Sunteți pe pagina 1din 3

1

Troparele de umilinţă, glas 6 Ts


HwG
M 0m
i 0
lu O00 1@
ieş te ne Doam ne 1
mi 1
lu 1'
ieş !
te!A
ne0că 0
ne

00q
pri ce pân!0!1@11a
du ne de nici un răs puns m<? 110
a ceas tă !
ru!
găq!
ciu ne

0!! O01O'
a du cem Ţi e ca u !
nui!
Stă!A
pânm<?O'
noi !
pă!
că10!!q!S
to şii ro bii Tă ă ăi

11q
mi lu ieş \!\0!K
z te e ne e. b<? m<?

S T
D !/la0
vă 1m
Ta 0
tă 000000
lui şi Fi u lui şi 1'
Sfân !
tu!1k
lui Duh.m<?

D T
0m
s 0!110!0001'
oam !!
ne mi lu ieş te ne că în tru Ti ne am!
nă11
dăj du

0a
it m<?1000\0110'
nu Te mâ ni a pre noi foa !
ar!teAm<? 2'
nici !
nu!!1
po me ni

#11\1!S
fă ră de le e1
e 01}
gi le !
noa!as!
treA b<? 0O'
ci ca !u_1
u tă şi

1O00
a cum ca un !
mi!
los1a
tiv m<? 100
şi ne iz !
bă 2'
veş !
te !
de_1
e vrăj ma

10'
şii no !
oş!
triA b<? 030 ! 12'
că Tu eşti Dum ne ze ! !A !
ul nos tru01' !!
şi noi sun tem!
po

110a
po rul Tău m<? OS
to ! !0\0111'
oţi lu crul mâi ni lor Ta !a!0\!1
le şi nu u me

1q
le Tău\!\0!K
z che e mă ăm.b<? m<?

Ş T
D !/i0a 1m
cum0şi 000000
pu ru rea şi în ve 0q!0
cii ve ci lor.

00a
A min. m<?

www.stavropoleos.ro
m<? 2

U T
S1'!
şa !
mi110`0!2'
los ti vi i rii des chi !i !
de !
o OS
no !
o !A
uăm<?w
bi

!0!
ne cu vîn1' !Năs
ta tă !} 1O@0!
că toa re de Dum11' ! !A !A b<? 00
ne zeu Fecioară ca să

30
nu pie U
rim 1
cei a00!
ce nă dăj !
du 0' !!
i im în 1P0a
tru ti ne 0
ci 0

000q ! 1'
ne iz bă vim prin ti _
i ne 11P0k
din ne vo oi .<?/ @w !0
că tu eşti mîn

!O
tu i @a
rea m<? O' !!
nea mu lui0!\0!K
creş ti ne esc b<?

www.stavropoleos.ro