Sunteți pe pagina 1din 119

Ghid pentru referinţă rapidă

Proiectarea sistemelor de
detectare şi de alarmare la incendiu

798650.RO Ne rezervăm dreptul la modificări!


RO
04.2014 © 2014 Honeywell International Inc.
Cuprins

1 Introducere ......................................................................................................................................................................................... 5
1.1 Proiectarea sistemului ................................................................................................................................................................. 6
1.2 Principalele cauze ale pagubelor şi mărimea lor ...................................................................................................................... 7
2 Centrale şi module de alimentare ................................................................................................................................................ 13
3 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu ES Line. Centrale convenţionale ............................................................. 14
4 Sisteme compacte de detectare şi alarmă la incendiu. Centrale analog adresabile monobuclă .................................. 15
5 Sistem de detectare şi de alarmă la incendiu IQ8Control. Centrală inteligentă adresabilă ............................................ 16
6 Sistem de detectare şi de alarmă la incendiu FlexES Control. Centrală inteligentă adresabilă .................................... 18
6.1 Instalare în dulap de echipamente ........................................................................................................................................... 20
6.2 Unitate de extensie pentru modulul de alimentare ................................................................................................................. 21
7 Sisteme conectate în reţea ............................................................................................................................................................ 23
7.1 Convertorul de fibră optică (FOC) ............................................................................................................................................ 26
7.2 Convertor TCP/IP....................................................................................................................................................................... 27
®
7.3 Interfaţa serială essernet (SEI) ............................................................................................................................................... 28
7.4 Panou repetor LCD .................................................................................................................................................................... 29
7.5 Panou de operare cu ecran tactil.............................................................................................................................................. 30
7.6 Sisteme de management al situaţiilor de pericol .................................................................................................................... 30
8 Echipamente de buclă ................................................................................................................................................................... 33
8.1 Întreruperea circuitului................................................................................................................................................................ 33
8.2 Scurtcircuit .................................................................................................................................................................................. 33
8.3 Detectoare automate de incendiu IQ8Quad ........................................................................................................................... 34
8.3.1 Detectoare de căldură ..................................................................................................................................35
8.3.2 Detectoare de căldură de rată de creştere (velocimetrice) ..........................................................................36
8.3.3 Detectoare optice de fum (fotoelectrice) ......................................................................................................36
2
8.3.4 Detectoare O T ............................................................................................................................................36
blue
8.3.5 Detector multisenzor OT ..........................................................................................................................37
8.3.6 Detectorul multisenzor OTG.........................................................................................................................38
9 Detectoare IQ8Quad cu alarmare integrată ............................................................................................................................... 39
9.1 Dispozitive IQ8Alarm – alarmare optică, acustică şi vocală .................................................................................................. 40
9.2 Declanşatoare manuale pentru alarma de incendiu............................................................................................................... 46
®
10 Transpondere esserbus .............................................................................................................................................................. 47
10.1 Prezentare generală .................................................................................................................................................................. 47
®
10.1.1 Transpondere esserbus . Module cu intrări/ieşiri.........................................................................................49
10.1.2 Transponder RZT 8000. Modul de conectare pentru detectoare de altă fabricaţie ......................................50
10.1.3 IQ8TAM. Modul pentru alarmare tehnică (1 contact IN) ...............................................................................50
10.1.4 Modul de alarmare tehnică IQ8TAL (contacte 1IN/1OUT) ...........................................................................51
10.1.5 Transponder pentru acţionări la incendiu IQ8FCT (contacte 2IN/1OUT) .....................................................52
®
10.1.6 Tansponder esserbus FCT 24 V / 230 V ....................................................................................................52
11 Indicator paralel cu LED-uri .......................................................................................................................................................... 53
12 Echipamente radio IQ8Wireless .................................................................................................................................................. 54
12.1 Transponder IQ8Wireless ......................................................................................................................................................... 55
12.2 Gateway IQ8Wireless................................................................................................................................................................ 56
12.3 Interfaţă IQ8Wireless ................................................................................................................................................................. 57
12.4 Soclu IQ8Wireless...................................................................................................................................................................... 59
12.4.1 Distanţa acoperită ........................................................................................................................................60
13 Alte detectoare................................................................................................................................................................................. 62
13.1 Sistem de detectare prin aspiraţie a fumului TITANUS EB ................................................................................................... 62
13.2 Detector liniar de fum LRMX ..................................................................................................................................................... 63
13.3 Detector liniar de căldură LWM-1 ............................................................................................................................................. 64
13.4 Detectoare de flacără ................................................................................................................................................................ 66
13.5 Detectoare pentru tubulaturi de ventilaţie ................................................................................................................................ 68

2 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

14 Zone cu pericol de explozie...........................................................................................................................................................69


14.1 Detectoare Ex(i) ..........................................................................................................................................................................74
15 Proiectarea sistemului în conformitate cu normele EN 54 .....................................................................................................75
15.1 Definiţii / terminologie .................................................................................................................................................................75
15.2 Prevenirea alarmelor false prin măsuri tehnice sau de operare ............................................................................................79
15.2.1 Dispunerea detectoarelor punctuale ........................................................................................................... 80
15.2.2 Alegerea detectoarelor de incendiu în funcţie de condiţiile de mediu .......................................................... 82
15.3 Suprafeţe supravegheate ..........................................................................................................................................................83
15.4 Distanţa dintre detector şi tavan sau acoperiş .........................................................................................................................85
15.5 Instalarea detectoarelor sub platforme, grilaje sau alte locaţii similare .................................................................................86
15.6 Dispunerea detectoarelor pe tavane cu grinzi de susţinere ...................................................................................................87
15.7 Coridoare înguste şi zone de tavan ..........................................................................................................................................88
15.8 Distanţa faţă de pereţi ................................................................................................................................................................88
15.9 Tavane cu alte obstacole sau unităţi ventiloconvectoare etc. ................................................................................................88
16 Dispunerea declanşatoarelor manuale de alarmă de incendiu .............................................................................................89
16.1 Identificarea detectoarelor .........................................................................................................................................................90
17 Sisteme de detectare a incendiilor pentru incinte destinate prelucrării datelor (IT) .........................................................91
17.1 Sisteme de semnalizare a incendiilor pentru incinte cu echipamente electrice şi electronice ............................................92
17.2 Detectarea incendiilor cu detectoare optice liniare ..................................................................................................................94
18 Sisteme de stingere a incendiilor.................................................................................................................................................96
18.1 Echipament de comandă a instalaţiilor de stingere 8010 seria 4 – versiune de montaj pe perete ....................................96
18.2 Echipament de comandă a instalaţiilor de stingere 8010, seria 04, versiune de 19” pentru dulap de echipamente .......97
18.3 Proiectarea sistemelor de stingere ...........................................................................................................................................99
18.4 Zone de alarmare .................................................................................................................................................................... 102
18.4.1 Proiectarea alarmării cu dispozitive acustice ............................................................................................. 103
19 Responsabilitatea instalatorului................................................................................................................................................ 105
20 Sisteme de alarmare vocală şi adresare publică ................................................................................................................... 111
21 Protecţie la supratensiuni ........................................................................................................................................................... 112
22 Tabel de compatibilitate .............................................................................................................................................................. 114

798650.RO / 04.11 3
Inovaţii
Piaţa sistemelor de protecţie la incendiu reprezintă un domeniu complex şi dinamic, în care introducerea unor tehnologii noi
este influenţată de o multitudine de factori. De peste un sfert de secol, ESSER continuă să fie un lider în domeniul
sistemelor inovative de detectare şi de alarmă la incendiu, furnizând:
 produse care impun noi standarde în domeniu şi
 soluţii de sistem care permit flexibilitate, profitabilitate şi siguranţă în funcţionare.

Puncte de referinţă în tehnologia de detectare a incendiilor marca ESSER


1975 – Dezvoltarea celui mai mic detector de fum din lume
1982 – Seria 9100 de detectoare adresabile, cu funcţie de diagnoză
1983 – Terminal inteligent de afişare bazat pe PC
1990 – Sistemul liber programabil 8008 pentru detectarea incendiilor
1991 – Tehnologia multisenzor
1992 – Tehnologia bazată pe bus de câmp, pentru reţele de clădiri
1996 – Sistem de management al situaţiilor de pericol în mediu Windows NT
1997 – Prima centrală combinată antiefracţie – detectare a incendiilor, tip 2001
1998 – Telediagnoză până la nivel de senzor cu utilitarul TEDIS
1999 – Centrala de detectare a incendiilor cu două bucle 8000 C
2000 – Centrală flexibilă de detectare a incendiilor pentru aplicaţii de mărime medie 8000 M
2001 – Detectorul O²T – soluţie inovativă care distinge aerosolii de fum de mărimile perturbatoare, de ex. vaporii de apă
2003 – Detectorul multisenzor OTG, cu element integrat de detectare a concentraţiei de gaz şi parametrare individuală
pentru răspunsul la CO
2004 – Detectoare multicriteriale IQ8Quad, primele detectoare din lume cu alarmare integrată (optică, acustică şi vocală)
blue
2005 – IQ8Quad OT , detectoare cu performanţe ridicate de detectare, utilizând lumină de culoare albastră
2006 – IQ8System, sistem complet de protecţie împotriva incendiilor, bazat pe centrale IQ8Control
2007 – IQ8Wireless, concept unitar de conectare prin căi de comunicaţie radio a componentelor sistemului de detectare şi
de alarmă la incendiu
2008 – IQ8Alarm, echipament combinat de alarmare şi transmisie de semnale vocale, utilizând căi de comunicaţie radio
2010 – FlexES Control, un nou sistem de referinţă în domeniul tehnologiei de detectare şi de alarmă la incendiu
2013 – ES Line, centrală convenţională profesională pentru detectoare inteligente neadresabile ES Detect

Producătorul garantează conformitatea produselor cu Institutul Belgian pentru


următoarele norme europene: certificarea produselor destinate
1. Directiva pentru Produse de Construcţie 89/106/EEC protecţiei împotriva incendiilor
2. Compatibiltate electromagnetică 89/336/EEC Directiva UE privind cerinţe standardizate
3. Directiva Joasă Tensiune 73/23/EEC pentru echipamente şi componente privind
protecţia împotriva pericolelor

EN 54:
Serie de standarde europene pentru China Compulsory Certification:
sisteme de detectare şi de alarmă la Înlocuieşte vechea marcă CCEE. Litera „F”
incendiu indică faptul că produsul respectiv este
destinat protecţiei împotriva incendiilor

CNBOP:
Produs supravegheat în conformitate Institutul Polonez de Cercetare şi
cu DIBt (Institutul German pentru Dezvoltare pentru Tehnica de Protecţie
Tehnică de Construcţie) Împotriva Incendiilor

SSPB:
Certificarea conformă Sistemului de Securitate Împotriva
CNMIS:
Incendiilor (SSPB) atestă alinierea produsului la cerinţele
„Comité National Malveillance Incendie
privind protecţia la incediu.
Securité”, organism notificat pentru marca NF
Constituie parte integrantă a certificatului de conformitate
aplicată pe produse destinate protecţiei
GOST-R
împotriva incendiilor

GOST-R:
VdS: Autoritate rusă de certificare GOST-R şi de
VdS Schadenverhütung GMbH certificare pentru protecţia la incendiu
Centru german de importanţă majoră pentru
încercări, evaluare şi certificare a sistemelor
de detectare şi de alarmă la incendiu

4 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

1 Introducere

Condiţii de utilizare
Acest ghid pentru referinţă rapidă este destinat
profesioniştilor din domeniul proiectării şi instalării Esser îşi asumă răspunderea pentru moartea sau rănirea
sistemelor de detectare a incendiilor. Prezentul manual este persoanelor care ar rezulta din neglijenţa ESSER. Cu
bazat pe cerinţe şi normative conforme seriei de standarde excepţia răspunderii rezultate astfel, ESSER exclude orice
(SR) EN 54, care abordează domeniul sistemelor de altă răspundere care poate fi asociată cu acest Ghid pentru
detectare şi de alarmare la incendiu. EN 54 descrie cerinţele Referinţă Rapidă. ESSER nu poate fi făcută răspunzătoare
impuse produselor, pentru partea de instalare fiind în stadiu pentru pierderi sau stricăciuni directe, indirecte, speciale,
de pregătire un nou normativ referitor la cerinţele specifice ocazionale sau rezultate, incluzând pierderea de profit sau
(prEN 54-14). Modul de instalare descris în acest document diminuarea cifrei de afaceri, pierderea dreptului de
corespunde prescripţiilor germane VdS 2095 şi VDE 0833. proprietate, pierderea de date, pretenţii ale unor terţe părţi
sau alte costuri similare sau răspunderi rezultate din
Este absolut obligatorie şi respectarea tuturor cerinţelor utilizarea sau folosirea necorespunzătoare a Ghidului pentru
naţionale specifice proiectării şi punerii în funcţiune a Referinţă Rapidă.
acestor sisteme.
Ghidul pentru Referinţă Rapidă este pus la dispoziţie fără
Informaţii suplimentare şi actualizate condiţii sau garanţii de orice fel impuse fie de lege, fie de
contracte, înţelegeri sau altele similare. El constituie doar un
Caracteristicile, precum şi alte date privind performanţele îndrumător, fiind de datoria utilizatorului să se asigure că
produselor descrise în acest manual se bazează pe utilizarea sa în orice fel corespunde cerinţelor existente la
standardele şi informaţiile actuale la data publicării (vezi locul de instalare, că Ghidul este utilizat în mod corect şi că
coperta), ele putând fi modificate datorită unor îmbunătăţiri orice informaţie utilizată în legătură cu Ghidul este corectă şi
şi/sau datorită modificării cerinţelor unor standarde şi completă.
normative referitoare la proiectarea, instalarea şi punerea în
funcţiune a acestor tipuri de sisteme. Acest ghid este ESSER îşi rezervă dreptul de a efectua modificări şi a
conceput a fi un „aide memoire”, nesubstituind obligaţia actualiza periodic Ghidul pentru Referinţă Rapidă fără
citirii standardelor relevante (a se vedea şi nota de subsol a înştiinţare prealabilă. Înainte de folosirea Ghidului,
anexei). utilizatorul trebuie să se asigure că se află în posesia celei
mai recente versiuni a acestei documentaţii.

Ghidul pentru Referinţă Rapidă conţine informaţii proprietare


ale ESSER, toate mărcile înregistrate, drepturile de autor şi
de proprietate intelectuală menţionate în acest Ghid
constituind proprietate exclusivă Esser, neputând fi copiate
parţial sau în totalitate fără acceptul scris al firmei Esser.
® ®
esserbus şi essernet constituie mărci înregistrate Esser.

798650.RO / 04.14 5
1.1 Proiectarea sistemului
Proiectul trebuie pregătit de o persoană/organizaţie Procesul de proiectare are următoarele
competentă, care a consultat toate părţile interesate şi a faze:
creat setul de desene, specificaţia, matricea de acţionări la
incendiu, lista de modificări şi a completat un certificat de
proiectare conform VdS 2095. Faza 1: Planificarea pentru pregătirea proiectului

Dacă proiectele sunt create fără a avea în vedere cele de Discuţii cu părţile interesate pentru a se stabili nivelul sau
mai sus, este improbabil ca sistemul de detectare şi de categoria de protecţie şi a se conveni asupra modificărilor.
alarmare la incebndiu să satisfacă cerinţele normative.
Acest fapt poate genera consecinţe juridice pentru părţile Acestei faze de planificare a proiectării trebuie să i se dea
implicate, în special pentru cele aflate pe partea de importanţa cuvenită. Există multe părţi interesate în ceea ce
furnizare, dar şi pentru proprietar/utilizator. se aşteaptă să facă sistemul de detectare şi de alarmare la
Orice activitate de proiectare implică asumarea incendiu. Decizia finală privind nivelul de protecţie asigurat
responsabilităţii , fiind recomandată în acest sens aparţine proprietarului/utilizatorului clădirii, care răspunde în
faţa legii în această privinţă.
încheierea unei asigurări profesionale specifice.

De regulă, proprietarul/utilizatorul desemnează un


Responsabilităţile proiectantului: proiectant în măsură să execute această sarcină şi să-şi
asume răspunderea pentru întreg proiectul.

 Stabilirea împreună cu proprietarul/utilizatorul a


nivelului sau categoriei de protecţie; Proiectantul ales se va consulta cu următoarele entităţi
implicate:
 Justificarea oricăror modificări şi documentarea
cauzelor acestora;
 Detalierea zonelor de detectare şi de alarmare;  Utilizatorul sau managerul de facilităţi;
 Pregătirea specificaţiilor şi a desenelor care descriu:  Inspectorul clădirii;
o Amplasarea declanşatoarelor manuale de  Însărcinatul cu mediul şi siguranţa utilizatorilor;
alarmă de incendiu;  Asigurătorul;
o Amplasarea detectoarelor punctuale de  Serviciile locale de intervenţie şi salvare;
căldură şi de fum;  Un furnizor specializat în sisteme de detectare şi de
o Amplasarea detectoarelor liniare de fum; alarmă la incendiu.
o Amplasarea oricăror alte mijloace de detectare
a incendiului;
Faza a 2-a: Determinarea zonelor de detectare şi de
 Specificarea tipului de cablu pentru fiecare circuit; alarmare;
 Specificarea tipului de sistem şi de echipament;
 Prezentarea detaliată a conexiunilor locale/la distanţă
cu alte echipamente; Faza a 3-a: Amplasarea declanşatoarelor manuale de
 Luarea în considerare a riscului de alarme false – alarmă de incendiu;
utilizarea ghidului de utilizare a detectoarelor din ultima
parte a prezentei documentaţii; Faza a 4-a: Selectarea şi amplasarea detectoarelor
 Precizarea unei echipări corespunzătoare cu dispozitive automate de incendiu;
de alarmare audibilă şi optică;
 Pregătirea unui plan de intervenţie la incendiu sau a Faza a 5-a: Alegerea şi amplasarea dispozitivelor de
unei matrici de acţionări în caz de incendiu; alarmare audibilă şi optică;
 Semnarea unui certificat de proiectare.
Faza a 6-a: Stabilirea echipamentelor de acţionare şi a
Conform VdS 2095, proiectul unui sistem de detectare şi de surselor de alimentare.
alarmare la incendiu trebuie executat de o persoană
competentă, care îşi asumă responsabilitatea de livrare
Aspectele care trebuie respectate de către proiectant includ:
completă a acelui proiect şi semnează un „Certificat de
proiectare”. Acest certificat nu trebuie confundat cu alte
certificate legate de instalare şi punere în funcţiune, emise  Cerinţele evaluării de risc la incendiu;
de entităţile responsabile cu respectivele operaţii.  Cerinţele de conformitate cu regulamentele de
siguranţă la incendiu şi cu Actul de Egalitate a
De asemenea, dacă se permite în contract, se recomandă Şanselor;
ca proiectantul să ia parte la verificările sistemului pentru a  Regulamentele aprobate, specifice clădirii;
se asigura că proiectul iniţial este respectat – astfel,  Scopul funcţionării sistemului (protecţia vieţii, a
certificatul de proiectare poate fi completat după includerea bunurilor sau ambele);
tuturor amendamentelor necesare.  Lista de modificări identificată de părţile interesate.

6 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

1.2 Principalele cauze ale


pagubelor şi mărimea lor
Aşa cum indică statisticile din ultimii ani, valoarea pierderilor
se menţine la un nivel ridicat, existând în continuare
pericolul de producere a unor pagube semnificative.

În lipsa unor statistici detaliate referitoare la acest subiect,


Institutul German pentru Studierea şi Prevenirea Pierderilor
(IFS) a întocmit o prezentare generală, bazată pe articolele
apărute presă a cauzelor şi a consecinţelor incendiilor.
Conform acestei prezentări, pe o perioadă de două luni au
fost raportate 2199 de incendii cu 239 de situaţii în care
s-au produs victime, în 63 de vazuri fiind înregistrate
decese.

Concluzie: numărul de victime ale incendiilor în hoteluri,


hosteluri, pensiuni şi locuinţe private este de 2,5 ori mai
mare decât cel produs în clădiri publice şi facilităţi
industriale. În hoteluri şi hosteluri, incendierea voită Incendii pe o perioadă de 24 de ore
constituie cea mai frecventă cauză a evenimentelor de
acest fel, fumatul şi instalaţiile electrice defecte constituind
şi ele pericole semnificative de producere a incendiilor.

Cauzele de producere a unor pagube mari în urma


incendiilor pot fi concentrate în câteva aspecte simple:

 Măsurile permanente de raţionalizare (a costurilor) au


dus la concentrarea de valori ridicate în arii restrânse;
 Compartimentele de incendiu au fost mărite în mod
semnificativ, pentru a favoriza fluxuri eficiente de
producţie;
 Utilizarea unor materiale noi, al căror comportament la
incendiu nu a fost încă suficient de bine studiat a
condus la producerea de pagube colaterale (de ex. în
cazul arderii PVC) care în multe situaţii au fost mai mari
decât pagubele produse de incendiul propriu-zis;
Pagube produse de incendiii pe o perioadă de 24 de ore
 Izolarea necorespunzătoare a traseelor de cabluri, lipsa
clapetelor antifum în tubulaturile de ventilaţie;
 Erori în calculul riscului de producere a pagubelor la
incendiu;
 Lipsa de echipamente fixe de stingere a incendiilor, ca
de exemplu sisteme cu sprinklere sau sisteme de
stingere cu CO2;
 Lipsa sistemelor de detectare şi de alarmare care fac
posibilă detectarea timpurie a incendiilor şi permit
intrevenţia rapidă a pompierilor cu ajutorul unor
dispozitive de transmitere la distanţă a alarmei, de ex.
la centrul local de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
 Lipsa supravegherii la incendiu în dispeceratele de
securitate în afara orelor de lucru, fapt care duce la
producerea de pagube exagerat de mari.

Dacă se iau în considerare incidenţa incendiilor şi pagubele


produse de-a lungul a 24 de ore, presupunând că
dispeceratele de securitate nu sunt supravegheate de un
sistem de alarmare la incendiu, figura alăturată indică faptul
că, de exemplu doar 9% din incendii se produc între miezul
nopţii şi orele 6 dimineaţa, însă acestea au drept efect
producerea a 31% din valoarea pagubelor. Ca urmare
concluzia este că în aceste cazuri o detectare timpurie ar fi
avut o contribuţie semnificativă la reducerea pagubelor
provocate de incendiu.

798650.RO / 04.14 7
D

Intervale critice de nefuncţionare a


echipamentelor de procesare a datelor Dezvoltarea incendiului şi evaluarea sa
(EDP)
În mod corespunzător, pentru fiecare caz în parte trebuie
făcută o evaluare pentru a stabili dacă este suficientă
Supravegherea sistemelor EDP care funcţionează – de
utilizarea detectoarelor sau dacă trebuie să existe un sistem
regulă – neasistate constituie un domeniu particular de
automat de stingere comandat de sistemul de detectare, iar
interes pentru utilizarea sistemelor de detectare şi de
în caz afirmativ, care sistem este adecvat.
alarmare la incendiu.

Conform figurii de mai sus, pentru selectarea detectorului


În numeroase situaţii, sarcinile administrative sau cele de
potrivit este necesară o analiză atentă încă din faza de
producţie sunt din ce în ce mai mult susţinute de sisteme
planificare a sistemului pentru, deoarece incendiile pot
EDP performante. Acest lucru creşte în mod evident
progresa cu viteze diferite în diverse faze de dezvoltare,
dependenţa organizaţiei de funcţionarea sistemului EDP.
valorile timpului putând varia între mărimi de ordinul
milisecundelor şi până la mărimi de ordinul orelor.
Avarierea componentelor electronice sau pierderea unor
date din cauza unui incendiu pot determina pagube
Partea superioară în gri închis reprezintă zona în care
importante pentriu organizaţia respectivă.
incendiul s-a dezvoltat până la intrensitatea la care utilizarea
stingerii nu mai este eficientă.
Majoritatea companiilor sunt asigurate împotriva pierderii de
valori şi de venituri cauzate de incendii, pe când pierderile
Curbele individuale A la D reprezintă diferite tipuri de
colaterale sunt de regulă ignorate.
dezvoltare a incendiilor, detectate de sistemele de alarmă în
punctele a1 la d1.
Numeroase cercetări indică faptul că o cădere de doar
câteva zile a unui sistem EDP poate deveni problematică
Pragul de răspuns al unui sistem fix de stingere (de ex.
pentru anumite sectoare industriale. Ca urmare, căderi ale
sprinklere) fără activare de către un sistem de detectare a
sistemului EDP de ...
incendiilor este indicat de punctele b2 şi c2.

 2 zile în sectorul bancar


 3,3 zile în sectorul firmelor comerciale
 4,8 zile în domeniul firmelor industriale
 5,6 zile în domeniul companiilor de asigurări

... pot fi considerate critice, iar peste aceste intervale pot fi


considerate drept periculoase pentru existenţa organizaţiei
respective.

8 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Explozie, ardere de tip flash

Intervalul de timp dintre detectarea unui incendiu de către


un sistem adecvat şi momentul în care este necesară
inuţierea stingerii (a3, b3, c3) poate varia în mod drastic.
Curba A reprezintă o dezvoltare rapidă a unui incendiu, o
explozie.

Materialele combustibile care formează un amestec uniform


de tip praf/aer sau – în cazul lichidelor – un amestec
vapori/aer, pot exploda.

Ate condiţii includ existenţa unei concentraţii explozive a


acestui amestec praf/vapori/aer (concentraţie aflată între
pragurile explozive superioare şi inferioare) şi o sursă de
aprindere cu energie suficientă.

Numeroase materiale combustibile pot exploda ca prafuri,


de exemplu zahărul pudră, amidonul, aluminiul, magneziul
şi o gamă de compuşi ai carbonului.

Trebuie făcută distincţia între diferitele viteze ale de ardere:

 Ardere de tip flash, cu viteze de ordinul cm/s


 Explozia, cu viteze de ordinul m/s
 Detonaţia, cu viteze de ordinul km/s

Pentru detectarea începutului de explozie se utilizează


detectoare ultrasensibile de presiune şi flacără, care pot
declanşa în primele câteva milisecunde un sistem de
stingere adecvat.
Ardere mocnită – gaze de ardere, fum
Sarcină termică ridicată, propagare rapidă
a incendiului O perioadă mult mai mare este disponibilă începând cu
momentul detectării incendiului (d1) până la creşterea
În zonele curbelor B şi C se pot instala detectoare de semnificativă a intensităţii incendiului în cazul curbei D, care
incendiu care utilizează criteriul de detectare a căldurii, din reprezintă o ardere mocnită.
cauza sarcinii termice ridicate şi a creşterii rapide a
intensităţii arderii. Gazele de ardere şi fumul care însoţesc arderea mocnită
sunt identificate ca mărimi specifice de către detectoarele
În aceste zone se pot utiliza detectoare de căldură (termice) de fum şi sunt evaluate ca incendiu la depăşirea unei
care detectează şi transmit alarma la depăşirea unui anumit anumite concentraţii.
prag, eventual combinate cu evaluarea ratei de creştere a
temperaturii bazată pe criterii diferenţiale.

Din nou, intervalul de timp dintre detectarea incendiului de Tipuri de ardere


către sistemul de detectare (punctele b1 şi c1) şi momentul
în care stingerea nu mai poate fi efectuată cu succes a 3, b3,
c3) este relativ mic. Fiecare ardere implică modificări energetice şi materiale.
Figura de mai sus prezintă tipurile de ardere.
Rezultă că sistemul de detectare şi de alarmă la incendiu
trebuie conectat la un sistem fix de stingere care poate Parametrii arderii marcaţi cu (*) sunt utilizaţi cu precădere
efectua stingerea în mod automat prin deversarea de apă, pentru evaluarea efectuată cu detectoarele automate de
pulbere, CO2 etc. incendiu.

798650.RO / 04.14 9
Influenţa timpului de intervenţie asupra Reducerea pagubelor prin utilizarea de
mărimii pagubelor produse detectoare „inteligente”

Timpul de intervenţie reprezintă intervalul de timp rezultat În ultimii ani s-au produs dezvoltări noi în tehnologiile de
din adunarea timpului de reacţie automată a sistemului în detectare a incendiilor, favorizate de posibilitatea de utilizare
urma producerii incendiului şi iniţierea unei transmisii către cu costuri mai reduse a microprocesoarelor şi având drept
Pompieri (a) cu timpul de sosire a Pompierilor (b) şi cu scop reducerea tot mai accentuată a ratei de alarme false.
timpul de localizare şi stingere a incendiului (c). Figura 4 Sistemele de detectare a incendiilor au devenit „mai
indică evoluţia potenţială a unui incendiu detectat de un inteligente”.
sistem automat care transmite la un mesaj către Pompieri
1 2
la momentul a , care sosesc la intervenţie la momentul a . Progresul în domeniul sistemelor de detectare a incendiilor
a fost reflectat şi în lucrările a numeroare conferinţe ale
În cazul în care nu este posibilă identificarea individuală a experţilor din domeniu. Conform acestor prezentări,
dispozitivului care a generat alarma, stingerea va fi iniţiată „inteligenţa” sistemelor de detectare a incendiilor este
după localizarea incendiului. structurată astfel:

Dacă dispozitivul care a generat alarma poate fi identificat  Detectare inteligentă – înregistrarea semnalelor şi a
imediat, incendiul poate fi localizat rapid şi stingerea poate evoluţiei acestora;
începe imediat. O detectare rapidă şi precisă, favorizată de  Decizie inteligentă – decizia privind existenţa unui
utilizarea unor tehnologii „inteligente”, permite scurtarea incendiu real;
timpului de intervenţie şi o reducere corespunzătoare a  Control/supraveghere inteligente – posibilitatea de
pagubelor. evaluare a funcţionaşităţii unui sistem de detectare şi
de alarmare la incendiu şi de raportare a defectelor şi a
abaterilor;
 Acţionări inteligente – abilitatea de a lua măsurile
necesare, de exemplu alertarea Pompierilor, iniţierea
stingerii etc.

10 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Inteligenţa unui sistem de detectare a incendiilor este


extrem de importantă pentru reducerea ratei de alarme
false, care sunt cauzate cu preponderenţă de factori
perturbatori; aceasta înseamnă că echipamentul de
avertizare sau detectoarele trebuie să ia decizia corectă
privind semnalizarea declanşării unui incendiu cât mai
timpuriu cu putinţă în condiţiile mediului de lucru.

Structura unui sistem de alarmă la


incendiu

Figura alăturată indică structura unui sistem de detectare şi


de alarmare la incendiu. Incendiul nu este o mărime care să
poată fi măsurată direct; ca urmare, parametrii săi specifici
sunt detectaţi indirect şi evaluaţi utilizând interacţiuni fizice
sau chimice.

În prezent se utilizează următoarele metode de măsurare,


bazate pe nivelul tehologic de dezvoltare actual;

 Principiul de măsurare a dispersiei optice;


 Principiul de măsurare a temperaturii; Apelator telefonic automat şi unitate de
 Principiul de măsurarea radiaţiilor în spectrul UV;
 Principiul de măsurare a radiaţiilor în spectrul IR; transmitere a mesajelor (AWAG)
 Principiul de măsurare a concentraţiei de gaz;
 Diferite combinaţii ale principiilor de mai sus. În anumite situaţii există opţiunea de comandă de către
centrală a unui apelator telefonic automat, combinat cu o
unitate de transmitere a mesajelor (acronim german =
AWAG), echipament care va apela numere de telefon
preprogramate ale unor destinatari, utilizând reţeaua
Transmiterea informaţiilor la centrul local telefonică locală şi va reda un mesaj preînregistrat imediat
de destinatarul confirmă primirea apelului utilizând un
de intervenţie al Pompierilor (Germania) sistem de autentificare.

Alertarea centrului local de intervenţie al Pompierilor În numeroase cazuri, primul partener de comunicaţie este o
constituie cea mai sigură metodă de transmitere a alarmelor firmă de servicii de securitate care dispune de un dispecerat
de incendiu. Un receptor compatibil se află instalat în şi care este în măsură să iniţieze un set de măsuri
dispeceratul Pompierilor, iar în centrala sistemului de corespunzătoare.
detectare şi de alarmă la incendiu a clădirii se află instalat
un comunicator (Com).Acesta constituie un dispozitiv de
alarmare la distanţă a Pompierilor sau a altei organizaţii Comunicator telefonic digital automat şi
abilitate şi capabile să intervină pentru stingerea unui unitate de transmitere a mesajelor
incendiu.
(AWUG)
Căile de transmisie către sistemul telefonic sunt
supravegheate la întrerupere, scurtcircuit şi punere la Comunicatorul telefonic digital automat şi unitatea de
pământ, centrala fiind izolată galvanic faţă de comunicator; transmitere a mesajelor (acronim german = AWUG)
un circuit electronic supraveghează permanent transmiterea utilizează reţeaua telefonică, efectuând însă şi o verificare
semnalelor. digitală a integrităţii liniei telefonice. Un receptor compatibil
se află instalat în dispeceratul firmei de servicii de
securitate. Şi acest receptor verifică în permanenţă linia
telefonică.

Pe lângă alarma de incendiu, prin acest echipament se pot


transmite şi alte semnale, precum defectul sau semnale
asociate sistemului antiefracţie.

798650.RO / 04.14 11
Informare, acţionare, funcţii speciale

Alte informaţii, selectate după zonele de detectare sau chiar


după detectoare individuale pot oferi indicii preţioase
Pompierilor la sosirea acestora, de exemplu:

 Fişe conţinând planuri de localizare a detectoarelor,


măsuri specifice de stingere, pericole asociate etc.
 Tablouri sinoptice amplasate în zona punctelor de
acces în clădire.

Pe lângă funcţiile de alarmare locală audibilă şi optică,


detectoarelor li se pot asocia şi funcţii de acţionare specifice
precum:

 Izolarea compartimentelor de incendiu cu uşi, porţi,


clapete etc.
 Comanda unor sisteme fixe de stingere cu apă, CO2, Sistem de alarmă cu inteligenţă
Inergen, Argon, Halon sau pudră precum şi a unor
sisteme de extragere a fumului şi gazelor fierbinţi din descentralizată
clădire;
 Oprirea instalaţiilor, sistemelor de ventilaţie etc. Inteligenţa descentralizată aduce beneficii importante
funcţionării sistemului, deoarece cantitatea informaţiilor
Funcţiile speciale pot include comanda cutiei cu cheie transmise poate fi redusă la minim, iar fiecare detector
pentru pompier (CCP) şi activarea panoului de comandă poate fi adaptat individual condiţiilor de mediu de la locul de
pentru pompier (PCP). Cutia cu cheie pentru pompier instalare.
permite păstrarea în condiţii de siguranţă a cheii principale a
clădirii („master”) într-un seif încastrat în perete conform De asemenea, inteligenţa distribuită în fiecare detector
prescripţiilor de siguranţă aflate în vigoare. permite – printre alte beneficii importante – şi creşterea
imunităţii la factori perturbatori. În tehnica de detectare a
Acest seif este construit astfel încât la o alarmă de incendiu, incendiilor se utilizează o gamă largă de detectoare utilizând
după alertarea cu succes a pompierilor, uşa sa exterioară principiile de măsurare prezentate anterior.
se deblochează electromagnetic. Pompierii sosiţi la faţa
locului vor putea avea acces la cheia principală a clădirii Specificaţii privind timpii de reacţie ai
prin deblocarea unei a doua uşi interioare a seifului,
utilizând o cheie de pompier.
sistemelor ESSER
®
Cheia principală se poate acum scoate din butucul de  Protocolul esserbus permite interogarea stării de
depozitare şi utiliza pentru a avea acces nerestricţionat pe funcţionare a tuturor echipamentelor conectate la
toate uşile din clădire. fiecare 2 secunde!
 Transmiterea stării de alarmă a unui detector în interval
de 3 secunde!
Panoul de comandă pentru pompier permite executarea
 Declanşatoarele de alarmă (butoanele) trebuie să
unor operaţii de comandă fără a se cunoaşte modul de
transmită semnlul de evacuare în interval de 3
operare specific centralei instalate. Astfel se pot preveni
secunde! Intervalul maxim permis este de 10 secunde,
erorile de operare ale centralei (pentru utilizarea căreia este
cu o notificare specifică!
necesară o instruire specifică).
 Semnalul de defect este afişat la centrală în interval de
100 de secunde!

12 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

2 Centrale şi module de
alimentare
Centrala sistemului de detectare şi de alarmare la incendiu
trebuie să fie conformă cerinţelor EN 54-2, iar orice sursă de
alimentare din sistem trebuie să fie conformă EN 54-4.
Toate centralele de detectare şi de alarmă la incendiu
ESSER încorporează acumulatoare şi module de încărcare
a acestora, iar dacă se respectă prescripţiile privind
încărcarea acestor sisteme, acumulatoarele pot asigura
susţinerea funcţionării în regim de avarie a sursei principale
pe o durată de de minim 24 de ore în stare de veghe,
urmate de 30 de minute stare de alarmare.

Se recomandă în orice situaţie efectuarea unui calcul


energetic pentru a verifica intervalul de susţinere a
funcionării sistemului de către acumulatoare.

Indiferent de tipul sau mărimea sistemului, centrala trebuie


amplasată având în vedere următoarele criterii:

 În zone cu risc scăzut de producere a incendiului;


 La parter, în apropierea intrării Pompierilor;
 În clădiri cu mai multe grupe de utilizatori (mai mulţi
chiriaşi) centrala trebuie amplasată într-un spaţiu
comun sau – dacă acest lucru nu este posibil – într-un
spaţiu accesibil oricând;
 În incinte unde nivelul de iluminare ambiental asigură
vizibilitatea în orice moment;
 Indicarea zonelor trebuie să se facă cu LED-uri sau de
un tablou sinoptic iluminat; nu este acceptabilă
prezentarea informaţiei doar pe afişaje LCD sau VGA.

Dacă există mai multe intrări în clădire se vor instala panouri


repetoare.

798650.RO / 04.14 13
3 Sisteme de detectare şi de
alarmă la incendiu
ES Line.
Centrale convenţionale

ES Line este o centrală compactă de înaltă performanţă  Punere în funcţiune, întreţinere şi operare optimizate;
destinată aplicaţiilor profesionale de supraveghere la  Configurare şi programare simple, de la tastatura
incendiu a unor clădiri de mici dimensiuni. Oferă suport centralei;
pentru maxim 8 zone convenţionale şi are indicatoare de
 Patru relee programabile, nesupravegheate, izolate
zone integrate. Programarea şi operarea se pot face cu
galvanic, max. 30 V c.c./ 2 A sau 60 V c.c. / 1 A;
uşurinţă utilizând afişajul de mari dimensiuni. Conceptul de
 2 ieşiri pentru conectarea conformă EN 54-13 a
configurare este complex dar uşor de parcurs, permiţând
dispozitivelor de alarmare audibilă şi optică (29 V c.c. /
programarea fără ajutorul unui PC. Astfel, ES Line asigură
max. 500 mA);
un grad ridicat de flexibilitate în programarea unui număr
ridicat de intrări/ieşiri şi de funcţii de acţionare.  1 interfaţă pentru comunicator pentru mesaje de alarmă
(12 V c.c. / max. 200 mA);
 1 interfaţă pentru comunicator pentru mesaje de defect
Centrala ES Line este certificată conform EN 54, părţile 2, 3 (12 V c.c. / max. 200 mA);
şi 13 şi conform cerinţelor VdS.  1 interfaţă standard pentru echipamente de comandă a
sistemelor de stingere tip C conform EN 54-2;
Interfaţa integrată RS 485 permite conectarea perifericelor  RS 485 pentru conectarea la panoul de comandă / de
pentru pompieri (PCP, PIP). afişare pentriu Pompieri (PCP/PIP);
 1 ieşire Ubext 29 V / 0,5 A pentru alimentarea
Centrala se pretează pentru aplicaţii de tipul grădiniţelor, consumatorilor bus externi;
firmelor de avocatură, furnizorilor de servicii, firmelor de  Interval de funcţionare în regim de avarie a sursei
catering, atelierelor de manufactură, cabinetelor medicale, principale: 72 h;
farmaciilor sau magazinelor mici.  Mod de funcţionare „cu întârziere” (mod de operare PM
conform DIN VDE 0833-2) pentru prevenirea alarmelor
false;
Caracteristici  Mod de funcţionare în interdependenţă de 2 detectoare
(mod de operare TM conform DIN VDE 0833-2) pentru
 8 zone de detectare cu câte max. 32 de prevenirea alarmelor false, programabil ca regim de
detectoare/zonă; memorare intermediară sau interdependenţă de 2 zone;
 Afişaj LCD de mari dimensiuni cu 8 rânduri x 40 de  Contor pentru până la 10000 de alarme;
caractere;  Memorie pentru max. 10000 de evenimente.
 Indicatoare de zone integrate;

14 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

4 Sisteme compacte de
detectare şi alarmă la
incendiu. Centrale analog
adresabile monobuclă

Centralele analog adresabile pentru detectare şi alarmare la


incendiu transmit mesaje de avertizare şi de alarmă care  1 interfaţă standard pentru echipamente de comandă a
sunt asociate unuia sau mai multor detectoare identificabile sistemelor de stingere tip C conform EN 54-2;
individual. Sistemul are grad ridicat de flexibilitate şi  2 ieşiri de releu supravegheate pentru dispozitive de
caracteristici care îi simplifică utilizarea şi întreţinerea. alarmare conectate conform EN 54-13;
Sistemele analog adresabile se utilizează în clădiri mai  4 ieşiri de releu (nesupravegheate, programabile)
complexe, cu un număr ridicat de utilizatori şi acolo unde  Indicatoare de zone;
utilizatorii nu sunt familiarizaţi cu clădirea şi cu modul de  Interval de funcţionare în regim de avarie a sursei
reacţie la un eveniment. principale: până la 72 h;

Caracteristici

 Centrală monobuclă pentru participanţi adresabili;


®
Limitări
 esserbus -PLus integrat („onboard”);
 Max. 127 de participanţi adresabili;
 Fără posibilitatea de extindere ulterioară;
 Punere în funcţiune/configurare cu programul tools
 Neconectabilă în reţea;
8000;
 Fără posibilitatea de configurare redundantă.
 Interfeţe integrate pentru perifericele pentru Pompieri;

798650.RO / 04.14 15
5 Sistem de detectare şi de
alarmă la incendiu
IQ8Control. Centrală
inteligentă adresabilă

Carcasă compactă Carcasă compactă extinsă Carcasă compactă extinsă


Centrală IQ8Control C Centrală IQ8Control C/M Centrală IQ8Control C/M
1 x carcasă de extensie 2 x carcase de extensie

Dimensiuni (l x î x a) Dimensiuni (l x î x a) Dimensiuni (l x î x a)


450 x 320 x 185 mm 450 x 640 x 185 mm 450 x 960 x 185 mm

Centrala de semnalizare a incendiilor IQ8Control C


Centrală independentă cu 2 bucle sau centrală conectată în Fiecare buclă = 127 de echipamente (detectoare,
reţea cu o singură buclă. declanşatoare manuale etc.):
 1 buclă = 127 echipamente;
Centrala de semnalizare a incendiilor IQ8Control M  2 bucle = 254 echipamente;
Centrală independentă cu (maxim) 7 bucle sau centrală  3 bucle = 381 echipamente;
conectată în reţea, destinată protecţiei clădirilor, cu un  4 bucle = 508 echipamente;
număr total de 889 detectoare de incendiu, declanşatoare  5 bucle = 635 echipamente;
manuale, transpondere etc. (conform EN 54; conform DIN  6 bucle = 762 echipamente;
VDE, maxim 512 detectoare).  7 bucle = 889 echipamente.

Sistemul IQ8Control este bazat pe o construcţie modulară,


permiţând mărimi de sistem adaptabile, flexibile şi
scalabile. Sistemul este disponibil în diferite carcase,
® ®
putând funcţiona cu bucle esserbus sau esserbus -PLus.

Panoul de comandă (MMI)

Este posibilă alegerea unui panou de comandă


IQ8Control adaptat la necesităţile instalării.

Limbă / marcare
Panourile de comandă sunt livrate cu diferite limbi
de interfaţă şi marcaje corespunzătoare
standardelor naţionale (română, germană, engleză,
spaniolă, arabă, ...).

Interfaţa de operare este disponibilă cu ...


 Afişaj standard alfanumeric sau ¼ VGA;
 Indicatoare LED pentru până la 192 de zone.

16 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Exemplu de configurare a centralei IQ8Control M

Caracteristici ale centralei de semnalizare a incendiilor


IQ8Control
 Unitate centrală performantă (Coldfire), cu actualizare  1 interfaţă RS485;
firmware prin PC conectat direct la placa de bază (On  Releu de defect;
Board USB);
 Conectarea supravegheată a două acumulatoare (max. 2
 Tehnologie CPU pe 32 de biţi; x 12V / 24Ah);
 Inteligenţă distribuită;  Conectarea unei imprimate încorporate sau a unei
 Conectarea detectoarelor IQ8Quad cu sau fără alarmare imprimante externe;
integrată;  Supravegherea a 1-4 contacte de uşă;
 Diverse interfeţe de operare;  Pregătită pentru extensii viitoare de sistem, de ex.
 2 intrări supravegheate (pe placa de bază); Ethernet, conectare NIB, Phone-Box, etc.).
 Interfaţă serială – configurabilă TTY (20 mA) sau RS485
(indicare cu LED a erorii de conectare);

Centrale IQ8Control esserbus® esserbus®-PLus


Detectoare din seria 9200 X X
Detectoare din seria IQ8Quad X X
Detectoare din seria IQ8Quad cu alarmare integrată din seria 3.02 --- X
Dispozitive de alarmare IQ8Alarm X
Module de alarmare tehnică IQ8TAM X X
®
Transpondere esserbus X X

Caracteristici ale buclei


® ®
(esserbus şi esserbus -PLus)
®
 Maxim 127 de izolatoare de zonă pe fiecare buclă;  Maxim 32 de transpondere esserbus pe o buclă;
 Maxim 127 de echipamente adresabile pe fiecare buclă;  Maxim 31 de transpondere 4Z/2REL pe o buclă;
®
 Bucla poate fi divizată în 127 de zone individuale de  Maxim 100 de transpondere esserbus pe centrală;
detectare;  Maxim 8 transpondere de comunicaţie (pentru
 Maxim 32 de detectoare pe zona de detectare; echipamente de comandă a sistemelor de stingere) pe o
buclă;
 Capabilitate de combinare a funcţionării în buclă şi în linii
derivate din buclă. Nu se admit sub-derivaţii;  Maxim 16 transpondere de comunicaţie la nivel de
centrală IQ8Control C/M;
 Tip recomandat de cablu pentru buclă: cablu de
semnalizare JY(St)Y 0,8 mm (diametru);  Maxim 16 de sisteme de detectare prin aspiraţie a
fumului LRS compact/eb la nivel de centrală, maxim 8 pe
Impedanţa maximă a buclei incluzând derivaţiile,
buclă;
măsurată între clemele A+ şi B+, pentru un cablu cu
diametrul de 0,8 mm = 130 Ω. Valoarea corespunde unei  Maxim 100 de sisteme de detectare prin aspiraţie a
®
®
lungimi totale de 2000 m pentru esserbus -PLus sau fumului TITANUS PRO SENS EB la nivel de centrală,
® maxim 32 pe o buclă.
3500 m pentru esserbus (plecare + întoarcere);

798650.RO / 04.14 17
6 Sistem de detectare şi de
alarmă la incendiu
FlexES Control. Centrală
inteligentă adresabilă

 FX2 cu licenţă de conectare pentru 2 bucle;  Funcţionalitate liber aleasă pentru modulele conectate;
 FX10 cu licenţă de conectare pentru 5 bucle;  Grad ridicat de disponibilitate, datorat regimului
 FX10 cu licenţă de conectare pentru 10 bucle; redundant de avarie al modulelor de buclă;
 FX18 cu licenţă de conectare pentru 5 bucle;  Funcţionare redundantă fără întreruperi, datorată
 FX18 cu licenţă de conectare pentru 10 bucle; posibilităţii de configurare a două unităţi centrale;
®
 FX18 cu licenţă de conectare pentru 18 bucle.  Interfeţe: essernet , USB, Ethernet, 2 x RS485, TTY (în
dezvoltare: bucla FlexES com cu 255 de echipamente);
 Este posibilă conectarea de dispozitive de alarmare
Redundanţă
(optică, audibilă/vocală) alimentate de pe bucla
FlexES Control susţine funcţionarea conformă standardelor ®
esserbus -PLus;
2
pentru protecţie unor suprafeţe care depăşesc 48000 m  Max. 3 module de alimentare (conforme EN 54-4)
(VdS) şi comanda câte unei zone de stingere pentru fiecare conectate în cascadă pot asigura o putere livrată de
buclă. până la 450 W;
®
 Lungime a buclei de până la 3,5 km (esserbus ) sau 3
®
Unitate de afişare şi comandă cu texte în două limbi km (esserbus -PLus). Este posibilă izolarea galvanică
a buclelor;
Folia de marcare cu texte descriptive pentru unitatea de
 Conectarea de diverse transpondere cu intrări/ieşiri;
afişare şi comandă este disponibilă în diferite limbi. De
asemenea, textele specifice pot fi programate într-una din  Interfeţe integrate pentru diverse echipamente
limbile disponibile. standardizate ale Pompierilor, de ex. panou de afişare
şi comandă pentru Pompieri;
Ca extensie a funcţiilor unităţii de afişare şi comandă, este  Memorie pentru 10000 de evenimente;
posibilă comutarea afişării textelor de sistem între două  Conectarea de componente radio certificate, cu modul
limbi preconfigurate (alese dintre toate limbile de afişare de măsurare confortabilă a intensităţii câmpului radio;
posibile).
 Configurare şi programare prin interfaţa USB.
Există versiuni de carcasă pentru configurarea centralei
FlexES Control în scopul instalării a 1 la 18 module.
Această centrală poate fi utilizată ca una independentă sau Unitatea de afişare şi comandă
conectată în reţea cu alte centrale.  Afişaj TFT cu diagonala de 5,7” (opţional color);
 Tastatură capacitivă pentru operare tactilă;
Caracteristici  Activarea iluminării câmpurilor de afişare şi comandă se
face contextual, în funcţie de starea curentă a
 Unităţi centrale Master/Slave pentru regim de sistemului.
funcţionare redundantă;
 24 V pentru consumatori externi;
 Topologie de conectare combinată buclă-linie cu
inteligenţă distribuită;

18 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Versiuni ale centralei FlexES Control

Carcasă de mărime mică, cu maxim 2 conectoare


pentru module
 Două locaşuri pentru acumulatoare 12 V / 12 Ah;
 Modul de alimentare (PSM);
 Modul de conectare a alimentării;
 Placă de conectare de bază.

FX2
Dimensiuni (l x î x a) 450 x 320 x 185 mm

Carcasă de mărime medie, cu maxim 10


conectoare pentru module
 Modul de alimentare (PSM);
 Modul de conectare a alimentării;
 Placă de conectare de bază;
 Trei carcase de mărime mică.

FX10
Dimensiuni (l x î x a) 450 x 960 x 185 mm

Carcasă de mărime medie, cu maxim 18


conectoare pentru module
 Modul de alimentare (PSM);
 Modul de conectare a alimentării;
 Placă de conectare de bază;
 Trei carcase de mărime mică.

Opţiuni:
 Unitate de afişare şi comandă;
 Placă frontală de mascare;
 Carcasă de extensie pentru acumulatoare;
® ®
 Module esserbus ebM / esserbus cu izolare
galvanică ebMGT;
®
 Module essernet 62,5 kBaud / 500 kBaud;
 Modul de alimentare suplimentar 12 V / 24 Ah.

FX18
Dimensiuni (l x î x a) 450 x 960 x 185 mm

798650.RO / 04.14 19
6.1 Instalare în dulap de
echipamente

Conceptul de instalare permite instalarea componentelor


centralei FlexES Control şi a perifericelor necesare într-un
dulap de echipamente, astfel încât operaţiile de service să
se poată executa uşor.
Modulele de instalare standardizate pentru unitatea
centrală, modulele de alimentare şi pentru unitatea de
afişare şi comandă sunt montate în sertare şi se pot extrage
uşor, asigurându-se astfel accesul uşor pentru operaţiile de
instalare şi de service.
Punctele de conectare ale dulapului şi terminalele
componentelor de sistem sunt interconectate cu ajutorul
unor cabluri prefabricate.
Pentru instalare este necesar un dulap de echuipamnete de
19” şi cu o adâncime minimă de 800 mm.

Unitate pentru montare în dulap de echipamente pentru


extindere la 10 bucle (5 UI)
Placă de conectare de bază şi unitate centrală pentru
preluarea a maxim patru module de conectare pentru
extensii. Unitatea centrală este prevăzută pentru maxim 10
module de buclă.

Unitate pentru montare pentru extinderea la până la 18


bucle (5 UI)
Placă de conectare de bază şi unitate centrală pentru
preluarea a maxim patru module de conectare pentru
extensii. Unitatea centrală este prevăzută pentru maxim 18
module de buclă.

Unitate pentru dulap de echipamente pentru modul de


alimentare (5UI)
Pentru instalarea unui unui modul de alimentare şi max. 4
acumulatoare de câte 12 V / 24 Ah

Unitate pentru montare în dulap de echipamente cu


suport pentru apnoul de afişare şi comandă (7 UI)
Pentru instalarea panoului de afişare şi comandă.

1 UI (unitate de înălţime) = 44,45 mm (1¾ inchi)

20 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

6.2 Unitate de extensie pentru


modulul de alimentare

Exemplu: opţiuni de extindere pentru modulul de Exemplu: opţiuni de extindere pentru modulul de
alimentare 12 V / 12 Ah alimentare 12 V / 24 Ah

Fiecare centrală se poate echipa cu până la trei module de


Utilitar de calcul pentru capacitatea necesară a sursei
alimentare conectate în cascadă, scop în care sunt
de rezervă
disponibile două unităţi de extensie pentru modulele de
alimentare. Instrument software comod, disponibil ca ajutor în etapele
de planificare şi proiectare, bazat pe configuraţia necesară a
 Unitate de extensie pentru modulul de alimentare sistemului.
24 V / 12 Ah (reper nr. FX808363);
 Unitate de extensie pentru modulul de alimentare
24 V / 24 Ah (reper nr. FX808364).

798650.RO / 04.14 21
Conectarea în cascadă a modulelor de alimentare

22 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

7 Sisteme conectate în reţea


®
esserbus
În funcţie de structură şi de numărul de conectoare pentru
module disponibile, la o centrală se pot conecta până la 18
bucle cu câte 127 de echipamente / buclă. Sunt disponibile
două tipuri de module de buclă, respectiv cu sau fără izolare
galvanică.
În centrala de detectare şi de alarmă la incendiu FlexES
Control se pot instala până la patru module de buclă fără
izolare galvanică (ebM). Începând cu al cincilea, modulele
de buclă trebuie să aibă izolare galvanică (ebMGT)*. Într-o
centrală este posibilă utilizarea combinată de module,
respectiv ebM şi ebMGT*.

®
Fiecare modul esserbus poate susţine şi funcţionalitatea
®
esserbus -PLus prin utilizarea unei licenţe software
corespunzătoare.
Tehnologia de conectare în buclă este utilizată în sistemele În cadrul unei centrale FlexES Control, fiecare modul poate
moderne de mai multă vreme. Totuşi, pentru comanda unor fi programat pentru unul din aceste moduri de funcţionare,
consumatori mai mari precum sirenele sunt necesare surse astfel că o singură centrală poate funcţiona simultan atât cu
®
de alimentare separate. cu componente esserbus cât şi cu componente
®
Aceasta înseamnă costuri suplimentare pentru cablurile esserbus -PLus.
aferente, pentru modulele de alimentare externe şi pentru
manopera de instalare. * GT = cu izolare galvanică

®
esserbus -PLus
®
esserbus -PLus(-PLus de la „Powered Loop”) oferă
numeroase avantaje în materie de siguranţă de funcţionare
şi eficienţă a costurilor
 Siguranţă maximă de funcţionare;
 Supraveghere permanentă a dispozitivelor de alarmare;
 Compartimentele de incendiu pot fi traversate continuu
de bucla cu izolatoare care conectează şi dispozitive de
alarmare;
 În majoritatea cazurilor nu trebuie luate măsuri speciale
de păstrare a funcţionalităţii structurii cablate;
 Siguranţă maximă în situaţii de alarmare;
 Economii datorate costurilor materiale reduse şi timpilor
reduşi de instalare;
 Nu sunt necesare module de alimentare distincte în
fiecare compartiment de incendiu;
Îmbunătăţire a conectării clasice în buclă:  Activare sincronizată a dispozitivelor de alarmare.
®
Pe magistrala esserbus -PLus se transmit date, semnale,
dar pe aceeaşi pereche de fire se asigură şi alimentarea
unor echipamente.

798650.RO / 04.14 23
Centrală 8000C
Centrală
IQ8Control C
RS 485 (până la 1000 m)
Sistem de sau RS 232 (până la 15 m)
management al Interfaţă
situaţiilor de serială
pericol ®
essernet
Interfaţă
serială Repetor Repetor Centrală
®
essernet 5008C

RS 232 / TTY 19,2 kBd


Distanţă maximă 1 km

Centrală 8000C Lungime maximă 1 km între fiecare nod, respectiv: Panou de


- Cu repetoare până la 3 km între noduri operare cu ecran
- Cu convertoare FO până la 24 de km între noduri tactil
Centrală
FlexES Control
RS 485 (până la 1000 m)
Convertor FO Convertor FO
Cablu de fibră optică
Cablu FO pe distanţă de până la
22 km, în funcţie de tip şi de
convertorul media

®
essernet Cablu de fibră
optică
®
® Echipamente conectabile pe essernet
essernet constituie unica infrastructură de conectare a
centralelor ESSER IQ8Control / FlexES Control şi a altor ®
Pe essernet se pot conecta în prezent următoarele tipuri
echipamente ESSER. Conform cerinţelor EN 54, este o
de echipamente:
reţea redundantă, tolerantă la defecte, care permite
continuarea funcţionării sistemului chiar şi în prezenţa  Centrale de semnalizare a incendiilor IQ8Control /
defectelor. FlexES Control;
 Centrale de semnalizare a incendiilor 8007 / 8008;
Conform figurii de mai jos, este posibilă conectarea unui  Centrale antiefracţie 5008 / 5008-C;
®
anumit număr de sisteme la essernet®.  Interfeţe seriale essernet (pentru WINMAG etc.);
 Până la 16 echipamente la viteza de transmisie
Bazându-ne pe structura modulară a centralelor IQ8Control/ 62,5 kBit/s;
®
FlexES Control şi pe tehnologia essernet , este posibilă  Până la 31 echipamente la viteza de transmisie
adaptarea sistemului de detectare şi de alarmare la incendiu 500 kBit/s.
în scopul obţinerii unei structuri globale optime din punct de
vedere al costurilor.

24 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Medii de transmisie şi caracteristici Ca şi topologia de conectare, mediul de transmisie şi


caracteristicile acestuia constituie de asemenea factori
importanţi.

Repetor Două centrale pot fi instalate la o distanţă relativă de


maxim 1 km. Dacă această distanţă nu este suficientă,
se pot utiliza module repetoare care vor prelungi bucla
cu câte 1 km.

Specificaţia cablului este determinată de rata de


Caracteristicile cablului transmisie selectată pentru reţeaua essernet .
®
®
Structural, essernet susţine rate de transmisie de 62,5
kBaud şi 500 kBaud. La selectarea ratei de transmisie
de 62,5 kBaud, va fi suficient un cablu de transmisie cu
o pereche torsadată sau echivalent, de ex. I-Y(St)Y n x 2
x 0,8 mm. Viteza ridicată de comunicaţie implică
utilizarea unui cablu:
a) IBM tip 1, 2 sau 6 sau Belden 9688 Multi-Conductor
tip 1A sau echivalent = max. 1000 m;
b) CAT3 sau superior, de ex. CAT5 (în general cablu
STP ecranat cu perechi torsadate) = max. 400 m.

Prin utilizarea unui convertor de fibră optică (single sau


Traseu de fibră optică multi mode), transmisia se poate realiza pe tronsoane de
cablu cu fibră optică. În acest caz, distanţa maximă este
limitată de caracteristicile cablului şi ale convertorului.
Toleranţa la scurtcircuit şi la întrerupere este de
asemenea menţinută la utilizarea fibrei optice. Este
evident posibilă şi trecerea doar a unor tronsoane ale
reţelei prin cablu cu fibră optică, menţinându-se pe
celelalte tronsoane cablurile de cupru specificate mai
sus.

®
Conform descrierii de mai sus, reţeaua essernet este
capabilă să lucreze la două rate diferite de transmisie
Viteza de transmisie (acestea nu pot coexista în aceeaşi reţea). La un număr
de 31 de participanţi – numărul maxim posibil pe
®
essernet – un semnal de alarmă va fi transmis de la un
participant la celălalt în cel mult 200 ms, la o rată de
transmisie de 500 kBit/s. La rata inferioară de transmisie
de 62,5 kBaud, durata va fi de aproximativ. 1 secundă.
Caracteristica transmisiei care are loc în intervale de
timp precis definite este denumită şi caracteristică de
timp real. Caracteristica de timp real, combinată cu
viteza ridicată de transmisie vor asigura de asemenea
ca funcţiile de acţionare necesare la nivelul reţelei
®
essernet să fie executate foarte rapid şi la un nivel
ridicat de siguranţă.

®
Un alt aspect practic al reţelei essernet îl constituie
Consistenţa datelor consistenţa datelor transmise. Dacă un utilizator este
deconectat de la un sistem activ, de ex. în scopul
efectuării de operaţii de service, apoi reactivat după un
interval oarecare de timp, sau dacă un pachet de date
nu a putut fi transmis din cauza unei erori temporare de
funcţionare, participanţii unei reţele nu vor mai fi în
posesia aceluiaşi set de informaţii. Procedurile de
asigurare ale consistenţei datelor fac posibilă
recunoaşterea unor asemenea situaţii. Ca urmare,
participanţii care nu au anumite informaţii le vor recupera
de la participanţii care au trimis iniţial aceste informaţii.
Aceaste proceduri asigură faptul că toţi participanţii
®
reţelei essernet se află în posesia datelor actuale.

798650.RO / 04.14 25
7.1 Convertorul de fibră optică
(FOC)
Cerinţe pentru tronsoanele de cablu cu fibră optică
aflate între două convertoare
 pentru fiecare tronson de reţea sunt necesare două
fibre single mode sau multimode;
 fibrele optice trebuie să conecteze direct cei doi
participanţi (fără utilizarea de multiplexoare);
 pentru o centrală conectată printr-un tronson de fibră
®
optică este necesar un micromodul essernet cu
indexul hardware minim „E” şi un convertor de fibră
optică;
 maxim 16 tronsoane de fibră optică la nivel de reţea
®
essernet cu rata de transfer de 62,5 KBd;
 maxim 20 tronsoane de fibră optică la nivel de reţea
®
essernet cu rata de transfer de 500 KBd.

Convertorul de fibră optică (reper nr. 784763, 784764 – Distanţă posibilă/ atenuare
Tip fibră optică
pentru FO multimode sau 784765, 784766 pentru FO single maximă
mode) este utilizat în scopul convertirii semnalelor electrice E 10/125 (0,5 dB/km) 0 – 22 km / 13 dB
în semnale optice, pentru a asigura o comunicaţie sigură în
G 50/125 (1,0 dB/km) 0 – 16 km / 18 dB
condiţii critice, de ex. acolo unde cablarea convenţională cu
cupru nu este adecvată. Este posibilă utilizarea combinată a G 62,5/125 (1,0 dB/km) 0 – 16 km / 18 dB
cablării cupru / fibră optică în cadrul aceleiaşi reţele. În
funcţie de tipul cablului cu fibră optică, distanţa dintre
centrale poate fi de până la 3 km pentru multimode şi 22 km
pentru single mode.

Convertorul de FO trebuie instalat în interiorul carcasei


centralei sau în dulapul de echipamente al centralei.
Montarea lui se face pe o şină standardizată pentru
echipamente (reper nr. 788602 sau 788652).

Cablare cu FO / cablare convenţională cu Cu

26 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

7.2 Convertor TCP/IP

Caracteristici

 Interfeţe seriale: RS232, RS422 sau RS485 (cu 2 şi 4


fire), configurabile prin software;
 Viteză de transmisie (serial): 300 baud la max.230
Kbaud, configurabilă prin software;
 Conectoare: Serial: D-Sub 25;
Ethernet: RJ45, 10Base-T/100Base-TX;
 Viteză de transmsie (Ethernet): 10/100/auto MBit,
configurabilă prin software;
 Mod de transmisie: half- /full-duplex sau automat,
configurabil prin software;
 Protocoluri susţinute: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet,
TFTP, AutoIP, DHC.

Convertorul (opţional) TCP/IP (reper nr. 013405.10) este


®
utilizat pentru conectarea la distanţă a unei reţele essernet
de exemplu prin intermediul unei reţele Ethernet a unei
organizaţii la un sistem de management al situaţiilor de
pericol via TCP/IP.

Astfel, acest dispozitiv este utilizat ca şi convertor de


®
protocol între interfaţa serială essernet (SEI) conectată în
®
reţeaua essernet şi sistemul de management care rulează
pe un PC conectat în reţeaua Ethernet.

Interfaţă
serială Convertor Sistem de management al
essernet
®
TCP/IP situaţiilor de pericol

Convertorul TCP/IP, Ethernet-RS232/RS485 (tip UDS 1100) transmite datele primite prin interfaţa RS232 în protocol
TCP/IP, permiţând transferul datelor pe distanţe mari printr-o reţea locală sau prin Internet. Prin utilizarea convertorului,
distanţa de conectare creşte de la max. 12 m (lungimea cablului RS 232) practic la orice mărime.

798650.RO / 04.14 27
7.3 Interfaţa serială essernet®
(SEI) ®
Interfaţa serială essernet (SEI) este utilizată pentru a
conecta centrale de semnalizare a incendiilor
IQ8Control la un sistem de management al situaţiilor
de pericol, la un gateway multiprotocol sau la alte
sisteme de detectare şi alarmă la incendiu, de ex. din
seriile 3007/3008.

Datorită interfeţei RS485 integrate, centralele FlexES


Control pot fi conectate la un sistem de management,
utilizând doar un convertor RS485/RS232.

®
În funcţie de tipul interfeţei seriale essernet şi de
aplicaţia dată, conectarea la centrale se face prin
conexiuni TTY sau RS232. Sistemele cu transmisie
bidirecţională de date dispun şi de facilităţi de control
de la distanţă.
Dimensiuni (L x l x a): 270 x 221 x 71 mm
®
Micromodulul essernet poate fi instalat în toate
versiunile SEI (unidirecţionale sau bidirecţionale).
®
Distanţele mari implică conexiuni rapide. Interfaţa serială Interfaţa serială essernet poate fi astfel integrată ca
® ®
essernet poate conecta cu un grad ridicat de siguranţă unitate completă într-o reţea essernet .
centrale aflate la mare distanţă prin modemuri, oferind un
nivel confortabil de operare întregului sistem.
Ea integrează sisteme complexe ale tehnicii de detectare a
incendiilor într-o manieră tehnică de nivel ridicat, dar şi
foarte simplă.

v Exemplu: Conectarea la distanţă a unei centrale utilizând cablu de fibră optică.

Interfaţă Interfaţă
serială serială
® ®
essernet essernet

Cablu de fibră optică


Până la 22 km!

28 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

7.4 Panou repetor LCD


La o centrală de semnalizare a incendiilor IQ8Control pot fi
conectate maxim 31 de panouri indicatoare LCD. Aceste
panouri utilizează portul RS485 al centralei sau sunt
conectate printr-un convertor de interfaţă (RS485 / RS232
sau TTY) la o interfaţă RS232/TTY a centralei.

Textele asociate se pot edita cu ajutorul programului de


configurare tools 8000.

Caracteristici

 Afişarea stării zonelor şi detectoarelor centralei de


Dimensiuni (L x l x a): 206 x 177 x 48,5 mm detectare şi alarmă la incendii, inclusiv textele asociate;
 Memorie de evenimente pentru 200 de mesaje;
 Până la 4000 de mesaje-text asociate a câte 2 x 20 de
caractere fiecare;
 Vizualizarea mesajelor curente prin tastele de defilare
Panoul repetor LCD (reper nr. 785117) este un accesoriu (înainte/înapoi);
universal pentru afişare la distanţă în sistemele de detectare  Indicatoare LED pentru funcţionare, incendiu, defect şi
şi alarmare la incendiu. dezactivare;
 Supravegherea conexiunii centrală – panou repetor LCD;
 Buzzer încorporat;
Mesajele legate de anumite evenimente vor fi afişate cu
 Buton permanent accesibil pentru dezactivarea semnalizării
ajutorul LED-urilor şi pe afişajul cu două linii, prin numărul
buzzerului;
zonei/detectorului şi textul asociat programabil. Fiecare
 Test de afişare.
mesaj va fi semnalizat acustic prin intermediul buzzerului
încorporat. Semnalul buzzerului poate fi oprit prin apăsarea
unui buton.

Panou repetor LCD

Conexiune RS 485 = lungime


maximă 1000 m, max. 31 de
panouri repetoare

798650.RO / 04.14 29
7.5 Panou de operare cu ecran
tactil

Panou de operare
cu ecran tactil

Conexiune RS 485 =
lungime maximă 1000 m

Dimensiuni (L x l x a):
270 x 221 x 71 mm (versiune pt. montaj aparent)
203 x 247 x 5 mm (versiune pt. montaj îngropat)

Terminal de calitate ridicată pentru comanda şi afişarea la de 24 V c.c. poate furnizată de un alimentator extern sau de
distanţă a stărilor centralei de detecatre şi de alarmă la ieşirea +Ub extern a centralei de detectare şi de alarmă la
incendiu FlexES Control. Operarea este bazată pe incendiu.
proceduri de dialog, utilizând afişajul tactil color de 7”.
Nivelurile de operare se accesează prin tastarea prealabilă  Panou tactil cu montaj îngropat (reper nr. FX808460);
a unor coduri.  Panou tactil cu montaj aparent (reper nr. FX808461).

Panoul de afişare şi comandă este conectat la centrală prin Accesorii: set pentru montaj în pereţi subţiri (reper nr.
intermediul unei interfeţe RS 485. Tensiunea de alimentare FX808462) pentru panoul de operare cu ecran tactil

7.6 Sisteme de management al


situaţiilor de pericol

Noul sistem de management al situaţiilor de pericol FlexES are opţiunea de a lansa clientul său software fie în
Guard este bazat pe Java, constituind astfel un sistem de browserul web, fie ca şi program desktop, de exemplu în
vizualizare a mesajelor independent de platformă. Toate cazul în care se doreşte o vizualizare multimonitor.
datele pot fi accesate din orice locaţie utilizând diferite Actualizarea automată a versiunii software între server şi
dispozitive (PC, tabletă, smartphone). clienţii săi asigură utilizarea aceleiaşi platforme în întregul
sistem FlexES Guard.
Managementul integrat al drepturilor permite definirea unor
moduri individualizate de prezentare a informaţiei şi a unor Toate funcţiile sunt disponibile în întregime, indiferent de
funcţii specifice pentru diferiţi utilizatori. Este de asemenea modul în care rulează clientul (în browser sau ca program
posibil accesul clienţilor prin browsere web; fiecare utilizator de sine stătător). Structura programului asigură
funcţionalităţile specifice în cadrul a trei module software:

30 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Interfaţa de comandă: este aplicaţia cu care lucrează Program de servicii


utilizatorul;
Vă oferim un program extensiv de servicii asociat proiectelor
Modulul de configurare: Aplicaţia de unde se efectuează FlexES Guard în diferitele lor faze de implementare.
toate operaţiie de administrare a sistemului, precum Acestea includ prezentări de sistem la utilizatorul final în
alocarea permisiunilor şi a drepturilor de acces pentru scopul de a-l ajuta să-şi definească mai precis cerinţele,
utilizatori, administrarea driverelor şi a punctelor de date, definirea punctelor de alarmă şi a paginilor grafice precum şi
licenţiere şi alocarea clienţilor. suport la programare şi la instruirea operatorilor sistemului.
Suportul acordat pe parcursul operaţiilor de întreţinere şi de
Clientul de editare grafică: Acest modul este utilizat pentru extindere a sistemului completează programul de servicii.
a structura aplicaţia pentru interfaţa de comandă. Aici vor fi
amplasate imaginile şi punctele de alarmă, programele Caracteristici
integrate, se vor defini layerele pentru diferitele niveluri de la
operare şi se vor integra toate elemente funcţionale grafice  Arhitectură distinctă client/server cu funcţionaitate de
necesare interacţiunii cu interfaţa de comandă. actualizare centralizată;
 Funcţii de client independente de sistemul de operare,
Avantajul acestei organizări nu este doar că modulul de bazate pe drivere (plug-in-uri);
configurare şi clientul de editare pot fi lansate în browsere  Construcţie modulară, cu arhitectură de sistem
web standard precum Microsoft Internet Explorer sau deschisă;
Mozilla Firefox, ci şi faptul că ele pot fi utilizate uşor pentru  Client tip aplicaţie rulează pe staţia de lucru şi/sau
toate capabilităţile lor. Pentru a administra serverul şi a client web;
efectua modificările şi a efectua modificările necesare în  Interfaţă identică pentru clienţii tip aplicaţie/web;
aplicaţie, la staţia de lucru client este suficient să existe  Module distincte de editare pentru clienţi;
instalate un browser şi Java runtime şi să existe o  Afişarea stării sistemului cu grafice, text, tabelar,
conexiune TCP/IP. Controlul accesului este gestionat în vizualizare web sau video;
întregime de către server. Este de asemenea posibil să se
 Regim multimonitor pentru până la 9 monitoare (maxim
efectueze modificări şi să se execute acţiuni administrative
4 fizice şi 5 virtuale);
în timp de FlexES Guard este online, reducând intervalele
 Alternativ; 1 monitor fizic, 8 monitoare virtuale;
de nefuncţionare şi mărind astfel gradul de disponibilitate al
sistemului.  Conectare de tip server cu echipamentele;
 Înregistrarea tuturor mesajelor, interacţiunilor cu
sistemul şi proceselor;
Interfeţe  Bază de date SQL iniţială H1, extindere posibilă la SQL
Server, Oracle, DB2;
FlexES Guard oferă un portofoliu în continuă creştere de  Import integrat al structurii de date de la sisteme
interfeţe proprietare cu sisteme din domeniile de detectare a externe;
incendiilor, antiefracţie, alarmare vocală, control al accesului  Suport pentru sisteme multiprocesor;
şi tehnologie video.  Arhitectură multiproces/multithread.

Pe lângă interfeţele standard OPC şi ESPA, va fi posibilă şi


comunicaţia care utilizează protocolurile BACnet, Modbus şi
SNMP. Aceasta înseamnă că va fi posibilă comunicaţia
bidirecţională nu doar cu sisteme de management tehnic ale
clădirii, ci şi cu sisteme de telecomunicaţie.

Pentru integrarea datelor provenind de la baze de date


externe, FlexES Guard dispune de un conector propriu, care
permite accesul simplu la aceste date.

798650.RO / 04.14 31
1.
Instalare FlexES Guard pentru un sistem mic

Client la distanţă
pentru întreţinere şi
configurare

Conexiune securizată

Client 2

Configuraţia sistemului
Pachetul de licenţiere FlexES Guard constă din;
- 1 licenţă Server
- 2 licenţe Client* Server
- 1 driver detectare incendiu ESSER şi
- 1 pachet de date detectare incendiu ESSER client 1
-
* Funcţionarea serverului şi clientului pe aceeaşi staţie de lucru necesită licenţe distincte de server şi de client!

2. Centrale antiefracţie echipate


Instalare FlexES Guard pentru un sistem de dimensiuni mari cu controlere IGIS-LOOP

Client la distanţă
pentru întreţinere şi
configurare

Client 6
Controlere
IGIS-LOOP

Conexiune
securizată

Conexiune
redundantă*

Conexiune
redundantă*

Server

Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5

Dispozitiv
mobil de
afişare şi
comandă
Configuraţia sistemului
Pachetul de licenţiere FlexES Guard constă din;
- 1 licenţă Server - 1 driver VAPA ESSER - 1 driver antiefracţie Honeywell
- 1 pachet de 5 licenţe Client - 1 pachet de date VAPA ESSER - 1 pachet de date antiefracţie Honeywell
- 1 licenţă Client „Single” - 1 driver detectare incendiu ESSER
- 1 opţiune Driver redundant - 1 pachet de date detectare incendiu ESSER
* Driverul pentru conectare serială redundantă necesită probabil hardware suplimentar. Este posibilă şi distribuirea interfeţelor la un al doilea PC (server de interfaţă).

32 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

8 Echipamente de buclă
8.1 Întreruperea circuitului
®
esserbus este o conexiune bifilară supravegheată şi Detectoarele automate din seria IQ8Quad şi
alimentată dinspre ambele capete. Toate detectoarele declanşatoarele manuale de alarmă IQ8(MCP) dispun de
conectate pe buclă vor fi recunoscute automat (dispre izolatoare integrate. Toate dispozitivele conectate pe o bclă
capătul A înspre B şi invers). rămân funcţionale în cazul unei întreruperi.

8.2 Scurtcircuit
La scurtcircuit vor fi deconectate toate dispozitivele aflate dispozitive, inclusiv cele ale căror izolatoare s-au deschis,
între două izolatoare. Celelalte dispozitive rămân funcţionale rămân funcţionale.
chiar şi în prezenţa scurtcircuitului.
Detectoarele automate din seria IQ8Quad şi
Scurtcircuitul va cauza deschiderea izolatoarelor care declanşatoarele manuale de alarmă IQ8(MCP) dispun de
delimitează segmentul respectiv de buclă, deconectând izolatoare integrate. Toate dispozitivele conectate pe o
astfel din buclă porţiunea avariată. Toate celelalte buclă rămân funcţionale în cazul unui scurtcircuit.

798650.RO / 04.14 33
8.3 Detectoare automate de
incendiu IQ8Quad

IQ8Quad – detectare timpurie şi sigură a incendiului, cu O Detector optic (fotoelectric) de fum


tehnologie patentată multisenzor. T Detector de căldură (termic) pentru temperaturi cu
rate de creştere rapide şi lente
 OT Detector multisenzor combinat, fotoelectric şi
 Inteligenţă proprie, descentralizată;
termic
 Mod de avarie al procesorului, cu mesaj inteligent de
 O T Detector multisenzor fotoelectric cu două surse
2
incendiu;
LED şi senzor termic integrat
 Adaptarea automată la condiţiile variabile de mediu şi
 OTG Detector multisenzor combinat fotoelectric şi
supravegherea tuturor senzorilor garantează păstrarea
termic, cu senzor de gaz integrat pentru monoxid
capacităţii de funcţionare şi corectitudinea evaluării;
de carbon
 Toleranţă la scurtcircuit, datorată izolatoarelor de buclă
 OT
blue
Detector multisenzor combinat, fotoelectric şi
integrate;
termic, utilizând un LED albastru (lungime mică de
 Eliminarea prin algoritmi speciali de filtrare a modelelor undă), având caracteristici îmbunătăţite
de semnal pentru situaţiile care nu sunt de incendiu;
 Contoare integrate pentru alarme, defecte şi interval de
funcţionare;
 Instalare şi punere în funcţiune extrem de uşoare;
 Managementul eficient al energiei are drept rezultat un
necesar extrem de scăzut al capacităţii acumulatoarelor
din centrala de semnalizare a incendiilor.

Toate componentele de sistem sunt conectate ca


participanţi adresabili cu drepturi depline pe o singură buclă,
în locul generării mai multor structuri radiale. Această
topologie permite funcţionarea în condiţii de întrerupere sau
scurtcircuit chiar şi a dispozitivelor de alarmare conectate pe
acceeaşi buclă de 2 fire.

Astfel, diversele circuite auxiliare, transpondere şi surse de


alimentare externe devin redundante, timpul de instalare
reducându-se la minim. Pe o buclă se pot conecta până la
127 de echipamente adresabile. De asemenea, este
permisă funcţionarea configuraţiilor mixte de detectoare din
seriile IQ8Quad şi 9200.

34 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Soclul detectoarelor IQ8Quad

Soclurile detectoarelor IQ8Quad pentru bucla


® ®
standard esserbus / bucla esserbus -PLus a
centralelor ESSER.

Instalare simplă
 Adaptor de montaj pentru instalare simplă;
 Blocare opţională a detectorului, integrată în
soclu;
 Soclu standard sau soclu cu ieşire
programabilă de releu (30 V c.c. / 1 A).

Piesă de blocare a detectorului în soclu

Piesă de protecţie împotriva demontării neautorizate pentru efectua demontarea cu ajutorul capului prăjinii telescopic de
socluri instalate pe tavane cu înălţimea de până la 3 m. service.

Demontaţi piesa  din locaşul său şi montaţi-o în poziţia . Pentru demontarea detectorului, piesa de blocare trebuie
Decupaţi orificiul  marcat pe partea laterală a detectorului împinsă cu un instrument înspre interior prin orificiul decupat
cu un instrument ascuţit corespunzător; astfel, la pe partea laterală  a detectorului, apoi se va răsuci cu
înşurubarea detectorului în soclu nu se va mai putea atenţie .

8.3.1 Detectoare de căldură


Detectorul de căldură de prag, cunoscut şi ca detector
termomaximal este utilizat în domenii unde există modificări
accentuate ale temperaturii ambiante. Depăşirea pragului
de temperatură va cauza starea de alarmă.

Detectorul este adecvat şi pentru domenii unde, în condiţii


normale există sau se produc praf, fum sau alţi aerosoli
similari, sau dacă în cazul unei alarme de incendiu se poate
presupune o propagare rapidă a flăcării.

798650.RO / 04.14 35
8.3.2 Detectoare de căldură de rată de
creştere (termovelocimetrice)
Acest detector, denumit şi termodiferenţial este utilizat în
domenii unde sunt aşteptate modificări minore ale
temperaturii ambiante. Alarma va fi generată atât la o
creştere rapidă a temperaturii cât şi la depăşirea pragului
stabilit.

Detectorul este adecvat şi pentru domenii unde, în condiţii


normale există sau se produc praf, fum sau alţi aerosoli
similari, sau dacă în cazul unei alarme de incendiu se
poate presupune o propagare rapidă a flăcării.

8.3.3 Detectoare optice de fum


(fotoelectrice)
LED-ul emite un semnal în spectru infraroşu în camera de
detectare. În cazul unui incendiu, în camera de măsură vor
intra particule vizibile de aerosoli, o parte din semnalul emis
de LED fiind dispersat pe suprafaţa particulelor în direcţia
fotodiodei. Va rezulta creşterea nivelului de semnal generat
de receptor, fapt interpretat de modulul electronic al
detectorului, care va declanşa un semnal de alarmă.

Receptor LED emiţător Este important de înţeles faptul că acest tip de senzor optic
poate detecta doar particulele vizibile de aerosoli. Acest
lucru conduce la concluzia că senzorii fotoelectrici nu sunt
Dispersie frontală adecvaţi pentru detectarea incediilor care generează
aerosoli invizibili, ca de exemplu gazele de combustie.

Senzorul unui detector fotoelectric de fum constă  Detectoarele de fum trebuie să îndeplinească
dintr-un LED emiţător şi o fotodiodă receptoare. Aceste cerinţele standardului SR EN 54-7;
două dispozitive sunt montate cu un anumit unghi relativ,  Conform normativelor de instalare, toate
specific şi separate de un ecran, astfel încât se evită detectoarele de fum din seria 9x00 şi IQ8Quad pot
incidenţa directă a radiaţiei LED-ului pe fotodioda fi instalate la înălţimi de până la 12 m.
receptoare.

8.3.4 Detectoare O2T


Această tehnologie permite recunoaşterea sigură a unei
game de substanţe la un nivel constant de sensibilitate.
Detecţia inteligentă permite de asemenea reducerea la
minim a numărului de alarme false. Acest detector utilizează
două unghiuri de măsurare, pentru a evalua dispersia
frontală şi cea posterioară. Semnalele măsurate sunt
prefiltrate, apoi analizate de microprocesor şi comparate cu
datele memorate. Astfel se permite distingerea clară a
condiţiilor reale de alarmă de factorii perturbatori, ca de
LED
emiţător exemplu aerosoli rezultaţi pe parcursul utilizării normale a
spaţiului protejat, chiar dacă aceştia sunt la fel de intenşi ca
şi fumul provenit de la un incendiu real.
Receptor
Dispersie posterioară
Dispersie frontală Detectoarele de fum trebuie să îndeplinească cerinţele
standardului SR EN 54-7
Un nou concept de detector cu tehnologie de evaluare
bidirecţională Dispersie frontală = ideală pentru detectarea
aerosolilor de culoare deschisă
2
Detectorul multisenzor O T elimină dezavantajele
detectoarelor convenţionale bazate pe principiul evaluării Dispersie posterioară = ideală pentru detectarea
dispersiei luminii într-o singură direcţie şi care permit doar aerosolilor de culoare închisă
recunoaşterea unui anumit tip de fum.

36 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Electronica adaptivă reduce rata de alarme false

Datorită principiului de funcţionare, detectoarele concentraţii medii şi ridicate de valori. Cu ajutorul


convenţionale fotoelectrice pot fi afectate de mărimi inteligenţei proprii şi datorită imunităţii ridicate la alarme
perturbatoare, fapt care va avea drept rezultat producerea 2
false, detectoarele O T sunt extrem de potrivite aplicaţiilor
de alarme false, de exemplu cauzate de aburii rezultaţi în unde există mărimi perturbatoare importante, de ex. vaporii
urma procesării hârtiei, de vaporii duşului dintr-o cameră de din cantine sau praful din depozitele de hârtie sau din alte
hotel, de umidificatoarele de aer din muzee, de praful din 2
unităţi de producţie. Astfel, detectoarele O T vor economisi
unităţile de prelucrare mecanică din patiserii sau din alte pentru utilizatorii lor costurile unor alarmări false, fără a
unităţi de producţie. menţiona aici şi alte costuri rezultate, ca de exemplu cele
2
Detectoarele O T deschid noi perspective în prevenirea aferente evacuării fără motiv a unui hotel.
incendiilor. Ele sunt ideale pentru aplicaţiile din locaţiile cu

8.3.5 Detector multisenzor OTblue


ionizare este depăşită de această nouă tehnologie
nedăunătoare mediului. Setectorul este capabil să identifice
focarele tip TF1 – TF8, descrise în standardul EN 54.

blue
Detectorul multisenzor OT este un detector inteligent, cu
analiză temporală a semnalului, corelarea semnalelor de
date ale senzorilor, inteligenţă descentralizată, funcţie
automată de autoverificare, mod de avarie al procesorului,
Receptor LED emiţător adaptare automată la condiţiile de mediu, memorie de
alarme şi pentru intervalul de funcţionare, indicator de
alarmă şi adresare software.
Dispersie frontală
Detectorul dispune de un izolator integrat. La el se poate
conecta un indicator la distanţă.
Detector multisenzor cu senzori de fum şi de căldură.
Camera optică de evaluare este dispune de o tehnologie blue
IQ8Quad OT – principiul de detectare
avansată a senzorului, permiţând detectarea arderii
deschise, a celei mocnite şi a celei cu dezvoltare termică
intensă. O nouă soluţie rezultată din utilizarea tehnologiei
„blue”
În special în cazul arderii deschise, tehnologia clasică cu  Utilizarea luminii albastre în locul radiaţiei infraroşii;
 Dezvoltarea de noi algoritmi de detectare.

Caracteristică de detectare a incendiului

OTblue
Sensibilitate de răspuns

Detector O

Detector I

TF= Ardere deschisă a lemnului Ardere n-heptan Ardere PU Ardere mocnită bumbac Piroliza lemnului
Focare tip TF 1 TF 5 TF 4 TF 3 TF 2
conforme EN 54

Particule mici Particule mari


Mărimea particulelor

798650.RO / 04.14 37
8.3.6 Detectorul multisenzor OTG

Alarma este declanşată la niveluri de concentraţie ale


monoxidului de carbon care pot pune în pericol viaţa
omului.
Senzor
de căldură Detectorul dispune de un izolator integrat. La el se poate
conecta un indicator la distanţă.

Receptor
LED 95% din victimele incendiilor rezultă pe parcursul etapei de
Senzor de gaz emiţător
ardere mocnită a incendiului. Acest lucru este deosebit de
periculos, deoarece majoritatea acestor victime sunt
Dispersie frontală
sufocate de fum noaptea, în somn.
Detector multisenzor cu senzor optic de fum, detector de
căldură şi senzor încorporat pentru detectarea monoxidului  Senzor încorporat de CO, pentru detectarea foarte
de carbon (CO), destinat detectării preventive a incendiilor. timpurie a incendiilor;
 Grad foarte ridicat de siguranţă împotriva alarmelor
Detectare timpurie a diferitelor tipuri de incediu, începând cu
false, prin utilizarea tehnologiei multisenzor.
arderea mocnită şi până la focul deschis, prin evaluarea
combinată a dispersiei optice, a temperaturii şi a prezenţei
monoxidului de carbon.

Pericole cauzate de fum

Reacţie asupra organismelor Monoxid de carbon CO Dioxid de carbon CO2

Pierderea cunoştinţei incolor, fără gust, fără miros

Creşterea ritmului respiratoriu


Scăderea conţinutului de oxigen din

organism, deoarece CO se asociază
Creşterea tensiunii sanguine
de 250 de ori mai rapid cu
Efect ↓
hemoglobina decât oxigenul din aer
Paralizie respiratorie

Urmare : paralizia respiratorie Urmare : sufocare
Leşin /
Interval de creştere 8 la 10 %Vol.
pierderea
a concentraţiei 2 la 3 minute
cunoştinţei
Interval de creştere 0,1 la 0,2 Vol. %
a concentraţiei după 3 minute
Moarte prin
sufocare
Interval de creştere 0,3 la 0,5 Vol. % 20 % Vol.
a concentraţiei în câteva minute în câteva minute

Efect Afectarea creierului şi a inimii

38 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

9 Detectoare IQ8Quad cu
alarmare integrată

Tehnologia de combinare a funcţiilor de detectare cu cele de


alarmare acustică, optică şi vocală oferă o soluţie  La cerere se pot livra dispozitive cu mesaje vocale
avantajoasă din punct de vedere al costurilor pentru specifice aplicaţiei;
asigurarea semnalizării incendiului fără a fi necesare surse  Peste 20 semnale tonale de alarmare selectabile, de
de alimentare suplimentare sau pozarea de cabluri dedicate ex. ton DIN, US-siren, NFPA-whoop, French Fire
acestei funcţii. Sound, BS 5839 part 1 tone 1-8, clopoţel de şcoală, etc.

Semnalul de alarmare poate fi transmis în mod sincronizat


chiar şi la acelaşi element care a detectat evenimentul.
Sunt disponibile diferite tipuri de detectoare cu dispozitive
 Detectarea incendiului cu ajutorul tehnologiei de alarmare conectate direct pe buclă:
2
consacrate O T;
 Dispozitive integrate pentru alarmare la incendiu, cu Tip dispozitiv de
lampă stroboscopică, semnale tonale de semnalizare şi Tip detector
alarmare
mesaje vocale; 2
 Nu este necesară alimentarea externă; Detector multisenzor O T/F Optic
 Stroboscopul, alarmarea tonală şi cea vocală pot fi 2
Detector multisenzor O T/So Acustic
controlate separat;
 O singură adresă la nivel de dispozitiv, în ciuda gamei 2
Detector multisenzor O T/FSp Optic, acustic + vocal
largi de funcţii;
 Sincronizare automată a semnalului de alarmă a mai 2
Detector multisenzor O T/Sp Acustic + vocal
multor dispozitive;
 Intensitate acustică reglabilă (până la 92 dB la 1m,
pentru tonul DIN); Indicaţie pentru proiectare
 Semnalele de alarmă şi mesajele vocale pot fi IQ8Quad combină sirena şi lampa stroboscopică cu un
combinate în modele de semnal; senzor, fapt care nu reduce doar numărul de
 Mesajele de alarmare şi evacuare pot fi constituite dintr- echipamente care trebuie instalate ci asigură şi o
o combinaţie oarecare de până la patru semnale; distribuţie uniformă a semnalelor acustice şi optice în
 Cinci mesaje vocale diferite (2 tipuri de evacuare, clădire.
alertare, info şi test) disponibile în 5 limbi;

esserbus®PLus
lungime maximă 3,5 km

798650.RO / 04.14 39
9.1 Dispozitive IQ8Alarm –
alarmare optică, acustică şi
vocală

Pentru zonele cu niveluri ridicate ale zgomotului ambiental, Alarmarea optică este menţionată şi îm Actul pentru Şanse
standardele recomandă un nivel acustic cu cel puţin 5 dB(A) Egale şi ca urmare trebuie asigurată în toate locaţiile unde
peste nivelul ambiental, însă nu peste 120 dB(A) din kotive se află persoane cu dizabilităţi ale auzului.
legate de sănătatea utilizatorilor. Este necesar ca în fiecare
compartiment de incendiu să existe cel puţin un dispozitiv de
alarmare acustică, iar tipul de sirene trebuie să fie acelaşi în Dispozitivele IQ8Alarm încorporează într-o singură carcasă
întreaga clădire. Semnalele de alarmare de tip sonerie nu o sirenă, o lampă stroboscopică şi o componentă de
trebuie combinate cu semnale electronice, chiar dacă alarmare vocală. Tehnologia avansată de alimentare
detectoarele cu alarmare IQ8Quad şi dispozitivele IQ8Alarm directă din buclă permite conectarea fără a fi necesare
permit redarea ambelor tipuri de semnale făcând astfel cabluri suplimentare. Dispozitivele IQ8Alarm sunt
posibilă trecerea de la un tip de semnal la celălalt. disponibile în carcase de culoare albă sau roşie, iar
dispersorul optic al lămpii stroboscopice poate avea culorile
roşu, alb, portocaliu, albastru sau verde. Sirenele asigură
Atenuarea nivelului acustic este determinată de structurile un nivel acustic ridicat, volumul putând fi stabilit la
fizice existente într-o incintă, de exemplu uşa, mobila, programare. Gama de dispozitive IQ8Alarm dispune de
existenţa utilizatorilor şi de materialele utilizate pentru diverse componente opţionale pentru creşterea gradului de
construcţia pereţilor, podelelor etc. protecţie până la IP55. Toate aceste dispoziztive sunt
conforme EN 54-3. În funcţie de tipul dispozitivului, pe orice
®
Uşile de interior pentru uz general produc o atenuare de cca. buclă esserbus -PLus a unui sistem de semnalizare a
20 dB(A), pe când uşile de protecţie la incendiu vor produce incendiilor se pot conecta până la 32 de echipamente
o atenuare de cca. 30 dB(A). Pentru a se putea asigura 75 IQ8Alarm.
dB(A) într-un dormitor se acceptă instalarea dispozitivului de
alarmare acustică în interiorul camerei şi nu pe hol. Acest număr poate fi limitat de prezenţa altor dispozitive de
Utilizarea detectoarelor cu alarmare integrată asigură alarmare şi de lungimea buclei. Alarma este generată cu
distribuirea omogenă a sunetului în clădire fără a fi necesare ajutorul unui semnal tonal, a unui semnal optic provenit de
sirene cu nivel acustic ridicat. Alarmarea optică este la un stroboscop şi/sau a unui mesaj vocal.
considerată mai curând ca fiind complementară alarmării
acustice, nefiind un mijloc unic de transmitere a alarmei.
Este utilizată în zone unde nivelul acustic ambiental  Nu este necesară alimentarea externă;
depăşeşte 90 dB(A) sau în clădiri unde se află persoane cu  Nivel acustic programabil până la 92 db(A) /1 m;
probleme ale auzului. Excepţie fac situaţiile în care orice  Sincronizare automată a semnalului de alarmă a mai
procedură de alarmare acustică este nedorită, de exemplu în multor dispozitive;
teatre, studiouri TV sau săli de cinematograf unde o  Imunitate la întreruperea şi scurtcircuitul buclei,
alarmare discretă adresată personalului constituie cea mai datorată izolatorului integrat;
bună opţiune pentru evitarea panicii.

40 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

 Mesaje de alarmare predefinibile ca modele la nivel de Sunt disponibile diferite tipuri de dispozitive de alarmare
sistem; conectate direct pe buclă:
 Mesajele de alarmare şi evacuare pot fi constituite
dintr-o succesiune oarecare de până la patru semnale; Dispozitiv de alarmare
Tip dispozitiv de
 Tonuri de alarmare selectabile, de ex. ton DIN, alarmare
US-siren, NFPA-whoop, French Fire Sound, BS 5839 Dispozitiv IQ8Alarm Optic
part 1 tone 1-8, clopoţel de şcoală, etc.;
 Cinci mesaje vocale diferite (2 tipuri de evacuare, Dispozitiv IQ8Alarm Acustic
alertare, info şi test) disponibile în 5 limbi;
Dispozitiv IQ8Alarm Optic + acustic
 La cerere se pot livra dispozitive cu mesaje vocale
specifice aplicaţiei; Dispozitiv IQ8Alarm Acustic + vocal
 Alertare cu volum crescător; utilă în zone speciale
sensibile la zgomot, ca de ex. centre de îngrijire etc. Dispozitiv IQ8Alarm Optic, acustic + vocal

®
esserbus PLus
lungime maximă 3,5 km

optic acustic vocal

Indicaţie pentru proiectare


Cercetările* efectuate în ultimele două decenii indică faptul că un vocală cu semnale sincronizate care pot transmite mesaje clare
despozitiv de alarmare cu mesaje vocale este prefet unuia cu utilizatorilor unei clădiri care se află în pericol.
semnale tonale de tip sonerie sau electronic, deoarece subiecţii
umani acordă o mai mare atenţie mesajelor vocale. *Surse: Brian Piggott (The Fire Research Station) şi David Canter (Surrey
Echipamentele ESSER IQ8Quad şi IQ8Alarm oferă alarmare University)

798650.RO / 04.14 41
Dispozitive de alarmare (versiune standard)

Cod de ţară Cod limbă


Mesaj de Mesaj de Mesaj de Mesaj de Mesaj de
conform ISO conform
evacuare 1 evacuare 2 alarmă (alertă) test Încetare pericol
3166-Alpha-2 ISO 639-1

Mesaje vocale standard* pentru detectoare cu alarmare integrată IQ8Quad şi dispozitive de alarmare IQ8Alarm

Semnale tonale pentru detectoare cu alarmare integrată IQ8Quad şi dispozitive de alarmare IQ8Alarm

*Pentru mesaje vocale în limba română (vezi tabelul de la pagina următoare) trebuie comandate detectoare IQ8Quad, respectiv dispozitive de alarmare adresabile
IQ8Alarm cu terminaţia „.SV98” a numărului de reper

42 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Dispozitive de alarmare (mesaje vocale localizate)

Cod
Cod de ţară limbă Mesaj de
conform ISO Mesaj de evacuare 1 Mesaj de evacuare 2 Mesaj de alarmă (alertă) Mesaj de test
conform Încetare pericol
3166-Alpha-2
ISO639-1

798650.RO / 04.14 43
Dispozitive de alarmare (mesaje vocale localizate)

Cod
Cod de ţară limbă Mesaj de
conform ISO Mesaj de evacuare 1 Mesaj de evacuare 2 Mesaj de alarmă (alertă) Mesaj de test
conform Încetare pericol
3166-Alpha-2
ISO639-1

44 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

®
Proiectarea buclelor esserbus -PLus

În cele ce urmează este prezentată metoda de calcul a Factorul de încărcare total al unei bucle nu trebuie să
®
lungimii buclei esserbus -PLus la care sunt conectate depăşească valoarea de 96. Ca număr maxim se pot
dispozitive cu alarmare integrată. Curentul în stare de conecta în continuare tot 127 de echipamente adresabile pe
alarmă a fiecărui dispozitiv de alarmare este definit ca factor buclă. În zona rezervată clienţilor a site-ului nostru
de încărcare. La însumare, factorul total de încărcare http://www.esser-systems.com se poate descărca un fişier
determină lungimea buclei şi numărul maxim de dispozitive care conţine un tabel ajutător de calcul.
adresabile cu alarmare integrată.

Factori de încărcare ai echipamentelor adresabile:


Nr. reper Tipul dispozitivului de alarmare Factor de încărcare
802382 Detector optic IQ8Quad cu sirenă O/So 2
2
802383 Detector IQ8Quad multisenzor cu stroboscop O T/F 2
2
802384 Detector IQ8Quad multisenzor cu sirenă O T /So 2
2
802385 Detector IQ8Quad multisenzor cu stroboscop, sirenă şi mesaje vocale O T /FSp 3
2
802386 Detector IQ8Quad multisenzor cu sirenă şi mesaje vocale O T /Sp 3
807205 Sirenă IQ8Alarm, carcasă albă 3
807206 Sirenă IQ8Alarm, carcasă roşie 3
807212 Stroboscop IQ8Alarm, carcasă albă, lentilă galbenă 3
807213 Stroboscop IQ8Alarm, carcasă albă, lentilă albă, albastră sau verde 3
807214 Stroboscop IQ8Alarm, carcasă albă, lentilă roşie 3
807224 Disp. de alarmare combinat IQ8Alarm, lentilă roşie 3
807322 Disp. de alarmare vocală IQ8Alarm, carcasă albă 3
807332 Disp. de alarmare vocală IQ8Alarm, carcasă roşie 3
807372 Disp. de alarmare combinat IQ8Alarm, lentilă roşie (mesaje personalizate) 3
®
806282 Sirenă adresabilă esserbus PLus 2

Lungime maximă a buclei dependentă de factorul de


încărcare total:

Factor de Factor de
Lungime maximă a buclei esserbus®-PLus Lungime maximă a buclei esserbus®-PLus
încărcare total încărcare total
Până la 700 m 91 la 96 Până la 1500 m 55 la 60
Până la 800 m 85 la 90 Până la 1700 m 49 la 54
Până la 900 m 79 la 84 Până la 2000 m 43 la 48
Până la 1000 m 73 la 78 Până la 2500 m 37 la 42
Până la 1100 m 67 la 72 Până la 3000 m 31 la 36
Până la 1300 m 61 la 66 Până la 3500 m 1 la 30

Calculul factorului de încărcare

Exemplu 1:
Câte dispozitive de alarmare IQ8Alarm cu factorul de Lungimea maximă a buclei pentru un factor de încărcare
încărcare 3 se pot conecta pe o buclă? total 66 este de 1300 m (la diametrul conductor de 0,8 mm).

96 (factor de încărcare total maxim) : 3 (factor de încărcare) = 32


Exemplu 3:
Conform tabelului, lungimea maximă a buclei se reduce la În scopul semnalizării alarmei se instalează 25 de
700 m pentru acest factor de încărcare. detectoare IQ8Quad cu alarmare integrată 802384
O²T/So – fiecare într-un birou separate. Care este lungimea
Exemplu 2: maximă a buclei?
Pe o buclă sunt conectate diferite dispozitive de alarmare
adresabile: Factorul de încărcare pentru un detector IQ8Quad cu alarmare integrată
Factor de încărcare 802384 O²T/So = 2
4 x disp. de alarmare 807205 cu 25 O²T/So x 2 (factor de încărcare) = 50 (factor de încărcare total)
factor de încărcare 3,0 = 4 x 3,0 = 12
+
27 x detectoare IQ8Quad multisenzor
Lungimea maximă a buclei este de 1700 m
O2T/So (802384) cu factor de încărcare 2,0 = 27 x 2,0 = 54 (la diametrul conductor de 0,8 mm).
Factor total de încărcare = 66

798650.RO / 04.14 45
9.2 Declanşatoare manuale
pentru alarma de incendiu

 Declanşatoarele manuale sunt destinate conectării pe Declanşator manual (buton) tip A (cu o singură
® ®
magistralele esserbus / esserbus -PLus ale centralelor stare – formă constructivă mică)
de detectare şi alarmare la incendiu. Dispun de
izolatoare integrate, fapt care le face tolerante la
întreruperea sau scurtcircuitul buclei; Carcasa standard de culoare roşie, identificată cu
pictograma „casă în flăcări” este destinată utilizării ca punct
 Declanşatoarele manuale convenţionale se pretează
manual de declanşare a unei alarme de incendiu sau a altui
pentru utilizare universală în sisteme de semnalizare şi
semnal de pericol în locuri uscate, fără potenţial exploziv.
de stingere a incendiilor;
Declanşatorul manual este disponibil şi în alte variante,
 Conformitate cu cerinţele SR EN 54-11;
pentru alte aplicaţii, de exemplu în carcase de alte culori şi
 Modulele electronice pot fi selectate în funcţie de tipul cu diverse opţiuni de inscripţionare.
aplicaţiei;
 Carcasa butonului este disponibilă în cinci culori
diferite; Pentru activarea semnalizării se sparge sticla sau se apasă
 Instalare aparentă sau îngropată; ecranul resetabil (acesta din urmă este utilizat, de ex. în
 Variante de instalare cu aspect „plat”; grădiniţe sau în industria alimentară).
 Funcţie de testare, resetare şi deschidere a carcasei cu
ajutorul cheii. Pentru montarea aparentă a acestui tip de buton se
utilizează carcasa de montaj aparent, adecvată în situaţiile
în care cablul nu a fost tras prin perete şi scos printr-o doză
standard de instalaţii electrice.

46 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Declanşator manual (buton) tip B (cu două stări – Exemplu de aplicare


formă constructivă mare)

Carcasa standard de culoare roşie, identificată cu


pictograma „casă în flăcări” este destinată utilizării ca punct
manual de declanşare a unei alarme de incendiu sau a altui
semnal de pericol în locuri uscate, fără potenţial exploziv.

Declanşatorul manual este disponibil şi în alte variante,


pentru alte aplicaţii, de exemplu în carcase de diferite culori
şi cu diverse opţiuni de inscripţionare.

Pentru activarea semnalizării se sparge sticla şi se apasă


butonul. Exemplu de aplicare

10 Transpondere esserbus®
10.1 Prezentare generală
®
Transponderele esserbus sunt dispozitive adresabile  Modulul de alarmare tehnică IQ8TAM pentru montaj pe şină
®
conectate pe magistrala esserbus / esserbus -PLus a standardizată (reper nr. 804869)
sistemului de detectare a incendiilor. Intrările şi ieşirile lor Modulul de alarmare tehnică IQ8TAM este un participant al
sunt programabile şi permit supravegherea şi comanda unor buclei sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu. El
dispozitive externe sau conectarea detectoarelor dispune de izolator integrat propriu şi facilitează
convenţionale, cu diagnoză sau a celor speciale (de ex. recunoaşterea, transmiterea şi afişarea individuală a
detectoare liniare de fum sau detectoare Ex). semnalelor de alarmă tehnică.

Cele patru tipuri de transpondere şi o gamă largă de opţiuni  Transponder esserbus® cu 12 relee (12REL) (reper nr.
de programare asigură conectarea sigură şi eficientă a 808610.10)
echipamentelor externe pentru o diverse aplicaţii. Pentru a Cu acest modul cu 12 relee este posibilă extinderea
®
obţine gradul de protecţie IP50, transponderele esserbus numărului de ieşiri a sistemului.
pot fi montate în interiorul carcasei centralei sau în carcase
individuale, cu montare aparentă sau îngropată. ®
 Transponder esserbus cu 32 LED-uri (32LED) (reper nr.
808611.10)
Anumite transpondere necesită şi conectarea unei tensiuni ®
Acest transponder esserbus dispune de 32 de ieşiri pentru
externe de alimentare care poate fi supravegheaată. comanda unor LED-uri (de ex pentru un panou de afişare).
®
Toate transponderele esserbus ocupă O SINGURĂ adresă  Transponder esserbus® cu 1 zonă (1Z) (reper nr.
pe buclă! 808614.10)
®
- max. 31 de transponderea esserbus 1Z pe o buclă
®
 Transponder de alarmare esserbus (reper nr. 808623) - max. 30 de detectoare convenţionale fără control al
Transponder cu izolator integrat, destinat conectării pe conectării într-o zonă
® ®
bucla centralei (esserbus / esserbus -PLus) a centralei de - max. 10 detectoare convenţionale cu controlul conectării
detectare şi de alarmă la incendiu. într-o zonă
- max. 10 declanşatoare manuale sau module de
semnalizare tehnică într-o zonă

798650.RO / 04.14 47
® ®
 Transponder esserbus cu 4 zone / 2 relee (4Z/2REL)  Transponder esserbus pentru detectoare UniVario (reper
(reper nr. 808613.10) nr. 808622)
®
- max. 31 de transpondere esserbus 4Z/2REL pe o Transponder cu 4 intrări supravegheate pentru conectarea
buclă detectoarelor din familia de produse UniVario. Sunt puse
® la dispoziţie şi două relee pogramabile pentru diverse
 Transponder esserbus SEI (reper nr. 808613.30) acţionări
(SEI = Standard Extinguishing Interface)
Interfaţă standard pentru conectarea unui sistem de  Transponderul de conectare a detectoarelor de altă
stingere la sistemul de detectare şi de alarmare la fabricaţie RZT 8000 (reper nr. 808630.10 / 808631.10)
incendiu. Transponderul RZT 8000 dispune de 4 intrări de zone şi 2
relee. Se poate utiliza pentru conectarea în buclă a patru
®
 Transponder de comunicaţie esserbus (reper nr. 808615) zone neadresabile, echipate cu detectoare de altă
®
Acest transponder esserbus face posibilă integrarea fabricaţie. Sunt puse la dispoziţie şi două relee
echipamentului de comandă a instalaţiilor de stingere pogramabile pentru diverse acţionări.
®
8010 pe bucla centralelor IQ8Control sau FlexES Control,  Transponder esserbus IQ8FCT (reper nr. 804867)
permiţând interconectarea mai multor zone de stingere. IQ8FCT este destinat acţionărilor care trebuie executate în
Pe fiecare buclă se pot conecta maxim 8 echipamente caz de incendiu în medii uscate, fără pericol de explozie.
8010. Indicaţiile şi acţionările transmise instalaţiei de ®
Transponderul esserbus IQ8FCT se poate utiliza pentru
stingere sunt afişate la centrală. Transponderul de comanda uşilor culisante, a lifturilor, agregatelor, pompelor
®
comunicaţie ocupă o sigură adresă pe esserbus . etc., se poate echipa cu max. 2 module IQ8FCT (reper nr.
 Transponder esserbus
®
pentru comanda uşilor de 804981) sau IQ8TAL (reper nr. 804980) şi se conectează
protecţie la incendiu (reper nr. 808619.10) pe bucla sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu.
Transponderul măreşte numărul de intrări şi de ieşiri  Modul de alarmare tehnică IQ8TAL (reper nr. 804868)
programabile de releu într-un sistem. Intrările pot fi Modulul de alarmare tehnică IQ8TAL este un participant al
utilizate, de ex. pentru conectarea de detectoare şi buclei sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu şi
declanşatoare manuale neadresabile. Având facilitează primirea şi retransmiterea alarmelor tehnice.
implementată la nivel local funcţionalitatea de comandă a
uşilor de protecţie la incendiu, acest transponder se poate
utiliza fie ca echipament independent, fie ca echipament
conectat pe buclă. Este posibilă acţionarea automată a
uşilor şi comanda electromagneţilor de reţinere a
acestora.

Transponder Transponder Transponder Transponder


1Z 4Z/2REL 32 LED 12 REL

Transponder
UniVario

Transponder
FCT
Centrală
IQ8Control

Transponder
de alarmare
Transponder
RZT 8000 IQ8TAL Transponder
Modul de pt. uşi de
alarmare tehnică protecţie la
Detectoare de altă fabricaţie IQ8TAM incendiu

48 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

10.1.1 Transpondere esserbus®


Module cu intrări/ieşiri

Sumar al datelor tehnice


®
 Instalare şi punere în funcţiune simple şi rapide;  Până la 100 de transpondere esserbus la nivel de
centrală;
 Alimentare de la centrală sau de la o sursă externă;
 Instalare economică, utilizând infrastructura de
 Pot monitoriza tensiunea externă; conectare a buclei;
 Grad ridicat de siguranţă în funcţionare;  Configurare simplă cu programul tools 8000;
 Instalare ieftină, datorită coexistenţei pe aceeaşi buclă  Nivel ridicat de siguranţă, oferit de izolatorul
cu detectoarele; transponderului;
®
 Până la 32 de transpondere esserbus 12REL, 32LED  Dimensiuni (dependente de tip):
şi 1Z pe o buclă; 82 x 82 x 20 (mm) sau 183 x 131 x 47 (mm);
®
 Până la 31 de transpondere esserbus de alarmare,  Carcasă de montaj cu clasa de protecţie IP 40, pentru
UniVario, 4Z/2REL şi RZT8000 pe o buclă; unul sau două transpondere.

798650.RO / 04.14 49
10.1.2 Transponder RZT 8000
Modul de conectare pentru
detectoare de altă fabricaţie

 Curent max. 125 mA / zonă;


 Utilizare opţională a funcţionalităţilor extinse ale
transponderului 4Z/2REL. Se pot afişa şi stările de
prealarmă sau defect ale detectoarelor;
 Interval programabil de timp pentru resetarea zonelor
de detectare (0 ...15 secunde);
 Zonele se pot programa în regim de interdependenţă
de 2 zone (I2Z);
 Două relee cu moduri de funcţionare programabile;
 Programare prin intermediul centralelor IQ8Control sau
FlexES Control (necesită versiune minimă V2.40 a
centralei şi a datelor programate);
Transponderul pentru detectoare de altă fabricaţie constituie  Supraveghere programabilă a tensiunii externe de
®
un participant la buclei esserbus . alimentare.
La cele 4 zone de intrare se pot conecta detectoare
automate şi declanşatoare manuale neadresabile de altă Conectarea ieşirilor de relee
faricaţie.  Este posibilă selectarea a trei moduri de funcţionare
Tensiunea de linie a celor 4 zone se poate configura pentru prin punţile X10 … X15. De asemenea este posibilă şi
24 V prin modulul intern convertor DC / DC. Pentru programarea tipului de funcţionare în programul de
detectoarele conectate la aceste intrări nu este necesar un configurare al centralelor IQ8Control sau FlexES
modul extern de resetare. Control;
 Cele două relee pot avea moduri de funcţionare diferite.
Astfel se poate stabili un mod de funcţionare “mixtă”
Caracteristici pentru acest transponder;
Transponderul pentru detectoare de altă fabricaţie are 4  Ieşirile de relee sunt protejate de siguranţe electronice
intrări pentru zone de detectare şi 2 ieşiri de relee. Se poate (Multi-Fuse). Pentru resetarea unui astfel de dispozitiv
utiliza pentru conectarea de detectoare neadresabile de altă este necesară scoaterea de sub tensiune a modulului
fabricaţie; releele se pot utiliza pentru acţionări ale timp de cca. 30 de secunde.
sistemului.

10.1.3 IQ8TAM
Modul pentru alarmare tehnică
(1 contact IN)

Modulul pentru alarmare tehnică IQ8TAM este conectat ca


 Achiziţia, transmiterea şi indicarea individuală a
participant adresabil al buclei unui sistem de semnalizare a
alarmelor tehnice;
incendiilor IQ8Control/FlexES Control, permiţând achiziţia,
 Conectat ca participant adresabil al buclei unui sistem
transmiterea şi indicarea individuală a alarmelor tehnice.
de semnalizare a incendiilor ESSER;
®
 Alimentare din esserbus ;
Fiecare IQ8TAM este prevăzut cu un izolator încorporat,  Izolator încorporat;
care se va deschide în cazul apariţiei unui scurtcircuit pe  Permite conectarea contactelor externe monitorizate;
buclă, separând la extremităţi segmentul defect situat între  Oferă economie de spaţiu şi permite conectarea rapidă,
două izolatoare. La înteruperea buclei, toţi participanţii datorită formei compacte;
rămân funcţionali.
 Destinat montajului pe şină standardizată de
echipament („C”).

50 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

IQ8Control M

®
esserbus
lungime maximă 3,5 km

Modul de supraveghere
Indicator LED (reper nr. 804870)
(reper nr. 781804, 781814, 801824)
De ex. contactele
unui presostat

Lungime
max. 100 m Lungime max. 250 m

IQ8TAM

Schema de conectare internă a modulului de supraveghere

10.1.4 Modul de alarmare tehnică IQ8TAL


(contacte 1IN/1OUT)

Funcţionarea modulului se poate verifica utilizând cheia


inclusă în setul de livrare, iar starea de alarmă poate fi
resetată direct la IQ8TAL.

Caracteristici
 Un contact de intrare şi un contact de ieşire separat
galvanic (releu);
 Alimentare din buclă:
 Funcţii de testare şi de reset:
 Clasă mărită de protecţie IP opţională:
 Funcţionalitate programabilă de supraveghere inversă a
rezistenţei de intrare (1 K = veghe / 10 K = alarmă).
Modulul de alarmare tehnică IQ8TAL este un participant al
buclei sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu care
facilitează detectarea şi transmiterea semnalelor de alarmă
tehnică.
IQ8TAL este echipat cu un izolator integrat, o intrare şi o
ieşire de releu. Contactul releului poate fi configurat pentru
regim de lucru normal închis sau normal deschis. IQ8TAL
nu necestă alimentare externă.
Pentru a-i creşte clasa de protecţie se poate utiliza setul
opţional de protecţie IP (reper nr. 704965).

798650.RO / 04.14 51
10.1.5 Transponder pentru acţionări la
incendiu IQ8FCT
(contacte 2IN/1OUT)
Izolatoarele integrate asigură funcţionarea sistemului chiar
şi în cazul căderii unui segment al buclei, cauzată de un
scurtcircuit. La producerea unui scurtcircuit, izolatoarele
aflate la extremităţile segmentului respectiv al buclei se
deschid, deconectând porţiunea defectă. Întreruperile
singulare ale buclei nu influenţează funcţionarea.
Principala aplicaţie a acestui modul este activarea
supravegheată a unor echipamente externe, efectuarea
corectă a acţionării fiind supravegheată pe o durată
programabilă de 0 – 600 secunde.
Dacă echipamentul extern activat nu efectuează corect
acţionarea în intervalul de timp stabilit, acest defect va fi
raportat către sistem În caz contrar, la efectuarea corectă a
acţionării nu se trimite nicun mesaj.
Modulele IQ8FCT sunt conectate pe bucla centralelor de
detectare şi de alarmă la incendiu IQ8Control sau FlexES Caracteristica de comutare a contactului: 30 V c.c. sau c.a. /
Control. 1 A.

10.1.6 Transponder esserbus® FCT 24 V /


230 V
® ®
poate conecta pe bucle esserbus sau esserbus -PLus şi
dispune de două conectoare pentru module electronice
IQ8FCT şi/sau IQ8TAL.
Exemple de aplicaţii
 Controlul sistemelor de protecţie împotriva incendiilor
ca de ex. clapete de incendiu, trape sau alte sisteme de
extragere a fumului şi a gazelor fierbinţi;
 Controlul şi dezactivarea funcţionării uşilor culisante, a
lifturilor, agregatelor sau pompelor;
 Activarea sistemelor de alarmare vocală (impulsuri de
®
tip ON/OFF).
Transponderul esserbus pentru acţionări de incendiu FCT
12-24 V c.c. sau 230 V c.a. este un participant adresabil Caracteristici
conectat pe bucla centralelor de detectare şi de alarmă la
 Utilizare universală pentru funcţii de activare;
incendiu IQ8Control sau FlexES Control. Pentru funcţionare
 Două relee programabile, cu caracteristică de comutare
este necesară alimentarea cu tensiunea prescrisă (12 V - 24
230 V c.a. / 4 A (pe releu);
V c.c. sau 230 V c.a.). Pentru punerea în funcţiune este
 Activare supravegheată şi evaluarea efectuării corecte
necesar programul de configurare tools 8000 V1.16 sau
a acţionării cu modulul electronic IQ8FCT (interval de
ulterior. În funcţie de modulele electronice conectate pe
aşteptare a efectuării corecte a acţionării programabil
placa acestui transponder (IQ8FCT sau IQ8TAL), pot fi
între 0 şi 600 secunde);
acţionate echipamente externe cu rol de protecţie la ®
incendiu, ca de ex. uşi culisante, lifturi, diverse agregate,  Conectare pe buclă sau pe derivaţiile esserbus /
®
clapete de incendiu, trape de desfumare etc., esserbus -PLus;
supravegherea efectuării corecte a acţionării fiind  Activare limitată în timp, activare cu impulsuri de tip
programabilă pentru un interval de timp de 0 – 600 secunde. on/off;
®
 Design compact al carcasei;
Cele două relee pot fi acţionate prin esserbus şi pot  Clasă de protecţie IP 65 cu suport IP (reper nr.
comuta până la 230 V c.a. / 4 A pe releu, indiferent de 788655).
®
tensunea de alimentare. Transponderul esserbus FCT se

52 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

11 Indicator paralel
cu LED-uri

Detectoarele de incendiu instalate în podele  Alimentare din buclă;


supraînălţate, tavane suspendate sau tubulaturi de  Consum foarte scăzut de curent;
ventilaţie asociază separat, în zone de detecţie  LED-uri cu intensitate optică ridicată, cu activare
distincte. intermitentă, vizibile dintr-un unghi de 180°;
 Programare liberă, independentă de punctul de
Astfel, se asigură identificarea mai uşoară a sursei conectare;
alarmei de incendiu.  Instalare uşoară pe o doză de distribuţie standard (Ø 55
mm);
Indicatoarele paralele de alarmă sunt adecvate
pentru acest tip de aplicaţii, oferind posibilitatea  Până la 3 indicatoare paralele conectate la fiecare
semnalizării semnalelor de pericol în locuri mai detector IQ8Quad (maxim 103 pe o buclă);
accesibile.  Lungimea cablului până la detector (sau la alimentare):
100 m.

798650.RO / 04.14 53
12 Echipamente radio
IQ8Wireless

Centralele de semnalizare a incendiilor IQ8Control şi În cazul în care întreaga bandă de frecvenţe este afectată,
FlexES Control permit, suplimentar conectării se va transmite un semnal de defect către centrală.
convenţionale pe cupru şi conectarea adresabilă utilizând Distanţa acoperită prin transmisie radio între echipamentele
căi de comunicaţie cale radio. În acest scop, pe bucla IQ8Wireless poate fi de până la 300 m (cu vizibilitate
analogică sunt instalate echipamente de recepţie / directă). În interiorul clădirilor, distanţa acoperită este de
transmisie specifice. cca. 30 m, fiind dependentă de structura construcţiei,
Transmisie în bandă duală grosimea pereţilor şi de utilizarea betonului armat.

Echipamentele IQ8Wireless pentru semnalizarea automată În condiţii ambientale normale, sistemul IQ8Wireless
sau manuală a incendiului utilizează pentru comunicaţie garantează o protecţie adecvată împotriva interferenţelor
tehnica de transmisie în bandă duală (433 + 868 MHz). electromagnetice. Instalarea sa trebuie să ţină cont atât de
Tehnologia IQ8Wireless este bazată pe o procedură de salt prescripţiile documentaţiei sale tehnice cât şi de condiţiile
de frecvenţe cu până la 24 de canale, în scopul asigurării specifice locului de utilizare.
unei calităţi maxime şi a unui grad de siguranţă Pe lângă conformitatea SR EN 54-25, utilizarea seriei de
corespunzător transmisiei radio. Banda de frecvenţă produse IQ8Wireless corespunde standardelor şi cerinţelor
utilizată, respectiv canalul de transmisie sunt modificate conforme cap. 3 al Directivei R&TTE 1999/5/CE.
automat în situaţia în care este recunoscută o perturbaţie.

54 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

12.1 Transponder IQ8Wireless

Descriere generală

Prin intermediul tehnologiei IQ8Wireless pot fi ajutorul unui semnal de defect la transponderul radio
conectate pe cale radio la sistemul de detecţie a şi/sau la centrală.
incendiilor socluri IQ8Wireless (cu detectoare de
incendiu IQ8Quad) sau declanşatoare manuale radio.
 Transmisie în bandă duală, cu tehnologie de salt
Astfel pot fi extinse sisteme de semnalizare a
de frecvenţe (433 + 868 MHz) cu 24 de canale
incendiilor deja instalate sau se pot realiza sisteme
alternate;
complete.

1)
Comunicaţie cu până la 32 de detectoare
1)
IQ8Wireless (maxim 10 dispozitive IQ8Alarm);
În modul de funcţionare independent, transponderul  Fiecare dispozitiv conectat este inclus pe
IQ8Wireless poate fi conectat la sisteme antiefracţie magistrala esserbus
®
ca participant deplin
sau la sisteme de management tehnic a clădirii. adresabil;
 Transmisie de alarme şi defecte conformă SR EN
În funcţie de condiţiile de instalare, se pot acoperi 54-2;
® ®
distanţe de până la 300 m. Soclurile IQ8Wireless şi  Opţiuni de conectare pe esserbus / esserbus -
interfeţele (pentru butoane manuale) IQ8Wireless sunt PLus şi pe linii convenţionale;
alocate unui transponder IQ8Wireless sau unui  Este posibilă funcţionarea independentă;
gateway IQ8Wireless cu ajutorul aplicaţiei tools 8000.  Ieşiri izolate galvanic pentru mesaje colective de
defect şi de alarmă de incendiu.
Starea bateriilor este verificată automat, astfel încât se
va indica din timp necesitatea înlocuirii unei baterii cu 1)
Limitări de sistem - se vor consulta standardele naţionale

12 V c.c. 12 V c.c. 12 V c.c.

798650.RO / 04.14 55
12.2 Gateway IQ8Wireless

Mod de funcţionare Conectarea gateway-ului IQ8Wireless pe buclă

1)
® ®
Conectat pe magistralele esserbus / esserbus -PLus ale Maxim 9 gateway-uri IQ8Wireless cu câte 10 dispozitive
centralelor de detectare a incendiilor IQ8Control / FlexES IQ8Wireless
Control.
 Socluri IQ8Wireless (cu detectoare IQ8Quad fără
Buclă (limitări de sistem) alarmare);
 Interfeţe IQ8Wireless (cu detectoare IQ8Quad cu
alarmare);
 Un gateway radio este conectat pe buclă, ocupând o  Interfeţe IQ8Wireless (cu declanşatoare manuale
adresă. Numărul total de echipamente conectabile pe IQ8MCP);
buclă se va reduce cu aproximativ 12 adrese;
 Interfeţe IQ8Wireless (cu dispozitive de alarmare
 Maxim 9 gateway-uri IQ8Wireless pe o buclă; IQ8Alarm).
 Maxim 18 gateway-uri IQ8Wireless la nivel de centrală
IQ8Control C;
 Maxim 45 gateway-uri IQ8Wireless la nivel de centrală La utilizarea numărului maxim de echipamente
IQ8Control M; IQ8Wireless, pe buclă nu mai pot fi conectate alte

1)
Maxim 10 detectoare IQ8Wireless conectabile la un echipamente. Dacă se doresc totuşi alte echipamente de
gateway. Fiecare detector poate fi asociat la o zonă buclă, numărul echipamentelor IQ8Wireless trebuie redus
proprie de detectare; corespunzător.
 Este posibilă conectarea unui indicator paralel la
detector (gateway): În funcţie de condiţiile de la locul de instalare, se pot
 Până la 3 ani durată de viaţă a bateriilor, în funcţie de acoperi distanţe de până la 200 m în exterior şi până la
tipul detectorului şi de condiţiile de mediul de la locul cca. 20 m în interior.
de instalare.
1)
Limitări de sistem - se vor consulta standardele naţionale

56 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

12.3 Interfaţă IQ8Wireless

Interfaţa IQ8Wireless este destinată detectoarelor cu


 Înlocuire uşoară a bateriilor;
alarmare IQ8Quad şi/sau dispozitivelor IQ8Alarm. Interfaţa
trebuie asociată unui transponder IQ8Wireless sau unui  Mesaj de defect la demontarea echipamentului radio;
gateway IQ8Wireless.
 Supraveghere permanentă a tensiunii bateriei de către
 Transmisie în bandă duală, cu tehnologie de salt de centrala de detectare a incendiilor, inclusiv mesaj de
frecvenţe (433 + 868 MHz) cu 24 de canale alternate; avertizare pentru înlocuirea bateriilor în următoarele 30
de zile;
 Identificare individuală a detectorului la centrala de
detectare a incendiilor;  Ciclu de viaţă al bateriilor de până la 2 ani, în funcţie
de tipul detectorului şi de condiţiile de mediu de la locul
 Verificare periodică a funcţionării echipamentului; de instalare;
 Indicator de alarmă şi de funcţionare pe detectorul  În funcţie de condiţiile de la locul de instalare, se pot
montat; acoperi distanţe de până la 300 m în exterior şi până la
 Transmisie de alarme şi defecte conformă cca. 30 m în interior.
SR EN 54-2;

Distanţă max.
300 m (câmp deschis)

Max. 10 butoane radio IQ8Wireless MCP


12 V c.c.

esserbus® / esserbus®PLus
lungime maximă 3,5 km Buton IQ8MCP conectat la distanţă
(max. 3 m) prin interfaţa IQ8Wireless
12 V c.c.
IQ8Control C
Distanţă max.
300 m (câmp deschis)

798650.RO / 04.14 57
Exemple de utilizare
Interfaţă IQ8Wireless cu buton de format mic (montaj pe perete)

Interfaţă IQ8Wireless + Interfaţă IQ8Wireless Cadru de montaj Buton de format mic


buton de format mic

Interfaţă IQ8Wireless cu buton de format mare (montaj pe perete)

Interfaţă IQ8Wireless + Interfaţă IQ8Wireless Modul electronic IQ8MCP Carcasă de plastic pentru
Buton de format mare buton IQ8MCP

Interfaţă IQ8Wireless cu dispozitiv de alarmare IQ8Alarm (montaj pe perete sau pe tavan)

Interfaţă IQ8Wireless + Interfaţă IQ8Wireless Cadru de montaj Dispozitive de alarmare


IQ8Alarm 805601 (roşie) sau 805603 8072xx sau 8073xx
805602 (albă)

Interfaţă IQ8Wireless cu detectoare IQ8Quad (montaj pe tavan)

Interfaţă IQ8Wireless + Interfaţă IQ8Wireless Cadru de montaj Soclu standard Detector IQ8Quad cu
detector IQ8Quad cu 805602 (albă) 805604 805590 alarmare integrată
alarmare integrată 80238x

58 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

12.4 Soclu IQ8Wireless

Soclu IQ8Wireless pentru detectoare de incendiu IQ8Quad.  Ciclu de viaţă al bateriilor de până la 2 ani, în funcţie
Soclul este asociat unui transponder IQ8Wireless sau unui de tipul detectorului şi de condiţiile de mediu.
gateway IQ8Wireless.
 Transmisie în bandă duală, cu tehnologie de salt de
frecvenţe (433 + 868 MHz) cu 24 de canale alternate;
 Identificare individuală a detectorului la centrala de
detectare a incendiilor;
 Verificare periodică a funcţionării echipamentului;
 Indicator de alarmă şi de funcţionare pe detectorul
montat;
 Transmisie de alarme şi defecte conformă
SR EN 54-2;
 Înlocuire uşoară a detectorului sau a bateriilor, cu
ajutorul dispozitivului de demontare pentru detectoare;
 Mesaj de defect la demontarea soclului sau a
detectorului din acesta;
 Supraveghere permanentă a tensiunii bateriei de către
centrala de detectare a incendiilor, inclusiv mesaj de
avertizare pentru înlocuirea bateriilor în următoarele 30
de zile;

Exemplu: extinderea unui sistem de detectare a incendiilor cu detectoare conectate pe căi de comunicaţie radio

Incinta 1 Incinta 1 Incinta 1

Incinta 1

Incinta 2 Incinta 2 Incinta 2

În acest exemplu există deja un sistem de Pentru o anumită perioadă trebuie În incinta 2 se instalează unul sau mai multe
detectare a incendiilor cu detectoare IQ8Quad supravegheată la incendiu şi incinta 2. În detectoare pe socluri IQ8Wireless. Aceste
instalat în incinta 1 incinta 1, între un detector cablat şi soclul său echipamente urmează să fie utilizate ca şi
se intercalează un gateway radio participanţi adresabili „normali” conectaţi în
structura cablată.

798650.RO / 04.14 59
12.4.1 Distanţa acoperită

În linie dreaptă (“câmp deschis”) se poate atinge o distanţă Verificarea distanţei acoperite
de până la 300 m între receptor şi emiţător (transponder
IQ8Wireless). Distanţa în interiorul clădirilor este influenţată Pentru optimizarea locului de montaj, pentru echipamentele
puternic de grosimea pereţilor, de utilizarea betonului armat radio IQ8Wireless se va utiliza aplicaţia tools 8000
în construcţie, de existenţa interferenţelor electromagnetice începând cu versiunea V1.09.
perturbatoare (”electrosmog”) şi de alte echipamente
electrice, în practică putându-se adopta o valoare de 30 m.

Se recomandă în principiu măsurarea intensităţii


semnalului radio la locul de montaj separat pentru fiecare
dispozitiv radio.

Caracteristica de atenuare a semnalului radio

Locul de montaj al echipamentelor IQ8Wireless va fi


selectat astfel încât să se asigure cea mai scurtă distanţă
de transmisie posibilă şi să fie evitate sursele de
interferenţe electromagnetice perturbatoare. În caz contrar
se poate diminua calitatea transmisiei.

Diferitele condiţii de montaj sau de mediu ale domeniilor


supravegheate pot cauza atenuări diferite ale semnalului
radio.

Distanţele acoperite, conform prezentelor date, reprezintă


valori standard obişnuite ale unui semnal radio care
traversează un obstacol la un unghi de 90 de grade
(atenuarea cea mai mică).

60 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Aplicaţie cu 2 compartimente de incendiu


1)
(exemplu )

1)
Compartimentul de incendiu 2 (exemplu )

 Compartimentul de incendiu 2 limitat de


peretele cu rezistenţă la incendiu F90

 Compartimentul de incendiu 2 cu cablare


E30

 Sursă de alimentare separată pentru


transponderul IQ8Wireless din
compartimentul 2

1)
Exemplu de proiectare.
Se vor consulta standardele naţionale

798650.RO / 04.14 61
13 Alte detectoare
13.1 Sistem de detectare prin
aspiraţie a fumului
TITANUS EB

Un sistem de detectare prin aspiraţie a fumului (ASD, RAS) servere IT, incinte cu mediu steril, staţii de emisie
constă dintr-o unitate centrală în care este fumul este radio/TV, unităţi de producţie etc.), datorită timpilor
detectat în aerul aspirat printr-un sistem de tubulaturi. reduşi necesari instalării şi operaţiilor de service;
Camera de detectare sesizează prezenţa particulelor de  Aplicaţii speciale unde sunt necesari timpi extinşi pentru
fum prin semnalul optic dispersat de acestea în camera evacuare (spitale, teatre, aeroporturi);
optică.  Incinte cu tavane înalte şi viteze ridicate de circulaţie a
aerului (spaţii logistice, depozite frigorifice, săli de sport,
Sistem activ, conectabil pe bucla adresabilă, pentru hangare);
detectarea cât mai tipurie a incendiului, bazat pe tehnologie  Spaţii cu accesibilitate limitată şi necesităţi de detectare
cu sursă optică de putere ridicată discretă a incendiului (penitenciare, puţuri de cablu);
 Protecţia unor valori extrem de ridicate (muzee, clădiri
Aplicaţii: istorice, laboratoare de cercetare).
 Până la 180 m lungime sistemului de tubulatură /
suprafaţă totală supravegheată maximă 2880 m². În Exemplu de proiectare
cazul supravegherii fiecărui orificiu, lungimea maximă Figura de mai jos indică un exemplu de proiectare a
este de 140 m iar suprafaţa supravegheată este de tubulaturii pentru protecţia unei incinte cu un sistem de
1680 m²; detectare prin aspiraţie a fumului.
 Până la 24 de orificii de aspiraţie; Topologia preferată în acest caz este de regulă una bazată
 Se poate stabili un regim de interdependenţă de 2 pe o singură ramură de tubulatură, fixată pe tavan sau sub
detectoare, conform cerinţelor VdS; tavanul fals.
 Acest sistem avansat de detectare se poate utiliza în Sistemele de detectare prin aspiraţie a fumului pot
zone critice unde trebuie luată în considerare o gamă supraveghea incinte de diferite mărimi, acoperirea acestora
largă de cerinţe privind siguranţa; făcându-se prin calculul corect al tubulaturii şi amplasarea
 Întrerupere minimă a activităţii normale în clădirea propice a unităţii de detectare.
unde este instalat (de ex. centre de telecomunicaţii,

Sistem de
detectare
prin aspiraţie
esserbus® / esserbus®PLus
a fumului
lungime maximă 3,5 km

24 V c.c.

Supravegherea incintei
cu tubulatura de aspiraţie

62 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

13.2 Detector liniar de fum LRMX

Detectorul liniar de fum LRMX (reper nr. 761400), conform


SR EN 54-12 este compus dintr-un detector, o unitate de
comandă şi un reflector cu catadioptru. Conectarea pe
®
esserbus şi resetarea au loc printr-un transponder
®
esserbus . Prin utilizarea convertorului DC/DC (reper nr.
781337) se izolează potenţialele de c.c. şi se previn
defectele de punere la pământ. Pentru distanţe de 5 până la
40 m, detectorul de fum utilizează un element reflectorizant
cu un catadioptru. Pentru distanţe mai mari se utilizează
elemente suplimentare (reper nr. 761401 sau 761402).
Este posibilă conectarea la distanţă a unităţii de comandă.
Lungimea cablului  max. 60 m
Se utilizează cablu I-Y (St) Y n x 2 x 0.8 mm pentru sisteme
de semnalizare a incendiilor.
Caracteristici
 Unitate de detectare motorizată;
 Punere în funcţiune uşoară, cu autotestare automată;
 Funcţionare sigură, imună la perturbaţii prin reajustarea
electromecanică automată a detectorului care
compensează mişcările clădirii;
 Operare uşoară cu unitate dedicată, instalată la nivelul
de acces al utilizatorului;
 Indicare clară a stărilor pe un afişaj central al unităţii de
comandă;
 Grad ridicat de protecţie împotriva umezelii, pentru  Conectare şi resetare prin transponder esserbus
®

utilizare în medii dificile; (reper nr. 808623).

798650.RO / 04.14 63
13.3 Detector liniar de căldură
LWM-1

Cum funcţionează sistemul


Detectorul liniar LWM-1 constă dintr-o unitate de evaluare
şi un cablu senzor. Cablul senzor conţine patru fire de
cupru, fiecare acoperit cu un email având coeficient negativ
de temperatură. Capetele cablului senzor sunt conectate
pentru a se forma două bucle separate. Întreruperea
oricărei bucle este semnalizată ca defect. Creşterea
temperaturii va determina creşterea rezistenţei dintre cele
două bucle, iar la depăşirea temperaturii programate,
unitatea de evaluare va semnaliza automat alarma.

Detectoarele liniare de căldură („denumite uzual şi „cabluri Caracteristici


termice”), ca de ex. sistemul LWM-1 asigură o avertizare
sigură şi timpurie a apariţiei unor incendii sau a unor  Detector liniar pentru obiective de dimensiuni medii şi
supraîncălziri. Sistemul poate fi de asemenea utilizat în mari;
clădiri şi incinte unde condiţiile restrictive fac imposibilă
supravegherea cu detectoare punctuale sau cu detectoare  Siguranţă ridicată împotriva alarmelor false, chiar şi în
liniare de fum. condiţii grele de mediu;

Sunt disponibile trei tipuri de cablu termic:  Rezistenţă la influenţe mecanice şi chimice, coroziune,
umiditate şi praf;
 Cablu de culoare albastră: pentru utilizare în atmosferă
neagresivă, dar cu grad ridicat de umiditate;  Capabilitate extinsă pentru configurare (se pot conecta
 Cablu de culoare neagră: cu manta de nylon pentru max. 300 m de cablu la o distanţă de 1200 m,
protecţie împotriva acizilor şi bazelor; acoperită cu cablu obişnuit);
 Cablu de culoare neagră cu manta de oţel: pentru  Instalare şi configurare foarte simple;
utilizare în medii deosebit de grele, de ex. agresive
chimic sau biologic.  Cerinţe minime în ceea priveşte întreţinerea.

Aplicaţii
 Rezervoare petrochimice cu capace flotante;
 Trasee de cabluri;
 Parcaje cu mai multe niveluri;
 Sisteme de transport cu benzi rulante;
 Deponeuri de deşeuri;
 Tuneluri, construcţii subterane;
 Sisteme de incinerare.

64 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Instalarea cablului senzor pentru obţinerea unui


grad de acoperire completă (garaj subteran)

798650.RO / 04.14 65
13.4 Detectoare de flacără
Detectoarele de flacără supraveghează în incinte şi alte
Detectoare de flacără combinate UV/IR
zone apariţia radiaţiilor asociate flăcărilor deschise.
Încărcarea termică diferită poate genera lungimi de undă Pentru detectoarele de flacără care supraveghează un
diferite ale radiaţiilor generate de flăcări. Ca urmare, singur domeniu de lungimi de undă (UV sau IR) starea de
supravegherea se poate face în spectrul radiaţiilor infraroşii alarmă poate fi asociată doar detectorului şi nu poate fi
(detectoare IR) sau în spectrul radiaţiilor ultraviolete evaluată ca alarmă de incendiu. Aceste detectoare de
(detectoare UV). Tipul substanţelor supravegheate flacără trebuie întotdeauna interconectate sau programate
determină tipul supravegherii, deoarece substanţele solide într-o interdependenţă de două detectoare sau de două
emit în general la ardere o componentă înfraroşie care este zone. Detectoarele aflate în interdependenţă trebuie să
mai semnificativă ca pondere decât în cazul arderii supravegheze aceeaşi suprafaţă din două unghiuri diferite.
lichidelor, acestea din urmă având o componentă UV mai
importantă. Detectoarele de flacără care supraveghează două lungimi
diferite de undă cu ajutorul a doi sau mai mulţi senzori pot
La proiectarea supravegherii cu detectoare de flacără declanşa direct alarma de incendiu în condiţiile unei
trebuie să se ia în considerare evoluţia scontată a flăcării. interconectări de tip ŞI între senzori.
Trebuie utilizate detectoare IR dacă este probabilă o fază
iniţială de ardere mocnită, deoarece fumul absoarbe radiaţia Deoarece detectoarele de flacără pot fi declanşate şi de
UV, pe când radiaţia IR îl penetrează. influenţe externe, generând astfel potenţiale alarme false,
atenuarea acestor influenţe externe se poate realiza prin
Pentru a face posibilă detectarea unui incendiu de către utilizarea de ecrane sau alte elemente protectoare.
detectoarele de flacără trebuie ca suprafaţa supravegheată
să se afle în zona de vizibilitate a detectorului de flacără. Datorită suprafeţei acoperite relativ extinse, detectoarele de
flacără se pretează supravegherii incintelor înalte, de mari
Alimentare externă dimensiuni, luându-se de asemenea în considerare evoluţia
probabilă a incendiului şi factorii perturbatori existenţi.
Majoritatea detectoarelor speciale necesită pentru
funcţionare tensiune externă de alimentare de 24 V c.c. Alegerea numărului, a modului de instalare şi a alinierii
detectoarelor de flacără se fac astfel încât să se obţină o
supraveghere corectă şi completă a incintei.
În cazul în care centrala furnizează tensiunea de 12 V c.c.
sau consumul detectoarelor speciale este prea mare se pot
utiliza unităţi externe de alimentare. Numărul necesar de detectoare de flacără depinde de
volumul incintei şi de condiţiile existente. Detectoarele de
flacără se instalează pe tavane sau pe pereţi, asigurându-se
Unitatea externă de alimentare trebuie să dispună de
un unghi de înclinare de aprox. 45º a axei de detectare faţă
alimentare în regim de avarie a sursei principale care să de suprafaţa de instalare.
asigure aceeaşi autonomie de funcţionare ca şi cea a
centralei sistemului de detectare şi de alarmare la incendiu.
În cazul instalării la o înclinaţie de 45º se asigură o
deschidere simetrică de cca. 90º a câmpului de
Alimentarea trebuie să se facă de la o siguranţă distinctă a
supraveghere, utilizabilă pentru vizualizarea unei incinte de
tabloului electric de distribuţie. Defectul unităţii externe de formă cubică.
alimentare trebuie să fie afişat la centrală.

Din punct de vedere al înălţimii maxime de instalare şi al


Resetare suprafeţei maxime supravegheate, detectoarele de flacără
se împart în trei clase.
Detectoarele speciale au caracteristici diverse de resetare a
stării de alarmă, care nu pot fi tratate corect pentru toate
situaţiile prin resetare directă de la centrală. Ca urmare,
funcţia de resetare pentru detectoarele speciale a fost
®
integrată în transponderele esserbus (de ex. reper nr.
808623).

66 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Detectoarele de flacără sesizează radiaţia vizibilă şi Un detector de flacără înregistrează variaţia unei radiaţii
invizibilă emisă de flăcările deschise. Se pot utiliza două având un anumit spectru de frecvenţe (aflate în apropierea
tipuri de senzori, câte unul pentru fiecare tip de radiaţie spectrului vizibil), având o lungime de undă de aprox.
evaluabil: 0,8 µm. Alarma este declanşată la depăşirea unui prag
predefinit pentru intensitatea semnalului.
 senzori în infraroşu;
 senzori în ultraviolet. Detectoarele de flacără sunt utilizate cu preponderenţă
pentru detectarea incendiilor în încăperi cu tavan înalt, în
Anumite tipuri de detectoare în infraroşu pot de asemenea locaţii unde se poate estima o dezvoltare rapidă a unei
detecta şi gazele fierbinţi de combustie. arderi deschise. În practică, detectoarele de flacără sunt
adeseori utilizate în combinaţie cu alte tipuri de detectoare.
Min. 10 x 10 cm
Pentru zone cu medii cu pericol de explozie trebuie utilizate
Zonă de detectoare de flacără cu certificare ATEX.
detectare
Înălţime maximă
de montaj 45 m

Max. 66 x 66 cm Efectul luminii vizibile

Detectoarele punctuale de căldură şi de fum nu sunt


Min. 1,5 m influenţate de radiaţia aflată în spectrul vizibil.

Detectoarele IR pot fi influenţate de radiaţia IR modulată, d


Distanţă maximă de detectare 45 m exemplu generată de părţi în mişcxare ale utilajelor, lămpi
care pâlpâie etc.
Detectoare de flacără Dimensiunile laturilor
conforme EN 54-10 (a x b x h) Detectoarele UV pot fi influenţate de sursele de radiaţie UV,
de exemplu corpuri de iluminat cu emisii în spectrul UV-C
Clasa 1 < 26 m (cca. 200 nm), arcuri electrice (sudură) etc.
Clasa 2 < 20 m
Clasa 3 < 13 m

798650.RO / 04.14 67
13.5 Detectoare pentru tubulaturi
de ventilaţie

Detectorul pentru tubulaturi de ventilaţie este montat pe Carcasă (unitate principală)


partea exterioară a tubulaturii de supravegheat, cu tubul de Detector pentru tubulaturi de ventilaţie, cu prelevare prin
prelevare (Venturi) introdus în tubulatură şi aliniat similar cu tub Venturi
un senzor de flux. În carcasa detectorului există un 2
Cablu de conectare: 0,6 mm la max. 1,5 mm
2
indicator al fluxului de aer. Filtrul încorporat previne
murdărirea excesivă, alarmele false şi defectele de Temperatura mediului: -20 la +50°C
funcţionare. Deoarece detectorul şi carcasa lui se află în Viteza aerului: 1 – 20 m/s
exteriorul tubulaturii de ventilaţie, întreţinerea sa este Clasa de protecţie: IP 54
simplă şi ieftină. Carcasă: Masă plastică ABS
Masă: Aprox. 0,7 kg
Datorită montajului aparent, starea detectorului încorporat Dimensiuni: 120 mm x 110 mm x 300 mm
poate fi oricând verificată. Setul de montaj conţine toate
componentele necesare, cu excepţia detectorului, a
soclului şi a tubului Venturi. Tuburi Venturi
Lungime: 0,6 m / 1,5 m / 2,8 m
Detectoarele inteligente OT
blue
combină cele două principii Masă: 0,2 kg / 0,6 kg / 1,2 kg
de detectare într-o singură unitate funcţională. Corelarea Material: Aluminiu
detectării ultrasensibile de fum (realizată cu LED albastru)
cu detecţia termică asigură identificarea timpurie şi sigură a Caracteristici:
tuturor tipurilor de incendii.
 Sistem de prelevare a aerului cu un singur tub (cu care
Detectorul pentru tubulaturi de ventilaţie poate fi integrat se realizează atât prelevarea cât şi returnarea aerului;
® ®
fără alte interfeţe pe bucla esserbus sau esserbus -PLus  Secţiunea tubului Venturi generează un efect Venturi
a unui sistem de detectare a incendiilor, utilizând avantajele optim;
recunoscute ale acestei tehnologii de conectare.  Orificiu de testare în carcasa exterioară;
 Indicator sensibil de flux.

68 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

14 Zone cu pericol de
explozie
Manipularea atentă a substanțelor explozive reprezintă cea Prezentare generală ATEX
mai simplă formă de prevenire a exploziilor. Utilizarea
substanţelor explozive constituie însă un aspect comun în Directiva Europeană ATEX (din franceză “Atmosphère
industriile chimică şi farmaceutică, dar şi în alte numeroase explosible” – atmosferă explozivă) a introdus în iulie 2003 o
sectoare. Gazele combustibile, ceaţa şi vaporii lichidelor nouă clasificare a zonelor periculoase, bazată pe factorul
combustibile, dar şi norii de praf combustibil pot forma medii specific de risc. Cerinţele specifice acestor zone trebuie să
explozive periculoase la combinarea cu aerul. În aceste fie satisfăcute şi de echipamentul instalat. Clasificarea
zone, utilizarea echipamentelor electrice, electronice şi defineşte gama de măsuri care trebuie luate. Produsele
mecanice constituie un risc semnificativ. noastre destinate acestor aplicaţii corespund Directivei
ATEX.
La evaluarea proceselor rezultă adesea că utilizarea acestor
substanţe nu poate fi evitată deoarece existenţa gazelor, a În unităţile de producţie, zonele cu pericol de explozie sunt
ceţii, a vaporilor sau a altor stări de agregare a acestora clasificate în general ca Zona 1 şi 2, precum şi Zona 21 şi
incluzând praful constituie condiţii esenţiale de desfăşurare 22. Zonele 0 şi 20 constituie excepţii.
a procesului de producţie. De aceea, protecţia împotriva
exploziilor în astfel de medii periculoase se concentrază
asupra neutralizării surselor potenţiale de aprindere aflate în Clasificarea zonelor Ex
mediile explozive, de exemplu suprafeţele fierbinţi, apariţia
scânteilor din cauze mecanice sau electrice, electricitatea Zona 0/20
statică sau curenţii de egalizare.
Zone în care atmosfera explozivă este prezentă permanent,
Protecţia împotriva exploziilor poate fi de trei tipuri: frecvent sau prezentă pe durate lungi de timp:

 Primară;  Ca amestec al aerului cu gaze combustibile, ceaţă sau


 Secundară; vapori (zona 0);
 Terţiară.  Sub forma unui nor de praf combustibil aflat în aer
(zona 20), de exemplu în interiorul cuvelor de reacţie.
Prin protecţia primară împotriva exploziilor se previne
formarea atmosferei explozive. Dacă acest lucru nu este
posibil (caz frecvent în practică) se pot aplica metodele de
protecţie secundară. Astfel, se utilizează echipamente
dedicate blocării surselor potenţiale de aprindere din mediile
periculoase. Al treilea tip de protecţie – protecţia terţiară –
nu previne explozia, ci mai curând limitează efectul
acesteia, de exemplu prin eliberarea presiunii specifice cu
ajutorul unor mecanisme adecvate de deschidere.

Produsele descrise în cele ce urmează – certificate pentru


protecţia împotriva exploziilor – se încadrează în tipul
secundar, prevenind intrarea în contact a surselor de
aprindere cu atmosfera explozivă.

Domeniile de aplicare ale produselor Ex (destinate


zonelor cu pericol de explozie)

Procese de vopsire şi lăcuire, unităţi de îmbuteliere a


gazelor şi a lichidelor, fabricarea maselor plastice,
producerea energiei, industria farmaceutică, industria
chimică.

798650.RO / 04.14 69
Zona 1/21 Zona 2/22

Zone în care atmosfera explozivă se poate forma ocazional Zone în care atmosfera explozivă nu se poate forma sau se
în condiţii normale de funcţionare: poate forma pe durate scurte de timp în condiţii normale de
funcţionare:
 Ca amestec al aerului cu gaze combustibile, ceaţă sau
vapori (zona 1);  Ca amestec al aerului cu gaze combustibile, ceaţă sau
 Sub forma unui nor de praf combustibil aflat în aer vapori (zona 2);
(zona 21), de exemplu pe parcursul operaţiei de  Sub forma unui nor de praf combustibil aflat în aer
amestec al substanţelor chimice. (zona 22), de exemplu pe parcursul stocării
substanţelor.

70 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Pentru echipamentul de detectare a incendiilor, cele mai o Detector de fum cu dispersie optică pentru
larg răspândite tipuri de protecţie antiexplozivă utilizate în detectarea timpuri sigură a incendiilor.
proiectarea aparatelor electrice sunt „cu carcasă Detector optic de fum IQ8Quad Ex (i) 803371.EX.
antideflagrantă” (aparate denumite uneori şi „rezistente la
explozie”), marcată cu simbolul Ex d şi „cu protecţie o Detector multisenzor cu detectare din două
intrinsecă”, marcată cu simbolul Ex i. unghiuri a dispersiei optice produse de particulele
de fum şi cu senzor de căldură. Asigură detectarea
Aparatele cu carcasă antideflagrantă sunt concepute astfel cu sensibilitate constantă a unei game extinse de
încât să aibă o carcasă suficient de robustă pentru a rezista incendii, de la ardere mocnită la ardere deschisă.
2
fără avarii la explozia internă a gazului inflamabil. Această Detector multisenzor O T IQ8Quad Ex(i)
explozie poate rezulta în urma aprinderii accidentale a unui 803374.EX.
amestec combustibil/aer aflat în interiorul echipamentului.
Dimensiunile oricărei deschideri a carcasei antideflagrante
(de exemplu din zona unei îmbinări cu flanşă) trebuie
calculate astfel încât flacăra să nu se poată propaga pe
acestă cale în atmosfera exterioară. Aparatele cu protecţie
intrinsecă sunt concepute astfel încât energia internă
maximă a aparatului şi cea transmisă prin conexiunile sale
să fie păstrată sub o valoare necesară producerii aprinderii
prin scântei sau prin efectul încălzirii, produse în cazul unui
defect intern sau al oricărui echipament conectat.

Există două tipuri de protecţie intrinsecă. Gradul cel mai


ridicat de protecţie este Ex ia, utilizabil în zonele 0, 1 sau 2
şi Ex ib, utilizabil în zonele 1 şi 2. Aparatele cu carcasă
antideflagrantă se pot utiliza doar în zonele 1 şi 2.

Tipul de protecţie mărită (Ex e) utilizează metode


suplimentare care conferă aparatelor electrice un nivel mărit  Socluri 805590/805591, utilizabile pentru seria de
de siguranţă. Se aplică echipamentelor în care nu există detectoare de incendiu IQ8Quad Ex(i).
părţi care să producă scântei, arc electric sau să
depăşească temperatura-limită pe parcursul funcţionării
normale. Un alt tip de protecţie este „încapsularea” (Ex m),
care constituie un mijloc de obţinere a siguranţei prin
încapsularea diferitelor componente sau a unor circuite
complete.

Anumite produse existente au obţinut certificarea de


siguranţă prin utilizarea unei combinaţii de metode de
protecţie pentru părţile componente. De exemplu Ex d
pentru compartimentele cu terminale de conectare, Ex i
pentru carcasele circuitelor, Ex m pentru componente
electronice încapsulate şi Ex d pentru compartimentele care
pot conţine gaze periculoase.

 Declanşator manual de alarmă de incendiu


Produse pentru utilizare în zonele cu pericol (convenţional) IP66 pentru semnalizarea manuală a
de explozie unui incendiu sau a pericolului în zone cu pericol de
explozie.
Detectoare pentru zone Ex Certificat de examinare de tip: PTB 97 ATEX 3197

 Seria de detectoare automate punctuale fără izolator


IQ8Quad Ex (i), concepută special pentru utilizare în
®
zone ex. Se conectează pe buclele esserbus sau
®
esserbus -Plus şi funcţionează în regim adresabil
împreună cu barierele reper nr. 804744, sau în regim
neadresabil utilizând barierele reper nr. 764744.

o Detector de căldură automat cu senzor termic


semiconductor rapid, pentru detectarea sigură a
incendiilor cu creştere rapidă a temperaturii şi
declanşare la o valoare maximă predefinită pentru
detectarea incendiilor cu creştere lentă a
temperaturii.
Detector termovelocimetric IQ8Quad Ex (i)
802371.EX.

798650.RO / 04.14 71
Detectoare speciale

Detectoarele de flacără sunt ideale pentru detectarea arderii


fără fum a unor substanţe lichide sau solide sau a arderii
deschise cu emisie de fum în zone cu pericol de explozie
(zonele 1 şi 2, respectiv 21 şi 22), de exemplu produse ca
urmare a combustiei produselor petrochimice, a gazelor,
lemnului sau a maselor plastice.

Se utilizează în mod tipic în industria petrochimică, în sălile


de turbine, industria constructoare de maşini etc.

Caracteristici

 Carcasă antidetonantă certificată pentru utilizare în


zonele Ex 1 şi 2;
 Afişarea a stărilor de funcţionare normală, alarmă şi
defect prin intermediul unui LED tricolor;
 Transmiterea stării de alarmă către centrală prin trei
relee integrate;  Sistem optic controlat de microprocesor, încălzit pentriu
 Întreţinere efectuată cu un magnet, fără necesitatea protecţie ridicată împotriva umezelii şi formării gheţii;
utilizării unei lămpi de test;  Imunitate ridicată la factori perturbatori, datorată
 Protecţie sigură, chiar şi în condiţii dificile de mediu evaluării combinate UV/IR.
(grad de protecţie IP66);

Dispozitive de alarmare acustică

Sirenă Ex

 Reper nr. 045050


 Tip de protecţie antiexplozivă: EEx na II T4
 Temperatură: -22 ºC la +55 ºC
 Categorie: II 3 GD

Această sirenă este concepută în mod specific pentru


utilizarea în medii industriale (zona 2). Carcasa robustă din
aluminiu turnat sub presiune îi conferă un grad ridicat de
imunitate la influenţele mediului şi la acţiunea agenţilor
chimici.

Sirenă Ex

 Reper nr. 766253


 Tip de protecţie antiexplozivă: EEx de IIC T4
 Categorie: II 2 G

Această sirenă este concepută în mod specific pentru


utilizarea în medii industriale (zonele 1 şi 2). Carcasa
robustă din aluminiu turnat sub presiune îi conferă un grad
ridicat de imunitate la influenţele mediului şi la acţiunea
agenţilor chimici

72 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Electromagnet Ex pentru reţinerea uşii

 Reper nr. 767153;


 Tip de protecţie antiexplozivă: EEx me II T6;
 Categorie: II 2 G;
 Eletromagnet cu carcasă antidetonantă;
 Certificat de examinare de tip: ATEX 1778X.

Barieră Ex

 Reper nr. 804744;


 Barieră Ex pentru conectarea în zonele 1 şi 2 a
detectoarelor cu siguranţă intrinsecă din seria IQ8Quad
Ex (i) cu funcţionare în regim adresabil, montate în
socluri 805590;
 Certificat de examinare de tip: BAS 00 ATEX 7087.

Barieră Ex

 Reper nr. 764744;


 Barieră Ex pentru conectarea în zonele 1 şi 2 a
detectoarelor cu siguranţă intrinsecă din seria IQ8Quad
Ex (i) cu funcţionare în regim neadresabil, montate în
socluri 805590;
 Certificat de examinare de tip: BAS 01 ATEX 7005.

Bloc izolator şi de montaj

 Reper nr. 764745;


 Pentru montarea izolată galvanic a barierelor ex
764744 pe şine standard de tip C.

Carcasă

 Reper nr. 764752;


 Carcasă pentru instalarea a max. 10 bariere ex pentru
conectarea zonelor cu detectoare cu siguranţă
intrinsecă.

Presetupă

 Reper nr. 764754;


 Presetupe pentru carcasa 764752.

798650.RO / 04.14 73
14.1 Detectoare Ex(i)

Caracteristici:
Locaţiile cu pericol de producere a exploziilor sunt domenii
unde există condiţii particulare cu risc ridicat în ceea ce  Max. 4 bariere Ex pe o buclă;
priveşte iniţierea unor arderi extrem de rapide (explozii).  Max. 10 detectoare IQ8Quad Ex (i) pe barieră;
Din cauza multiplelor cauze posibile ale exploziei, aceste  Max. 127 de detectoare IQ8Quad (fără alarmare
pericole sunt adesea neglijate la prima vedere, ca de integrată) pe buclă;
exemplu în cazul acumulărilor de praf. Mai evidente sunt  Conectarea barierei se face pe o derivaţie a buclei (nu
pericolele potenţiale generate de combustibilii lichizi, este necesar un transponder) către zone Ex; max. 400
precum solvenţii sau lichidele şi gazele combustibile. m pentru fiecare barieră Ex;
Acestea reprezintă frecvent cauze ale incidentelor de genul  Lungime totală a buclei (inclusiv derivaţiile) < 3500m;
deflagraţiilor sau – în cazul mineritului – ale unor explozii  Fiecare barieră Ex reduce lungimea buclei cu cca. 300
periculoase ale gazului de mină (metan). m;
 Nu este susţinută parametrarea detectoarelor ATEX
Detectoarele cu protecţie intrinsecă din seria IQ8Quad se IQ8Quad Ex (i);
pot utiliza şi pe bucle adresabile, împreună cu bariere  Bariera Ex nu ocupă adresă suplimentară;
speciale (reper nr. 804744) sau conectate în regim
®  Factor de încărcare 3 pentru fiecare barieră Ex (se va
neadresabil, prin transpondere esserbus . Această
utiliza utilitarul de calcul pentru stabilirea lungimii buclei
flexibilitate se adaugă avatajului de a utiliza detectoare
în funcţie de factorul de încărcare);
inteligente multisenzor în zone periculoase.
 Zonele sigure şi intrinsec sigure sunt izolate reciproc
prin barierele Ex 804744;
 Între două bariere Ex succesive trebuie să fie instalat
®
cel puţin un participant esserbus cu izolator.
Regim adresabil de funcţionare

Regim neadresabil de funcţionare

74 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

15 Proiectarea sistemului în
conformitate cu normele
EN 54
15.1 Definiţii / terminologie
Un defect al centralei de detectare a incendiilor poate
afecta doar un domeniu de detectare cu suprafaţa totală de
2
maxim 12000 m , dar nu mai mult de 512 detectoare. La
2
depăşirea suprafeţei de 12000 m sau numărul de
detectoare conectat la centrală este mai mare decât 512,
se va respecta una din condiţiile de mai jos:
 Un modul de comandă suplimentar ca rezervă sau un
modul indicator de zone, cu indicaţie LED la nivel de
zonă.
 Un echipament înregistrator, de ex. o imprimantă aflată
în regim paralel de funcţionare.
Cu respectarea condiţiilor de mai sus, suprafaţa protejată
2
poate fi mărită la maxim 48000 m .

Un defect al centralei de detectare a incendiilor poate


afecta doar un domeniu de detectare cu suprafaţa totală de Structură redundantă a sistemului
2
maxim 12000 m , dar nu mai mult de 512 detectoare. În situaţia în care centrala de detectare a incendiilor are o
În cazul în care o centrală de detectare a incendiilor structură redundantă (de ex. centrala FlexES Control),
2
defectă afectează o arie de detectare cu suprafaţa mai suprafaţa protejată poate depăşi 48000 m .
2
mare de 12000 m sau mai mult de 512 detectoare, zonele
de detectare trebuie să poată continua să funcţioneze.
Starea de alarmă sistemului de detectare a incendiilor
trebuie indicată printr-un semnal comun de alarmă şi un
semnal acustic la un punct supravegheat permanent de un
operator uman.
În cazul unei alarme de incendiu trebuie să fie posibilă
activarea dispozitivelor de alarmare şi comunicatorul.
Activarea comunicatorului (conexiune la un dispecerat de
intervenţie, cu apelare automată) trebuie de asemenea să fi
afişată local la un punct de supraveghere ocupat în
permanenţă cu personal.

798650.RO / 04.14 75
Zone de detectare şi de alarmare

În general clădirile sunt împărţite în diviziuni (arii) al căror Într-o zonă de detectare pot fi combinate mai multe
scop este să ajute personalul de intervenţie să localizeze încăperi, dacă:
evenimentul în cel mai scurt timp posibil. Chiar şi în cazul
sistemelor adresabile, se consideră avatajos a avea o  încăperile sunt învecinate, numărul lor nu este mai
indicaţie care să fie înţeleasă „la prima privire” pentru a mare de cinci şi suprafaţa totală a încăperilor nu
facilita identificarea rapidă a locului în care s-a produs depăşeşte 400 m ;
2
incendiul. Aceste diviziuni ale clădirii se numesc zone de
detectare şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
sau
Fiecare zonă trebuie limitată la un singur nivel (etaj) al
clădirii, exceptând casa scărilor, luminatoarele, puţurile  încăperile sunt învecinate, cu posibilitate de acces
lifturilor, sau construcţiile similare care ocupă mai multe uşor la acestea, suprafaţa lor totală nu depăşeşte 1000
2
niveluri, care trebuie combinate astfel încât să formeze m şi sunt prevăzute indicatoare optice care indică în
zone separate de detectare. mod clar încăperea afectată de un incendiu şi sunt
poziţionate în apropierea respectivei uşi de acces.
Dacă este posibil din punct de vedere constructiv,
O zonă de detectare nu poate depăşi limitele unui
indicatoarele optice de alarmă vor fi montate pe
compartiment de incendiu şi nu poate avea suprafaţa mai
2 perete, deasupra uşilor de acces. Ele trebuie marcate
mare de 1600 m .
(de ex. în conformitate cu DIN 14623). Alternativ,
încăperile pot fi indicate la centrala de semnalizare a
incendiilor.

Zone de alarmare

Zona de alarmare este definită în standarde şi constituie o


arie a clădirii a cărei perimetru care coincide de regulă cu
limitele compartimentului de incendiu. Între zonele de
alarmare trebuie să existe o distincţie clară, pentru a
permite transmiterea clară a mesajelor de alertare şi de
evacuare în condiţiile în care aceste mesaje nu pot fi auzite
din zonele de alarmare adiacente.

O zonă de alarmare poate acoperi mai multe zone de


detectare, dar nu şi invers. Zonele de alarmare sunt
necessare atunci când este necesară evacuarea
secvenţială a clădirii. Ca urmare, este important să se
asigure redarea la un moment dat a unui singur mesaj, în
special la granițele zonelor de alarmare.

76 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Sectoare
Sectoarele pentru dispozitivele de alarmare sunt În acest mod, fiecărei situaţii particulare de pericol i se
programabile cu ajutorul programului tools 8000 pentru a poate asocia un mesaj specific, pentru a se putea asigura
corespunde specificaţiilor cerute. un management eficient al intervenţiei în caz de pericol.
Fiecărui sector (de ex. etaj) i se pot asocia mesaje diferite
pentru alarmare şi/sau evacuare.

Alarmare şi evacuare
VdS recomandă începerea mesajului de evacuare al unei
clădiri cu un semnal acustic de alertare (alarmare), de
exemplu tonul DIN, pentru a atrage atenţia; doar apoi se va
trece la redarea mesajului vocal de evacuare.

Exemplu: Mesaje vocale ale detectoarelor IQ8Quad cu alarmare


integrată şi ale dispozitiveor de alarmare IQ8Alarm

798650.RO / 04.14 77
Compartiment de incendiu

F90 – Perete care rezistă la efectele focului pe durata de 90 de min

Compartimentul de incendiu constituie o subdiviziune a protecţiei la incendiu şi care este izolată în cazul unui
clădirii care constituie o partiţie din punct de vedere al incendiu, astfel încât se previne propagarea incendiului
către părţi adiacente ale clădirii.

Zonă de detectare

O zonă poate include detectoare dintr-un singur


compartiment de incendiu.

Pentru detectoare automate şi declanşatoare manuale


trebuie prevăzute zone distincte. Aceste zone nu pot
cuprinde mai mult de 32 de detectoare.

Detectoarele automate de incendiu instalate în podelele


supraînălţate, tavanele false sau canalele pentru cabluri
trebuie asociate unor zone de detectare distincte. În caz
contrar, indicaţia lor trebuie să fie evidentă, ca de ex. în
cazul unor indicatoare paralele cu afişare dinamică.

Detectoarele sistemelor de ventilaţie trebuie asociate în


zone separate de detectare.

Declanşatoarele manuale din casa scărilor cu mai mult de


două niveluri de subsol trebuie asociate în zone de
detectare distincte, definite dinspre punctul de acces al
pompierilor în direcţia subsolului şi în direcţia nivelurilor
superioare, cu alocarea căii de acces la zona nivelurilor
superioare.

Trebuie să fie posibilă dezactivarea independentă a zonelor


de detectare.

*Restricţie conformă normelor de instalare VdS

78 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Tehnologia de conectare în buclă

În conformitate cu standardele existente, există posibilităţi  Cablurile de plecare şi întoarcere ale buclei trebuie să
extinse de proiectare şi instalare a buclelor. aibă poziţii distincte de instalare.

 Până la 250 de echipamente conectabile pe o buclă. Numărul total de echipamente conectabile pe bucla
®
Detectoarele automate şi declanşatoarele manuale pot fi esserbus este de 127, însă la fiecare zonă de detectare
conectate pe aceeaşi buclă; nu pot fi alocate mai mult de 32 de detectoare automate
 Zonele de incendiu alocate la o buclă (cale primară de sau 10 declanşatoare manuale.
2
comunicaţie) nu pot depăşi suprafaţa totală de 6000 m ;
 Pot fi acoperite mai multe compartimente de incendiu;

15.2 Prevenirea alarmelor false


prin măsuri tehnice sau de
operare
Centralele de detectare şi alarmare la incendiu dispun de În cazul detectoarelor cu senzori multipli sau a celor cu
posibilităţi de luare a unor măsuri tehnice pentru prevenirea senzori pentru parametri diferiţi (de ex. căldură, fum), se vor
alarmelor false. Aceste măsuri pot include: aplica regulile referitoare la suprafeţele maxime
supravegheate ale detectoarelor în relaţie cu înălţimea şi
 verificarea stării de alarmă, precum: mărimea incintei. Detectoarele multisenzor nu sunt tratate
o Verificarea alarmei prin memorare intermediară. Starea ca şi situaţii de interdependenţă de 2 detectoare, deoarece
de alarmă este atinsă doar dacă parametrul care este nu există o separare locală a celor 2 senzori.
raportat iniţial mai există la o reverificare automată
efectuată după max. 10 secunde; În situaţia în care configuraţia incintei impune o dispunere
o Interdependenţa de 2 detectoare (I2D); diferită de situaţia distribuţiei ideale cu pătrate, va trebui
o Interdependenţa de 2 zone (I2Z). stabilită distanţa maximă (orizontală) dintre un detector
punctual (de fum şi de căldură) şi un punct oarecare al
În cazul unei interdependenţe de 2 zone sau 2 detectoare, tavanului, luând în considerare înclinaţia tavanului, precum
distanţa dintre două detectoare care-şi intercondiţionează şi suprafaţa maximă protejată.
alarmarea nu va fi mai mică de 2,5 m.

Interdependenţa a mai mult de două detectoare sau zone


pentru a obţine starea de alarmă nu este permisă,
exceptând cazurile justificate.

798650.RO / 04.14 79
În situaţii speciale poate fi necesară şi definirea altor  Intervalul maxim de verificare (recunoaştere) este de 3
măsuri speciale pentru prevenirea alarmelor false. minute;
 Evaluarea complexă a mărimilor specifice incendiului,  La primirea unui al doilea mesaj pe durata intervalului
precum: de recunoaştere, comunicatorul (apelatorul telefonic)
- utilizarea detectoarelor multisenzor trebuie activat imediat;
Centralele de semnalizare şi alarmare dispun de posibilităţi  Activarea întârzierii se va face manual. Dezactivarea se
de luare a unor măsuri de organizare pentru prevenirea va face automat, chiar dacă este posibilă şi
alarmelor false. dezactivarea manuală;
Dacă starea de alarmă este verificată de un operator uman,  La definirea unei interdependenţe I2D / I2Z pentru
transmiterea alarmei de incendiu către pompieri poate fi aceiaşi parametri de incendiu, numărul maxim de
întârziată corespunzător. Trebuie respectate următoarele detectoare alocate unei zone va rămâne neschimbat;
condiţii:  Anumite servicii de intervenţie permit transmiterea
 Întârzierea poate fi activă doar în perioadele de alarmei la pompieri (centrale cu comunicator) doar în
prezenţă ale personalului; situaţia în care detectoarele automate sunt utilizate în
 Mesajele primite trebuie confirmate în maxim 30 de regim I2D sau I2Z.
secunde;
Notă: Aceste măsuri nu sunt permise a se aplica
 Mesajul trebuie retransmis în cel mult 30 de secunde,
declanşatoarelor manuale !
dacă el nu este confirmat;

15.2.1 Dispunerea detectoarelor


punctuale

Detectoarele automate de incendiu trebuie instalate astfel


încât parametrii relevanţi asociaţi unui incendiu să poată
ajunge la ele fără obstacole.

Numărul şi dispunerea detectoarelor depind de:

 Înălţimea incintei;
 Suprafaţa acoperită;
 Forma podelei şi a acoperişului;
 Suprafaţa maximă supravegheată de un detector.

În fiecare incintă a suprafeţei protejate trebuie instalat cel


puţin un detector automat de incendiu, cu excepţia incintelor
cu sarcină calorică scăzută sau fără posibilitatea de
extindere a incendiului. Dacă este probabilă punerea în
pericol a vieţilor, sub-zonele unde se poate răspândi fumul
vor fi tratate de asemenea ca şi incinte.

80 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Distanţele minime pe orizontală şi verticală dintre În cazul unei interdependenţe de 2 zone / 2 detectoare,
detectoarele pasive de fum şi de căldură (precum şi alte distanţa dintre două detectoare care-şi intercondiţionează
puncte de detectare sau orificii de aspiraţie) până la părţile alarmarea nu trebuie să fie mai mică de 2,5 m.
structurale sau obiectele aflate în incintă este de 0,5 m.
Interdependenţa a mai mult de două detectoare sau zone
În cazul în care distanţa dintre dispozitivele de detectare pentru a obţine starea de alarmă nu este permisă,
menţionate mai sus şi instalaţiile aflate în incintă (de exceptând cazurile justificate.
exemplu conducte, tubulaturi sau lămpi) este mai mică (<
0,5 m), dar şi în situaţii în care distanţa până la fantele de În cazul detectoarelor cu senzori multipli sau a celor cu
refulare, unităţile ventilo-convectoare sau alte unităţi senzori pentru parametri diferiţi (de ex. căldură, fum), se
similare ale instalaţiilor de aer condiţionat este mai mare de vor aplica regulile referitoare la suprafeţele maxime
0,5 m, trebuie să se asigure faptul că produsele de ardere supravegheate ale detectoarelor în relaţie cu înălţimea şi
(aerosoli, aer fierbinte) pot ajunge la detectoare (sau alte mărimea incintei. Detectoarele multisenzor nu sunt tratate
dispozitive de detectare similare) fără a întâmpina ca şi situaţii de interdependenţă de 2 detectoare, deoarece
obstacole. nu există o separare locală a celor 2 senzori.

În incinte cu ventilaţie forţată realizată prin tavane perforate, În situaţia în care configuraţia incintei impune o dispunere
orificiile de ventilaţie trebuie blocate pe o rază de 0,5 m în diferită de situaţia distribuţiei ideale cu pătrate, trebuie
jurul locului de montaj al detectorului. stabilită distanţa maximă (orizontală) dintre un detector
punctual (de fum şi de căldură) şi un punct oarecare al
Numărul detectoarelor punctuale de fum şi de căldură tavanului, luând în considerare înclinaţia tavanului, precum
trebuie ales astfel încât să nu se depăşească suprafeţele şi suprafaţa maximă protejată.
proprii maxime de supraveghere specificate.
În situaţii speciale pot fi necesare şi alte măsuri de prevenire
Pentru detectoare punctuale de fum, la definirea de a alarmelor false.
interdependenţe de 2 zone sau 2 detectoare, suprafeţele
maxime supravegheate trebuie reduse cu cel puţin 30%.
Dacă pentru declanşarea dispozitivelor de protecţie la
incendiu, ca de ex. sisteme de stingere, sunt utilizate
interdependenţe de 2 detectoare sau de 2 zone, suprafaţa
supravegheată maximă pentru fiecare detector trebuie
redusă cu 50%.
Pentru detectoare punctuale de căldură, la definirea de
interdependenţe de 2 zone sau 2 detectoare suprafeţele
maxime supravegheate trebuie reduse cu 50%.

798650.RO / 04.14 81
15.2.2 Alegerea detectoarelor de incendiu
în funcţie de condiţiile de mediu

Temperatura mediului

Detectoare de fum / flacără Detectoare de căldură


Pragul de răspuns al senzorului de căldură
max. + 50°C min. -20°C trebuie să fie mai mare decât temperatura
mediului
min. +10°C max. +35°C
La temperaturi sub 0°C se va preveni formarea
gheţii La temperaturi sub 0°C se vor folosi doar
senzori velocimetrici de căldură (şi cu prag)

Viteza aerului

Detectoare de fum Detectoare de căldură / flacără

Max. 5 m/s contiunuu


Fără restricţii
Max. 10m/s sporadic

Dacă nu există alte cerinţe ale certificării aplicabile

Vibraţii
Condiţii de mediu

Se vor evita! Aplicaţi măsuri corective!

Umiditate atmosferică

Umiditate maximă 95 %! Fără condens!

Fum, praf şi aerosoli asemănători


Detectoare de fum / căldură Detectoare de flacără
Surse de alarme false!
Se vor utiliza, de ex. filtre de praf sau se vor Fără restricţii, cu excepţia aplicaţiilor critice (de
plasa detectoarele în locaţii corespunzătoare; ex. praf umed)
blue
în caz contrar, se vor utiliza detectoare OT ,
2
O T/OTG sau T

Iluminare
Detectoare de fum / căldură Detectoare de flacără

Pericol cauzat de surse de alarme false, de ex.


lumina soarelui, iluminări sporadice de scurtă
durată, reflexii
Fără efecte negative
Se vor aplica accesorii protectoare sau se va
plasa detectorul într-o poziţie adecvată. Se va
modifica tipul UV/IR

82 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

15.3 Suprafeţe supravegheate


exceptând situaţiile în care acest spaţiu depăşeşte 60% din
Utilizarea diferitelor tehnologii de detectare este limitată de
suprafaţa maximă de supraveghere a unui detector de
înălţimea incintei protejate.
incendiu.

Celulele de tavan ale căror suprafeţe nu depăşesc 10 % din


În această situaţie, celulele de tavan aflate la înălţime mai
suprafaţa totală a tavanului nu vor fi luate în considerare,
mare vor fi tratate ca incinte separate.

Detectoare Detectoare Detectoare de Detectoare Detectoare Detectoare


punctuale de liniare de fum fum cu punctuale de liniare de de flacără
Înălţimea fum aspiraţie căldură căldură
incintei SR EN 54-7 SR EN 54-12 SR EN 54-20 SR EN 54-5 SR EN 54-22 SR EN 54-10
Clase A, B, C Clase A1, A2, Clase A1, A2 Clase 1, 2 şi 3
B, C, D, E, F,
a, b
G
c
Până la 45 m Neadecvate Neadecvate Neadecvate Neadecvate Neadecvate

d d c
Până la 20 m Neadecvate doar clasa A, Neadecvate Neadecvate

c
Până la 16 m Neadecvate Adecvate doar clasele A, B Neadecvate Neadecvate

Până la 12 m Adecvate Adecvate Adecvate Neadecvate Neadecvate Adecvate

Până la 9 m Adecvate Adecvate Adecvate Neadecvate Doar clasa A1 Adecvate

Până la 7,5 m Adecvate Adecvate Adecvate Doar clasa A1 Adecvate Adecvate

Până la 6 m Adecvate Adecvate Adecvate Adecvate Adecvate Adecvate

Adecvate în funcţie de condiţiile de utilizare şi de mediu


(de ex. dezvoltare rapidă a incendiului şi propagare a fumului)
a
Şi detectoare cu sufixul clasei R şi S
b
Clasele B, C,. D. E, F şi G adecvate doar pentru supravegherea incintelor clădirii
c
În funcţie de clasă şi amplasare
d
Permise după încercări privind eficienţa detectării

798650.RO / 04.14 83
Suprafeţe protejate de detectoare de fum şi de
căldură
Înclinarea tavanului α
Suprafaţa
Înălţimea
incintei Tipul detectorului automat de incendiu < 20° > 20°
incintei
supravegheate
Δ Δ
Detectoare punctuale de fum SR EN 54-7
Până la 80 m2 a Până la 12 m 80 m2 80 m2
Detectoare de fum cu aspiraţie SR EN 54-20 clasele A, B şi C

Detectoare de fum SR EN 54-7 Până la 6 m 60 m2 90 m2


a
Detectoare de fum cu aspiraţie SR EN 54-20 clasele A, B şi C De la 6 m la 12 m 80 m2 110 m2
> 80 m2 Detectoare de fum SR EN 54-7
a De la 12 m la 16 m 120 m2 150 m2
Detectoare de fum cu aspiraţie SR EN 54-20 clasele A şi B
a e e
Detectoare de fum cu aspiraţie SR EN 54-20 clasa A De la 16 m la 20 m
Detectoare punctuale de căldură SR EN 54-5 cl. A1, A2, B, C, D,
c
E, F şi G Până la 6 m
d
Detectoare liniare de căldură SR EN 54-22, clasele A1 şi A2 30 m2
Până la 30 m2 Detectoare punctuale de căldură SR EN 54-5 clasa A1
c 30 m2
d Până la 7,5 m
Detectoare liniare de căldură SR EN 54-22, clasele A1 şi A2
d
Detectoare liniare de căldură SR EN 54-22, clasa A1 Până la 9 m 15 m2
Detectoare punctuale de căldură SR EN 54-5 cl. A1, A2, B, C, D,
c
E, F şi G Până la 6 m
d
Detectoare liniare de căldură SR EN 54-22, clasele A1 şi A2 20 m2 40 m2
2 c
> 30 m Detectoare punctuale de căldură SR EN 54-5 clasa A1
d Până la 7,5 m
Detectoare liniare de căldură SR EN 54-22, clasele A1 şi A2
d
Detectoare liniare de căldură SR EN 54-22, clasa A1 Până la 9 m 15 m2 30 m2

Δ Suprafaţa maximă supravegheată de un detector

Adecvate în funcţie de condiţiile de utilizare şi de mediu (de ex. dezvoltare rapidă a incendiului şi propagare a fumului)

α Unghiul de înclinare faţă de orizontală al tavanului/acoperişului. În cazul mai multor înclinări diferite se va lua în calcul cea mai mică
înclinare, corelată cu condiţiile de mediu (de ex. viteza de propagare a focului sau dezvoltarea fumului).
a
Pentru fiecare orificiu de aspiraţie
b
Pentru incinte cu tavan înclinat, se ia în considerare punctul tavanului sirtuat la cea mai mare înălţime
c
Şi detectoare cu sufixul clasei R şi S
d
Pentru fiecare punct al unui detector multipunctual
e
Se va consulta tabelul anterior referitor la înălţimea maximă de instalare. Suprafaţa maximă de supraveghere este specifică clădirii

Distanţa orizontală între detector şi cel mai îndepărtat punct al tavanului,


pentru detectoare punctuale de fum (SR EN 54-7) şi detectoare punctuale de căldură (SR EN 54-5)

Detectoare punctuale de fum (SR EN 54-7)

Detectoare punctuale de căldură (SR EN 54-5)

84 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

15.4 Distanţa dintre detector şi


tavan sau acoperiş
Distanţa dintre detectoarele punctuale şi
tavan/acoperiş

Detectoarele de căldură trebuie instalate întotdeauna direct Înclinarea tavanului α


pe tavan. Pentru detectoarele de fum, distanţa necesară Înălţimea
(DL) faţă de tavan este dependentă de înălţimea incintei incintei RH Până la 20° Peste 20°
supravegheate, înclinarea tavanului şi de stratul de aer cald DL DL
estimat pentru forma respectivă a tavanului sau a până la 6 m până la 0,25 m 0,20 m până la 0,5 m
acoperişului; pentru distanţele standard se va consulta
peste 6 m până la 0,4 m 0,35 m până la 1,0 m
tabelul.

DL Distanţa dintre elementul sensibil la fum şi tavan sau


acoperiş
α Unghiul faţă de orizontală al tavanului/ acoperişului;
la înclinări diferite, de ex. şarpante, se va lua în
calcul dea mai mică înclinare, luând în considerare
utilizarea şi condiţiile locale (de ex. dezvoltarea
rapidă a incendiului şi răspândirea fumului)

Distanţele de instalare ale detectoarelor pentru diverse


forme ale tavanului şi acoperişului

În cazul incintelor cu acoperişuri înclinate la un unghi mai Pentru toate formele de acoperiş, pentru înclinări α până la
mare decât 20°, de ex. şarpante, acoperişuri cu fronton sau 20° se va păstra distanţa DL faţă de acoperiş.
alte acoperişuri înclinate, un rând de detectoare trebuie
În cazul acoperişurilor în boltă, se va utiliza următorul calcul
instalat vertical dedesubtul coamei sau a celei mai înalte
simplificat:
părţi a incintei, la distanţa DL.
Înclinarea medie a acoperişului este mai mică sau egală cu
În incinte cu acoperişuri cu şarpante multiple, fiecare modul
20° dacă GH/GB < 0,182
va avea un rând propriu de detectoare, conform figurii.
Detectoarele vor fi instalate pe latura cu înclinare mai mică, Înclinarea medie a acoperişului este mai mare sau egală cu
la distanţa DV faţă de coamă şi la distanţa verticală DL. 20° dacă GH/GB > 0,182
unde înălţimea arcului GH = RH – VH
lăţimea arcului GB

798650.RO / 04.14 85
15.5 Instalarea detectoarelor sub
platforme, grilaje sau alte
locaţii similare

Dacă incinta este divizată pe verticală de platforme sau


suprafeţe cu grilaje, dedesubtul acestora trebuie instalate
detectoare de fum / de căldură în situaţia în care toţi cei trei
factori determinanţi (lungimea, lăţimea şi suprafaţa
platformei) depăşesc valorile-limită pentru l, b şi F, indicate
în figură, în corelaţie cu înălţimea de instalare a
detectorului h.

Grilajele trebuie tratate ca şi platforme solide, deoarece ele


pot fi ocupate cu diverse instalaţii.

În cazul mai multor platforme suprapuse, doar nivelul


inferior trebuie echipat cu detectoare punctuale de fum sau
de căldură, în situaţia în care sarcina calorică a nivelurilor
superioare este scăzută.

Dispunerea pe platforme a detectoarelor


punctuale de fum şi de căldură

Lungime Lăţime Suprafaţă


Tipul Înălţime
platformă platformă platformă
detectorului h
l b F
Detector de
căldură < 7,5 m >2m >2m > 9 m2
SR EN 54-5

Detector <6m >2m >2m > 16 m2


de fum
>6m
SR EN 54-7 > 3,5 m > 3,5 m > 31,5 m2
p.la 12 m

86 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

15.6 Dispunerea detectoarelor pe


tavane cu grinzi de susţinere

Grinzile, tubulatura de ventilaţie şi alte subdiviziuni ale Dacă subdiviziunile au o adâncime totală mai mare decât
tavanului care ocupă peste 3% din înălţimea incintei şi o 0,8 m, trebuie utilizate pentru fiecare zonă individuală
înălţime minimă de 0,2 m trebuie considerate ca fiind detectoare punctuale de fum sau căldură.
ataşate tavanului. Înălţimea D a subdiviziunii este
determinată vertical de la suprafaţa acoperişului. Dacă o subdiviziune a tavanului este mai mare decît 1,2 ori
suprafaţa A, această subdiviziune va trebui tratată ca
Dacă nu trebuie luate în considerare subdiviziuni ale incintă separată.
tavanului, detectoarele punctuale de fum pot fi montate
direct pe aceste elemente. Sumar:

Dacă între subdiviziuni sunt instalate distanţiere cu  Subdiviziunile începând cu 0,2 m sau 3% din înălţimea
înălţimea D care reprezintă peste 3% din înălţimea incintei incintei sunt tratate ca grinzi;
şi au cel puţin 0,25 m înălţime şi dacă spaţiul liber reprezintă  Dacă subdiviziunile tavanului sunt mai mici decât 0,6
peste 75% din spaţiul total dintre elementele de divizare şi ori suprafaţa de supraveghere A, un singur detector va
tavan, nu se vor lua în considerare subdiviziunile decât dacă putea supraveghea mai multe subdiviziuni ale
însăşi distanţierele vor diviza tavanul. Situaţia se va trata ca tavanului, având o suprafaţă totală de maxim 1,2 ori
şi mai sus. suprafaţa de supraveghere admisă.;
 Se va respecta distanţa relativă DH;
Dacă zonele de tavan rezultate din subdivizare sunt mai  Dacă subdiviziunile tavanului au o suprafaţă mai mare
mici sau egale cu 60% din suprafaţa de supraveghere decât 0,6A, fiecare astfel de subdiviziune va trebui
admisă pentru un detector punctual, un singur detector echipată cu detectoare;
poate supraveghea mai multe subdiviziuni ale tavanului,  Dacă subdiviziunile au o adâncime mai mare decât 0,8
având o suprafaţă totală de 120% din suprafaţa de m, trebuie utilizate pentru fiecare zonă individuală
supraveghere admisă, dacă nu se depăşesc distanţele detectoare;
orizontale prescrise pentru detectoarele de fum şi de  Dacă o subdiviziune a tavanului este mai mare decît
căldură. Dacă suprafaţa unei subdiviziuni a tavanului este 1,2 ori suprafaţa A, această subdiviziune trebuie
mai mare decât 0,6A, fiecare astfel de subdiviziune trebuie tratată ca incintă separată.
echipată cu detectoare.

798650.RO / 04.14 87
15.7 Coridoare înguste şi zone de
tavan
 Distanţa dintre detectoarele de căldură poate fi de  Se va ţine seama de suprafaţa supravegheabilă de
până la 10 m sau 5 m, în cazul interdependenţei de 2 detector;
detectoare sau de 2 zone;
 Distanţa dintre detector şi capătul coridorului sau a
 Distanţa dintre detectoarele de fum poate fi de până la zonei tavanului nu poate depăşi jumătate din distanţele
15 m sau 11 m, în cazul interdependenţei de 2 de mai sus;
detectoare sau de 2 zone, sau 7,5 m dacă sunt
activate sisteme de protecţie la incendiu ca de ex.  Detectoarele vor fi instalate în zonele de intersecţie ale
instalaţii de stingere; coridoarelor sau la colţurile acestora.

15.8 Distanţa faţă de pereţi


 Distanţa nu poate fi mai mică de 0,5 m faţă de pereţi;  Dacă incinta are subdiviziuni care sunt la mai puţin de
0,15 m faţă de tavan, detectorul va trebui să fie plasat
 Singura excepţie o constituie coridoarele sau alte de asemenea la cel puţin 0,5 m de acestea.
structuri similare mai înguste de 1 m;

15.9 Tavane cu alte obstacole sau


unităţi ventiloconvectoare
etc.
 Distanţa orizontală dintre detectoare şi bunurile condiţionat. Distanţa care trebuie păstrată faţă de aceste
depozitate (în stive) sau spaţiile de depozitare (rafturi) unităţi este de minim 1 m, din cauza efectului de
nu trebuie să fie mai mică de 0,5 m în orice punct; îndepărtare/diluare a fumului de detector în starea activă a
 Una din greşelile comune care se întâlnesc este sistemului de aer condiţionat. De asemenea există condiţii
montarea unui detector de fum în imediata apropiere a care facilitează contaminarea detectorului, având drept
unei guri de admisie sau de refulare a sistemului de aer rezultat creşterea riscului de alarme false.

88 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

16 Dispunerea
declanşatoarelor manuale
de alarmă de incendiu
Amplasare:
Butoanele de incendiu se montează la o înălţime de 1,4 m  În toate zonele cu risc potenţial ridicat de producere a
deasupra nivelului pardoselii, în locuri care le asigură o incendiului, de exemplu bucătării etc.;
vizibilitate bună, acces uşor şi care sunt ferite de eventuala  În clădiri cu evacuare secvenţială trebuie amplasate
mascare. Iluminatul de urgenţă, dacă este disponibil, va butoanele şi la ieşirile din fiecare sector distinct de
trebui să ilumineze butoanele. Suprafața de montaj trebuie evacuare;
aleasă astfel încât să le asigure contrastul, pentru a facilita  1,4±0,2 m deasupra pardoselii;
recunoașterea rapidă. O înălțime mai mică de montaj este  Butoanele echipate cu capace protectoare (montate pe
permisă în locurile unde există o probabilitate ridicată ca balamale) trebuie specificate ca excepţii.
persoana care le utilizează să fie una care utilizează un
scaun cu rotile. Declanşatoarele manuale de alarmă trebuie inscripţionate
conform standardului DIN 4066.
Indiferent de sistem, toate declanşatoarele manuale trebuie
să fie conforme cerinţelor EN 54-11 şi trebuie amplasate Fiecare declanşator dezactivat trebuie marcat
astfel: corespunzător, de ex. cu inscripţia „nefuncţional”.

 La toate ieşirile etajelor şi ieşirile în exterior, indiferent I) În locaţii cu risc scăzut de incendiu, distanţa dintre
dacă aceste ieşiri sunt ieşiri de evacuare sau nu; două butoane nu trebuie să depăşească 50 m;
 Distanţa de căutare a unui declanşator manual nu
trebuie să depăşească 50 m, cu excepţia căilor de II) În zone critice, de exemplu zone cu pericol de
evacuare aflate în medii cu condiţii critice, unde distanţa explozie / zone cu un potenţial ridicat de aprindere
în linie dreaptă nu trebuie să depăşească 30 m; sau în funcţie de caracteristicile clădirii, distanţa dintre
 Distanţele de mai sus se pot reduce la 25, respectiv 16 butoane nu trebuie să depăşească 30 m. Prin
m pentru clădiri unde se află persoane cu handicap dispunerea şi numărul acestor declanşatoare se va
locomotor sau există riscul propagării rapide a asigura ca distanţa maximă parcursă de o persoană
incendiului; până la cel mai apropiat buton de incendiu să fie de
maxim 30 m.

Distanţă de căutare Distanţă de căutare


Declanşator I) Max. 50 m
I) Max. 50 m
manual de alarmă II) Max. 30 m
II) Max. 30 m

798650.RO / 04.14 89
16.1 Identificarea detectoarelor
Vizibilitate
Diagramă pentru determinarea mărimii caracterului:

 Eticheta va indica numărul zonei şi al detectorului;


 Montarea etichetei se face în apropierea detectorului,
de ex. pe soclu;
 Trebuie respectate reglementările forţelor locale de
intervenţie;

Formula
Mărimea caracterului [mm] = distanţa [m] : 0,3

 Eticheta declanşatoarelor manuale se va poziţiona în


spatele geamului acestora.
De exemplu:
La distanţa de 6 m, detectorul trebuie marcat cu text având
caractere cu înălţimea de 20 mm.

90 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

17 Sisteme de detectare a
incendiilor pentru incinte
destinate prelucrării
datelor (IT)
Zone de supraveghere (MZ)

Datorită organizării centrelor de date/ prelucrare a MZ 1: Sala computerelor, arhiva mediilor de date,
informaţiilor (IT), valoarea supravegheată şi factorul de risc incluzând podelele supraînălţate şi tavanele suspendate
poate varia pentru diversele incinte supravegheate. Zonele (similar acesteia: centrala telefonică, încăperile de control
de stocare a datelor sunt considerate zone de valoare şi supraveghere).
ridicată, pe când zonele auxiliare pot conţine
echipament/informaţii de o valoare mai scăzută. MZ 2: Incintele învecinate cu MZ 1, asociate utilităţilor IT
(incluzând podelele supraînălţate şi tavanele suspendate)
Această diversitate determină proiectarea diferenţiată a pentru pregătirea lucrului, periferice, etc. Dacă aceste spaţii
sistemului de protecţie la incendiu, astfel încât să fie sunt separate de MZ 1 prin pereţi cu rezistenţă la foc sub
adaptat condiţiilor locale. În acest tip de aplicaţii, 30 min., supravegherea va fi proiectată ca şi pentru MZ 1.
construcţia clădirii, precum şi separarea zonelor joacă un
rol foarte important. MZ 3: Alte spaţii adiacente MZ 2, care nu constituie
propriu-zis utilităţi IT.
Separarea constructivă dintre zonele supravegheate
determină modul de proiectare al sistemului de detectare a
incendiilor.

Zonele de supraveghere MZ 1 la MZ 3 din figură determină


zonele monitorizate de fiecare detector şi mărimea
acestora.

Zone de detectare

Zonele supravegheate trebuie să formeze arii separate de Ariile de detectare din zonele supravegheate nu pot depăşi
detectare. Incintele, podelele supraînălţate şi tavanele 2 2 2
500 m în MZ 1, 800 m în MZ 2 şi 1600 m în MZ 3.
intermediare trebuie să formeze arii distincte de detectare.

Selectarea tipului detectoarelor de incendiu

Deoarece în MZ 1 sunt estimate cu precădere arderi intervale de detectare minime). În MZ 2 şi MZ 3 se va opta


mocnite, se vor instala doar detectoare de fum (se va opta de asemenea pentru detectoare de fum.
pentru niveluri ridicate de sensibilitate, pentru a obţine

798650.RO / 04.14 91
Numărul şi dispunerea detectoarelor punctuale de fum

Suprafaţa maximă A supravegheată de un detector


1) 2)
MZ 1 MZ 2 MZ 3
2 2
Tavan suspendat 40 m 60 m
Supraveghere conformă cap.
2 2
Incintă 25 m 40 m “Dispunerea detectoarelor
punctuale de incendiu”
2 2
Podea supraînălţată 40 m 60 m

MZ Zonă supravegheată
1) Separare constructivă între MZ 1 şi MZ 2 cel puţin F 30, în caz contrar A va fi ca pentru MZ 1
2) Separare constructivă între MZ 1 şi MZ 2 cel puţin F 90

Numărul detectoarelor de incendiu trebuie ales astfel încât definite în tabel vor fi reduse cu cca. 50% pentru fiecare
să nu se depăşească suprafeţele maxime de supraveghere detector.
(A) indicaate în tabel (suprafeţe de supraveghere pentru
detectoare punctuale).
Supravegherea unui sistem de ventilaţie de va realiza astfel
încât se vor supraveghea atât fluxul de admisie cât şi cel
În cazul interdependenţei de 2 zone sau 2 detectoare, de retur. Pentru sistemul de ventilaţie se va aloca o zonă
suprafeţele supravegheate pentru fiecare detector de fum de detectare distinctă.
vor fi reduse cu 30%.
Activarea detectoarelor din locuri ascunse de montaj, de ex.
Dacă interdependenţa de 2 zone sau de 2 detectoare va din tubulaturile de ventilaţie, trebuie afişată optic în zona de
activa echipamente de protecţie la incendiu, ca de ex. intrare în zona supravegheată
sisteme automate de stingere, zonele supravegheate

17.1 Sisteme de semnalizare a


incendiilor pentru incinte cu
echipamente electrice şi
electronice

Generalităţi
 echipamente de măsurare şi control;
Incintele cu echipamente electrice şi electronice includ
încăperi şi anexe pentru:  centrale telefonice;
 sisteme de prelucrare a datelor;  sisteme şi dulapuri pentru aer condiţionat;
 sisteme de alimentare şi distribuţie a energiei, incluzând  echipamente CNC;
surse neîntreruptibile (UPS);
 sisteme CAD/CAM.

Supravegherea incintelor

Proiectarea sistemului de detectare a incendiilor este  incinte cu sisteme de prelucrare electronică a datelor
determinat de tipul şi destinaţia incintei. Trebuie făcută (centre de date). La proiectare se va ţine seama de
distincţia dintre: cerinţele suplimentare specifice (vezi „Zone de
supraveghere (MZ)”) şi de supravegherea
 incinte cu sisteme şi echipamente electrice; la proiectare echipamentelor auxiliare.
se va ţine seama de supravegherea echipamentelor
auxiliare;

92 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Supravegherea punctuală a echipamentelor

Supravegherea echipamentelor, posibilă doar în corelare cu  Timpul de înlocuire;


supravegherea incintelor, este limitată la monitorizarea  Mărimea clădirii, poziţia, separarea constructivă şi
directă a unor echipamente. Această supraveghere permite echipamentele tehnice;
detectarea şi raportarea incendiilor încă din primele faze de  Mărimea şi configuraţia sistemului;
dezvoltare.  Funcţionarea cu sau fără service;
 Existenţa măsurilor de protecţie.
Proiectarea, implementarea şi întreţinerea sistemelor de
monitorizare şi protecţie pentru echipamente trebuie să fie De exemplu, pentru asigurarea completă a protecţiei la
coordonată cu producătorul, utilizatorul, proiectantul şi incendiu, toate locaţiile deservite de un sistem de aer
instalatorul de sisteme de detectare şi stingere a incendiilor. condiţionat trebuie integrate în zona supravegheată.
În mod esenţial, întregul concept de protecţie la incendiu,
incluzând protecţia punctuală a echipamentelor, depinde de
următorii factori de impact, care vor trebui determinaţi pe Limitele protecţiei pot fi definite cu ajutorul acestor factori de
parcursul analizei de risc: impact şi cu luarea în considerare a nevoilor particulare de
siguranţă şi protecţie.

 Pericolele interne şi externe de declanşare a incendiilor;


 Protecţia persoanelor;
 Valoarea economică;
 Întreruperea funcţionării sistemelor;

Proiectare

Sistemele de monitorizare punctuală a echipamentelor În cazul sistemelor de protecţie pentru echipamente, pot fi
trebuie să fie alese şi modificate în conformitate cu asociate la o singură zonă de stingere maxim 5
condiţiile de utilizare. Vor fi luate în considerare echipamente învecinate. Dacă echipamentele sunt
următoarele criterii: distanţate la mai mult de 5 m unele faţă de celelalte sau
dacă nu au funcţii asociate, ele trebuie alocate la zone
 Condiţiile de utilizare şi de mediu (de ex. temperatură, distincte de stingere. Deoarece majoritatea incendiilor au
umezeală, aerosoli, vapori, radiaţii); loc cu degajare de fum, detectoarele de fum reprezintă
opţiunea preferată. Dacă echipamentul este răcit cu lichid,
 Tipul utilizării (de ex. zone cu sau fără service,
sunt necesare adaptări speciale pentru sistemele de
accesibilitatea la echipament, funcţionare de lungă sau
detectare, în funcţie de particularităţile existente.
scurtă durată);
 Tipul de răcire (ventilaţie naturală, forţată sau răcire cu
lichid);
 Influenţe electromagnetice.

Distribuţia detectoarelor

Dacă se utilizează sisteme cu aspiraţie, ele trebuie să Dacă în dulapul de echipamente se instalează detectoare
înregistreze modificările existente în fluxul principal de aer punctuale (de preferinţă de fum), volumul supravegheat de
3
de răcire. În general, această condiţie este obţinută prin fiecare detector nu va depăşi 2,5 m . În fiecare dulap se va
montarea sistemelor cu aspiraţie foarte aproape de ieşirea utiliza cel puţin un detector. Dacă instalaţiile din dulapul de
de refulare a aerului de răcire al echipamentelor echipamente ar putea influenţa negativ reacţia detectorului,
supravegheate. Detectoarele cu aspiraţie nu trebuie să vor fi instalate mai multe detectoare.
afecteze fluxul aerului de răcire al echipamentului
respectiv. Se vor lua măsuri pentru menţinerea siguranţei Pentru monitorizarea echipamentelor, se pot instala de
de exploatare a echipamentului. Întreţinerea asemnea detectoare punctuale în afara dulapurilor, ţinând
echipamentului nu trebuie să fie împiedicată de mijloacele seama de fluxul de aer din incintă, dacă:
de supraveghere. Dispunerea echipamentelor de detectare
prin aspiraţie a fumului trebuie făcută în conformitate cu
indicaţiile producătorului echipamentului respectiv.  detectorul poate fi instalat în fluxul de aer;
 distanţa dintre detector şi fanta de aer de
ieşire din echipament este de până la 1 m;
 viteza de mişcare a aerului în incintă este
neglijabilă.

798650.RO / 04.14 93
Zone de detectare

Detectoarele pentru supravegherea incintelor şi pentru a asigura detectarea timpurie, sigură şi selectivă a
echipamentului trebuie alocate în zone de detectare unui început de incendiu. Dacă este necesar, se poate
distincte ale centralei de detectare a incendiilor. Mai multe reduce acest număr…
detectoare care supraveghează aceeaşi unitate de
echipament sau un grup de echipamente cu funcţiuni  din cauza numărului şi tipului de ieşiri de aerisire ale
asociate pot fi alocate într-o zonă comună de detectare. echipamentului, acolo unde ele nu sunt aproape unele
La utilizarea detectoarelor punctuale, o zonă de detectare de altele.
trebuie limitată la 5 echipamente cu funcţiuni similare.
Un sistem de detectare prin aspiraţie a fumului nu poate Dacă echipamentele sunt instalate la distanţe relative mai
supraveghea mai mult de 5 echipamente cu funcţii similare, mari de 5 m sau dacă nu au funcţii similare, se vor instala
sisteme de aspiraţie separate.

Exemplu de proiectare pentru incinte IT

Tavan suspendat şi podea supraînălţată: incintă de Sistem de detectare cu aspiraţie: 1 tubulatură


prelucrare electronică a datelor:
2
7,5 m x 11 m = 82,5 m Supravegherea obiectelor:
2
Suprafaţa maximă supravegheabilă 40 m O zonă de detectare pentru maxim 5 echipamente
2 2
82,5 m : 40 m = 3 detectoare supravegheate

Obiecte: 10 dulapuri IT = 2 sisteme de aspiraţie cu


Zona 1 de supraveghere: câte o tubulatură
2
7,5 m x 11 m = 82,5 m
2
Suprafaţa maximă supravegheabilă 25 m
2 2
82,5 m : 25 m = 4 detectoare

17.2 Detectarea incendiilor cu


detectoare optice liniare
 Se aplică regulile generale de la detectoarele punctuale  Emiţătorul şi receptorul trebuie instalate pe suprafeţe
de fum; solide, neafectate de vânt sau de modificările de
 600 mm de la punctul cel mai înalt al incintei; temperatură;
 Distanţa minimă dintre perete şi fascicule nu va fi mai  În structurile de tipă atrii trebuie luate în considerarre
mică de 500 mm; niveluri suplimentare de detectare pentru a se evita
 Se vor evita locurile de instalare unde pot apare blocări efectul de stratificare.
temporare ale fasciculului;

94 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Înclinarea tavanului α
Înălţimea incintei RH DH A < 20° > 20°
DL DL
2
<6m 6m 1200 m < 0,3 m la 0,5 m 0,3 m la 0,5 m
2
> 6 m la 12 m 6,5 m 1300 m 0,4 m la 0,7 m 0,4 m la 0,9 m
2
> 12 m la 16 m* 7m 1400 m 0,6 m la 0,9 m 0,8 m la 1,2 m

DH Distanţa orizontală maximă dintre un punct oarecare al tavanului până la fasciculul optic cel mai apropiat
A Suprafaţa maximă supravegheată de un detector = distanţa orizontală maximă DH înmulţită cu distanţa maximă dintre
emiţător şi receptor (pentru o unitate combinată emiţător/receptor cu reflector, valoarea distanţei va trebui dublată)
DL Distanţa dintre detector şi tavan sau acoperiş
α Unghiul de înclinaţie faţă de orizontală al tavanului/acoperişului. Dacă tavanul/acoperişul au înclinaţii multiple, se va
lua în considerare cea mai mică înclinaţie

În funcţie de utilizare şi condiţiile de mediu (de ex. dezvoltare rapidă a incendiului şi împrăştiere a fumului)

* Pentru înălţimi de peste 12 m se recomandă definirea unui al doilea nivel de supraveghere. Detectoarele de pe nivelul inferior
trebuie montate decalat faţă de cele de deasupra.

Magazii cu rafturi înalte


(extras din DIN VDE 0833-2)

Magaziile cu rafturi înalte sunt facilităţi de depozitare unde Distanţa orizontală maximă dintre tuburile de aspiraţie nu
înălţimea de depozitare (de la bază la extremitatea va depăşi 6 m. Primul şi ultimul rând vertical de orificii de
superioară a bunurilor) depăşeşte 7,5 m. aspiraţie nu vor fi situate la mai mult de 3 m faţă de
extremitatea raftului.
În cazul în care se utilizează detectoare cu aspiraţie, Distanţa maximă dintre orificiul de aspiraţie şi exteriorul
tubulatura de aspiraţie va fi fixată pe exteriorul rafturilor raftului nu va depăşi 3 m.
sau, în cazul rafturilor duble, preferabil pe latura mediană
comună a acestora. Aceste distanţe se vor utiliza şi în cazul interdependenţei
Extremitatea superioară a tubulaturii de aspiraţie care de 2 detectoare sau de 2 zone.
supraveghează rafturile nu va fi situată la o distanţă mai
mare de 6 m de tavan. Fiecare detector cu aspiraţie va trebui asociat la o zonă
La fiecare max. 6 m pe verticală, fiecare tub de aspiraţie separată de detectare. O zonă de detectare nu va cuprinde
trebuie să aibă câte un orificiu de aspiraţie. mai mult de 20 de orificii de aspiraţie.

798650.RO / 04.14 95
18 Sisteme de stingere a
incendiilor
18.1 Echipament de comandă a
instalaţiilor de stingere 8010
seria 4 – versiune de montaj
pe perete

8010 poate prelua funcţiile de comandă ale sistemului de


stingere existent.
Comanda directă a vanelor de eliberare a agentului de
stingere nu este conformă VdS. Centralele IQ8Control şi
FlexES Control pot conecta un număr maxim de 16
echipamente de comandă a sistemelor de stingere 8010,
dar nu mai mult de 8 astfel de echipamente pe o buclă.
Deoarece fiecare echipament 8010 funcţionează
independent, în caz de defect este scoasă din funcţiune o
singură zonă de stingere. Totuşi acest mod de funcţionare
nu este conform VdS, deoarece nu există un mijloc colectiv
de recunoaştere a funcţionării al acestor echipamente de
stingere.
Echipamentul de comandă a instalaţiilor de stingere se
poate utiliza astfel:
1. Ca şi mijloc electric de comandă a unui sistem de
stingere. Ca echipament independent, echipamentul
8010 dispune de 8 zone de detectare şi de 13 ieşiri de
comandă (acţionări) utilizabile ca intrări/ieşiri care
îndeplinesc cerinţele normative VdS pentru
echipamente de comandă electrică a instalaţiilor de
Diferitele sisteme de stingere pot fi comandate în stingere (standardele 2095 şi 2496). Aceste normative
conformitate cu cerinţele normative utilizând echipamentul definesc modul de comunicare dintre sistemul de
de comandă electrică a instalaţiilor de stingere 8010 detectare şi sistemul de stingere a incendiilor
(LMST). Această unitate controlată de microprocesor (independent de agentul de stingere utilizat). Sunt
asigură toate funcţiile de comandă şi supraveghere aplicabile şi alte documente normative relevante.
necesare. 2. Ca şi sistem de comandă electrică pentru un sistem de
detectare şi de alarmare la incendiu.
Comanda directă a sistemelor de stingere se efectuează în
două moduri (fără a se utiliza interfaţa standard de stingere Pentru a utiliza în condiţii de eficienţă a costurilor şi în
conformă VdS): conformitate cu cerinţele VdS, este posibilă conectarea a
până la 8 echipamente de comandă a instalaţiilor de
1. Sistem de comandă a eliberării agentului de stingere; stingere la o centrală IQ8Control sau FlexES Control.
2. Aquasafe (comandă tip impuls a sistemelor de stingere Fiecare zonă de stingere este administrată de un asemnea
cu ceaţă). echipament 8010.
Dacă trebuie implementat un scenariu de comandă Echipamentele de comandă 8010 instalate (descentralizat)
conform VdS, sistemul de stingere necesită o „unitate de se conectează la calea de transmisie primară a centralelor
comandă electrică”. Această unitate asigură linii de de detectare, putând fi controlate ca şi componente
comandă bifilare supravegheate pentru comanda unei zone integrate al întregului sistem. Deoarece supravegherea
de stingere care funcţionează conform cerinţelor VdS. Pe zonelor de stingere şi deversarea agentului de stingere
partea sistemului de detectare şi de alarmare la incendiu sunt executate exclusiv de către echipamentele 8010, mai
„unitatea de comandă electrică” poate fi integrată utilizând multe asemenea echipamente pot fi conectate la o centrală
un micromodul cu interfaţă de stingere sau un transponder de detectare şi de alarmare la incendiu în condiţii de
®
esserbus . Din motive de conformitate cu normele, centrala conformitate cu cerinţele normative.
de detectare trebuie să aibă unitate centrală redundantă în
cazul în care controlează mai multe zone de stingere. La fiecare dintre cele 8 zone de detectare se pot conecta în
topologie radială câte maxim 30 de detectoare IQ8Quad
Adesea, dacă anumite sisteme de stingere trebuie (maxim 25 în situaţia interdependenţei de 2 detectoare).
actualizate sau extinse unităţile de control respective nu Pentru a extinde numărul de ieşiri ale 8010 se pot conecta
mai sunt disponibile sau extinderea implică un nivel ®
transpondere esserbus 32LED (reper 808611.10) sau
nejustificat de mare al costurilor. În această situaţie LMST 12REL (reper nr. 808610.10). Transponderele esserbus
®

nu pot fi conectate în aceleaşi zone ca şi detectoarele.

96 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

18.2 Echipament de comandă a


instalaţiilor de stingere 8010,
seria 04, versiune de 19”
pentru dulap de echipamente

Echipament de comandă a instalaţiilor de stingere conform Caracteristici


SR EN 12094-1 pentru o zonă de stingere conformă VdS
2496, cu unitate integrată pentru detectarea incendiilor şi Echipament de comandă a instalaţiilor de stingere 8010,
panou de comandă şi afişare. seria 04

Conceptul de montare este economic, în dulapul de  8 zone de detectare pentru până la 30 de detectoare
echipamente de 19” ocupând doar 3 UI (13,34 cm). automate din seria 9200 sau IQ8Quad în fiecare zonă
Echipamentele periferice se conectează la terminalele de pe (max. 25 de detectoare în regim I2DET);
panoul posterior cu ajutorul unor cabluri prefabricate,  1 zonă de detectare manuală;
permiţând instalarea convenabilă înainte de conectare.  1 zonă de detectare pentru oprirea de urgenţă;
Transponderul de comunicaţie (reper nr. 808615) permite  1 zonă de detectare pentru repetarea stingerii;
conectarea a opt echipamente de comandă a instalaţiilor de  1 zonă de semnalizare a defectului instalaţiei de
® ®
stingere pe o buclă esserbus sau esserbus -PLus a stingere;
centralelor IQ8Control sau FlexES Control. Programarea  1 intrare de comandă „stop buzzer”;
echipamentului este posibilă cu ajutorul interfeţei de  1 intrare de comandă pentru resetarea echipamentului;
programare conectată la panoul frontal, putându-se obţine
 8 relee supravegheate 30 V c.c. /2 A;
astfel o configurare specifică locului de instalare, Starea
 3 relee cu contacte izolate galvanic 30 V c.c. / 2 A;
echipamentului se poate transmite către centrala de
detectare a incendiilor prin intermediul buclei de detectare.  2 relee pentru tensiunea de reţea 230 V (conectoare pe
panoul posterior);
 Fiecare ieşire este protejată de siguranţe;
 Control electronic al ventilatorului .

Panou de comandă:

 13 indicatoare LED pentru ieşiri, cu câmpuri de


inscripţionare;
 Contor mecanic de alarme;
 Afişare cu LED-uri a stării zonelor;
 Indicatoare comune de stare cu LED-uri;
 Operare intuitivă a tastaturii;
 Comutator cu cheie pentru activarea tastaturii;
 Alimentare de rezervă cu 2 acumulatoare 12 V / 12 Ah
(neincluse în setul de livrare).

798650.RO / 04.14 97
Exemplu de aplicaţie

98 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

18.3 Proiectarea sistemelor de


stingere
Această secţiune este menită să ofere o vedere generală a Mai multe zone de stingere nu pot fi comandate de un
conceptului de structurare a unui sistem de stingere. Pentru modul de buclă utilizând interfaţa standard pentru sisteme
aplicaţiile reale, trebuie luate în considerare şi prescripţiile de stingere.
naţionale precum şi eventualele modificări impuse de 1. O interfaţă standard de stingere nu poate comanda mai
progresul tehnologic din obiectivul protejat. Cunoştinţele multe zone de stingere ale unei centrale IQ8Control
legate de produs (studierea documentaţiei), de standarde şi C/M sau FlexES Control;
de directivele aplicabile nu pot fi înlocuite de acest ghid 2. Fiecare zonă de stingere trebuie controlată de o buclă
sumar, care prezintă modul de planificare şi de modificare a separată prin interfaţa standard de stingere, centrala
unor instalaţii de stingere existente, respectiv din generaţii trebuind să fie redundantă;
anterioare. 3. Fiecare zonă de stingere poate fi comandată de un
Sisteme din generaţii anterioare: centrale LMST 3010, echipament de sine stătător (centrală de detectare şi
4908, centrale de detectare şi de alarmare la incendiu 3007, alarmare sau LMST 8010).
3008, 8000, 8007, 8008.
Sisteme aflate în programul curent de livrare: LMST
Certificări de sistem
8010 seria 4, centrale IQ8Control FlexES Control.
Firma Kidde-Deugra/Ratingen are certificări de sistem
pentru sistemele cu FM200, Novec1230 şi LMST 8010 (S
Informaţii generale 304007, S 300001).

Principial, trebuie făcută o distincţie între sistemele de Firma G+S Brandschutz/Mogendorf are o certificare de
stingere care prezintă şi cele care nu prezintă riscuri pentru sistem (S 398006) pentru un sistem de stingere cu CO 2 şi
persoane. Cerinţele privitoare la compromisul dintre LMST 8010.
protecţia persoanelor şi cea a bunurilor au fost elaborate în Pentru aceste configuraţii nu este necesară interfaţa
diverse comitete tehnice de elaborare a standardelor standard de stingere.
(asociaţii profesionale, VDE, DIN prin directivele VdS).
Sistemele de stingere diferă prin agentul de stingere utilizat
(apă, pulbere, spumă, gaz). Toate sistemele de stingere Ce semnifică „păstrarea configuraţiei iniţiale”
care nu utilizează apa sunt considerate a prezenta riscuri pentru structurile şi sistemele tehnice?
pentru persoane şi necesită măsuri suplimentare de
protecţie a utilizatorilor care se află în zona de stingere. La definirea necesităţilor privind modificarea sau extenisa
sistemelor apar frecvent neclarităţi privind păstrarea unor
Acest fapt se aplică şi sistemelor de stingere cu gaz care componente sau a sistemelor în starea curentă sau dacă se
utilizează ca agent de stingere INERGEN, Argon, FM200, impune actualizarea acestora. De regulă în această fază
Novec 1310 etc. apare discuţia privind „păstrarea configuraţiei inţiale”,
deoarece adesea apar confuzii privind amploarea
modificărilor necesare.
Măsuri de protecţie a persoanelor
Periodicul german „Brandschutzbeauftragter” (rom.:
Conform VdS, este necesară existenţa unui interval de timp „Responsabilul PSI” n.tr.) a investigat această problemă,
pentru evacuarea persoanelor, determinat de instalatorul publicând un articol din care sunt prezentate mai jos câteva
sistemului de stingere precum şi de activarea a două concluzii:
dispozitive de alarmare alimentate din două surse de Citat:
energie şi cu căi separate de comandă (de exemplu hupă
cu gaz, sirenă electronică supravegheată, sirenă hidraulică). <<Expresia „păstrarea configuraţiei iniţiale” (germană:
„Bestandsschutz”) nu este definit în niciun standard. Ea ăşi
Este permisă dar nu şi obligatorie funcţia de oprire de
are originea în articolul 14 al Constituţiei (Gemaniei n.tr.)
urgenţă a stingerii apelabilă de operator.
referitor la dreptul de proprietate. Protejarea dreptului la
proprietate include şi protejarea structurilor şi/sau a
sistemelor tehnice care au fost instalate şi sunt utilizate în
Cerinţe privind redundanţa/limitarea consecinţelor condiţii legale. Aceasta înseamnă că – în principiu – un
unui defect sistem nu poate deveni ilegal dacă în momentul instalării
s-au respectat standardele relevante. Acest fapt justifică
Cerinţa normativului VdS 2496 este ca în caz de defect, „păstrarea configuraţiei iniţiale”.
dacă un nod central de procesare încetează să funcţioneze
nu este permis ca să se piardă sau să se declanşeze mai În acelaşi timp, codurile naţionale de construcţie definesc
mult de o zonă de stingere. Această cerinţă se aplică tutror explicit condiţiile în care sunt necesare modificări pentru a
sistemelor de stingere, indiferent de agentul de stingere obţine conformitatea cu reglementările curente.
utilizat. De exemplu, aceste noduri de procesare sunt
® Aceasta înseamnă însă că „păstrarea configuraţiei iniţiale”
microprocesoare ale transponderelor esserbus , module de
® se aplică tuturor situaţiilor care nu sunt specificate în
buclă sau module essernet , precum şi procesorul unităţii
codurile naţionale.>>
centrale. Astfel, rezultă câteva cerinţe în situaţia în care se
proiectează sisteme de stingere multizonale. Extras din „Brandschutzbeauftragter”, nr. 19/2005.

798650.RO / 04.14 99
Pierderea dreptului de „păstrare a configuraţiei Interfaţă standard pentru stingere (SIE)
iniţiale”
VdS defineşte următoarele cerinţe de comunicare la
După cum este cunoscut din normele referitoare la conectarea unui sistem de detectare cu un sistem de
sistemele de detectare şi de alarmare la incendiu, instalarea stingere:
şi punerea în funcţiune trebuie să se facă respectând toate
Transmiţătorul informaţiei activează un contact izolat
standardele şi reglementările relevante.
galvanic şi declanşează o alarmă în zona supravegheată.
Pentru sustemul respectoiv vor rămâne valabile aceste Această structură simplă este destinată să prevină
prevederi, atâta vreme cât el îşi păstrază funcţionalitatea eventuale incompatibilităţi.
iniţială prin lucrări de întreţinere, inspecţie şi reparaţii.
Acest tip de conectare nu necesită inspecţie VdS.
Pentru definiţiile exacte se va consulta:
Valoarea rezistenţelor utilizate corespunde valorilor pentru
DIN 14675, cap. 12: zonele convenţioanle ale sistemelor ESSER.
„Modificarea şi extinderea sistemelor de detectare şi de Pentru a implementa o astfel de interfaţă se poate utiliza
alarmare la incendiu existente. Exemple pentru sprijinul transponderul esserbus 808613.10.
luării de decizii privind păstrarea configuraţiei iniţiale”:
Conceptul de comandă pentru diverse sisteme de
Seria de detectoare IQ8 fără izolator poate fi utilizată pentru stingere
a menţine funcţionalitatea sistemului care utilizează serii
mai vechi de detectoare (de exemplu 1-1051). Dacă însă Conform celor de mai sus, se face o distincţie între
apar modificări structurale care au drept rezultat schimbări sistemele de stingere care prezintă riscuri şi cele care nu
ale zonelor supravegheate şi necesită noi zone de prezintă riscuri pentru persoane. De asemenea, se poate
detectare, această din urmă situaţie este considerată drept face o distincţie în funcţie de respectarea cerinţelor din
modificare/extindere a sistemului. reglementările VdS. Selectarea se face în funcţie de
informaţiile furnizate de expertul elaborator sau de utilizator.
Înlocuirea întregului LMST şi modificarea gradului de Dacă se poate selecta „fără respectarea reglementărilor
protecţie este considerată de asemenea o modificare. VdS”, interfaţa SIE nu este în general inclusă iar sistemul de
stingere este comandat direct de către partea de detectare
Certificare VdS specifică clădirii a incendiilor (centrala de detectare şi alarmare la incendiu =
Certificarea (inspecţia iniţială) unui sistem de protecţie la comanda agentului de stingere).
incendiu nou instalat constituie subiectul unor verificări Perioada de evacuare poate lipsi în cazul sistemelor de
aprofundate. Similar experţilor care supraveghează stingere cu apă, stingerea putând începe imediat după
construcţia unei clădiri, personalul tehnic al centrului de detectarea criteriului de alarmare. Pentru toate celelalte
testare pot evalua şi aproba calitatea unui sistem în ceea ce sistem de stingere este necesară programarea unui interval
priveşte cerinţele relevante ale clădirii. Acest lucru se aplică de evacuare. Acest interval se poate activa electric/
şi sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu al unei pneumatic în conformitate cu cerinţele1 – 4 privind interfaţa
clădiri, care trebuie inspectat înaintea punerii în funcţiune în standard de stingere ale VdS 2095.
privinţa respectării standardelor tehnologice curente.
Simiular, specialiştii din corpul tehnic al centrului de testare
sunt în acelaşi timp şi experţi acreditaţi acolo unde este
necesară protecţia personalului şi a bunurilor, de exemplu
pentru a examina sistemele de stingere cu gaz.

100 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Producătorii sistemelor de stingere utilizează diverse tipuri Notă: Figurile de mai jos indică un sistem LMST 8010
de vane. Pot diferi atât tensiunea de alimentare cât şi utilizat ca şi echipament de comandă electrică a unui sistem
caracteristicile mecanice (închisă/deschisă în lipsa de stingere. De exemplu a asemenea configuraţie este
tensiunii), modalitatea de comandă trebuind să fie adaptată utilizată de firma Kidde-Deugra. Toate conexiunile de zone
corespunzător tipului. şi relee se pot utiliza pentru implementarea unei interfeţe
SIE.

Sistem cu sprinklere fără SIE

Sistem cu sprinklere cu SIE

Sistem de stingere cu gaz fără SIE

Sistem de stingere cu gaz cu SIE

798650.RO / 04.14 101


18.4 Zone de alarmare
O zonă de alarmare este definită clar în normative, fiind în
general un domeniu al clădirii care poate coincide cu Zonele de alarmare sunt necesare doar în situaţiile în care
limitele unui compartiment de incendiu. Între zonele de este necesară o evacuare în etape a persoanelor din
alarmare trebuie să existe o separare clară, pentru a se clădire. Ca urmare, este importantă asigurarea clarităţii
asigura distingerea semnalelor doar în zona de interes, nu unui mesaj la un anumit moment, în special în zona de
şi în zonele adiacente. învecinare a două zone de alarmare.
Singurul criteriu suplimentar îl poate constitui faptul că o
zonă de alarmare poate acoperi mai multe zone de
detectare, dar nu şi invers.

Cerinţe pentru dispozitivele de alarmare acustică


utilizate în sistemele de detectare şi alarmare la
incendiu
 Trebuie determinate nivelurile presiunii acustice ale  Tonul de semnalizare trebuie să poată fi distins clar de
mediului; zgomotul de fond. În cazul existenţei de frecvenţe
 Volumul acustic al dispozitivului de alarmare va trebui similare, va trebui ales un ton de semnalizare diferit
să fie de cel puţin 65 dB şi cu cel puţin 10 dB peste şi/sau alarma va trebui semnalizată cu un dispozitiv
nivelul măsurat al presiunii acustice de fond în toate optic suplimentar.
locaţiile. Dacă este necesar, vor trebui prevăzute mai
multe dispozitive de alarmare;
În concordanţă cu cerinţele DIN 33404, un
 Nivelul presiunii acustice a tonului de semnalizare (de semnal de alarmă sau un model de semnal
ex. tonul DIN) care urmează să fie utilizat pentru utilizat pentru alarmare (de ex. cuprinzând un
alarmare în domeniul respectiv trebuie măsurat; ton de semnalizare, urmat de un mesaj
vocal) va trebui să înceapă întotdeauna cu
tonul DIN. Se va putea reda apoi mesajul
vocal prevăzut pentru respectiva situaţie.

Zona de alarmare – definiţie


O zonă de alarmare este în general înţeleasă ca o În practică, această subdiviziune este un etaj sau
„subdiviziune a unui obiectiv, având alocate dispozitive de un compartiment de incebndiu al clădirii.
alarmare internă”.

Ca ghid orientativ, zonele de alarmare sunt


clasificate în concordanţă cu cerinţele impuse
pentru clădirea respectivă:

Dacă nu se specifică altfel: Dacă se specifică:

O zonă de alarmare poate include de asemenea mai multe Zona de alamare trebuie să fie în concordanţă cu limitările
compartimente de incendiu, sau chiar întreaga clădire. În structurale impuse de protecţia la incendiu. Acestea pot fi,
prezent, standardele nu oferă definiţii mai detaliate de ex. un compartiment de incendiu sau un nivel al clădirii.
referitoare la această temă. Instalarea trebuie să îndeplinească cerinţele E30
(funcţionare asigurată pe durata a minim 30 de minute în
caz de incendiu).

102 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

În conformitate cu EN 54-3 ...

În cazul incidentelor care necesită acţiuni imediate, Pentru alte mesaje, este permisă extinderea duratei dintre
secvenţa de redare a tonului şi a mesajului va fi în dintre repetări.
conformitate cu tabelul alăturat.

Semnal de alertă – durata 4 s la 10 s


apoi
Pauză scurtă – durata 1 la 2 s
apoi
Emiterea mesajului
apoi
Pauză – durata 2 la 5 s

Comentariul 1: Intervalul de timp dintre iniţierea fiecărei repetări a mesajului nu trebuie să depăşească 30 s.
Comentariul 2: În anumite împrejurări, lungimea pauzei poate fi mai mare decât cea arătată mai sus – de ex. în incinte cu
durate mari de reverberaţie – însă intervalul de timp dintre repetările succesive va fi în continuare mai mic
decât 30 s.

18.4.1 Proiectarea alarmării cu dispozitive


acustice
Calculul numărului maxim de dispozitive de
alarmare
Numărul admis de echipamente adresabile de alarmare pe datele specifice detectoarelor). Pentru a preveni
bucla analogică depinde de tipul acestor dispozitive şi de supraîncărcarea, valoarea maximă totală a factorului de
lungimea buclei. Factorii de încărcare individuali ai încărcare al unei bucle este limitat la 96.
echipamentelor adresabile vor fi însumaţi (se vor consulta

Punere în funcţiune / întreţinere


Detectoarele IQ8Quad cu alarmare integrată şi Detectoarele şi dispozitivele de alarmare integrate se
dispozitivele de alarmare adresabile, de ex. IQ8Alarm vor fi configurează cu ajutorul programului tools 8000. Toate
puse în funcţiune şi întreţinute doar de tehnicieni calificaţi, funcţiunile şi stările echipamentului sunt verificate ciclic la
familiarizaţi cu sistemele de detectare a incendiilor ESSER. nivelul detectorului şi apoi transmise centralei pe parcursul
La efectuarea de lucrări neautorizate la aceste detectoare, unei etape de testare a sistemului, unde – dacă este cazul -
se va pierde garanţia şi drepturile rezultate din aceasta. vor fi afişate ca defecte.

Definirea nivelului presiunii acustice

Presiunea acustică efectivă reprezintă modificările presiunii


generate de oscilaţiile moleculelor de aer, percepute Nivelul
subiectiv ca volum. Mediu intensităţii
1)
Urechea umană poate percepe un domeniu efectiv al acustice (dB)
intensităţii acustice situat între 0 şi 120 dB, la o frecvenţă de Zonă rezidenţială, noaptea < 30
1000 Hz. Aceasta corespunde cu o modificare a presiunii Birouri individuale 50
2
acustice de 20 N/m (= Pa), sau unui raport de 1:1 000 000
pentru nivelul presiunii acustice. Birouri multiple 55 – 60
Spaţii de depozitare cu
65 – 70
Pentru simplificare şi pentru a uşura calculul matematic, electrostivuitoare
pentru descrierea nivelului presiunii acustice a fost introdus Spaţii de depozitare cu motostivuitoare 70 – 75
raportul logaritmic al mărimilor, decibelul (dB). Tabelul Spaţii de producţie cu utilaje sau
alăturat indică niveluri tipice ale presiunii acustice întâlnite în > 80
zgomotul traficului foarte intens
câteva medii.
Ciocan pneumatic la distanţa de 10m 100
Maşini ale poliţiei, ambulanţei sau
110
pompierilor, la distanţa de 10m
Lovitura de baros în ateliere de
130 - 150
lăcătuşerie, la distanţa de 1m
1)
Exemple – nivelurile măsurate ale presiunii acustice pot diferi
considerabil faţă de aceste valori

798650.RO / 04.14 103


În practică se aplică următoarele:
Modificarea intensităţii acustice odată cu distanţa

Nivelul intensităţii acustice generate de dispozitivele de  Fiecare dublare a distanţei faţă de sursa de zgomot
alarmare acustică este dat pentru o distanţă de 1 m faţă de determină înjumătăţirea intensităţii acustice (-6 dB);
sursă.
 La o distanţă de 10 m de sursa de zgomot, de ex.,
La fiecare dublare a distanţei, nivelul intensităţii acustice nivelul intensităţii acustice este redus cu -20 dB;
este atenuat cu 6 dB (măsurare în câmp liber).  O creştere de +10 dB a nivelului intensităţii acustice este
percepută ca dublare a volumului (şi invers);
Atenuarea de 6 dB corespunde unei reduceri cu 50% a
nivelului intensităţii acustice.  Variaţiile de 3 dB sunt percepute clar – diferenţele mai
mici ale nivelul intensităţii acustice sunt remar-cate
foarte greu sau doar prin comparaţie directă.

104 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

19 Responsabilitatea
instalatorului
Informaţii înainte de începerea punerii în funcţiune

Informaţiile de mai jos sunt necesare înainte de punerea în  Lista de echipamente conectate şi adresarea lor aşa
funcţiune pentru a se verifica dacă sistemul este instalat şi cum a fost agreată cu utilizatorul clădirii şi preluată în
verificat în conformitate cu cerinţele şi specificaţiile desene;
clientului:  Tabel cauză-efect. Sistemul trebuie programat să
 Toate echipamentele au fost instalate şi succesiunea reacţioneze într-un anumit mod; acest mod este
lor de conectare pe buclă; documentat sun forma unei matrici de acţionări la
 Copie a specificaţiilor de proiectare şi a modificărilor incendiu.
proiectului iniţial;

Instalarea sistemului

 Instalarea tuturor echipamentelor, în conformitate cu  Producerea unui set de desene „conforme cu


normativele; realitatea”;
 Utilizarea tipului corect de cabluri;  Emiterea unui certificat de conformitate a instalării.
 Verificarea cablării, continuităţii şi a împământării,
emiterea de certificate de testare;

Cerinţe privind cablurile


 Cablurile sistemelor de detectare a incendiului trebuie
Descrierea specificaţiei de cabluri separate de toate celelalte sisteme de cablare, fiind
dispuse pe acelaşi traseu de cabluri sau într-un
E → Utilizare fără deficienţe de funcţionare compartiment distinct în situaţia în care se utilizează
XX → Rezistenţa la incendiu (în minute) sisteme comune de cablare, evitându-se dispunerea
lor adiacentă faţă de cablurile pentru iluminat sau de-a
Exemplu: lungul liniilor de alimentare, în scopul evitării
E30 Funcţionare sigură pe durata a 30 de minute interferenţelor electromagnetice.
în condiţii de incendiu

 Verificarea cerinţelor privitoare la utilizarea de cablu


standard sau cu rezistenţă sporită la incendiu;
 Diametrul secţiunii conductoare de cel puţin 0,8 mm,
de ex. de tipul I-Y(St)Y n x 2 x 0,8mm;
 Pentru segmente expuse de cablu de până la 2 m, vor
trebui luate în considerare măsuri suplimentare de
protecţie mecanică;
 Culoarea mantalei externe a cablului va fi preferabil
roşie; sunt permise totuşi şi alte culori, cu condiţia
păstrării acestor culori pentru întreaga clădire şi fără a
intra în conflict cu marcarea altor instalaţii electrice;

Alimentarea cu energie din reţeaua de c.a.

 Din motive legate de securitatea electrică, alimentarea marca „SISTEM DE DETECTARE ŞI DE ALARMĂ LA
de la reţeaua de c.a. se va face printr-o siguranţă INCENDIU – NU DECONECTAŢI!”, de aici
separată, conectată direct la panoul principal de nepermiţându-se alimentarea altor consumatori în
distribuţie al clădirii; afara sistemului de detectare şi alarmă la incendiu;
 Dacă este necesar, acest traseu de alimentare poate  Alimentarea cu energie trebuie supravegheată, orice
încorpora un întreruptor, însă în orice situaţie se va defect al acesteia trebuind să fie afişat la centrala de
detectare a incendiilor.

798650.RO / 04.14 105


Punere în funcţiune

 Testarea funcţională a echipamentului;


 Atestarea respectării scenariului la incendiu;
 Verificarea unor eventuale poziţionări incorecte ale
detectoarelor sa a altor dispozitive – corectarea sau
includerea pe o listă de modificări;
 Punerea la dispoziţia utilizatorului a registrului de
exploatare şi a manualelor de utilizare;
 Efectuarea şcolarizării personalului de deservire.

Documentaţie
La încheierea punerii în funcţiune şi a şcolarizării  Manualele produselor şi instrucţiunile de utilizare;
utilizatorilor, întreaga documentaţie trebuie predată  Registrul de exploatare al sistemului, de exemplu
clientului sau reprezentantului acestuia. Setul de 798655.RO;
documente include:  Copie a scenariului de incendiu utilizat ca bază de
programare a sistemului;
 Certificatele de proiectare, instalare şi punere în
funcţiune;  Specificaţiile de proiectare şi lista de modificări
(abateri) agreate pe parcursul instalării.
 Raportul de testare a cablurilor şi a rezistenţei de
izolaţie;
 Desenele „modificate”, care prezintă varianta reală
de instalare, incluzând traseele de cabluri;

Inspecţia şi verificarea întregului sistem

În această etapă se va efectua inspectarea şi verificarea  Se vor verifica modificările efectuate la clădire, faptul
întregului sistem şi în special: că acestea nu influenţează poziţia corectă sau
 Fiecare declanşator manual, detector automat, sirenă, performanţa echipamentelor, de ex. un nou
transponder şi indicator; compartiment care necesită detectoare suplimentare;

 Verificarea etichetării corecte a fiecărui echipament şi  Sursele de alimentare principală şi de rezervă sunt
afişarea informaţiei corecte la centrala de detectare a adecvate şi pot susţine sistemul pe o durată specifică,
incendiilor; de ex. 24, 48 sau 72 de ore;

 Trebuie măsurate şi înregistrate valorile intensităţii  În limita posibilităţilor, se va verifica instalarea în


acustice; privinţa conformităţii cu standardele relevante,
instalatorul punând la dispoziţie certificatele necesare;
 Se înregistrează calitatea transmisie echipamentelor
radio şi se documentează instalarea lor în clădire în  Absenţa unor limitări evidente pentru sistemul luat ca
proiect şi fotografic; întreg şi existenţa unui set complet de documentaţii.

 Se vor verifica transmisia tuturor semnalelor către Este de asemenea recomandat ca – în funcţie de mărime –
dispecerate sau echipamente de supraveghere; sistemul să fie pus în test de funcţionare pe durata de până
la o săptămână, astfel încât să poată fi puse în evidenţă
 Lângă centrală trebuie afişat un plan de zone toate problemele care pot apare fără ca să fie generate
corespunzător; alarme false.

Service şi mentenanţă

Pentru a limita alarmele false sau nedorite, întreţinerea şi În general, contractele de întreţinere periodică (service) şi
operaţiile de service la sistem trebuie executate de o firmă de abonament la serviciile unui dispecerat trebuie încehiate
cu competenţe corespunzătoare. înainte ca sistemul să devină complet operaţional.

106 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Tabel 1: Ghid de utilizare a detectoarelor


Acest ghid este destinat să sprijine alegerea tipului adecvat Ca urmare, în situaţiile în care există neclarităţi privitoare la
de detector în funcţie de aplicaţie. Condiţiile reale de alegerea tipului de detector, vă rugăm să apelaţi la serviciile
funcţionare pot însă varia drastic pentru anumite aplicaţii. noastre de suport al vânzărilor.

Opţiune A doua A treia


Utilizare generală pentru detector Observaţii
preferată opţiune opţiune
Detectoare pt.
Tubulaturi pentru ventilaţie tubulaturi de Aspiraţie
ventilaţie
Camere tehnice cu unităţi de prelucrare a
aerului condiţionat (AHU) / camere tehnice Aspiraţie
industriale, camere de motor ale lifturilor
2
Terminale ale aeroporturilor OT OTG Video
Adăposturi pentru animale, grajduri,
Aspiraţie T
grădini zoologice, etc.
Zone cu câmpuri electrice intense Aspiraţie
Zone cu risc ridicat, de ex. în clădiri Detectoare Se recomandă
Aspiraţie OTG
istorice radio întârzierea mesajului
Aspiraţie
Atrii Liniar de fum
(vertical)
2
Panificaţie OT OTG
2
Încăperi pentru acumulatoare O T EX Flacără EX
2
Dormitoare OTG OT

Dormitoare – fumători OTG


În funcţie de gradul de
2
Dormitoare cu baie adiacentă O T/FSo (p) OTG (p) pătrundere al aburului
în dormitor
În funcţie de gradul de
Dormitoare cu baie sau bucătărie 2
O T/FSo (p) OTG (p) pătrundere al aburului
adiacente
în dormitor
2
Sală de cazane cu cărbuni sau cocs OT OTG
Sală de cazane curată cu sursă de 2
T clasa B OT
gaz/combustibil lichid/electric
Liniar de
Trasee de cablu Aspiraţie Liniar de fum Atenţie la obstacole
căldură
2
Parcare (închisă), garaj subteran T OTG (p) O T (p)
2
Vestiare lângă duşuri, etc. OT T
Liniar de fum/ 2
Tavane înalte în biserici sau catedrale OT
Aspiraţie
blue Atenţie la rata de
Incinte IT curate OT (p) Aspiraţie
schimbare a aerului
blue
Camere sterile OT Aspiraţie
A se evita instalarea
Camere frigorifice Aspiraţie T detectorului T lângă
intrare
2
Săli de conferinţe, birouri cu fumători OT
2
Coridor, casa scărilor sau treceri interioare OT OT
blue
Centre de date / camere de servere OT Aspiraţie OTG
2
Discoteci OTG OT

798650.RO / 04.14 107


Opţiune A doua A treia
Utilizare generală pentru detector Observaţii
preferată opţiune opţiune
Camere de distribuţie electrică sau centrale blue 2
OT OT
electrice
Incinte periculoase deschise T EX Flacără EX
2
Săli de evenimente OTG OT
blue
Săli de expoziţie OT T
2 blue
Indiustrie, ateliere OT OT OTG
2
Mori (făină) OT OTG
2
Ateliere mecanice auto, parcări etajate T O T (p) OTG
2 Toate echipamentele
O T EX (i) / O
Zone cu pericol de explozie (ATEX) cu siguranţă
EX (i)/ T EX (i)
intrinsecă
2
Clădiri istorice Aspiraţie OT
2
Spitale OTG O T / OT
2
Camere de hotel O T/FSo (p) OTG (p)
2
Mediu cu umiditate atmosferică ridicată OT
blue
Tavane false, pardoseli supraînălţate OT Aspiraţie
2
Bucătării comerciale mari O T (p) T clasa B
2
Bucătării mici O T (p) T clasa B
2 blue Gamă largă de
Laboratoare OTG OT OT
aplicaţii posibile
Spălătorii de haine, incinte mari, tavane înalte Liniar de fum T clasa B Flacără
2
Spălătorii de haine, incinte mici, tavane joase OT T clasa B
2
Garderobe OT T clasa B
blue
Biblioteci OT OTG Aspiraţie
Industrie grea, cu iluminare cu proiectoare, 2
OT OTG
sudură, forjă
Industrie – tehnologii înalte, laboratoare
OTG
ştiinţifice
2 blue
Incinte multifuncţionale OTG OT OT
2 blue
Muzee, galerii de artă O T/FSo OTG OT
2
Birouri normale sau spaţii de lucru O/So O T/FSo OTG
A se observa efectul
Tavane înalte în spţii deschise (biserici,
Aspiraţie Liniar de fum Flacără lumânărilor pentru
catedrale)
opţiunea 3
A se observa
Liniar de
Vopsitorii, reparaţii caroserii maşini Flacără T cerinţele pentru medii
căldură
cu pericol de explozie
2
Centrale de producere a energiei OT OTG
2 blue
Tipografii, depozite de hârtie OT OTG OT

108 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

Opţiune A doua A treia


Utilizare generală pentru detector Observaţii
preferată opţiune opţiune
2
Penitenciare / camere de arest OTG OT O / Aspiraţie
2 blue
Producţie cu mediu cu acumulare de praf OT OT
2
Baruri, restaurante OT OTG
2
T/O/O T/
blue
OT /
blue
OT -LKM / Toate nr. de reper cu
Zone radioactive 2
O T Ex (i)/ sufixul „*.NU“
O Ex (i)/
T Ex (i)
2
Restaurante (spaţiu servire) OT T
blue 2
Rafinării OT OT OTG
2
Magazine cu amănuntul OT OT OTG

Magazine cu amănuntul cu tavane înalte Liniar de fum Aspiraţie


Magazine cu amănuntul cu tavan la înălţime 2
OT OTG
normală
2
Depozite ale magazinelor cu amănuntul OT OTG
2 blue
Centre de îngrijire pentru persoane vârstnice OTG O T/FSo OT
Incinte cu ardere deschisă de lemn sau 2
OT T clasa B
cărbune
blue
Incinte cu flacără de gaz OTG OT
2 blue
Centre comerciale O/So O T/FSo OT

Cabine de vopsire Flacără


2 blue
Băi, saune sau zone cu duşuri OT OT
2 blue
Magazii cu acumulare redusă de praf OT OT
blue
Telecomunicaţii OT OTG
2
Teatru, operă şi cluburi de noapte OTG OT
Liniar de
Tuneluri Flacără
căldură
Spaţii neîncălzite, case de pompe, incinte de 2
OT
intrare în service etc.
2
Docuri de încărcare T Flacără OT
blue 2
Depozite de materiale inflamabile OT O T (p) Flacără
Se va observa
activitatea utilajelor
Liniar de fum/ blue 2
Spaţii logistice cu/fără acumulare de praf OT /O T de încărcat
Aspiraţie
(stivuitoare, macarale
etc.)
Zone cu radiaţii X sau cu perturbaţii
Aspiraţie OTG
electromagnetice puternice

T = Detector de căldură OT/O2T/OTblue = Detector multisenzor (fum+căldură)


TD = Detector de căldură velocimetric OTG = Detector multisenzor (fum+căldură+monoxid de
O = Detector optic de fum carbon)
F/So = Cu stroboscop/sirenă integrate EX = pentru zone cu mediu cu pericol de explozie
(p) = Cu parametrare specifică So = Sirenă integrată

798650.RO / 04.14 109


Tabel 2 – Alegerea detectoarelor în funcţie de
factorii perturbatori ai mediului

Opţiune
Risc specific Alternativă Observaţii
preferată
2 Dacă este posibil, dezactivare
Aerosol (general) OTG (p) OT 2
dependentă de tip pentru O
Aerosol (încărcare excesivă cu substanţe chimice) Flacără OTG OTG în funcţie de aerosoli
Mesaj de incendiu – trebuie să
Prăjire pâine / mâncare OTG (p) T se stabilească dezactivare
2
dependentă de timp pentru O
2 blue
Fum de ţigară (excesiv) O T (p) T OT
2
Fum la gătit O T (p) T

Gheaţă uscată (CO2) OTG Parametri speciali


Praf (temporar, de ex. curăţenie după încheierea 2
OT
construcţiei)
Praf sau suspensii (concentraţii excesive) OTG (p) Parametri speciali
2
Motostivuitoare sau automacarale OT
Degajări din echipamente care funcţionează cu 2
O T (p) T clasa B
produse fierbinţi (linii de spălare, etc.)
Gaze de ardere a lemnului, cărbunelui, cocsului 2 Fum de culoare închisă sau
O T (p)
sau efecte ale flăcării invizibil
2
Umiditate ridicată (indice relativ până la 95%) OT
Echipamente electromagnetice de putere 2 T, la mărimi considerabile ale
OT
(radiografie cu raze X, scannere etc.) perturbaţiilor
2
Insecte, fluturi de cereale OT
OTG poate avea durata de viaţă
Umiditate scăzută (indice relativ sub 15%) Toate tipurile
mai redusă
Mişcări rapide ale aerului Toate tipurile
2
Lipire componente electronice OT Fum de culoare deschisă
2
Aburi sau vapori de apă OT
blue Detectarea unei game largi de
Depozitare de diferite materiale OT T clasa B
tipuri de aerosoli
2
Mediu cu temperatură ridicată OT T clasa B
Mediu cu temperatură scăzută (permanent sub
Toate tipurile
0°C)
Modificări rapide de temperatură TD neadecvat
2
Gaze de eşapament OT OTG
2
Sudură sau lipire OT

T = Detector de căldură OT/O2T/OTblue = Detector multisenzor (fum+căldură)


TD = Detector de căldură velocimetric OTG = Detector multisenzor (fum+căldură+monoxid de
O = Detector optic de fum carbon)
F/So = Cu stroboscop/sirenă integrate EX = pentru zone cu mediu cu pericol de explozie
(p) = Cu parametrare specifică So = Sirenă integrată

110 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

20 Sisteme de alarmare
vocală şi adresare publică
Un sistem de alarmare vocală şi de adresare publică se
utilizează pentru transmiterea de alarme oriunde unde pot
apare pericole pentru utilizatorii unei clădiri. Sistemele de
alarmare vocală sunt mai eficiente îndeosebi în clădiri şi
încăperi frecventate de vizitatori sau alte persoane
neinstruite în privinţa modului de reacţie în cazul apariţiei
unei situaţii de perticol sau acolo unde indicatoarele optice
nu se pot distinge cu claritate. Un nivel deosebit de risc
există pentru persoanele care depind de ajutor extern în
cazul unor situaţii de urgenţă, ca de exemplu în situaţia în
care clădirea trebuie evacuată. Această categorie include
persoane bolnave, persoane vârstnice şi copii.
Sistemul de alarmare vocală este utilizat de regulă
împreună cu o centrală de detectare şi semnalizare a
incendiilor. În viaţa de zi cu zi, sistemul de alarmare vocală
este utilizat şi pentru a realiza funcţii care nu aparţin acestui
domeniu de aplicaţii. Exemple tipice în acest sens sunt
transmiterea de mesaje vocale precum anunţurile publicitare
sau de informare a unor persoane în aeroporturi, anunţuri în
ideal – să se poată controla diferenţiat volumul semnalului
staţii de cale ferată sau redarea muzicii de fundal.
muzical în diferite zone ale clădirii.
În situaţia utilizării combinate, sistemul de alarmare vocală
Cerinţele ridicate de asigurare a siguranţei, confortului şi
trebuie să îndeplinească şi cerinţe specifice sistemului de
flexibilităţii unui astfel de sistem necesită un grad ridicat de
adresare publică. De exemplu, în cazul alarmării vocale
specializare pentru proiectarea şi implementarea unei
pentru zonele externe sunt necesare difuzoare care să
aemenea soluţii precum şi cunoştinţe solide privind
poată genera un nivel ridicat al intensităţii acustice.
componentele echipamentului.
Concomitent însă, trebuie să fie posibilă transmiterea
muzicii de fundal în condiţii bune de calitate şi – în mod

798650.RO / 04.14 111


21 Protecţie la supratensiuni

Generalităţi

La apariţia unor situaţii periculoase, sistemele de Efectul este pe de-o parte prevenirea alarmelor false în lipsa
semnalizare a pericolelor (sisteme de detectare a pericolelor iar pe de alta se pot preveni costurile nedorite
incendiilor, sisteme antiefracţie) vor transmite semnale, apărute în urma unei situaţii de pericol. Limitarea pagubelor
rămânând pasive în alte situaţii. Defectarea acestor sisteme se face prin informarea sigură a personalului responsabil cu
(lipsa reacţiei în caz de pericole sau semnalizarea în cazul intervenţia. Astfel se contracarează posibila escaladare a
în care nu există situaţii de pericol) este nedorită şi implică unor condiţii de pericol major (punerea în pericol a vieţilor
costuri nejustificate. În ţările industrializate, alarmele false utilizatorilor clădirii sau pagube materiale).
produc anual pagube de ordinul sutelor de milioane de
Euro. Un alt aspect al funcţionării incorecte este posibilul
În cazul în care consecinţele sunt victime sau afectarea
pericol – direct sau indirect – pentru veţile utilizatorilor
mediului, răspunderea pentru evenimente o are operatorul
clădirilor respective.
obiectivului (administratorul sau personalul executiv). În
sensul legal însă, aceste persoane nu pot estima dacă o
Pentru sistemele de semnalizare a pericolelor certificate de anumită soluţie tehnică prezintă un potenţial pericol sau nu.
VdS, protecţia împotriva efectelor supratensiunilor (cauzate Ca urmare, persoanele competente precum furnizorii
de descărcări atmosferice sau altele) se face în conformitate soluţiilor tehnice trebuie să se asigură că sistemele
cu normele VdS 2095, VdS 2311 şi VdS 2833. corespund cerinţelor specifice. În situaţia în care există
soluţii tehnice care să asigure sistemului un nivel mai ridicat
Protecţia împotriva creşterii tensiunii de reţea este de al siguranţei de funcţionare, nu este suficientă aplicarea
asemenea importantă. În ambele situaţii se recomandă unor reguli generale cunoscute. În cazul din urmă,
utilizarea unor elemente modulare de protecţie împotriva operatorul clădirii este îndreptăţit la rândul său să solicite
supratensiunilor. despăgubiri în cazul producerii de pagube.

Creşterea siguranţei operaţionale a sistemelor de detectare Indiferent de faptul că un sistem este sau nu certificat VdS,
a pericolelor se face şi prin utilizarea de elemente specifice el trebuie echipat cu mijloace de protecţie împotriva
de protecţie la supratensiuni. supratensiunilor.

112 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

În exemplul de mai sus, sistemul de detectare şi de În cazul în care sistemul de detectare şi de alarmare la
alarmare la incendiu este echipat cu elemente de protecţie incendiu este integrat în sistemul de protecţie la
împotriva supratensiunilor. supratensiuni atmosferice al clădirii, toate circuitele sale
care intră în clădire trebuie echipate cu elemente de
protecţie la supratensiuni.

798650.RO / 04.14 113


22 Tabel de compatibilitate

114 798650.RO / 04.14


Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

798650.RO / 04.14 115


116 798650.RO / 04.14
Ghid pentru referinţă rapidă – proiectarea sistemelor de detectare şi de alarmare la incendiu

798650.RO / 04.14 117


Câteva aplicaţii de referinţă

118 798650.RO / 04.14


Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Telefon: +49 (0) 21 31 / 406 15 – 600
Internet: www.esser-systems.com
E-Mail: info@esser-systems.com Telefax: +49 (0) 21 31 / 406 15 – 286