Sunteți pe pagina 1din 1

CSIE3 - Referința bibliografică [3]

[3] Lungu, I. Baze de date Oracle. Limbajul SQL. Bucureşti, Editura ASE, 2005.
(disponibil online http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=458&idb=11 )