Sunteți pe pagina 1din 5

Protocol de obsevație

Tema observației: Studierea comportamentului elevei


Maria G din clasa I
Condițiile de spațiu Condițiile de timp
Școala: Gimnaziala nr 24 Ion Jalea Data: 27.03.2019
Localitatea: Constanța Disciplina: Comunicare în Limba Română
Județ: Constanța Ora: 8.00-9.00

Datele de observație Interpretarea lor


 Eleva este punctuală. A sosit
în clasă la ora 7.50. Se
dezbracă la cuier și își ocupă
locul în bancă așteptând
liniștită începerea orelor dde
curs.  Simte nevoia de ordine în toate:
 Își pregătește penarul și îmbrăcăminte, rechizite,activități
ascute o parte din creioanele  Capacitate mare de organizare
care nu erau ascuțite.
 Este îmbrăcată curat și în
uniforma școlii. ( cămașă
albă și fustă bleumarin). Are
părul împletit și pieptănat.
 Ca înălțime este poziționată
între cele mai înalte fete din
clasă.
 Este cochetă având prinse în
păr mai multe clame cu
fluturași și flori.
 Postura ei este una tonică,
dinamică.  Grad mare de sociabilitate
 Este prietenoasă cu ceilați
colegi salutându-i.
 Când apar în clasă prietenele
ei cele mai bune este foare
fericită și manifestă o stare
de exaltare, sarind în sus de
bucurie.
 În timpul orei stă liniștită în  Atenție stabilă și capacitate mare de
bancă, nu deranjează ora cu concentrare.
întrebări inoportune. Ascultă
indicațiile învățătoarei
 Nu este foarte activă în
timpul orei dar răspunde
promt la cerințele și sarcinile
care i se dau de către
învățătoare.
 Răspunsuurile pe care le dă  Limbaj bogat, expresiv, fluență a
sunt formulate în propoziții vorbirii.
dezvoltate, are un vocabular  Prelucrare complexă a informațiilor
bogat, variat.
 Vorbește rar dar fluent și
expresiv.
 Răspunde pe un ton civilizat
atât colegilor cât și
învățătoarei.  Respect față de grupul de care aparține
 Reține cu ușurință sarcinile și respect față de autoritate.
de lucru și este atentă în
permanență la tot ceea ce se  Rapiditate a întipăririi informațiilor.
discută în jurul ei, la
răspunsurile colegilor dar și  Atenție stabilă și distributivă.
la învățătoare.
 Cere informații asupra unei  Curiozitate mare și interes crescut.
idei. (nu a cunoscut culoarea
florii toporașilor)
 Își rezolvă singură, corect,  Independență în rezolvarea sarcinilor
sarcinile de lucru,fară să și siguranță de sine.
ceară ajutor și fără să se uite
la colegul de bancă.
 În pauză își impune parerea  Încredere mare în forțele proprii și
în fața grupului ei de prietene stăpânirre de sine. Tendințe de lider.
dar abia dupa ce ascultă și
părerea lor.
 Este o fire veselă, sociabilă,  Grad mare de sociabilitate, de
caută grupul, dar nu se lasă siguranță și independență.
condusă de parerile grupului.

Tema observației: Studierea comportamentului elevului


A. T. din clasa I.

Condițiile de spațiu Condițiile de timp


Școala: Gimnaziala nr 24 Ion Jalea Data: 27.03.2019
Localitatea: Constanța Disciplina: Comunicare în Limba Română
Județ: Constanța Ora: 8.00-9.00

Datele de observaţie Interpretarea lor


 Elevul nu este punctual la  Lipsă de ordine în activitate,
oră. Intră în clasă trantind îmbrăcăminte, rechizite
ușa de perete exact în
momentul în care a sunat
clopoțelui.
 Se agită în jurul băncii,  Capacitate redusă de autoorganizare
certându-se cu colegii săi,
acuzându-i că i-au luat un
caiet, caietul respectiv fiind
dat jos chiar de el din
neatenție.
 Are o ţinută vestimentară  Regulile grupului din care face parte
curată, dar dezordonată și nu sunt interiorizate. Nu ține cont de
prezintă încă urme de pastă etichetă și de aspectul fizic.
de dinți la gura de la spalatul
de dimineață.
 Postura generală este laxică
 Este foarte calm şi liniştit în
bancă și răspunde foarte
încet, nesigur, şovăielnic la  Tip inert de activitate nervoasă
întrebări. superioară
 Dă răspunsuri simple , cu  Lipsă de încredere în sine
tendinţă monosilabică;  Limbaj sărac, vorbire lipsită de fluenţă
răspunsurile sale sunt şi cursivitate
precipitate, neclare, confuze;
are pauze dese în exprimare.
 Răspunde însă civilizat,
respectuos, dar cu teamă
parcă, să nu fie certat
 Reţine cu dificultate sarcinile
de lucru şi ideile; nu  Timiditate accentuată
îndrăzneşte să întrebe încă o
dată ce are de făcut, dar
nedumerirea i se citeşte pe  Ritm lent de întipărire a informaţiilor,
faţă; apelează la colegi, timiditate, neîncredere în forţele
întrebându-i pe aceştia ce proprii
trebuie să facă.
 Nu reuşeşte să urmărească
exerciţiile desfăşurate în
clasă, fiind mereu puțin în
urmă
 Oboseşte rapid în a urmări  Atenţie puţin stabilă, fluctuantă
dialogurile colegilor cu
învăţătoarea și se plictisește.
 Are o participare pasivă la
lecţie, preferând să răspundă  Capacitate redusă de concentrare şi
numai atunci când este rezistenţă la efort intelectual
solicitat.
 Are nevoie de ajutor şi de  Pasivitate, lipsă de angajare şi
încurajare pentru rezolvarea autoafirmare
sarcinii de lucru, dar nu-l
solicită, ci aşteaptă să-i fie
oferit de învăţătoare sau de  Emotivitate, lipsa încrederii în sine
colegi  Lipsă de interes, indiferenţă
 Ezită să se apuce de  Lipsa atitudinii critice şi a angajării
rezolvarea sarcinii de lucru,
nu cere informaţii
suplimentare şi, dacă nu este
observat, renunţă la efort  Emotivitate, grad mic de sociabilitate
 În timp ce se discută lecţia în
clasă stă pasiv, îşi priveşte
colegii cum răspund, dar nu
se oferă deloc să răspundă şi
el şi nici nu are o părere
atunci când este întrebat

S-ar putea să vă placă și