Sunteți pe pagina 1din 2

____________________________(1)

CATRE,
PRIMARUL MUNICIPIULUI IASI (2)
__________________________________________________________________________(3)
Subsemnatul _____________________________ cu domiciliul/sediul n judeul
___________

municipiul/oraul/comuna,

satul

_________________

sectorul/satul

_____________________ cod potal _________ strada ___________ nr. ___ bl. ___ sc. __et. __
ap__, telefon(4) ____________ titular al Autorizatiei de Construire/desfiintare nr ______________,
din ____________/___________ pentru executarea lucrarilor de construire/desfiintare a
constructiilor si amenajarilor
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
va comunicam ca la data de (5) _________/_______, ora ____, vor incepe lucrarile de executare
autorizata la imobilul situat in municipiul/orasul/comuna___________________ sectorul/satul
________________cod postal __________strada ______________ nr _____, nr Fisa Cadastrala
/nr Carte Funciara ___________________, numarul topografic al parcelei _______________.
Data
________________

Semnatura (6)
____________

..
____________________________(1)
CATRE,
Inspectia Judeteana pentru Calitatea Constructiilor ______________________________(2)
__________________________________________________________________________(3)
Subsemnatul _____________________________ cu domiciliul/sediul n judeul
___________

municipiul/oraul/comuna,

satul

_________________

sectorul/satul

_____________________ cod potal _________ strada ___________ nr. ___ bl. ___ sc. __et. __
ap__, telefon(4) ____________ titular al Autorizatiei de Construire/desfiintare nr ______________,
din ____________/___________ pentru executarea lucrarilor de construire/desfiintare a
constructiilor si amenajarilor
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
va comunicam ca la data de (5) _________/_______, ora ____, vor incepe lucrarile de executare
autorizata la imobilul situat in municipiul/orasul/comuna___________________ sectorul/satul
________________cod postal __________strada ______________ nr _____, nr Fisa Cadastrala
/nr Carte Funciara ___________________, numarul topografic al parcelei _______________.
Data
________________

Semnatura (6)
____________

Pag. 2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Denumirea titularului autorizatiei


Se adreseaza emitentului autorizatiei
Adresa postala
Telefonul firmei si cel de domiciliu, dupa caz
Data inceperii lucrarilor trebuie anuntata cu minimum 5 zile inainte
Se aplica sigiliul, dupa caz

NOTA :
Instiintarea de incepere a executarii lucrarilor se anexeaza la Autorizatia de construire/desfiintare in doua
exemplare. Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei instiintari, cu
numarul si data inregistrarii la prefectura/primarie.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Denumirea titularului autorizatiei


Se adreseaza inspectiei judetului pe teritoriul caruia s-a emis autorizatia de construire/desfiintare
Adresa postala
Telefonul firmei si cel de domiciliu, dupa caz
Data inceperii lucrarilor trebuie anuntata cu minimum 30 zile inainte
Se aplica sigiliul, dupa caz

NOTA :
Instiintarea de incepere a executarii lucrarilor se anexeaza la Autorizatia de construire/desfiintare in doua
exemplare. Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei instiintari, cu
numarul si data inregistrarii la Inspectia pentru Calitatea Constructiilor.