Sunteți pe pagina 1din 5

8 PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ

PROFILAXIA ANTIBIOTICĂ SPECIFICĂ PENTRU SPECIALITĂTI


CHIRURGICALE
A. ANTIBIOTERAPIA PROFILACTICĂ ÎN CHIRURGIA COLORECTALĂ
1 PREGĂTIREA COLONULUI
PREGĂTIREA COLONULUI PENTRU CHIRURGIE ELECTIVĂ

 Pregătirea mecanică a colonului nu distruge bacteriile, dar îndepărtează o parte dintre


produşii metabolici toxici ai acestora.
 Pentru profilaxia infecţiei, flora bacteriană trebuie suprimată. Tratamentul profilactic
antibiotic trebuie să fie activ împotriva E. coli, enterobacteriilor şi bacteriilor
anaerobe.

Pregătirea mecanică
Variante:
1. lavajul întregului intestin, cu o zi înainte de intervenţie, cu una dintre următoarele
soluţiile:soluţie electrolitică, soluţie de Manitol 10% sau polietilen glicol.
2. Curăţire mecanică standard care presupune: regim hidric, purgative şi clisme, pe o perioadă
de 48 ore preoperator.
Cele două procedee pot fi combinate.
Profilaxia antibiotică per orală - două zile preoperator, (la domiciliul bolnavului)

1. Restricţie alimentară, dietă cu reziduu redus.


2. Sulfat de magneziu soluţie 50% 30 ml (15 g) p.o la ora 10 , 14 şi 18.
3. Clisme până la obţinerea unui conţinut clar al scaunului seara.

- o zi preoperator
1. Internare dimineaţa

2. Restricţie alimentară, regim hidric, hidratare parenterală la nevoie.


3. Sulfat de magneziu soluţie 50% 30 ml la ora 10 şi 14. sau Lavajul întregului intestin
cusoluţie Golytely (11/2-
4 ore până la obţinerea unui conţinut clar al scaunului) înainte deadministrarea antibioticului
p.o., care începe la ora 9.
4. Nu se face clismă
5. Neomicină şi Eritromicină câte 1 g p.o. la orele 13, 14 şi 23.
- în ziua operaţiei
1. Intervenţia începe la ora 8
2. Opţional: o doză de antibiotic cu spectru larg, administrată i.v. administrată în inducţia
anestezică, înainte de incizie.

ANTIBIOTERAPIA PROFILACTICĂ PER ORALĂ


Caracteristicile antibioterapiei per orale:
1. efect bactericid rapid şi puternic asupra microorganismelor patogene gastrointestinale
2. toxicitate locală şi sistemică redusă
3. absorbţie limitată din lumenul intestinal.
Regimuri de antibioterapie profilactică per orală:
1. asocierea unui aminoglicozid cu Eritromicină;
2. asocierea unui aminoglicozid cu Metronidazol;
3. asocierea unui aminoglicozid cu Tetraciclină.

ORARUL DE ADMINISTRARE PARE SĂ FIE DETERMINANTUL EFICIENŢEI


-ora 13, 14 şi 23 în ziua dinaintea operaţiei, operaţia programată la ora 8.Dacă operaţia începe
la altă oră, se menţine intervalul de 19 ore de pregătire.
NU SUNT INDICATE MAI MULTE DOZE DE ANTIBIOTIC DEOARECE INDUCR
EZISTENŢĂ MICROBIANĂ.

ANTIBIOTERAPIA PROFILACTICĂ PARENTERALĂ


Antibiotice eficiente în profilaxia parenterală, singure sau în asociere cu un
aminoglicozid,sunt: CEFOXITIN, CEFOTETAN, METRONIDAZOL, DOXICICLINA.
Variante (în funcţie de particularităţile serviciului):
1. Un studiu al Grupului Norvegian de Chirurgie Colorectală propune pregătire mecanică
asociată cu o singură doză i.v. preoperatorie de DOXICICLiNĂ pentru activitatea pe
germeni aerobi şi TINIDAZOL pentru spectrul anaerob.
2. O singură doză de CEFOTETAN, la fel de eficientă ca CEFOXITIN, mai multe doze.
Majoritatea autorilor consideră limitarea antibioterapiei profilactice la una până la
cinci doze, administrate în primele 24 de ore postoperator.
COMBINAŢII DE ANTIBIOTICE UTILIZATE ÎN PROFILAXIA PARENTER
ALĂ
Antibiotice cu activitate pe bacterii aerobe (se asociază cu cele cu activitate pe bacterii
anaerobe)
Amikacina Ceftriaxonă Aztreonam Gentamicină Cefoperazona Tobramicină
Antibiotice cu activitate pe bacterii anaerobe (se asociază cu cele cu activitate pe
bacterii aerobe)
Clindamicină Mezloclimă Metronidazol Ticarcilină Cloramfenicol
MONOTERAPIE ANTIBIOTICĂ PROFILACTICĂ
Cefoxitină Imipenem –cilastatin Cefuroximă Piperacilina Cefotetan
1. Asocierea unui antibiotic cu spectru larg (aerob şi anaerob) -
CEFOXITIN,CEFONICID, CEFTRIAXONĂ -
cu antibioterapia p.o. a fost urmată de mai puţine infecţii postoperatorii.
2. Asocierea s-a dovedit eficientă în următoarele situaţii:
a). intervenţii cu durată de peste 215 minute - în cazul în care nu s-a respectat orarul de
pregătire preoperatorie, situaţie în care antibioticul parenteral acoperă perioada critică.

PREGĂTIREA COLONULUI ÎN URGENŢĂ


1. Lavajul intraoperator
2. Antibioterapia parenterală : aceleaşi antibiotice administrate preoperator. În funcţie de
situaţia locală poate fi continuată cu antibioterapie curativă timp de 7 zile postoperator
3. Tratament antimicrobian local (topic) cu antibiotice aplicate pe plaga chirurgicală sau
dezinfecţie prin spălarea plăgii cu Povidon-viodin.

PREGĂTIREA COLONULUI PENTRU INTERVENŢIILE PE ALTE ORGAN


EABDOMINALE
1. Curăţirea mecanică prin clismă
2. Lavajul intestinal total cu o zi înainte de operaţie, printr-o tehnică modificată a procedurii
din chirurgia colorectală.
3. Antibioterapia profilactică per orală nu este indicată decât pentru anumite intervenţii extra
colice în care e posibilă transocaţia microflorei colice:rezecţia anevrismelor aortice, rezecţii
ileale segmentare pentru obstrucţie. Rolul acesteia nu a fost confirmat.

B.ANTIBIOPROFILAXIA ÎN INTERVENŢIILECHIRURGICALE
GINECOLOGICE
1.Măsuri generale de pregătire preoperatorie
Cu 3-4 zile înainte de intervenţia chirurgicală se face aseptizarea vaginului cu:
- Irigaţie vaginală cu POVIDONE – IODINE
- Comprimat vaginal TRICOMICON sau MECLOZOL
La femei în postmenopauză
Pregătirea vaginului atrofie cu 4-6 săptămâni preoperator cu UNGVENT CU
ESTROGENI - OVESTIN.
Pregătirea colonului - clismă în seara premergătoare operaţiei şi în dimineaţa zilei
operaţiei.

2.ANTIBIOTERAPIE PROFILACTICĂ
Scopul antibioterapiei preoperatorii
Scade incidenţa morbidităţii febrile la 5-10%Mod de administrare: cu 2 ore înaintea
operaţiei, la inducţia anestezică sau în timpul intervenţiei.
Următoarele doze se administrează la intervalele de 6 ore, în total 3 doze.
Antibioticele utilizate:
-Cefalosporine de generaţia a doua: CEFUROXIMĂ l,5g în inducţia anestezică,
urmată de 2 doze de 0,750g la interval de 6 ore
ALTERNATIVE

 Peniciline semisintetice B lactamaze semisintetice cu spectru larg

Administrarea antibioterapiei profilactice pe durată de 24 de ore (trei doze) are aceeaşi


eficienţă ca şi administrarea antibioterapiei profilactice timp de 5-7 zile.
Tehnică chirurgicală corectă.
C.ANTIBIOTERAPIA PROFILACTICĂ ÎN CHIRURGIA MAMARĂ
Principii:
•Nu se indică în operaţiile de mică amploare (sectorectomie, biopsie incizională în scop
diagnostic)
•Cu excepţia tumorilor exulcerate, intervenţiile chirurgicale pe glanda mamară sunt
considerate operaţii curate la care antibioterapia profilactică este justificată de factorii de
teren şi de particularităţile de tehnică chirurgicală.
Indicaţii:
•Radioterapie preoperatorie : CEFUROXIM 1,5 g în inducţia anestezică, urmat de 2doze
postoperatorii de 0,750 g la interval de 6 ore.
•Chimioterapie neoadjuvantă: bolnave cu leucopenie: CEFUROXIM 1,5 g îninducţia
anestezică, urmată de 2 doze postoperatorii de 0,750 g la interval de 6 ore
Intervenţii chirurgicale pentru tumori exulcerate:
•Recoltarea de secreţie din plagă, efectuarea culturii bacteriene din secreţie şi aantibiogramei
-Tratament dezinfectant local al leziunii septice
•Tratament antibiotic preoperator, timp de 2 zile cu antibioticul eficient identificat la
antibiogramă
•Tratament antibiotic postoperator pe perioadă de 5-7 zile cu antibioticul identificat eficient
la antibiogramă
D.ANTIBIOTERAPIE PROFILACTICĂ ÎN INTERVENŢIILE UROLOGICE
1. Nu se recomandă bolnavilor cu urină sterilă.
2. Indicaţii:
♦ Penru bolnavii cu urocultură pozitivă se recomandă:
CEFAZOLIN lg i.m., 1-
3 doze preoperator (eficient pentru Streptococi, Stafilococi, Neisseria, Proteu sp), urmată de
administrarea orală de chimioterapie (NITROFURANTOIN sau TMX/SMX) pe perioada cât
este menţinut cateterul vezical sau pentru o perioadă de 10 zile.
♦Pentru puncţia transrectală a prostatei:
CIPROFLOXACIN 0,5g cu 12 oreînainte de efectuare, doză repetată la 12 ore postmanoperă
(argument:CIPROFLOXACINA reduce bacteriemia de la 37% la 7%).
- OFLOXACINĂ 0,2g, doză unică.
♦Pentru rezecţia endoscopică, nefrectomie, prostatectomie (cu urină sterilă)
-CEFAMANDOL l,5g în inducţie, apoi 0,750 g la 6 ore - CEFOTAXIM lg în inducţie, apoi
lg la 8 ore.
- Alternativă: OFLOXACIN 200 mg, doză unică
♦Pentru cistectomie: se aplică protocolul standard al chirurgiei abdominale cu:
-CEFOXITIN 2g (trebuie readministrat dacă intervenţia depăşeşte 2 ore)(activ pentru
Enterococi, Pseudomonas, Proteu, Bacteroides)-Alternativă: DALACIN 0,6g la 12 ore.
-METRONIDAZOL lg +GENTAMICINĂ 4 mg, doză unică.
♦Pentru chirurgia scrotului, incontinenţa urinară, uretrotomie, cistoscopie: se efectuează
profilaxia endocarditei bacteriene dacă e necesar, conform indicaţiilor.

E.ANTIBIOTERAPIA PROFILACTICĂ ÎN INTERVENŢIILE SFEREI O.R.L.


Operaţii pe laringe
a. Biopsii pe teren iradiat (durata tratamentului 24-48 ore)
b. Laringoscopie directă (durata tratamentului 24 ore)
c. Laringectomie parţială (durata tratamentului 8-10 zile)
d. Laringectomie totală (durata tratamentului 10 zile)
e. Faringolaringectomie totală (durata tratamentului 10 zile)

ANTIBIOTERAPIE PROFILACTICĂ
Cefalosporine:- FORTUM 2g/zi la 12 ore sau KEFUROX l,5g i.v. la 8 ore
Aminoglicozid- NETILMICINĂ 2x200mg/zi
METRONIDAZOL - (Soluţie 500mg, supozitoare 500mg) l,5g /zi
ALTERNATIVĂ
a). AUGMENTIN - 2g preoperator, apoi lg la 6-8 ore.
b). CIPROFLOXACINĂ - 2x200mg/zi i.v. (CIPROBAY)
c). Operaţii pe căi bucale-orofaringe
i. BPTM (durata 10-14 zile)
ii. Glosectomii (durata 7 zile)
ANTIBIOTERAPIE PROFILACTICĂ
a. FORTUM 2gi.v./zi la 12 ore sau KEFUROX l,5g i.v./zi la 8 ore
b. Aminoglicozid NETILMICINĂ 2x200mg/zi
c. METRONIDAZOL l,5g i.v./zi (injectabil sau supozitoare)
d. SPĂLATURI CU BETADINĂ
ALTERNATIVĂ
CIPROFLOXACINĂ 2x200mg i.v. /zi.

Operaţii pe nas, sinusuri, maxilar (durata 5-7 zile)

ANTIBIOTERAPIE PROFILACTICĂ

1. FORTUM 2g i.v./zi la 12 ore sau KEFUROX l,5g i.v./zi la 8 ore


2. METRONIDAZOL l,5g /zi (oral sau supozitoare)

ALTERNATIVĂ

1. STANDACILIN2xlg/zi,i.m.

Evidări ganglionare pe teren iradiat (durata 5-7 zile)


evidări ganglionare radicale (durata 5-7 zile)

ANTIBIOTERAPIE PROFILACTICĂ
a). FORTUM 2gi.v./zi la 12 ore
b). KEFUROXl,5g/zi la 8ore
c). METRONIDAZOL l,5g/zi (oral sau supozitoare)
ALTERNATIVĂ
CLINDAMICINĂ 600-800mg i.v./zi
GENTAMICINĂ 1,5 mg/kg corp/zi.