Sunteți pe pagina 1din 4

SURSA: https://freedomhouse.

org/report/freedom-world-2016/table-scores

x= index de democratie variabila independenta


y= drepturi politice variabila dependenta

DATE 2016 INDEX DE DEMOCRATIE DREPTURI POLITICE


ALBANIA 67 3
BELARUS 17 7
BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA 57 4 Stu
BULGARIA 80 2
8
CROAȚIA 87 1
REP. CEHĂ 95 1 7
LETONIA 86 2 6
LITUANIA 91 1 5
MOLDOVA 60 3
4
POLONIA 93 1
ROMÂNIA 83 2 3
RUSIA 22 6 2
SLOVACIA 89 1 1
SLOVENIA 92 1 0
UCRAINA 61 3 10 20 30 40

MEDIA
x= 72
y= 2.5333333333

VARIANTA y= DREPTURI POLITICE


s²ᵪ= 619
s²ᵧ= 3.5523809524 Stu
8
COVARIANTA 7
cᵪᵧ= -46.2857142857 6 f(x) = - 0.0747
5 R² = 0.974279
COEF. DE CORELATIE
4
rᵪᵧ= -0.9870561966 3
ABATEREA STANDARD 2
sᵪ= 24.8797106092 1
sᵧ= 1.8847761014 0
10 20 30 40 5
x= INDEX D

STUDIU DE REGRESIE
a= -0.0747749827 panta
b= 7.9171320871

PREDICTIE:

CROATIA: 87*(-0,0748) + 7,9171=1,4095


În acest studiu se demonstrează că respectarea drepturilor politice este direct
proporțională cu gradul de democrație. Cu cât o țară primește un scor mai mic al
democrației, cu atât drepturile politice ale cetățenilor sunt mai puțin respectate.
Există și cazuri în care intervin alți factori din domeniul social sau politic ce pot
influența respectarea drepturilor politice, chiar dacă gradul de democrație este
scazut.
Studiu de corelatie
8
7
6
5
Column C
4
3
2
1
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

y = DREPTURI PO L ITICE
y= DREPTURI POLITICE

Studiu de regresie 8
7
8
7 6
6 f(x) = - 0.0747749827x + 7.9171320871 5
5 R² = 0.9742799353
4
4 Column C
Linear (Column C) 3
3
2 2
1 1
0 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 6
x= INDEX DE DEMOCRATIE x= INDEX DE DEM
D rea p ta d e reg resie

Column C

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
x= INDEX DE DEMOCRATIE