Sunteți pe pagina 1din 7

Hunedoara este un județ aflat în regiunea Transilvania, în România.

Județul face parte din


Regiunea de dezvoltare Vest iar reședința acestuia este municipiul Deva.
În plan european, județul face parte din Euroregiunea DKMT.

Cuprins
• 1 Istorie
• 2 Geografie
• 2.1 General
• 2.2 Resurse
• 2.3 Populație
• 2.4 Căi rutiere
• 2.5 Căi ferate
• 2.6 Zone etnografice
• 3 Politică
• 4 Președintele Consiliului Județean
• 4.1 Componența Consiliului Județean
• 5 Administrație
• 5.1 Împărțire administrativă
• 5.1.1 Municipii
• 5.1.2 Orașe
• 5.1.3 Comune
• 6 Referințe
• 7 Lectură suplimentară
• 8 Legături externe
• 9 Vezi și

Istorie
Articol principal: Istoria județului Hunedoara.

Magna Curia din Deva.


Primele așezări omenești din Ținutul Hunedoarei datează încă din Paleolitic, în urmă cu zeci de mii
de ani. Din Neolitic sunt numeroase urmele culturii "Starcevo-Criș", cultură străveche, una din cele
mai vechi culturi neolitice din Europa. Cultura "Turdaș" este reprezentată de cele mai întinse urme
de locuire (la Valea Nandrului, lângă Hunedoara, cca. 10 ha.). Această cultură a folosit probabil
pentru prima dată scrierea, cu peste o mie de ani înaintea Sumerienilor. Au urmat apoi culturile
"Petrești" (cu 4500-5000 de ani în urmă) și "Coțofeni" (perioadă în care s-a extras și prelucrat
pentru prima dată cuprul și aurul), apoi "Epoca de bronz", "Epoca Fierului" și - în sfârșit - "Epoca
Dacă". Toate aceste culturi au lăsat urme ca nicăieri în altă parte a lumii.
Sarmizegetusa Regia, capitala statului dac și complexul de fortificații din jurul muntelui sfânt
(Kogaionon) se aflau în Munții Orăștie, în apropiere de prezenta localitate Grădiște, lângă
Hunedoara.
În secolul XIII, Hunedoara devine un comitat, iar în secolele ce urmează au loc multe lupte pentru
evitarea cuceririi de către populațiile vecine (printre acestea se numără luptele antiotomane ale lui
Iancu de Hunedoara, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, Revoluția de la 1848 și lupta pentru
unirea cu România.

Geografie
Articol principal: Geografia județului Hunedoara.

General
Județul Hunedoara este așezat pe cursul mijlociu al râului Mureș, în vecinătatea Munților Apuseni
(N), Orăștiei și Șureanu (S-E), Retezat-Godeanu, Vâlcan și Parâng (S) și Poiana Ruscă (S-V). Cele
mai importante râuri care îl traversează sunt Mureș, Strei, Râul Mare, Crișul Alb, și Jiu.
Depresiunile întinse ale Hațegului și Zarandului se află pe teritoriul județului.

Resurse
Județul Hunedoara este bogat în resurse minerale. Aici se extrag minereuri auro-argentifere, cărbuni
(în special huilă, în Valea Jiului) (vezi http://www.cnh.ro si http://www.gazetavaiijiului.ro). Alte
industrii bine reprezentate sunt cea constructoare de mașini, chimica, a energiei electrice, de mobilă,
a materialelor de construcție. Tot aici se găsesc stațiunile cu ape termale de la Geoagiu și Călan.

Populație
Județul Hunedoara se întinde pe o suprafață de 7.063 km² (2,9% din teritoriul României). In 2011
avea o populație stabilă de 396.253 locuitori.[1]
Județul Hunedoara - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia

Căi rutiere
Principala cale rutieră din județ este șoseaua DN7, care leagă județul cu partea de vest a României
(Arad, Timișoara, Oradea). Un alt drum național ce traversează județul este DN66, care face
legătura cu partea de sud a țării, prin defileul Jiului.

Căi ferate
Județul Hunedoara este tranzitat de către magistrala CFR 200 de cale ferată Brașov - Sibiu - Simeria
- Deva - Arad - Curtici, care parțial face parte din coridorul european IV (Dresda) - Budapesta -
Curtici - Sighișoara - Bucuresti - Constanța. O altă linie importantă este Magistrala CFR 202
Simeria - Petroșani - Filiași care asigură legătura intre Transilvania și Oltenia, precum și liniile Ilia -
Lugoj și Brad - Arad. De menționat ca ultimele două sunt căi ferate neelectrificate.

Zone etnografice
Frumusețea și varietatea cadrului natural, precum și bogăția elementelor cu caracter cultural
(artistic, etnografic, istoric) conferă județului Hunedoara un potențial turistic remarcabil, obiectivele
fiind grupate în 5 zone principale: Ținutul Pădurenilor, Țara Zarandului, Valea Mureșului, Țara
Hațegului, Valea Jiului.

Politică
Articol principal: Politica județului Hunedoara.
Președintele Consiliului Județean
În urma votului consilierilor județeni din 16 iunie 2015, președintele Consiliului Județean este
David Adrian Nicolae (PNL).

Componența Consiliului Județean


Componența Consiliului Județean Hunedoara (33 de consilieri) ales pe 5 iunie 2016:[2]

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Județean Hunedoara 2016


Partid Voturi Procent Mandate atribuite
Partidul Social Democrat 76.531 40.03% 18
Partidul Național Liberal 65.157 35% 15
Partide/alianțe care nu au atins pragul electoral:
Alianța pentru Hunedoara 10.841 5,48% 0
Partidul Alianța Liberalilor și
9.433 4,93% 0
Democraților
Partidul Social Românesc 8.660 4,53% 0
Uniunea Democrată a Maghiarilor din
6.487 3,39% 0
România
Partidul Mișcarea Populară 5.934 3,10% 0
Partidul România Mare 5.202 2,72% 0
Noua Dreaptă 3.271 1,71% 0
Notă:
procentele redau numărul total de voturi valabil exprimate în circumscripție,nu proporția
mandatelor atribuite (după redistribuire).

Administrație
Împărțire administrativă

Castelul Hunedoarei din Hunedoara.


Județul este compus din 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune (2007).

Municipii
• Deva (reședința județului)
• Brad
• Hunedoara
• Lupeni
• Orăștie
• Petroșani
• Vulcan

Orașe
• Aninoasa
• Călan
• Geoagiu
• Hațeg
• Petrila
• Simeria
• Uricani

Comune
• Dobra • Șoimuș
• Bretea • General • Teliucu
• Baia de Română Berthelot Inferior
• Orăștioara de Sus
Criș • Buceș • Ghelari • Tomești
• Pestișu Mic
• Balșa • Bucureșci • Gurasada • Toplița
• Pui
• Bănița • Bulzeștii • Hărău • Totești
• Rapoltu Mare
• Baru de Sus • Ilia • Turdaș
• Răchitova
• Băcia • Bunila • Lăpugiu • Vața de
• Ribița
• Băița • Burjuc de Jos Jos
• Râu de Mori
• Bătrâna • Cerbăl • Lelese • Vălișoara
• Romos
• Beriu • Certeju de • Lunca • Vețel
• Sarmizegetusa
• Blăjeni Sus Cernii de • Vorța
• Sălașu de Sus
• Boșorod • Cârjiți Jos • Zam
• Sântămăria-Orlea
• Brănișca • Crișcior • Luncoiu
• Densuș de Jos
• Mărtinești

Referințe
1. ^ http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/Populatia%20resendinta%20de%20judet%20din
%20total%20populatie%20judet%20.pdf
2. ^ http://hunedoaralibera.ro/cj-hunedoara-rezultatul-alegerilor-procente/

Lectură suplimentară
• Județul Hunedoara, Ion S. Gruiescu, Cornelia Grumăzescu, Editura Academiei RSR,
București, 1970
• Județul Hunedoara, Monografie, Ioan Mârza. Editura Sport Turism, București, 1980
• Repertoriul Arheologic al județului Hunedoara, Sabin Adrian Luca, Editura Altip, 2008 -
ISBN 973-7724-60-7
• Descoperiri arheologice in ṭinutul Hunedoarei: Archaeologische Ausgrabungen im
Huneader Comitat, Octavian Floca, 1937
• Cercetări arheologice in munții Hunedoarei, Dimitrie M. Teodorescu, Martin Roska, Editura
Cartea Românească, 1923
Legături externe
• Consiliul Județean Hunedoara
• Prefectura Județului Hunedoara
• Descoperiri din județul Hunedoara Wikimedia Commons conține
• Lista codurilor poștale aferente localităților din Județul materiale multimedia legate
Hunedoara de Hunedoara
Portaluri
• Portalul Județului Hunedoara
Hărți
• Harta interactivă a județului Hunedoara
Etnografie
• Muzeul virtual al monumentelor etnografice în aer liber din România (județul Hunedoara)

Vezi și
Portal România
• Județele României
• Județul Hunedoara (interbelic)
• Județele interbelice ale Regatului României
• Listă de localități din județul Hunedoara
• Listă de comune din județul Hunedoara
• Euroregiunea DKMT
• Lista monumentelor istorice din județul Hunedoara
• Listă de publicații din județul Hunedoara
• Lista rezervațiilor naturale din județul Hunedoara
• Galeria de steme și steaguri ale județului Hunedoara

[ascunde]
v•d•m
Împărțirea administrativă a României
Macroregiuni Macroregiunea 1 Macroregiunea 2 Macroregiunea 3 Macroregiunea
(NUTS-I)
Nord-Vest Centru Nord-Est Sud-Est Sud - București - Sud-Vest
Ve
Regiuni (NUTS- Muntenia Ilfov Oltenia
II) Bihor Alba Bacău Brăila
Bistrița-Năsăud Brașov Botoșani Buzău Argeș Dolj
Cluj Covasna Iași Constanța Călărași Gorj
C
Maramureș Harghita Neamț Galați Dâmbovița Mehedinți
București
Satu Mare Mureș Suceava Tulcea Giurgiu Olt
Ilfov
Județe (NUTS- Sălaj Sibiu Vaslui Vrancea Ialomița Vâlcea
III) Prahova
Teleorman
Categorie:
• Județul Hunedoara