Sunteți pe pagina 1din 1

NR_______________________________

IMPUTERNICIRE

Subscrisa S.C LUBIANA I&A CONCEPT S.R.L. (Magazinul ,,Colt de Rai,,), cu sediul in
Galati str. Brailei nr. 190, bloc A7A – A7B, parter inregistrata la oficiul Registrului
Comertului Galati sub nr. , contul nr. RO48BTRL RONCRT0341027901 deschis la Banca
Transilvania Galati, si CONT TREZORERIE RO41TREZ3065069XXX017162 reprezentata
de administrator Bancescu Luminita, tel 0721846716 in calitate de administrator si furnizor
de servicii, IMPUTERNICESTE prin prezenta pe numitul Barbu Cristian Laurentiu ,
cetatean roman, nascut la data de 03.02.1976 in localitatea Galati, domiciliat in
orasul Galati, str. Costachi Conachi nr. 7, bl. L4, sc. 3, ap. 58, posesor al C.I, seria
ZL, nr. 059335, CNP: 1760203170330, eliberat de SPCLEP Galati , sa efectueze
deplasarea externa a defunctei GISCA LIDIA, decedata la data de 24.07.2019,
(conform certificat de deces si a celorlalte documente) in calitate de conducator
auto in Republica Moldova cu autoturism GL45CDR, Volkswagen
Transporter,serie sasiu:WV1ZZZ7HZ7H045224, culoare a lb, conform Certificat
inmatriculare nr. G00391595L
In acest scop, IMPUTERNICITUL poate intocmi toate formalitatile de trecere afrontierelor interstatale,
poate prezenta toate actele necesare solicitate de politia rutiera sauRegistrul Auto Roman, precum si in fata
oricaror persoane fizice si juridice din Romania sau/si dinspatiul comunitar european.De asemenea,
IMPUTERNICITUL poate incheia contracte de asigurare a autoturismului cuorice societate comerciala de
asigurari, la libera sa apreciere, stabilind clauzele contractului deasigurare, si sa plateasca primele de
asigurare, precum si toate taxele legale pentru serviciile prestate, in perioada 15.07.2019 – 17.07.2019

DATA SEMNATURA
24.07.2019

ATENŢIE: Pentru părăsirea teritoriului ROMÂNIEI cu vehiculul mai sus menționat este nevoie de certificat de înmatriculare (talon) în original, cu ITP valabil!
Ştampilarea documentelor nu mai este obligatorie potrivit art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, modificat prin art. VII din Ordonanţa de urgenţa nr. 49/2017. "(1) Persoanele fizice,
persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri
depuse la instituţiile sau autoritaţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice."
The stamping of documents is no longer mandatory according to art. V of the Government Ordinance no. 17/2015, modified by art. VII of the Emergency Ordinance no. 49/2017. "(1)
Individuals, private legal entities and entities without legal personality shall not be obliged to affix the stamp on declarations, applications, contracts or any other documents or documents
deposited with the public institutions or authorities or issued or concluded in the relationship with public authorities." Stanzen von Dokumenten ist unter Artikel V von der
Regierungsverordnung Nr. 17/2015, wie geändert durch Art. VII Notverordnung Nr. 49/2017, nicht mehr zwingend. "(1) Einzelpersonen, juristische Personen des Privatrechts und
Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit sind nicht erforderlich, um die Erklärungen, Anwendungen, Verträge oder andere Dokumente oder Unterlagen an Institutionen oder öffentliche
Behörden zu stempeln." La timbratura dei documenti non e piu obbligatoria ai sensi dell art V del Ordinanta del Governo nr 17/2015,modificato dall'articolo VII dell'ordinanza urgente nr
.49/2017. "(1) Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed entita senza personalita giuridica non sono tenuti ad aplicare il timbro sulle dichiarationi,le domande,contratti o altri
documenti depositati presso le intituzioni o le autorita pubbliche o emesi o conclusi con le intituzioni o le autorita pubbliche."