Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum

Etimologic, conceptul de curriculum provine din limba latină, însemnând


„alergare, cursă, întrecere sportivă cu care trase de cai” (Cassell’s Latin Dictionary).
La singular se utilizează curriculum, iar pentru plural curricula. Aparent, este un
concept simplu, însă expresiile metaforice precum curriculum solis – mersul circular
al soarelui pe boltă, şi curriculum lunae – cursa circulară a astrului nopţii, ne
sugerează sensuri subtile, precum circularitate, ordine, coerenţă, rigoare,
predestinare. Înzestrată cu astfel de sensuri este şi expresia curriculum vitae. Prin
această expresie, romanii au încercat să traducă o veche credinţă grecească
referitoare la educaţia de-a lungul vieţii. În interpretarea actuală, curriculum vitae
desemnează traseul profesional al vieţii unei persoane.

 În sens restrâns, curriculumul cuprinde ansamblul documentelor şcolare de


tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind
procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă
elevului. Acest ansamblu de documente poartă, de regulă, denumirea de
curriculum formal sau oficial.
 În sens larg, prin curriculum se desemnează ansamblul proceselor educative
şi al experienţelor de învăţare, prin care trece elevul pe durata parcursului
său şcolar.
În aplicarea curriculumului pentru învăţământul preşcolar se vor utiliza cele 6
teme generale care combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii
experienţiale şi permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare ale copilului.

Curriculum este structurat pe şase mari teme:

 Cine sunt/ suntem?


 Când, cum şi de ce se întâmplă?
 Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
 Cum planificăm/ organizăm o activitate?
 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
 Ce şi cum vreau să fiu?
Activităţi de dezvoltare personală cuprinde:
Întâlnirea de dimineaţă se va desfăşura zilnic, într-o ordine aleasă de educatoare în funcţie de
obiectivele propuse. Genericul întâlnirii de dimineaţă poate fi acelaşi pentru toată săptămâna, dar poate
sa fie schimbat zilnic în funcţie de evenimentele care sunt in ziua respectiva (ziua de naştere a unui
copil, evenimente sociale şi religioase). Important este ca mesajul zilei din cadrul întâlnirii de dimineaţă
sa fie relevant pentru introducerea conţinuturilor învăţării din ziua respectivă.
Rutinele zilnice (sosirea copiilor, micul dejun, spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul şi relaxarea).
Momentul de mişcare –se va desfăşura obligatoriu zilnic
Tranziţiile –activităţi de scurtă durată care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri de
activităţi de învăţare sau de la o activitate de învăţare la alta.
Activităţile opţionale - sunt alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ.
Opţionalele pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei sau de un profesor specialist, care va lucra
în echipă cu acestea. Se va desfăşura cel mult un opţional pe săptămână, pentru preşcolarii mici şi cel
mult două, pentru preşcolarii mari