Sunteți pe pagina 1din 25

Evaluarea riscurilor de îmbolnăvire și

accidentare profesională la locul de


muncă

-TURNĂTOR DE ASFALT-

Student : Turturică Andreea


Specializare : ISSM
Prof. Coord. : Conf. Univ. Luca Mihai Alexandru
A. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

 Locul de muncă:

Turnător de asfalt.

 Procesul de muncă:

Ocupaţia de turnător de asfalt se practică în domeniul

construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune desfăşurarea unor

activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere

pe acesta a mixturilor asfaltice.

Practicarea ocupaţiei presupune competenţe necesare la:

- verificarea elementelor geometrice în plan şi spaţiu a stratului

suport al drumului care urmează a fi executat, iar dacă este nevoie

face corecţiile necesare;

- pregătirea stratului suport, prin curăţirea manuală sau mecanică a

acestuia de praf, agregate dislocate din stratul anterior executat, în

vederea amorsării cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;

- aşternerea mecanică (manuală) a mixturilor asfaltice, în strat şi

grosime uniformă şi în conformitate cu cerinţele din documentaţia

tehnică, ţinând cont de tipul bitumului şi implicit de parametrii de

lucru – temperatura la aşternere;


- compactarea mecanică a mixturilor asfaltice, executată în

conformitate cu documentaţia tehnică şi cu prescripţiile tehnice în

vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru – temperatură – la

începerea şi terminarea compactării, în funcţie de tipul bitumului;

- tratarea suprafeţelor îmbrăcăminţilor asfaltice executate în

perioada după 1 octombrie sau pe sectoare de drum umbrite, prin

protejare cu un strat de bitum şi răspândire de nisip de concasaj sau

cu un strat de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi

răspândire de

nisip de balastieră;

- controlul şi măsurarea permanentă cu instrumentele din dotare a

cotelor şi dimensiunilor geometrice ale straturilor de mixturi

asfaltice aşternute;

- identificarea şi raportarea în conformitate cu reglementările

tehnice de la punctul de lucru, a oricăror deficienţe de calitate şi a

cauzelor ce le-au provocat;

- remedierea defecţiunilor de orice tip apărute în timpul execuţiei şi

în timpul exploatării îmbrăcăminţilor executate din mixturi asfaltice.


B.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE

MUNCĂ EVALUAT

 Mijloace de productie:

 mixturi asfaltice ;

 motorină, bitum, ulei ;

 instalaţii electrice ;

 unelte specifice pentru decapare ;

 lata, lopeţi, greble, roabe, repartizatoare – finisoare de mixturi

asfaltice, mijloace de transport manuale sau mecanizate etc. ;

 Echipamentele utilizate la tratare : suflante portabile,

stropitoare de emulsie;

 Instrumente de măsură: metru de tâmplărie, ruletă, lata, nivelă

(boloboc), teu, teodolite;

 echipament individual de protectie : cască, salopetă, palmare,

bocanci cu talpă de lemn ;

 Sarcina de muncă:

 preluarea sarcinii de munca de la şeful punctului de lucru

Practicarea ocupaţiei presupune competenţe necesare la:

- verificarea elementelor geometrice în plan şi spaţiu a stratului

suport al drumului care urmează a fi executat, iar dacă este nevoie

face corecţiile necesare;


- pregătirea stratului suport, prin curăţirea manuală sau mecanică a

acestuia de praf, agregate dislocate din stratul anterior executat, în

vederea amorsării cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;

- aşternerea mecanică (manuală) a mixturilor asfaltice, în strat şi

grosime uniformă şi în conformitate cu cerinţele din documentaţia

tehnică, ţinând cont de tipul bitumului şi implicit de parametrii de

lucru – temperatura la aşternere;

- compactarea mecanică a mixturilor asfaltice, executată în

conformitate cu documentaţia tehnică şi cu prescripţiile tehnice în

vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru – temperatură – la

începerea şi terminarea compactării, în funcţie de tipul bitumului;

- tratarea suprafeţelor îmbrăcăminţilor asfaltice executate în

perioada după 1 octombrie sau pe sectoare de drum umbrite, prin

protejare cu un strat de bitum şi răspândire de nisip de concasaj sau

cu un strat de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi

răspândire de nisip de balastieră;

- controlul şi măsurarea permanentă cu instrumentele din dotare a

cotelor şi dimensiunilor geometrice ale straturilor de mixturi

asfaltice aşternute;

- identificarea şi raportarea în conformitate cu reglementările

tehnice de la punctul de lucru, a oricăror deficienţe de calitate şi a

cauzelor ce le-au provocat;


- remedierea defecţiunilor de orice tip apărute în timpul execuţiei şi

în timpul exploatării îmbrăcăminţilor executate din mixturi asfaltice.

 Raspunde de :

- Îndeplinirea / respectarea / aplicarea atribuţiunilor ce-i revin,

stabilite prin fişa postului, Regulamentul Intern, CCM, ROF, decizii

interne / circulare / proceduri interne /instructiuni de lucru, după

caz şi alte acte normative în vigoare care se referă la sectorul sau

de activitate;

- Îndeplinirea / respectarea, atribuţiunilor ce-i revin, stabilite prin

fişa postului, Regulamentul Intern, decizii interne şi circulare şi alte

acte normative în vigoare care se referă la activitatea sectorului

său;

- Exactitatea operaţiunilor făcute cât şi de buna exploatare a

fiecarui utilaj în parte, conform instrucţiunilor de lucru ;

- Respectarea programului de lucru şi de folosirea integrală a

timpului de muncă;

- Utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare,

corespunzator scopului pentru care a fost acordat.

- Utilizarea echipamentelor şi dispozitivelor de protecţie a muncii,

prevenire şi stingere incendii, materialelor igienico-sanitare conform

normelor reglementate;
- Respectarea legilor şi reglementarilor în vigoare, specifice

domeniului său de activitate, a legislaţiei de Protecţia Mediului,

care privesc sectorul propriu de activitate;

- Respectarea şi aplicarea legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare

de SSM, conform a Legii 319/2006 a Normelor Metodologice de

aplicare şi a hotărârilor de guvern specifice domeniu sau de

activitate.

 Mediul de munca:

Executantul îşi desfăşoară activitatea în program de 8 ore/zi,

predominant la exterior.

Pe durata programului poate fi expus la:

 temperaturi extreme în anotimpurile : iarna, vara ;

 nivel scazut de umiditate ;

 variatţii de temperatură mai mari de 15 grade la deplasări

interior-exterior ;

 zgomot generat de mijloacele de producţie ;

 gaze de eşapament degajate de mijloacele de transport venite

la descarcat/încarcat ;

 gaze şi vapori toxici în atmosfera de lucru – bitum, misturi

asfaltice, motorină etc. ;

 pulberi netoxice în atmosferă.


C.FACTORII DE RISC IDENTIFICAȚI

I. Factori de risc EXECUTANT

Acțiuni greșite

 Alunecarea pe picioare a obiectelor grele transportate manual –

scule, dispozitive, mijloace nemecanizate de transport (F1)

 Tăiere, intepare la contactul cu suprafeţe periculoase - tăietoare,

înţepătoare - muchii de metal, scule, etc. (F2)

 Prezentarea la program în stare de oboseală, ebrietate, sub

influenţa substanţelor halucinogene (F3)

 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare

(F4)

 Căderea de la înalţime (urcarea pe utilaje, parapepţi poduri,

pasarele etc.) (F5)

 Ridicarea manuală a unor obiecte ce depăşesc sarcina maximă

admisă (F6)

 Fumatul sau utilizarea focului deschis în locurile unde se

manipulează bitum, mixturi asfaltice, motorină alte materiale

inflamabile (F7)

 Folosirea mijloacelor de producţie în alte scopuri, decât cele

specificate de producător (F8)


 Exploatarea altor echipamente de muncă pentru care nu are

calificare şi pregătirea profesională necesară (F9)

 Nesincronizări în efectuarea operaţiilor – întârzieri/devansări la

lucru în echipa cu mecanicii de utilaje, deficienţe de comunicare

(F10)

 Intervenţii la echipamentele de muncă fără a avea calificarea

necesară (F11)

 Nerespectarea succesiunii operaţiilor (F12)

 Nerespectarea distanţei minime stabilite între lucrători când se

efectuează decaparea suprafeţei de asfalt (F13)

 Neatenţie în timpul executării operaţiilor care necesită

concentrarea atenţiei (F14)

 Neatenţie la circulaţia în zonele periculoase – pante abrupte,

mlaştini, grote căi de acces ale utilajelor – tractor etc. (F15)

 Coleziuni între mijloacele auto de muncă – vibrocompactor,

autobasculantă, tractor etc. etc. (F16)

 Staţionarea sau circulaţia în zone periculoase căi de acces

autovehicole, raza de acţiune a compactorului, în raza de acţiune a

autobasculantei la descarcat bitum, balatru, pietriş (F17)


Omisiuni

 Lipsa mijloacelor de semnalizare: panouri (indicatoare, plăci),

culori de securitate; etichete (pictograme, simbol de culoare pe

fond), semnale luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru

atenţionare asupra unor evenimente periculoase zonelor

periculoase) (F18)

 Nefolosirea încălţăminte de protecţie (F19)

II. Factori de risc SARCINA DE MUNCĂ

Conținut necoresp. în raport cu cerințele de securitate

 Operaţii sau procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de

muncă (F20)

 Nerespectarea etapelor obligatorii şi a măsurilor de asigurare a

zonei de lucru: delimitarea necorespunzătoare a zonei (F21)

Sarcina sub/supradimensională în raport cu cerințele de

securitate

 Solicitare fizică a sistemului osteo-musculo-articular datorită

lucrului predominant în picioare, manipulare mase (roabă, lopeţi

etc.) deplasări frecvente, decapat asfalt etc. (F22)

 Solicitare fizică datorită poziţiilor forţate, incomode la

întinderea mixturilor asfaltice manual (F23)


 Stres psihic datorită atenţiei mărite şi a intervenţiilor în baza

reflexelor dobândite (F24)

 Stres psihic datorită ritmului mare de muncă (F25)

III. Factori de risc MEDIUL DE MUNCĂ

Factori de risc Fizic

 Variaţii mari de temperatură la deplasari interior-exterior pe

timp de iarnă (F26)

 Alunecarea pe suprafeţe umede sau îngheţate, la exterior (F27)

 Umiditate scazută sau ridicată a aerului (F28)

 Pulberi netoxice în atmosferă (particule de praf în suspensie în

aerul respirat) (F29)

 Calamităţi naturale: seisme, trăsnete, furtuni (F30)

 Zgomot la locul de muncă, generat funcţionarea motoarelor,

utilajelor, autovehicolelor care circulă pe sensul funcţional de

drum etc. (F31)

 Vibraţii transmise întregului corp datorate echipamentelor de

muncă specifice – uneltele pentru decapat, funcţionarea

vibrocompactorului în apropiere, circulaţia autovehicolelor pe

sensul de drum funcţional etc. (F32)


Factori de risc chimic

 Gaze şi vapori toxici – bitum încins, mixturi asfaltice etc. (F33)

Factori de risc – caracterul special al mediului

 Lucru în zone în care există terenuri mlăştinoase (F34)

IV. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCȚIE

Factori de risc Mecanic

 Rasturnarea sau rostogolirea pe picioare a pieselor grele

poziţionate instabil (F35)

 Lovirea de mijloacele de transport utilizate la transportul

materialelor (F36)

 Suprafeţe sau contururi periculoase, abrazive, adezive (F37)

 Prinderea degetelor/membrelor la organele de maşini în mişcare

(F38)

 Proiectarea de corpuri, particole, proiectarea de bucăţi de asfalt

de la decapare (F39)

 Prindere, agăţarea îmbracamintei la organele de mişcare pe timpul

utilizării acestora sau pe timpul fixării pieselor (F40)

 Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor

funcţionale ale echipamentelor de muncă (F41)

 Vibraţii excesive ale echipamentelor de muncă – (F42)


Factori de risc Termic

 Arsuri termice – contact cu suprafeţe fierbinţi – bitum încins

(F43)

 Temperatura coborâtă a suprafeţelor în anotimpul rece (F44)

 Incendii/explozii – lucru cu combustibili (motorină) (F45)

Factori de risc chimic

 Contact direct al epidermei cu substanţe toxice, mixturi asfaltice,

bitum etc, (F46)

Factori de risc biologic

 Plante periculoase – ciuperci otrăvitoare etc (F47)

 Animale periculoase – şerpi veninoşi, câini vagabonzi etc. (F48)


Loc de munca: Turnător de FIȘA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
asfalt Durata expunerii:
A LOCULUI DE MUNCĂ Evaluator:
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni 1. Alunecarea pe picioare a obiectelor grele ITM 3 2 2
gresite transportate manual – scule, dispozitive, 45-180 zile
mijloace nemecanizate de transport (F1)
2. Taiere, intepare la contactul cu suprafete ITM 3 2 2
periculoase - taietoare, intepatoare - muchii 45-180 zile
de metal,
scule, etc. (F2)
3. Prezentarea la program in stare de Deces 7 1 3
oboseala, ebrietate, sub influenta
substantelor halucinogene (F3)
4. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, ITM 3 2 2
dezechilibrare, alunecare (F4) 45-180 zile
5. Caderea de la inaltime (urcarea pe utilaje, Deces 7 1 3
parapeti poduri, pasarele etc.) (F5)
6. Ridicarea manuala a unor obiecte ce Deces 7 1 3
depasesc sarcina maxima admisa (F6)
7. Fumatul sau utilizarea focului deschis in Deces 7 1 3
locurile unde se manipuleaza bitum, mixturi
asfaltice, motorina alte materiale inflamabile
(F7)
8. Folosirea mijloacelor de productie in alte Deces 7 1 3
scopuri, decat cele specificate de producator
(F8)
9. Exploatarea altor echipamente de munca Deces 7 1 3
pentru care nu are calificare si pregatirea
profesionala necesara (F9)

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Actiuni 10. Nesincronizari in efectuarea operatiilor – Deces 7 1 3
gresite intarzieri/devansari la lucru in echipa cu
mecanicii de utilaje, deficiente de comunicare
(F10)
11. Interventii la echipamentele de munca fara Deces 7 1 3
a avea calificarea necesara (F11)
12. Nerespectarea succesiunii operatiilor ITM 3 2 2
(F12) 45-180 zile
13. Nerespectarea distantei minime stabilite INV. 4 2 3
intre lucratori cand se efectueaza decaparea Gr. III
suprafetei de asfalt (F13)
14. Neatentie in timpul executarii operatiilor Deces 7 1 3
care necesita concentrarea atentiei (F14)
15. Neatentie la circulatia in zonele Deces 7 2 4
periculoase – pante abrupte, mlastini, grote
cai de acces ale utilajelor – tractor etc. (F15)
16. Coleziuni intre mijloacele auto de munca – Deces 7 2 4
vibrocompactor, autobasculanta, tractor etc.
etc. (F16)
17. Stationarea sau circulatia in zone Deces 7 2 4
periculoase cai de acces autovehicole, raza de
actiune a compactorului, in raza de actiune a
autobasculantei la descarcat bitum, balatru,
pietris (F17)
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Executant Omisiuni 18. Lipsa mijloacelor de semnalizare: panouri Deces 7 2 4
(indicatoare, plăci), culori de securitate;
etichete (pictograme, simbol de culoare pe
fond), semnale luminoase, acustice,
comunicare verbală (pentru atenţionare
asupra unor evenimente periculoase zonelor
periculoase) (F18)
19. Nefolosirea incaltaminte de protectie ITM 2 2 2
(F19) 3-45 zile
Sarcina de Continut 20. Operatii sau procedee gresite pentru Deces 7 1 3
munca necorespunza indeplinirea sarcinii de munca (F20)
tor al sarcinii
de munca in
raport cu
cerintele de
securitate
21. Nerespectarea etapelor obligatorii si a Deces 7 1 3
masurilor de asigurare a zonei de lucru:
delimitarea necorespunzatoare a zonei (F21)
Sarcina 22. Solicitare fizica a sistemului osteo- ITM 2 3 2
sub/supradim musculo-articular datorita lucrului 3-45 zile
ensionata in predominant in picioare, manipulare mase
raport cu (roaba, lopeti etc.) deplasari frecvente,
capacitatea
decapat asfalt etc. (F22)
executantului

23. Solicitare fizica datorita pozitiilor ITM 3 3 3


45-180 zile
fortate, incomode la intinderea mixturilor
asfaltice manual (F23)
24. Stress psihic datorita atentiei marite si a ITM 2 3 2
interventiilor in baza reflexelor dobandite 3-45 zile
(F24)
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Sarcina de Sarcina 25. Stress psihic datorita ritmului mare de ITM 2 3 2
munca sub/supradim munca (F25) 3-45 zile
ensionata in
raport cu
capacitatea
executantului
Mediul de Factori de 26. Variatii mari de temperatura la deplasari ITM 2 1 1
munca risc Fizic in exterior pe timp de iarna (F26) 3-45 zile
27. Alunecarea pe suprafete umede sau ITM 3 2 2
inghetate, la exterior (F27) 45-180 zile
28. Umiditate scazuta sau ridicata a aerului ITM 2 1 1
(F28) 3-45 zile
29. Pulberi netoxice in atmosfera (particule ITM 2 2 2
de praf in suspensie in aerul respirat) (F29) 3-45 zile
30. Calamitati naturale: seisme, trasnete, Deces 7 1 3
furtuni (F30)
31. Zgomot la locul de munca, generat ITM 3 3 3
functionarea motoarelor, utilajelor, 45-180 zile
autovehicolelor care circula pe sensul
functional de drum etc. (F31)
32. Vibratii transmise intregului corp ITM 3 3 3
datorate echipamentelor de munca specifice – 45-180 zile
uneltele pentru decapat, functionarea
vibrocompactorului in apropiere, circulatia
autovehicolelor pe sensul de drum functional
etc. (F32)
Factori de 33. Gaze si vapori toxici – bitum incins, ITM 3 3 3
risc chimic mixturi asfaltice etc. (F33) 45-180 zile

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Mediul de Factori de 34. Lucru in zone in care exista terenuri Deces 7 1 3
munca risc – mlastinoase (F34)
caracterul
special al
mediului
Mijloace de Factori de 35. Rasturnarea sau rostogolirea pe picioare a INV. 4 2 3
productie risc Mecanic pieselor grele pozitionate instabil (F35) Gr. III
36. Lovirea de mijloacele de transport Deces 7 1 3
utilizate la transportul materialelor (F36)
37. Suprafete sau contururi periculoase, ITM 3 2 2
abrazive, adezive, ascutite, taietoare etc. 45-180 zile
(F37)
38. Prinderea degetelor/membrelor la INV. 4 2 3
organele de masini in miscare (F38) Gr. III
39. Proiectarea de corpuri, particole, INV. 4 2 3
proiectarea de bucati de asfalt de la decapare Gr. III
(F39)
40. Prindere, agatarea imbracamintei la INV. 4 2 3
organele de miscare pe timpul utilizarii Gr. III
acestora sau pe timpul fixarii pieselor (F40)
41. Autodeclansari sau autoblocari Deces 7 1 3
contraindicare ale miscarilor functionale ale
echipamentelor de munca (F41)
42. Vibratii excesive ale echipamentelor de ITM 3 3 3
munca (F42) 45-180 zile
Factori de 43. Arsuri termice – contact cu suprafete ITM 3 2 2
risc Termic fierbinti – bitum incins (F43) 45-180 zile
44. Temperatura coborata a suprafetelor in ITM 2 2 2
anotimpul rece (F44) 3-45 zile

Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Mijloace de Factori de 45. Incendii/explozii – lucru cu combustibili Deces 7 1 3
productie risc Termic (motorina) (F45)
Factori de 46. Contact direct al epidermei cu substante ITM 3 2 2
risc chimic toxice, mixturi asfaltice, bitum etc, (F46) 45-180 zile
Factori de 47. Plante periculoase – ciuperci otravitoare ITM 2 2 2
risc Biologic etc (F47) 3-45 zile

48. Animale periculoase – serpi veninosi, caini ITM 2 2 2


vagabonzi etc. (F48) 3-45 zile
Reprezentare grafică a nivelurilor parţiale de risc corespunzător
factorilor de risc.
REPREZENTAREA GRAFICĂ A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCĂ
Loc de muncă: Turnător de asfalt

39,58 % -- EXECUTANT
12,5 % -- SARCINA DE MUNCĂ
18,75 % -- MEDIUL DE MUNCĂ
29,16 % -- MIJLOACE DE PRODUCȚIE

Nivel global de risc: 2,84 %


INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIILE

EVALUĂRII

PENTRU LOCUL DE MUNCA: Turnător de asfalt

Nivelul de risc global calculat pentru locul " tunător de asfalt "

este 2,84 %, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă

cu nivel de risc mediu. Rezultatul este susţinut de "Fişa de evaluare a

locului de muncă", din care se observă că din totalul de 48 factori de

risc identificaţi, 8,33 % ( 4 ) depăsesc că nivel parţial de risc

valoarea 3, încadrându-se în categoria nivelelor de risc mari, putând

avea consecinţe ireversibile asupra executantului. Pentru aceşti

factori s-a întocmit fişa de măsuri anexată.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele

generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:

39,58 % sunt factori proprii EXECUTANT

12,5 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCĂ

18,75 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCĂ

29,16 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCȚIE

Din analiza "Fișei de evaluare a locului de muncă" se constată

că gravitatea maximă a 52,08 % ( 25) dintre factorii de risc


identificaţi prezintă un nivel de gravitate maximă ce poate avea

consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).


FIȘA DE MĂSURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU

LOCUL DE MUNCĂ : Tunător de asfalt


Nr. Factor de risc Nivel de Măsuri propuse/nominalizarea măsurii
Crt. risc
1. 15. Neatentie la circulatia in Marcarea de securitate cu ajutorul panourilor de semnalizare
zonele periculoase – pante Delimitarea zonelor periculoase prin ingardiri, bariere, benzi reflectorizante
abrupte, mlastini, grote cai de Locurile in care exista risc de coliziune cu obstacole si de cadere a persoanelor
acces ale utilajelor – tractor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau cu panouri.
etc. (F15) Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
2. 16. Coleziuni intre mijloacele Cand imprejurarile o 24impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale
auto de munca – acustice si/sau comunicare verbala, tinandu-se seama de intersanjabilitatea si
vibrocompactor, combinatiile prevazute in legislatia in vigoare, pentru semnalizarea pericolelor,
autobasculanta, tractor etc. mobilizarea persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de
etc. (F16) urgenta a persoanelor
3. 17. Stationarea sau circulatia semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate
in zone periculoase cai de periodic si, daca este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea
acces autovehicole, raza de calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.
actiune a compactorului, in Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie
raza de actiune a instalate se stabilesc in functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona
autobasculantei la descarcat care trebuie acoperita.
bitum, balatru, pietris (F17) • Angajaţii trebuie să fie informaţi asupra riscurilor de prezente la locul de
4. 18. Lipsa mijloacelor de muncă şi asupra măsurilor de protecţie adoptate în cadrul unei instruiri
semnalizare: panouri organizate de angajator. În cadrul acestei instruiri trebuie explicat cum apare
(indicatoare, plăci), culori de riscul şi în care dintre zonele de la locul de muncă.
securitate; etichete • În timpul instruirii trebuie prezentate măsurile de protecţie şi trebuie explicat
(pictograme, simbol de culoare modul lor de funcţionare.
pe fond), semnale luminoase, • Sanctionarea lucratorilor care nu respecta procedurile de lucru
acustice, comunicare verbală
(pentru atenţionare asupra
unor evenimente periculoase
zonelor periculoase) (F18)
FIȘA DE MĂSURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU

LOCUL DE MUNCĂ : Turnător de asfalt

 Insusirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurile

de aplicare a acestora;

 Desfăşurarea activităţilor în aşa fel încat să nu expună la pericol de

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât

şi pe celelălte persoane participante la procesul de muncă;

 Aducerea la cunoştiinţă a conducatorului locului de muncă despre

orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol

de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 Înştiinţarea conducătorului locului de muncă despre accidentele de

muncă suferite de propria persoana şi de alte persoane participante

la procesul de muncă;

 Oprirea lucrului la apariţia unui pericol iminent de producere a unui

accident şi informarea de îndată a conducatorul locului de muncă;

 Utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare,

corespunzător scopului pentru care a fost acordat;