuri fişe de lucru; Artă: Flori – desene. Nisip şi apă: „Flori şi gâze” – desen pe nisipul
umed. Jocuri distractive „Prindem fluturi”:
ADE:Activitate integrată
DŞ; DOS; „Numărăm florile” – numeraţia 1-10; „Să iubim şi să îngrijim florile” –
convorbire.
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Flori multicolore”; Învăţăm să îngrijim florile.
Opţional: Mici actori în devenire.
ALA: Ştiinţă: „Ce ştii despre mine?” – joc exerciţiu; Rolul florilor în viaţa noastră;
Joi Construcţii: Straturi cu flori . jocuri distractive: „Ce lipseşte”
ADE:Activitate integrată
DLC; DOS; „Ne jucăm cu silabele” – joc didactic; „Grădiniţa mea cu flori” –
machetă (lucrare colectivă).

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Culoarea preferată”; ”; Învăţăm să îngrijim florile.


ALA; Bibliotecă „Culoarea preferată”; - selectăm imagini cu flori; Artă: „Flori şi
fluturi” – confecţionare; Joc de rol: „De-a decoratorii”. Jocuri de atenţie:”Ghiceşte
la ce floare ma-m gândit!”.
Vineri
ADE:Activitate integrată
DŞ; DPM; „Sortăm, grupăm şi aşezăm după cerinţe” – joc logicco-matamatic; „Fii
atent să nu mă calci!”(mers şi alergare cu păşire peste obstacole); joc: „Culegem
fori”.

9
GRADINITA CU ORAR NORMAL ,,LUMINITA” - LUMINA

SĂTĂMÂNA: 4
SUBTEMA: AU IEŞIT LA SOARE ( INSECTE)

Data/ziua ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP: Întâlnirea de dimineaţăâ: „Ce insecte cunoşti?”. Ocroitm orice vietate.
ALA:Biblitecă: „Citim din enciclpedii despre insecte”; Recunoşte insecta şi spune
ce ştii despre ele?; Construcţii „Căsuţele albinelor” – cu materiale la alegere; Arta:
Luni
„Insectei” – modelaj. Jocuri de mişcare: „Zboară, zboară”
ADE:Activitate integrată
DŞ; DEC; „Insecte” – observare; Cântec: „Bondărel”; Joc muzical „Albinita”

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Albinele – prietenele noastre” Ocroitm orice


vietate.
ALA: Ştiinţă: „Ce ştii despre albine?”; Vizionare CD cufamilia de albine;Joc de
rol; „De-a albinele”; Joc de masă: „Loto cu insecte”. Jocuri de mişcare „Albiniţă
Marţi
hai la joc!”
ADE:Activitate integrată
DLC; DEC; „Fetica” Tudor Arghezi – memorizare; Pictură „Albinele şi fagurii de
miere”

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenii florilor”; ”; Ocrotim orice vietate.


ALA:Bibliotecă: Calendare cu flori şi fluturi; Nume de flori pe tăbliţa magnetică,
fişe de lucru; Artă: Fluturi– desene. Nisip şi apă: „Fluturi şi gâze” – desen pe
Miercuri
nisipul umed. Jocuri distractive „Prindem fluturi”:
ADE:Activitate integrată
DŞ; DOS; „Numărăm fluturii” – numeraţia 1-10; „Fluturi” decupare, lipire.

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Gâze, fluturi, albinuţe”. Ocrotim orice vietate.


Opţional: Mici actori în devenire.
ALA: Ştiinţă: „Ce ştii despre mine?” – joc exerciţiu; Rolul insectelor în viaţa
Joi noastră; Construcţii: Insecte din diverse materiale. Jocuri distractive: „Ce lipseşte”
ADE:Activitate integrată
DLC; DOS; „Cu ce sunet începe cuvântul?” – joc didactic; „Gândăcelul” de E.
Farago – memorizare.

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu funicile”; Ocrotim orice vietate.


ALA; Bibliotecă „Rezolvă corect fişa!”; Artă: „Muşuroiul de furnici”
Joc de rol: „De-a grădinarii”. Jocuri de mişcare: Carnavalul gâzelor
Vineri
ADE:Activitate integrată
DŞ; DPM; „Sortăm, grupăm şi aşezăm după cerinţe” – joc logicco-matamatic;
„Ocoleşte muşuroiul” - ocolire de obstacole.

10