Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTE DREPT CIVIL- OBLIGAȚIILE

*1. DEFINIȚIA OBLIGAȚIEI

2. STRUCTURA OBLIGAȚIEI: *SUBIECTUL OBLIGAȚIEI

3. STRUCTURA OBLIGAȚIEI: *CONȚINUTUL OBLIGAȚIEI

4. STRUCTURA OBLIGAȚIEI: *OBIECTUL OBLIGAȚIEI

5. STRUCTURA OBLIGAȚIEI: *SANCȚIUNEA OBLIGAȚIEI

*6. CLASIFICAREA OBLIGAȚIILOR DUPĂ IZVOR

*7. CLASIFICAREA OBLIGAȚIILOR DUPĂ OBIECT

*8. OBLIGAȚII DE REZULTAT ȘI OBLIGAȚII DE MIJLOACE

*9. OBLIGAȘII PERFECTE ȘI OBLIGAȚII NATURALE

*10. IZVOARELE OBLIGAȚIILOR ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL

*11. CONTRACTELE: 11. - Noțiune

12. - Acord de voință

13. - Libertatea contractuală

14. - Limitele libertății contractuale

15. - Sancțiunea

*16. ÎNCĂLCAREA ORDINII PUBLICE ȘI A BUNELOR MORAVURI

*17. CLASIFICAREA CONTRACT.: ▀17. SINALAGMATIC ȘI UNILATERAL

▀ 18. CU TITLU ONEROS (ONEROASE) ȘI CU


TITLU GRATUIT (GRATUITE)

▀19. CONSENSUALE, SOLEMNE ȘI REALE

▀ 20. NUMITE ȘI NENUMITE

▀21. NEGOCIATE ȘI DE ADEZIUNE

▀22. SIMPLE, COMPLEXE ȘI DE GRUPURI

*23. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR (NOȚIUNI) : 23. FAZA PRECONTRACTUALĂ.


ACORD PRECONTRACTUAL

24. REGIMUL JURIDIC

1
25. ACORD DE VOINȚĂ

▀ 26. OFERTA: a) Condiții

b) Forța obligatorie

c) Retractare

d) Revocare

e) Comunicare

f) Caducitate

▀ 27. ACCEPTAREA: a) Condiții

b) Felurile acceptării

c) Acceptarea neconformă

d) Retractarea

e) Comunicarea

f) Momentul și locul încheierii

g) Impreviziunea

*28. DETERMINAREA CONȚINUTULUI CONTRACT.: ▀28. ELEMENTE


ESENȚIALE

▀29. ACORD SUFICIENT

▀ 30. CLAUZE EXTRINSECI

▀ 31. CLAUZE STANDARD

▀ 32. CLAUZE NEUZUALE

* 33. EFECTELE CONTRACTULUI- FORȚĂ OBLIGATORIE ÎNTRE PĂRȚI

▀ 34. EFECTELE CONTRACTULUI FAȚĂ DE TERȚI: opozabilitatea

▀35. IREVOCABILITATEA CONTRACTULUI

▀36. SIMETRIA CONTRACTULUI

▀37. INTERVENȚIA LEGIUITORULUI ÎN CONTRACTE

▀38. IMPREVIZIUNEA ÎN CONTRACTE:

2
39. REVIZUIREA CONTRAVENȚIONALĂ A
CONTRACTELOR

40. INTERVENȚIA JUDECĂTORULUI ÎN


CONTRACTE

41. EFECTELE IMPREVIZIUNII

▀42. PROBLEMATICA CLAUZEI ABUZIVE

43. EFECTELE FAȚĂ DE TERȚI

▀44. PRINCIPIUL RELATIVITĂȚII CONTRACTELOR

▀45. PROMISIUNEA FAPTEI ALTUIA

▀46. STIPULAȚIA PENTRU ALTUL

▀47. SIMULAȚIA: a) Forme

b) Scop

c) Efecte între părți

d) Efecte față de terți

e) Acțiunea simulației

▀48. TERMENUL SUMPLIMENTAR DE EXECUTARE

▀49. EXCEPȚIA DE NEEXECUTARE

▀50. REZOLUȚIUNEA ȘI REZILIEREA

▀ 51. EXECUTAREA CONTRACTULUI: 51. EXECUTAREA SILITĂ ÎN NATURĂ

52. EXECUTAREA ÎN ECHIVALENT

53. EVALUAREA DAUNELOR


INTERESE

▀ 54. CLAUZA PENALĂ- FUNCȚIONAREA CLAUZEI PENALE

▀ 55. RISCUL CONTRACTULUI

*56. ACTUL JURIDIC UNILATERAL

▀ 57. GESTIUNEA DE AFACERI

▀ 58. PLATA NEDATORATĂ

3
▀ 59. ÎMBOGĂȚIREA FĂRĂ JUSTĂ- CAUZĂ

* 60. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ: a) Definiție

b) Feluri

c) Clasificare

* 61. RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE: a) Condiții

b) Prejudiciu

c) Fapta ilicită

d) Cauze care înlătură caracterul


ilicit al faptei

e) Clauze de nerăspundere

▀ 62. VINOVĂȚIA: a) Definiție

b) Forme

▀63. OBLIGAȚIA PERSOANEI LIPSITE DE


DISCERNĂMÂNT DE A INDEMNIZA
VICTIMA PREJUDICIULUI

*64. RĂSPUNDEREA PERSOANEI JURIDICE PENTRU PAGUBA CAUZATĂ DE FAPTA


PROPRIE

*65. RĂSPUNDEREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU FAPTA ALTUIA:

▀66. RĂSPUNDEREA PERSOANELOR CE AU OBLIGAȚIA DE


SUPRAVEGHERE : a) Condiții

b) Persoana pentru care răspund

c) Regresul persoanei răspunzătoare

▀ 67. RĂSPUNDEREA COMITENTULUI PENTRU PREPUS:

a) Condiții

b) Raportul de precușenie

c) Regresul persoanei răspunzătoare

*68. RĂSPUNDEREA PENTRU PAGUBA CAUZATĂ DE LUCRURI:

a) Condiții

4
b) Noțiunea de bază a lucrului (materială și juridică)

* 69. RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE ANIMALE

* 70. RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIULUI

* 71. MODALITĂȚILE OBLIGAȚIILOR: 71. TERMENUL

72. CONDIȚIA ȘI SARCINA

*73. OBLIGAȚII DIVIZIBILE

*74. OBLIGAȚII INDIVIZIBILE

*75. OBLIGAȚII SOLIDARE

* 76. OBLIGAȚII ALTERNATIVE

*77. OBLIGAȚII FACULTATIVE

*78. CESIUNEA DE CREANȚĂ

*79. SUBROGAȚIA ÎN DREPTUL CREDITORULUI

* 80. CESIUNEA DE DATORIE

*81. PRELUAREA DATORIEI

* 82. CESIUNEA DE CONTRACT

*83. SOMAȚIA

*84. PLATA (tot ce ține de ea)+ IMPUTAȚIA PLĂȚII

*85. COMPENSAȚIA

*86. DAREA ÎN PLATĂ

*87. CONFUZIUNEA

*88. REMITEREA ÎN DATORIE

*89. IMPOSIBILITATEA FORTUITĂ DE EXECUTARE A OBLIGAȚIEI

*90. GAJUL GENERAL AL CREDITORILOR CHIROGRAFARI

*91. ACȚIUNEA OBLIGAȚIILOR

*92. ACȚIUNEA REVOCATORIE\ PAULIANĂ

*93. FIDEIUSIUNEA: a) Definiție

5
b) Caractere

c) Efecte

d) Stingere

*94. GARANȚIA AUTONOMĂ: a) Definiție

b) Forme

*95. SCRISOAREA DE GARANȚIE

*96. SCRISOAREA DE CONFORT

*97. GARANȚII REALE : ▀ 97. GAJ

▀98. IPOTECĂ

▀99. DREPT DE RETENȚIE (fără privilegii)