Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 25.09.2018
Clasa pregătitoare B
Instituţia: Şcoala Gimnazială Nr 1 Frumușani
Profesor: Tătaru Alina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: În lumea animalelor
Subiectul: „Capra cu trei iezi” după Ion Creangă
Tipul lecţiei: predare-învățare
Mijloc de realizare: Lectura
Scopul: familiarizarea copiilor cu conținutul textului „Capra cu trei iezi” după Ion Creangă
Competențe specifice:
Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;

2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple;


2.2 Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universal apropiat, prin mesaje scurte;
Matematică și explorarea mediului
Identificarea de mulțimi de animale în povestea ,,Capra cu trei iezi”
Dezvoltare personală
Identificarea unor rutine in povestea ,,Capra cu trei iezi”
Obiective operaţionale:
CLR
O1 – să recunoască povestea de pe planșa dată;
O2 – să folosească adecvat cuvintele noi în enunțuri simple;
O3 - să numească personajele din povestea „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă;
O4 –să identifice cel puțin două trăsături morale ale personajelor din poveste;
MEM- O1 recunoască mulțimile de animale din poveste
DP- O1 să recunoască regulile din poveste
Strategia didactică:
Metode si procedee: lectura, conversaţia, explicația, exercițiul
Mijloace didactice: planșa
Forma de organizare: frontal, individual
Resurse temporale: 35 de minute.
Desfășurarea activității:
Strategia didactică
OB Metode şi
Etapele lecţiei Conţinuturi Mijloace de Mod de Evaluare
OP procedee
învăţământ organizare
didactice
1.Moment Se asigură condițiile necesare unei bune desfășurări a Frontal
organizatoric lecției și se pregătesc materialele necesare.
(1 min.)
2. Captarea O1 Copiilor li se prezintă o planșă sugestivă, iar ei Conversația Planșa Frontal Se evaluează
atenției trebuie să recunoască povestea. capacitatea
(2 min.) elevilor de a
recunoaște
povestea
3.Anunțarea Elevii sunt anunțați că la ora de Comunicare în limba Explicația Frontal Se evaluează
temei și română li se va citi o poveste, „Capra cu trei iezi” scrisă capacitatea
enunțarea de Ion Creangă, după care se va discuta pe baza elevilor de a
recepta mesajul
obiectivelor acesteia.
(2 min.)

4.Dirijarea Se lipește pe tablă planșa, iar elevii sunt anunțați că Explicația Planșa Frontal Se evaluează
invatarii trebuie să asculte cu atenție povestea pe care Lectura Individual capacitatea
(20 min.) învățătoarea urmează să o citească. Conversația elevilor de a
O2 Se lecturează povestea, cuvintele noi întălnite se formula corect
explică, solicitând elevii să le introducă în enunțuri noi, răspunsurile la
O3
O4 iar în momentul următor se poartă o scurtă conversație întrebări
pe baza poveștii.
Se pot folosi următoarele întrebări:
-Care sunt personajele întâlnite în poveste?
-Ce trăsături putem atribui personajelor?
-Ce le-a spus capra iezilor și ce au facut aceștia?
- Ce a pățit iedul cel mare?
-Cum l-a pedepsit capra pe lup?
- Ce ai învățat din această poveste?

5.Obţinerea O5 Elevii fac precizări individual asupra povestii. Explicaţia Caietul Individual Se evaluează
performanţei Exercițiul special/ capacitatea
(8 min.) cartea de elevilor de a
colorat rezolva
sarcinile
primite
6.Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de lucru al copiilor Conversația Frontal Se evaluează
activităţii activitatea
(2 min.) generală a
copiilor.