Sunteți pe pagina 1din 1

a

str.Rar
str.Taietur
tra
scu M4
Pa

au
Hmax.=16m
ico
lae ZCP_Liu
st r. N Hmax.=12m Grigorescu
str.G-ral Eremia

Liu str.Dona
th
S_Is

str.Ge
UVa

o
str. Hateg

rge E
Patrascu
str.Nicolae
S_VPa str.Donat
h

nesc u
Liu

e odara
tare
Liu Liu

str
str.Uliului

exploa
ULiu

str.Hateg

.Fr
str. aI n uc de Hun

an
str. Uliului Hmax.=12m Hmax.=12m

tz
Hmax.=12m S_L

Drum de

Lis
S_L

zt
noath str.Macului da
str.D Stra
str.Tecuci str.Milcov
Lc_A str.Hateg

str. Tiblesulu
i ULiu S_L

lui
liulu

str.G
str. Tecuci
str.U Liu

acu
Hmax.=28m Lc_A
21 L-34-48-C-a-3-II
S_L S_L S_L

eorg
str.M

str.Hateg
h str.Hateg
S_Et at Hmax.=12m
TDF Liu str.Hateg

e En
S_UVa on S_L t ateg

i
s r.H
r.
D
eau S_Is

escu
S_Is str.J.J.Rouss

s t r . S
Hmax.=12m st
S_L sseau
S_Is str.J.J.Rou

str.Iancu de Hunedo
seau S_L
str.J.J.Rous

t e f a n
S_L
S_Et S_L

Dru
ru Vlahuta
S_L Liu str. Alexand

md
ULiu

ee

M o r a
S_L Hmax.=12m Lc_A

xplo

Str
Hmax.=12m Liu S_Is ru Vlahuta

ara
.B
str. Alexand

ata
S_Is

uza
Hmax.=28m

re
S_Et

st
S_Et

u
i

str.
r.
liulu
S_Is ath
Liu ru Vlahuta

Bi
on Lc_A

Ma
str. Alexand S_Et la

str.U
str. Bartok Be

str.
.D

ho
str

culu
Io
Liu

ru
Hmax.=28m

nN
S_L st r. Bartok Bela

i
st

lu
ecu

r.

i
Va

str. Fra
st r. Bartok Bela

str.
S_L

B
lce
Al.D

o
S_Is Liu

lo

str
o

ntz Lis
nic

.Pe
i

tu n

zt
iei
S_L
Et

str.

str. Iancu Huniade


S_Is S_Et Lc_A Va Va Liu

Ion
ia
S_UVa str. Sina

Ne
Institutul de chimie E

culc
L

str.
E
Liu

e
Hmax.=28m N S_Is S_Et

Oleg
A

str.
VPr Liu ULiu T
S_Is Hmax.=12m

Al.
N
S_Va

Cos
A

Do
ULiu ULiu R.
F b-du

nic
i
liulu Hmax.=12m

evoi
str.U Hmax.=12m ST
l. 1 D

i
Liu

str.M
S_L ecem
Hmax.=12m Hmax.=12m brie
Ve 1918

iras
Hmax.=12m th

lau
na S_Et
ULiu str
. Do Lip S_L
TDA

str.Ia
cob
Liu Cio
rte
a
S_L
sor
o fe
Liu .Pr
Str

ura
Hmax.=12m Hmax.=12m

uc
aB
e
e
ch
ULiu

ale
Ure S_Et
g ore S_Va
Gri
Str. 8
191
Lc_A brie Splaiul Independentei

th
S_L S_L

na
S_UVa cem P

Str
ele De Va

.Do
ntin

.Mi
.Fi S_G_p dul
1

str

ras
cur
a str var

lau
Bu Bule
e a S_L
Ale
S_L
th S_Va
ona
s tr.D Ioan ZCP_Vs
aul

str.Pa
ULiu S_L str.P Is_A

le
S_L

ine
8
91

nd
lui Liu ZCP_Vs Hmax.=28m

int
Hmax.=12m Str.Alunu e1

urilor
bri Vt

.F
Ve

str
str.Paul Ioan c em
th De

i
S_UVa

nte
ona .1
str.D Bd

de
S_P

en
ep
Ind
ULiu
Str.Alexa
ndru Dav VPr Ve P

l
laiu
ila

Sp
str.Paul ZCP_Va ZCP_Ve
Liu Ioan
ZCP_Va
Liu

ZON
VPr Liu
ULiu Hmax.=12m
ZCP_Ve
Hmax.=12m Liu ZCP_Ve
Ve Va

A
S_Is
Liu ULiu
ZCP_M4 RrM3

I de
Ve Hmax.=12m UVt ZCP_Va ilor
Liu Aqua Parc Va SZCP_Lc / PUZ str
.Pl
op

Hmax.=12m ED

serv
VPr Lc_A S_Is VPr
profil tip II.i - 25m

ULiu S_Is RrM3


Hmax.=12m str. Arinilor
drum expres propus Va

str. Sesului
- oc olire Floresti

itute ZONA IV
str. Portile
str.Arinilor Str.PLOPILOR
Va

Str.SESULUI
UEc M3

str. Taberei
Lc_A

alee
Tr S_Is

de

a T
Hmax.=28m

Fier
Vs

arnit
aer
S_L
Lc_A

a
Lip Lc S_L VPr
str.Sesului

onau de serv
Lip

or
nil
S_L

Ari
Is_A Lc_A

.
Tr Lc

str

str.T
ZCP_Va

tică
918
27 L-34-48-C-a-3-III

L-34-48-C-a-4-III

arnit
Lip Va str. Tasnad

rie 1
Lc Calvaria VPr

a
Tr

emb
st r. Tasnad
Lc_A

Dec
str. Tasnad

TRA tute aer


Va Hmax.=28m

Bd.1

str.Taberei
d
na
S_Va

as
ED - Zona de captare apă anastur

.T
Calea M

Str
Strada Arin
ad
Str. Ta
sn
S_Is
Zonă de protecţie sanitară cu regim sever M a n a s t u
r

PEZ
C a l e a

i
ilor
S_Va
Lc_A
Lc Liu

OID nautică
str.Campului
r
Ec stu
Str. Ta
snad
RiM na Hmax.=24m

St r. Ta
Ma
ea Lc_A

snad
Em Cal

ALĂ
o
Strada
S_Et
Lc_A

Arinilo
S_Et

r
s
rate S_Va
aB

- (pa (+346,5
e Str.Almasului

29
ale
aleea

s resti Padin Ve
Brate a Flo aleea

aleea Padin
P Cale
Bra

aleea
tes

alee
i
adin iriulu

nta 1 0) - p
aleea P str.P

a Mic
S_Va

alee
S_L

Str.Mogosoaia
Liu

us
Va

erii
a Pa
S_Va

rimav
Lc_A S_Is

din
Hmax.=12m

str.P
poziţiile indicatoarelor de intrare/ieşire, EXISTENTE S_L

/285
S_Va i
S_Is Florest
Calea S_L
de captare apă KM 481+772 Alex
andre
scu str.Mogosoaia
r.
str. G

) - p ta prop
sanitară cu regim sever

str.
S_Va S_Va AP ADIN

C
ALEE Ve

imp
aleea Pad
limita de administrare drumuri CNADR

ulu
cu
ndres S_Is Lip

i
Alexa Lc_A

ista
is
r.
KM 481+785 Tr str. G

Str. C
S_Is

in
sti
Flore S_L
Calea S_Et
IOB

str.Primaverii
S_Va S_Is S_Is str.I.Mester
ANUL Ruca
r ului
S_Et str.Ion Mester rcus

prop să 07-2
S_L UI aleea Str.Ion Mester str.U
S_Va

str.Mogosoaia

str.Ca
Tr cu
str.Agric

S_Va Alexa
ndre s
Ruca
r Lc_A
str.Bat

r.
limita intravilanului propus/existent /poziţia

mp
str. G aleea Hmax.

ului
S_L
ultorilo

usă
u
S_Va
ozei

indicatoarelor de intrare/ieşire, PROPUSE S_Is


zei S_Is S_G_p
r

KM 481+785
str.Bato P
str.Bato

F48 S_L M3 Ve

07-2
str.Bucium

aleea Peana
S_Is
F48
zei

str.Bat

u
dresc UM3
S_L lexan Ruca
r ana
str. Ra

rA Pe
str. G aleea aleea str.Izlazului str. Frunzisului
ozei

F46

5
5
S_Is
v

Va
asului

F46 Pe ana
str.Izlazului M3

str.Campului
S_L aleea Hmax.
r.Ale
zand
rescu S_Is Lc_A =22m
str.G Hmax.=28m S_Et
S_Is
Ec S_L
ave
rii Va S_Et
UM
car S_Et Pean
a Prim
str.
aleea
Ru
Garba
u str.
aleea P str.B cuegi

aleea Ra
vas
S_L Lc_A ulu Va Bu ceg
i

str. Meh
i
S_Et str.

aleea
Girba
u
S_Is
S_Va P

edinti
g
rii ran
ave Pa
Prim str. S_Et
Va str. RrM4
De

S_L Ve S_Is
Hmax.
str. Mehedinti
P str.
Meh
=16m
Lip
De
De

Ve Pa
ran
g edin
ti ale
str.Bu

S_Va ea
S_Is str.

aleea Vidraru
Hmax.=12m
De

S_L S_L Mo
ULi/c / PUZ ldo
cium

ve

eanu
an
Hmax.=12m aleea
Girbau
rgh
iu Lc_A u

ov
Gu

Mo ld
ea S_Is

au
Va P ale

i
i nt
azl
rii

ed
aleenau
S_UVa ave RrM4
T

str.C
eh
ovea
rim
ea
P

.M
str. Ale

str

amp
Mold
edinti
tna

u
t
a Pu

lui
De

S_Is za
De

aleea
alee ete

str. Meh
Va S_Is tn a str ale
ea
R

buce
t a Pu . S_Is

ale
a Cla alee Lc_A Parang
ale

ea
alee
ea

Bo
G_t

rsa
Gu

Hmax.=28m
P
rgh

ce t S_Is S_Is
S_Valeea Clabu tna str. Retezat
iu

a Pu
Lc a alee S_P
Hmax.
Hmax.=24m S_Is
Ale
=16m Ve
Lc_A aleea Meziad ea G
urg
ULi/c Hmax.=28m S_Is
hiu UM4
t Alee Cioplea
Tr . Cla
b u ce
/ PUZ ULi/c
str
din
ti aleea Balea Lip
he S_Et
str

UVa S_Is Me
.

Hmax.=12m
Me

.
str
he

UVa

âa
din

str Mehedinti

l B le
S_P
t

S_VPa
i

S_P
S_UVa
G

A ee
ARIN

S_Is
Str.P

S_P S_P
Ve Vs Str. str.Negoiu

L-34-48-C-c-1-II
PA
Lc_A P str. Negoiu Lc_A
34 Ve
RIN
G Str
.N
ego
iu
i
dinulu

Aapp UVa Lc
Lc
ue

Hmax.=24m Hmax.=24m
Str. H

sti
Gu
rie
imit
.D
Str
Liu Lc Hmax.=24m Liu
Ve Hmax.=12m
INES
Str.
ED ULi/c GEN
LOV
UVa Hu edi
nulu
pr STR
. EU

C-a-3-IV
i

28
of
ULi/c / PUZ il
tip
Ve Hmax.=12m
III Lc S_Et
.E
S_UVa -1 ULc / PUZ
Aapp VPr 6m