Sunteți pe pagina 1din 1

GRILĂ DE EXAMINARE FINALĂ- VARIANTA NR.

3
PROGRAM: CONSILIER VOCAȚIONAL
POZIŢIE C.O.R.242315

1. Ocupația nu presupune: a) prestarea unei activități pentru bani; b) o anumită pregătire


profesională; c) o perioadă obligatorie de internship
2. Întrebarea deschisă nu este de tipul: a) da-nu; b) formularea de opinii personale; c) feed-backul calitativ
la un proces evaluat.
3. Identitatea vocațională este expresia: a) valorilor și intereselor individului; b) nivelului ludic al
activităților; c) nivelului de cultură.
4. SESM derivă din: a) scalele cu ancore comportamentale; b) testele de personalitate c)
interviul non-directiv
5. Conturarea realistă a unui plan de carieră nu implică: a) universul profesional; b)
cunoaşterea de sine; c) un nivel financiar ridicat al clientului
6. Seriozitatea este :a ) o abilitate soft skills; b) o deprindere motorie; c) o abilitate fizică
7. Interviul de scanare se realizează mai ales: a) pentru identificarea intereselor b) pentru selecția inițială
a personalului; c) pentru relevarea nivelului de auz fonematic.
8. Este instrument de informare : a) monografia profesională; b) experiența personală a consilierului
c) cartea de identitate a clientului
9. Sumarizarea conținutului presupune: a) oferirea de informații suplimentare clientului; b) sintetizarea
afirmațiilor clientului; c) negarea conținutului informațiilor furnizate de client
10. Consilierea vocațională: a) este specifică numai vârstei adulte; b) se poate realiza de la vârsta de 12
ani; c) implică obligativitatea participării