Sunteți pe pagina 1din 18

Evoluția consumului de droguri în rândul tinerilor

din Brașov

Profesor coordonator : Student :


Lector dr. Nicolau Cristina Sandu
Alexandru-Andrei

2019
Abstract
Este din ce în ce mai evident că în ultimii ani consumul de droguri
suferă o schimbare de paradigmă la nivel international. În timp ce pietele
mondiale ale cocainei, heroinei şi canabisului s-au restrâns ori s-au stabilizat,
productia şi consumul ilicit de opioide eliberate pe retetă şi a noilor droguri
de sinteză (canabinoide de sinteză, de tip spice) au crescut. Mai mult,
cererea de substante care nu sunt plasate sub control international, cum ar f
piperazina şi catinona, chiar a explodat - relevă Raportul mondial asupra
drogurilor pe anul 2011, lansat concomitent la New York şi Viena. În special,
din lipsa unor reglementări adecvate, un număr în creştere de noi substante
sintetice devin populare în rândul consumatorilor, având o disponibilitate şi
accesibilitate semnifcative, preponderent în rândul tinerilor.1

Introducere
Am optat să cercetez acest domeniu deoarece, în societatea noastră,
consumul de substante nocive (droguri) a evoluat de la o zi la alta, în special
în rândul tinerilor, lucru care constituie o mare problemă socială, aceasta
reprezentand „o condiție care afectează un număr semnifcativ de oameni în
moduri considerate nedorite, despre care există simțământul că poate f
făcut ceva prin acțiunea socială colectivă”2.
Unii adolescenți percep drogul ca find ceva bun, ceva normal ce
trebuie consumat și care îți creează o stare de bine, iar alții ca find ceva rău.
Ca orice problemă socială, consumul și abuzul de droguri are o
dimensiune obiectivă și una subiectivă.3 Din punct de vedere obiectiv,
utilizarea drogurilor constituie o amenințare serioasă pentru viață, statutul
social și sănătatea oamenilor. Din punct de vedere subiectiv, consumul de
droguri este privit și defnit de diferite categorii de public, având caracter
diplomatic.

1 Botescu A., Evaluarea riscurilor asociate consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în rândul copiilor şi tinerilor
din România
2 Horton, P., Leslie, G., Larson, R., Horton. R., p.2
3 Goode, 2018, p.65-67
Scurt istoric al drogurilor

Istoria drogurilor se duce în cele mai îndepartate vremuri pentru că


omul a fost întotdeauna preocupat de găsirea unor mijloace prin care să-și
creeze plăceri de moment. La început, aceste substanțe erau procurate din
plante, iar primul drog folosit a fost opiul, încă din perioada neolitică, obținut
din capsulele de mac. O menționare celebră despre folosirea opiului se
găsește în Odiseea lui Homer, care amintește despre o băutură capabilă să
ducă la uitare a durerii și a necazurilor.4
Gilles Ferreol susține că „momentul apariției consumului ilicit de
droguri, ca fenomen cu dimensiuni sociale, își are originea în anii ‚’50-‚’60, în
cursul dramaticelor mutații culturale ale lumii occidentale. Acest fenomen a
pătruns în toate comunitățile, progresând extrem de rapid în rândul tinerilor,
fapt ce se datorează mai multor factori”.5

Fig. 1 Sursa: Raportul european privind drogurile, 2018

4 Popescu Achim, Popescu, 2004, p.89


5 Ferreol, Gilles, Adolescentii si toxicomania, trad. de Adina Cobuz, Ed.Polirom,Iasi, 2000
6 http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/romania_en
Literatura de specialitate
„Stupefantele sunt o boală inconștientă a unei generații indiferente de
indivizi care nu pun alt preț pe existență decât egoismul satisfacțiilor lor.” 7

Obiectivele cercetării

1. Identifcarea procentului reprezentativ evoluției consumului de droguri


a. Determinarea numărului de consumatori de droguri din Brașov
b. Determinarea frecvenței consumului de droguri
2. Determinarea motivului care sta la baza evolutiei consumului de
droguri
a. Stabilirea motivelor pentru care tinerii consumă din ce în ce mai des
droguri
b. Identifcarea factorilor care determină consumul acestor substanțe
Pentru atingerea acestor obiective, au fost formulate următoarele
ipoteze:
1. Mai mult de 60% dintre respondenți sunt consumatori de droguri
2. Dependența și moartea sunt principalele dezavantaje ale consumului
de droguri

Eșantion
Populația cercetată este reprezentată în principal de tinerii și
adolescenții din România, însă există un eșantion mai restrâns, mai exact
tinerii și adolescenții din județul Brașov. În acest eșantion sunt cuprinse toate
persoanele cu vârsta între 14 și 30 de ani care aparțin mediului urban.
În municipiul Brașov, la data de 01.01.2019 se numărau în total
aproximativ 290.000 de persoane, dintre care 136.151 barbați și 153.209
femei8, din acestea făcând parte toate persoanele, indiferent de vârstă.

7 (Pohrib, 2013, 570-571)


8 http://www.brasov.insse.ro/wp-content/uploads/2019/05/09_Populatia-pe-municipii-orase-comune-si-sexe-la-1-ianuarie-
2019.pdf
Pentru cercetarea efectuată, am luat în considerare doar persoanele
care aveau vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani, acestea find în număr de
aproximativ 45.000 de tineri9, reprezentând 15.51% din populația orașului
Brașov. Chestionarul a fost completat online pe parcursul a 4 zile de către
persoane aleatorii.

Metoda de cercetare: Cantitativă


Metoda de cercetare folosită în acest proiect este reprezentată de
cercetarea cantitativă realizată prin intermediul unei anchete pe bază de
chestionar, efectuată pe un eșantion din care fac parte majoritatea tinerilor
din România.
Chestionarul (după S. Chelsea, 1975, p.140, Dicționarul de Sociologie,
Zamfr și Vlăsceanu) de cercetare reprezintă o tehnică și, corespunzător, un
instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise și,
eventual imagini grafice, ordonate logic și psihologic, care, prin
administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare,
determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi
înregistrate în scris.
Roger Mucchielli defnește chestionarul drept o suită de propoziții,
având o anumită formă și o anumită ordine, pe baza cărora se solicită
părerea, judecata sau evaluarea unui subiect interogat.

Întrebările de cercetare
1 Care este vârsta dumneavoastră?
2 Sexul?
3 Care este parerea ta despre consumul de droguri? (descrie în câteva
cuvinte)
4 Când ați auzit prima dată de aceste substanțe, ați fost tentat să
consumați?
5 Ce efecte credeți că provoacă consumul de droguri? (descrie în câteva
cuvinte)

9 http://www.brasov.insse.ro/wp-content/uploads/2019/05/02_Populatia-rezidenta-pe-grupe-de-varsta-2012-2017.pdf
6 Enumerați ce droguri cunoașteți sau de care doar ați auzit. (minim 3
denumiri)
7 Care credeți că sunt cauzele care conduc la consumul de droguri?
8 Ți s-au oferit vreodată droguri spre consum?
9 Ți s-au oferit vreodată droguri pentru a cumpăra?
10 Cât de important vi se pare consumul de droguri în rândul tinerilor?
11 Cu cine pot tinerii să consume droguri?
12 În ce locuri credeți că tinerii consumă aceste substanțe?
13 Care sunt cele mai consumate tipuri de droguri din rândul tinerilor?
14 Care credeți că sunt consecințele (efectele) de care vă temeți cel mai
mult în cazul în care ați consuma droguri?
15 Mediul din care proveniți.
16 Credeți că dacă s-ar legaliza consumul și comercializarea drogurilor în
România, acesta ar începe să scadă din momentul legalizării? (argumentează
în cateva cuvinte părerea ta)
17 Considerați că ar trebui luate măsuri drastice în ceea ce privește
consumul excesiv de droguri în rândul tinerilor?
18 După părerea ta, cu cât la % crezi că, crește consumul de droguri de la an
la an?

Interpretarea rezultatelor obținute

Figura 2,
Sursa:
Original

Aproximativ 63% dintre răspunsurile primite au fost de la persoanele care au


vârsta cuprinsă între 22 și 30 de ani, find urmate de persoanele cu vârsta
cuprinsă între 15 și 21 de ani cu un procent de aproximativ 31%, iar restul
răspunsurilor au fost primite de la persoane cu vârsta mai mare de 30 de ani.
Figura 3,
Sursa:
Original

Am
constatat faptul că, din totalul respondenților, aproximativ 70% au fost din
partea sexului feminin, iar restul de 30% din partea sexului masculin.
3 Care este părerea ta despre consumul de droguri? (descrie în
câteva cuvinte)

50-50; 23.81% Pro; 23.81%

Pro
Contra
50-50

Contra ; 52.38%

Figura 4, Sursa: Original


La aceasta întrebare, 24% dintre cei care au răspuns au fost de acord
parțial cu consumul de droguri, însa nu în mod exagerat, 52 % sunt total
împotriva consumului de substanțe nocive, iar restul de 24% oscilează între
un răspuns pozitiv și unul negativ.

Figura 5,
Sursa: Original

Din grafcul
de mai sus,
reiese
faptul că 76,7% dintre respondenți, în momentul când au auzit prima dată de
aceste substanțe, nu au fost tentate să încerce, însa 20.9 % dintre aceștia
find dornici să încerce, iar restul au preferat să nu spună indiferent de
răspuns.

5 Ce efecte credeți că provoacă consumul de droguri? (descrie


în câteva cuvinte)

Chart Title
Dependenta
11.63% Moarte
6.98% Hal uci natii
46.51% Li ni stire
23.26%
Depres i e
11.63%
Figura 6,
Sursa: Original

Făcând o clasifcare mai restransă a răspunsurilor, am constatat că


aproximativ 50% dintre respondenți susțin că, consumul de droguri creează
dependență, 12% moarte, 23% halucinații, 12% depresie și doar 7% dintre
aceștia cred că te liniștesc.

6 Enumerați ce droguri cunoașteți sau de care doar ați auzit.


(minim 3 denumiri)

Chart Title

16.48% cocai na
2.20% 31.87% mari juana
ecsta zy
16.48% al cool
cana bi s

32.97%

Figura 7,
Sursa: Original
Conform grafcului de mai sus și a răspunsurilor primite, se poate
observa că tinerii din România cunosc principalele denumiri de droguri, fe că
le consumă, fe că nu, acestea find Cocaina, Heroina, Marijuana, Ecstazy,
Canabis, LSD, iar pe langă acestea, în categoria drogurilor au adăugat și
alcoolul.

Figura 8,
Sursa:
Original

Din
răspunsurile de mai sus, se poate observa că principala cauză care duce la
consumul de droguri este reprezentată în proporție de 88,4% de anturaj,
find urmată de curiozitate, care este reprezentată în proporție de 83,7%,
apoi de probleme în familie (41,9%), plăcere (27,9%) și în ultimul rând, de
stres (25,6%).
Figura 9,
Sursa: Original

Aproximativ
70% dintre
respondenți susțin că de-a lungul timpului, li s-au oferit droguri spre consum,
iar restul de 30% susțin că nu.

Figura 10,
Sursa:
Original

Din
grafcul
de mai sus reiese faptul că 72% dintre persoanele care au răspuns la această
întrebare susțin că li s-au oferit droguri pentru a f cumpărate, restul de 28%
negând acest lucru.
Figura 11,
Sursa: Original

Conform
fgurii de mai
sus, se poate
observa că aproximativ 35% dintre respondenți sunt de părere că nu este
important consumul de droguri, 21% sunt nehotărâți sau indeciși, iar 19%
sunt de parere ca este important să consumi droguri.

Figura 12,
Sursa:
Original

53,5% dintre cei care au răspuns la această întrebare susțin că drogurile se


consumă cel mai bine împreună cu prietenii apropiați, 34,9% susțin că,
consumă droguri cu alte persoane, iar restul de 11,6% consumă droguri cu
oricine au ocazia.
Figura 13,
Sursa:
Original

Aproximativ 35% dintre persoanele care au răspuns la această întrebare


preferă să consume aceste substanțe în aer liber, 28% preferă să le consume
acasă la prieteni, 21% în club, iar pentru restul de 16% nu are importanță
locul.

Figura 14,
Sursa:
Original

Din
răspunsurile primite, se relevă faptul că cel mai consumat tip de droguri este
al celor depresive în proporție de 65,1%, apoi cele stimulente în proporție de
46,5% și cele halucinogene în proporție de 27,9%.
Figura 15,
Sursa: Original

Mulți tineri,
în proporție
de
aproximativ 42%, nu s-ar apuca de consumul de droguri din cauza
dependenței care poate să intervină, 23,3% nu s-ar apuca de consum din
cauza efectelor toxice asupra organismului, iar 20,9% se tem de moartea
care ar putea apărea din cauza unei supradoze.

Figura 16,
Sursa: Original

Cele mai multe


răspunsuri
primite au venit din partea tinerilor care provin din mediul urban, în proporție
de aproximativ 70%, restul de aproximativ 30% provenind din mediul rural.

16 Credeți că dacă s-ar legaliza consumul și comercializarea


drogurilor în România, acesta ar începe să scada din momentul
legalizării? (argumentează în câteva cuvinte părerea ta)
Conform răspunsurilor primite, se poate constata faptul că din cei care
au răspuns, 93% nu cred că legalizarea drogurilor în România ar duce la
scaderea consumului acestora, însa doar 7% susțin că dacă se legalizează
aceste substanțe, consumul lor ar scădea deoarece, cum a răspuns cineva,
„un lucru interzis determină o curiozitate mai mare decât un lucru permis”.
Nu
Nu știu
Nu , dar cred ca ar fi mai controlat
Sper sa nu se legalizeze.
Nu cred deoarece speculanți au existat și vor exista in cazul unor suprapre țuri din cauza legalizarii
Da , cred .
O sa crească doar economia
Nu, consider ca numărul consumatorilor ar creste semnificativ deoarece ar fi la îndemân ă oricui sa fac ă rost.
Nu � Drogurile sunt o problema imensa in randul tinerilor noștri, nu o sa ii afecteze cu nimic legalizarea. Tot
vor fi vândute la colț de bloc cele care rămân ilegale.
Da. Un lucru interzis determina o curiozitate mai mare decat un lucru permis.
Nu. Ar putea legaliza cannabisul deoarece ar aduce mul ți bani statului �
Sigur că nu, legalizarea nu ar face decât putina lumina în privin ța vizibilit ății. Controlul nu se poate face prin
legalizare, doar prin acțiuni de prevenire si control.
Doamne fereste de așa ceva. Nu, ar crește clar.
Depinde in mare parte de educația consumatorilor
Numarul de oameni care consuma ar ramane la fel. De ce? Cine vrea sa se drogheze se drogheaza indiferent
de ce zice legea in vigoare.
Intrebare tampita, ma simt ca la bac
Nu. Consumul ar urca puțin mai mult, probabil la început, după care lucrurile vor fii ca înainte de legalizare
Romania nu este atat de educata incat sa vada pericolul consumului de droguri.
Da. Toată lumea vrea să incerce ce e interzis.
Posibil
Se poate, pentru ca, daca ar fi legal consumul si comercializarea, acestea nu ar mai constitui ceva palpitant.
Nu cred că ar începe să scadă, din contră, este posibil să crească deoarece orice ar avea acces la ele.
Nu ,ar crește consumul.
Nu cred, dimpotrivă ar fi tentați și alți potențiali consumatori.
Nu cred ca ar scădea consumul în general, dar ar putea sc ădea în rândul celor care consum ă exagerat.
Nu.
Consider că România nu este o tara "potrivită " pentru legalizarea drogurilor . Romanii nu sunt preg ăti ți s ă
"dozeze" consumul de droguri.
Cred că ar începea să crească vânzarea lor fiindcă foarte mulţi tineri le consuma
Nu, prin legalizarea drogurilor tinerii ar putea consuma oriunde
Nu, cred ca inițial ar crește numărul de consumatori și poate ulterior, dup ă câ țiva ani, va mai sc ădea.
Nu. Ar crește pt ca nu ii mai retine nimic din consum
Nu cred că tinerii consumă substanțe ilegale doar de dragul de a înc ălca legea. Nu cred c ă prin legalizare s-ar
reduce consumul drogurilor în rândul tinerilor, cel pu țin nu considerabil.
E un subiect mai delicat. Ideea e ca, ce e interzis, atrage,si din punctul meu de vedere de asta sunt atra și
tinerii sa încerce porcăriile astea. Din câte știu, oricum drogurile din tara sunt o porc ărie, tocmai pentru ca
sunt interzise, e greu ca cei care produc drogurile sa poată oferi și i calitate bun ă a lor.
Nu cred ca ar scădea consumul, dimpotrica s-ar accentua. Putem lua ca exemplu consumul de alcool sau
tigari. Acestea sunt legale si sunt din ce in ce mai consumate si nu doar de tineri. In momentul de fata
consumul este mai scazut deoarece obtinerea substantelor este mai dificila. In cazul in care s-ar legaliza
situatia ar fi opusa
Clar nu
Nu cred. Dimpotrivă
Nu, va creste, deoarece totul va fi legal si nu ii va mai impiedica nimic pe tineri sa nu mai consume
Nu, consider că populația României nu are cultura necesară de a accepta o astfel de lege și nici dorin ța de a-
și înfrâna curiozitatea
Tabelul 1, Sursa: Original

Figura 18,
Sursa:
Original

Conform răspunsurilor primite, doar 76,7% sunt de acord cu făptul că ar


trebui luate măsuri drastice în ceea ce privește consumul excesiv de droguri
în România, 16,3% nefind de acord cu acest lucru, iar restul de 7% find
indeciși.
Figura 19,
Sursa: Original

La această
ultimă
întrebare, conform grafcului de mai sus, reiese faptul că în proporție de
aproximativ 90% a răspunsurilor, acestea variază între valorile de 5 și 60%,
restul de 10% dintre răspunsuri find indeciși asupra valorii.

Concluzii

În concluzie, se poate spune că eliminarea trafcului de droguri nu


înseamnă neapărat rezolvarea problemei. Ceea ce reiese din răspunsurile
unor tineri este faptul că ceea ce este interzis îi atrage pe aceștia.
În urma analizării rezultatelor primite la chestionar, am constatat faptul
că mai mult de 65% dintre persoanele care au răspuns la întrebări cunosc
această substanță, efectele consumării ei și nu i-ar împiedica nimic să
consume măcar o dată o astfel de substanță.
Conform răspunsurilor primite, am constatat faptul că motivele
principale care conduc la consumul de droguri în rândul tinerilor sunt:
anturajul, care în aproximativ 90% din situații, influențează negativ viața
unei persoane; problemele în familie; stresul de zi cu zi și nu în ultimul rând,
curiozitatea de a încerca ceva nou.
Din cercetarea efectuată se poate concluziona faptul că, deși tinerii au
cunoștință de efectele adverse, consecințele consumului de droguri, cum ar
f dependența, efectele toxice, chiar și moartea, acestea nu-i împiedică pe
tineri sa nu le mai consume, ba dimpotrivă, în loc să scadă consumul de
droguri, acesta crește constant.

Bibliografe
1. Popescu, O., Achim, V., Popescu, A., “Viata in hexagonal mortii (tutunul,
alcoolul, drogurile, HIV/SIDA, poluarea, malnutritia)”, Editura Fiat Lux,
Bucuresti, 2004
2. Rascanu Ruxandra, „Psihologie si psihopatologie in dependenta de
drog“, Editura Ars Docendi, Bucuresti, 2002
3. Rascanu Ruxandra, „Alcool si droguri: <<virtutis>> si capcane pentru
tineri”, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2004
4. Radulescu, Sorin , Damboeanu , Cristina, Sociologia consumului si
abuzului dedroguri, Ed. Lumina Lex, Bucursti, 2006
5. Ferreol, Gilles, Adolescentii si toxicomania, trad. de Adina Cobuz,
Ed.Polirom,Iasi, 2000
6. Campell, Ross, Copiii nostrii si drogurile , trad. de Lucian Popescu, Ed.Curtea
veche, Bucuresti, 2001
7. http://www.ana.gov.ro (site-ul Agentiei Nationale Antidrog)
8. www.academia.edu.ro