Sunteți pe pagina 1din 4

SOCIETATEA COMERCIALA

J17/415/2014
LUBIANA I&A CONCEPT S.R.L
RO 33022960

DENUMIREA POSTULUI: ŞOFER


NUME SI PRENUME : IGNAT MIHAI EUGEN
RELAŢII IERARHICE: ADMINISTRATOR
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei, în special din compartimentele
Logistic, Financiar, Contabilitate
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control ale POLITIEI (din toate
domeniile de activitate), MEDICINA LEGALA,

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
1. TRANSPORTĂ MARFA ÎN CONDIŢII OPTIME
2. TRANSPORTA DEFUNCTII/ DECEDATII IN CELE MAI BUNE CONDITII
3. ÎNTREŢINE ŞI EXPLOATEAZĂ CORESPUNZĂTOR AUTOUTILITARA FIRMEI
4. PASTREAZA SI IGIENIZEAZA MIJLOACELE DE TRANSPORT DUPA FIECARE DEFUNCT
SI/SAU ORI DE CATE ORI ESTE NEVOIE
5. COMPLETEAZA DOCUMENTELE LIZIBIL SI REPREZINTA CU INTERES SC LUBIANA
I&A CONCEPT

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):


1. Transportă marfa în condiţii optime
 TRANSPORTA DEFUNCTUL IN CONDITII DE SECURITATE SI CU RESPECTAREA INDICATIILOR
DATE DE ADMINISTRATOR
 Solicita documentele de transport
 Preia şi transportă coletele de la/în punctele indicate de superiorul ierarhic direct
 Verifică integritatea mărfurilor transportate şi informează superiorul ierarhic despre neregulile
constatate
 Se asigură că marfa transportată are documente însoţitoare şi că acestea sunt complete şi
corecte
 IGIENIZEAZA MIJLOACELE DE TRANSPORT
 Predă documentele însoţitoare ale mărfurilor persoanelor indicate
 Se asigură că marfa este corect aşezată şi în siguranţă
 Alege cele mai bune variante de a ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp
 Participă fizic la încărcat/descărcat marfa (în caz de necesitate)
 Conduce autoutilitara firmei
SOCIETATEA COMERCIALA
J17/415/2014
LUBIANA I&A CONCEPT S.R.L
RO 33022960

 Răspunde solicitărilor de serviciu ale altor persoane din firmă numai cu acordul superiorului
ierarhic
 Prezintă organelor de control ale poliţiei rutiere documentele specifice solicitate
 Propune superiorului ierahic măsuri de eficientizare a activităţii de transport
2. Întreţine şi exploatează corespunzător autoutilitara firmei
 Verifică zilnic starea tehnică a autoutilitarei
 Alimentează cu combustibil şi completează uleiul de motor de câte ori este necesar
 Respectă parametrii de funcţionare ai autoutilitarei
 Informează în timp util responsabilul de parc auto despre datele de revizie periodică,
defecţiunile apărute/nereguli sesizate în exploatarea autoutilitarei
 Se asigură că autoutilitara este prevăzută cu toate cele necesare în caz de vreme nefavorabilă
3. Asistă fizic personalul compartimentului Logistic
 Participă la livrări şi la descărcări/încărcări de marfă la magazia firmei
 Răspunde la diversele solicitări de transport venite din partea ADMINISTRATORULUI

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Conducerea prudentă şi transportarea mărfurilor în condiţii de siguranţă tehnică
 Menţinerea integrităţii mărfurilor pe durata transportului
 Preluarea şi predarea documentelor însoţitoare ale mărfurilor
 Calitatea traseelor alese
 Respectarea regulilor de circulaţie
 Verificarea zilnică a stării tehnice a autoutilitarei
 Respectarea parametrilor de funcţionare ai autoutilitarei
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
 Adoptă permanent un comportament(tinuta, atitudine) în măsură să promoveze imaginea şi
interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

AUTORITATEA POSTULUI:
 Decide asupra traseelor rutiere
 Utilizează echipamente/consumabile/materiale puse la dispoziţie de firmă
SOCIETATEA COMERCIALA
J17/415/2014
LUBIANA I&A CONCEPT S.R.L
RO 33022960

SPECIFICAŢIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: medii
EXPERIENŢĂ:
ÎN SPECIALITATE: minim 2 ani
PE POST: preferabil 1 an
CUNOŞTINŢE NECESARE:
 Cunoştinţe solide de legislaţie rutiera
APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:
 Aptitudine generală de învăţare
 Aptitudini de comunicare şi relaţionare cu semenii

CERINŢE DE EXERCITARE:
 Carnet şofer categoria B
 Atenţie concentrată
 Spirit organizatoric
 Echilibru emoţional
 Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte
 Capacitatea de lucru în echipă
 Rezistenţă la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: atent, ordonat, eficient, practic (preferinţă pt.


activităţile ordonate, supuse regulilor, cu informaţii scrise sau verbale şi proceduri neambigue).

INTOCMIT
INSP. GRIGORAS ALBERTO

Data
21.01.2020

Numele si prenumele angajatului numele si prenumele angajator


IGNAT MIHAI EUGEN ADMINISTRATOR: BANCESCU LUMINITA
SOCIETATEA COMERCIALA
J17/415/2014
LUBIANA I&A CONCEPT S.R.L
RO 33022960