Sunteți pe pagina 1din 41

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

CLASA a II a

UNITATI COMPETENTE DETALIERI DE CONTINUT SEM I SEM II Sisteme de


DE SPECIFICE actionare
NR.ORE SAPTA- NR. ORE SAPTA-
INVATARE ALOCATE MANA ALOCATE MANA
1.2Menţinerea posturii - formatie de adunare in linie pe un rand;
corecte a corpului în - formatie de adunare in linie pe doua randuri;
acţiuni statice şi dinamice - formatie de deplasare in coloana cate unul si cate doi;
Elemente de 2.2Aplicarea combinată a - alinierea in linie si in coloana;
organizare deprinderilor motrice - intoarceri prin saritura, la stanga si la dreapta;
a activitatilor în activitatea şcolară şi în - pornire cu mers pe loc si oprire (pornire si oprire din
practice afara şcolii mers);
sportive 3.1Aplicarea regulilor - trecerea din linie pe un rand in formatie de semicerc si
necesare desfăşurării cerc;
activităţilor motrice - trecerea din coloana cate unui in formatiile de semicerc
organizate sau spontane si cerc
- pozitiile drepti si pe loc repaus;

1.2Menţinerea posturii - pozitiile stand, stand departat, pe genunchi, sezand si


corecte a corpului în culcat:
Elemente ale acţiuni statice şi dinamice - miscari specifice segmentelor corpului;
dezvoltarii 2.1Efectuarea de acţiuni - postura corecta in pozitii si actiuni motrice variate; -
fizice motrice specifice educarea actului respirator;
armonioase capacităţilor motrice - exercitii de prelucrare selectiva a segmentelor
combinate corpului;
2.2Aplicarea combinată a - complex de dezvoltare fizica liber cu obiecte
deprinderilor motrice portative, cu/fara fond muzical;
în activitatea şcolară şi în - exercitii corective pentru atitudini deficiente
afara şcolii
3.1 Sesizarea regulilor
necesare desfăşurării
jocurilor şi altor activităţi
motrice
3.3Manifestarea atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor
motrice
1.2Menţinerea posturii - viteza de reactie la diferiti stimuli .
Viteza corecte a corpului în - viteza de executie in actiuni motrice
acţiuni statice şi dinamice - viteza de repetitie
3.2Participarea la activităţi
specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
3.1 Sesizarea regulilor - indemanarea in actiuni motrice individuale;
Indemanarea necesare desfăşurării - indemanare in actiuni motrice pe perechi;
jocurilor şi altor activităţi - evaluare-aruncare la tinta orizontala cu doua maini de
motrice jos
3.2Participarea la activităţi
specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
3.3Manifestarea atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor

Rezistenta 1.2Menţinerea posturii


corecte a corpului în
acţiuni statice şi dinamice
3.3Manifestarea atitudinii de - rezistenta cardio-respiratorie la eforturi aerobe
cooperare, - stafeta cu plecari in torent
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor

1.2Menţinerea posturii - forta segmentara: forta membrelor superioare, forta


corecte a corpului în membrelor inferioare;
Forta acţiuni statice şi dinamice - forta segmentara cu invingerea greutatii propriului
3.3Manifestarea atitudinii de corp: spate, abdomen;
cooperare, - circuit pentru dezvoltarea fortei generale
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor

1.2Menţinerea posturii - mers pe varfuri, pe calcaie, ghemuit;


corecte a corpului în - alergare serpuita, cu ocolire de obstacole, peste
acţiuni statice şi dinamice obstacole;
Deprinderi 2.2Aplicarea combinată a - sarituri pe loc si cu deplasare; sarituri cu desprindere
motrice deprinderilor motrice de pe ambele picioare; saritura la coarda;
de baza în activitatea şcolară şi în - aruncare si prindere de pe loc (aruncari lansate,
afara şcolii azvarlite la tinta, la partener, ia distanta, auto- aruncari sj
prinderi in sus, in podea, la perete; prinderi cu doua
3.1 Sesizarea regulilor maini)
necesare desfăşurării
jocurilor şi altor activităţi
motrice
3.3Manifestarea atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor
3.1 Sesizarea regulilor - echilibrul (deplasari in echilibru pe suprafete
necesare desfăşurării inguste si inaltate);
Deprinde jocurilor şi altor activităţi - tarare (tarare pe palme si pe genunchi, pe
ri motrice motrice antebrate si pe genunchi, tarare joasa);
utilitar- - catarare pe scara fixa si pe banca inclinata;
3.3Manifestarea atitudinii de
aplicative - stafete aplicative si jocuri dinamice
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor
3.1 Sesizarea regulilor - alergare cu accelerare;
necesare desfăşurării - startul din picioare si lansarea de la start;
Alergarea de jocurilor şi altor activităţi - alergarea cu accelerare, cu start din picioare;
viteza motrice - alergare de viteza cu start din picioare pe
distanta de 25 m sub forma de concurs
3.2Participarea la activităţi
specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
3.3Manifestarea atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor

- scoala alergarii;
Aruncarea
- aruncarea de pe loc la perete
mingii de
- reguli de igiena si protectie individuala
oina
- evaluare
1.1Recunoaşterea - alergare de rezistenta
Alergarea de influenţelor aerului şi apei - alergare in tempo moderat
durata asupra sănătăţii - alergare in tempo uniform pe 70 m
1.2Demonstrarea - alergare de durata 2 reprize
principalelor caracteristici
ale
posturii corporale corect
adoptate
3.2 Participarea la activităţi
specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
1.1 1Recunoaşterea - pozitii de baza in gimnastica
Gimnastica influenţelor aerului şi apei - cumpana pe un genunchi, pe un picior
acrobatica asupra sănătăţii - sfoara
1.3 Utilizarea cu interes a - stand pe omoplati
variantelor de mişcări - rulari
specifice principalelor -podul de jos
segmente corporale
Deprinder 3.1 Sesizarea regulilor - pozitia fundamentala;
i motrice necesare desfăşurării - obisnuirea cu mingea de handbal;
sportive jocurilor şi altor activităţi - tinerea, prinderea si pasarea mingii cu doua
elementar motrice maini de pe loc;
e - pasarea cu doua maini de la piept, de pe loc;
3.2Participarea la activităţi
specifice - dribling simplu si multiplu de pe loc ;
jocului specifice educaţiei - pasa cu o mana de deasupra umarului de pe loc si
sportiv fizice, organizate în grup cu deplasare
(minihand 3.3Manifestarea atitudinii de - stafete si jocuri cuprinzand elementele invatate
bal, cooperare,
minibasch întrajutorare şi fair-play în
et) timpul activităţilor

Proiectarea unitatii de invatare: Elemente de organizare a activitatilor practice-sportive, clasa II


Numar de ore alocat: 2

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 1.2Demonstrarea • Adunarea in linie pe unul si - realizarea protectiei muncii la orele de educate fizica; - sala de - observare
principalelor pe doua randuri; alinierea in - recomandari privind desfasurarea orelor, a echipamentului necesar; sport sistematica
caracteristici ale linie si in coloana; deplasarea - evidenta scutirilor medicale; (primele 10-15 min, in clasa) - fluier - aprecierea
posturii corporale in - explicarea si demonstrarea adunarii in linie pe un rand si trecerea in activitatilor
corect adoptate coloana cate unul si cate doi linie pe doua randuri. elevilor cu
1.3Utilizarea cu • Pozitiile ,,drepti" si pe loc Dupa ce se numara din 2 in 2, se comanda ,,pe doua randuri -mars". evidentieri
interes a variantelor de repaus" Numarul 2 executa cu pasul stang un pas inapoi pe timpul 1 , apoi, fara individuale
mişcări • Intoarceri prin saritura la a aduce piciorul drept langa cel stang, se executa un pas spre dreapta pe
specifice principalelor stanga si la dreapta timpul 2, pentru a veni in spatele numarului 1, la timpul 3 aduce
segmente corporale • Trecerea din linie pe un rand piciorul stang langa dreptul;
2.1Efectuarea de in formatiile de lucru semicerc - exersarea adunarii in linie pe unul si pe doua randuri;
acţiuni motrice si cerc - ruperi de randuri si refacerea formatiei;
specifice unor - explicarea alinierii - stabilirea locului pentru fiecare elev in front
forme de manifestare a dupa inaltime. Alinierea se face in linie pe un rand, de la dreapta spre
capacităţilor motrice stanga randului. Intai se aliniaza fetele cate una in rand, de la cea mai
2.2Aplicarea inalta pana la cea mai mica, urmand in continuare baietii care se
deprinderilor motrice aliniaza tot in ordine descrescatoare, de la dreapta la stanga;
în condiţii de - exersarea alinierii prin ruperi de randuri si refacerea formatiei;
joc şi de întrecere - explicarea si demonstrarea deplasarii in coloana cate unul si cate doi
3.1Sesizarea regulilor in urma comenzilor: ,,Prin saritura la dreapta. Cu stangul inainte
necesare desfăşurării mars".
jocurilor şi altor - exersarea deplasarii;
activităţi motrice - observatii, corectari individuale si colective;
- exersarea pozitiilor ,,drepti" si ,,pe loc repaus", individual si pe grupe
de 5-6 elevi sub forma de intrecere
- explicarea, demonstrarea intoarcerilor prin saritura
- exersarea intoarcerilor la comenzi ferme
- exersarea in grupuri de 6-7 elevi
- explicarea-demonstrarea trecerii din linie pe un rand in formatie de
lucru semicerc: primul copil din stanga si respectiv din dreapta,
ramane pe loc, ceilalti, prinzandu-se de maini, se deplaseaza spre
spate cat le permite lungimea mainilor
- explicarea-demonstrarea trecerii din linie pe un rand in formatie de
lucru cerc: se da comanda ,,In cerc mare la stanga (dreapta) mars".
Primul copil din capul coloanei se indreapta spre stanga (dreapta),
spre ultimul copil, sirul descriind din deplasare un cerc, copii se prind
de maini
- exersarea obtinerii formatiilor de lucru semicerc si cerc
- corectari
2 1.2Demonstrarea • Pornire cu mers pe loc si - explicarea-demonstrarea mersului pe loc si oprire; la comanda ,,pe - sala de - aprecieri
principalelor oprire (pornire si oprire loc mars", elevul executa pasul pe loc prin ridicarea si asezarea sport individuale
caracteristici ale din mers) piciorului pe pamant, intai cu varful si apoi cu toata talpa; - fluier si colective
posturii corporale - exersarea mersului pe loc si oprire;
corect adoptate - explicarea-demonstrarea pornirii si opririi din mers, la comanda
2.2Aplicarea ,,inainte mars" elevul apleaca corpul putin inainte, lasa greutatea
deprinderilor motrice piciorul drept pastrand echilibrul, incepe miscarea cu piciorul stang;
în condiţii de - exersarea pornirii si opririi din mers
joc şi de întrecere
3.1Sesizarea regulilor
necesare desfăşurării
jocurilor şi altor
activităţi motrice
Proiectarea unitatii de invatare: Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase, clasa II
Numar de ore alocat: 7

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 . - explicarea si demonstrarea pozitiilor stand, stand departat, pe - sala de - observare
1.2. Menţinerea • Pozt|iile: stand, stand genunchi, sezand si culcat; sport sistematica
posturii corecte a departat, pe genunchi, sezand si - exersarea pozitiilor explicate din linie pe un rand, pe doua randuri; - aprecieri
corpului în culcat - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor corpului: colective
acţiuni statice şi • Miscari specifice - duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral; si
dinamice segmentelor corpului - duceri ale mainilor pe sold, pe umeri, la ceafa; individual
2.1. Efectuarea de • Postura corecta in pozitii si - flexii si extensii ale bratelor; e
acţiuni motrice actiuni motrice variate - duceri ale unui picior: inainte, inapoi, lateral;
specifice • Educarea actului respirator - flexii si extensii ale picioarelor;
capacităţilor motrice (inspirajii profunde, expiratii - indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului;
combinate fortate, fazele actului - rasuciri ale gatului, ale trunchiului;
2.2. Aplicarea respirator) - rotari ale capului si ale bratelor;
combinată a - accent pe inspiratie ampla dupa fiecare exercitiu;
deprinderilor motrice - corectari ale pozitiei corpului
în activitatea şcolară şi
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

2 1.2. Menţinerea . - exersarea din linie pe un rand: exercitii - diverse -


posturii corecte a Exercitii de prelucrare selectiva - pentru picioare fara obiecte si cu obiecte; obiecte observare
corpului în a segmentelor corpului - pentru trunchi, fara obiecte si cu obiecte; sistematica
acţiuni statice şi - pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
dinamice - pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
2.1. Efectuarea de - pentru gat;
acţiuni motrice - corectari, recomandari
specifice
capacităţilor motrice
combinate
2.2. Aplicarea
combinată a
deprinderilor motrice
în activitatea şcolară şi
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane

3 Repetarea lectiilor 1 si 2
4 1.2. Menţinerea Complex de - sintetizarea miscarilor intr-un complex de exercitii (se aleg 4 - sala de - observari
posturii corecte a dezvoltare fizica libera exercitii); sport individual
corpului în Exercitiul 1 e
acţiuni statice şi Stand departat, mainile la piept: t1-2- extensie cu arcuire; - aprecieri
dinamice t3-4 - intinderea bratelor si extensie cu arcuire. individual
2.1. Efectuarea de Exercitiul 2 e si
acţiuni motrice Stand departat, un brat intins sus, un brat intins jos pe langa corp: colective
specifice t1-2 - extensie cu arcuire in pozitia initiala;
capacităţilor motrice t3-.4 - schimbarea pozitiei bratelor, extensie cu arcuire.
combinate Exercitiul 3
2.2. Aplicarea Stand departat, mainile pe solduri: t1-2 - rotarea capului spre
combinată a stanga; t5-8 - rotarea capului spre dreapta.
deprinderilor motrice Exerctiul 4
în activitatea şcolară şi Stand departat, mainile pe solduri: t1 – aplecarea trunchiului
în afara şcolii inainte, la 90°; t2 - revenire; t3 - extensie; t4 - revenire.
3.1. Aplicarea Exerctiiul 5
regulilor necesare Stand, bratele intinse pe langa sold: t1 ducerea bratelor sus, in
desfăşurării extensie, simultan cu ducerea piciorului stang inapoi intins, prin
activităţilor motrice balans; t2 - revenire; t3 – aceeasi miscare efectuata cu piciorul drept;
organizate sau t4 revenire.
spontane Exercifiul 6
T1- stand ghemuit, sprijinit pe palme; t2 – ridicarea sezutului sus; t3
- ghemuit; t4 - revenire in stand.
Exercifiul 7
Stand: t1 - ducerea piciorului stang inainte sus, cu bataia palmelor
sub genunchi; t2 - revenire; t3 – ducerea piciorului drept inainte -
sus, cu bataia palmelor sub genunchi; t4 - revenire in stand.
Exercitiul
8 Stand, mainile pe solduri: t1-4 - 4 sarituri drepte cu fata spre
prfesor; t1-4 - 4 sarituri drepte cu corpul intors spre stanga; t1-4 - 4
sarituri drepte cu spatele spre profesor ;
t1-4 - 4 sarituri cu corpul intors 90° spre stanga;
t1-4 - revenire prin 4 sarituri in pozitia initiala;
• exersarea complexului de exercitii pe grupe de 6-8 elevi;
• corectari
5-7 1.1 Aplicarea unor • Complex de exercitii, - evaluarea complexului de exercitii executat pe grupe de 6-8 elevi - sala de - proba
reguli de bază în evaluare sport practica
folosirea
factorilor naturali
pentru călirea corpului
1.2. Menţinerea
posturii corecte a
corpului în
acţiuni statice şi
dinamice
2.3. Integrarea activă
în activităţile motrice
cu
componente estetice
(dans, euritmie,
gimnastică
ritmică etc.)
2.2. Aplicarea
combinată a
deprinderilor motrice
în activitatea şcolară şi
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de invatare: Viteza, clasa II
Numar de ore alocat: 4

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 1.2. Menţinerea • Viteza de reactie la stimuli - exercitii cu influenta selectiva, intinderi, indoiri, rotari ,etc. - sala de -
posturii corecte a vizuali, auditivi executate in ritm rapid timp de 5-10 sec; sport observare
corpului în si tactili; viteza de - exercitii din grupa actiunilor de front si formatii - schimbari de - mingi sistematica
acţiuni statice şi executie in actiuni formatii, refaceri de formatii, schimbari de pozitii si de directii la
dinamice motrice singulare. Pe comenzi directe, comenzi date prin surprindere (batai din palme,
1.3Efectuarea zilnică a tot parcursul unitatii de fluier, ridicari de brate,
complexului de invatare - recomandari privind atingeri pe umar)
dezvoltare fizică respiratia - luarea unor pozitii ale corpului intreg sau a diferitelor segmente la
însuşit anumite semnale sonore stabilite diferentiat pentru fiecare pozitie;
3.3Manifestarea - plecari din diferite pozitii la comenzi (toate acestea realizate frontal
atitudinii de si pe echipe, sub forma de intrecere).
cooperare, - Jocuri dinamice: ,,Fereste picioarele", ,,In oglinda",,,Vanatorii si
întrajutorare şi fair- ratele", ,,A1 treilea fuge"
play în timpul
activităţilor motrice

2 1.2. Menţinerea • Dezvoltarea vitezei de - efectuarea unor actiuni, alergare peste obstacole, catarare pe banca - banci - aprecieri
posturii corecte a executie la stimuli auditivi, de gimnastica la semnale dinainte stabilite (sonore, vizuale, tactile); de individual
corpului în vizuali si - alergare serpuita si cu ocolire, cu schimbarea sensului de deplasare la gimnastic e si
acţiuni statice şi tactili semnal; a clective
dinamice - individual -jaloane
1.3Efectuarea zilnică a - pase la perete in viteza maxima fara sa cada mingea; - mingi
complexului de - aruncarea in sus si prinderea unei mingi. (cu plecare la semnal)
dezvoltare fizică - pase in doi (handbal) de pe loc, in viteza maxima
însuşit - Jocuri dinamice: ,,Crabii si crevejii", ,,Cursa pe numere"
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

3 1.2. Menţinerea • Dezvoltarea vitezei de - alergare cu ridicarea accentuata a genunchilor; - fluier - aprecieri
posturii corecte a deplasare folosind lucrul pe - alergare de viteza pe 20 m pe grupe de 6-8 elevi la stimuli auditivi individual
corpului în grupe de 6-8 cu intrecere; e si
acţiuni statice şi elevi la stimuli auditivi, - alergare cu diferite sarcini la semnale auditive (striga un nume, clective
dinamice pe 20m raspunde la o intrebare etc);
1.3Efectuarea zilnică a - Jocuri dinamice: ,,De-a prinselea", ,,Pasarile zboara"
complexului de
dezvoltare fizică
însuşit
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

4 1.2. Menţinerea • Dezvoltarea vitezei de - alergare in tempo maxim la semnal auditiv sau vizual, din diferite - - aprecieri
posturii corecte a deplasare prin alergare pozitii (ghemuit, cu spatele); cronomet individual
corpului în cronometrata pe distanta de 20 - sprinturi scurte si repetate cu plecari de sus, pe distante variabile (10- ru e si
acţiuni statice şi m 15 m); - fluier clective
dinamice - alergare cronometrata pe distan^a de 20 m cu intrecere
1.3Efectuarea zilnică a ,,Cel mai rapid elev al clasei"
complexului de
dezvoltare fizică
însuşit
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de invatare: Indemanarea, clasa II
Numar de ore alocat: 14

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Aplicarea . Indemanarea in actiuni - exersarea individuala a deprinderilor motrice solicitate: mers, - mingi - observari
regulilor necesare motrice individuale alergare, aruncare, prindere, sarituri etc, in stafete aplicative si jocuri - jaloane individuale
desfăşurării dinamice, marind ritmul de executie; - aprecieri
activităţilor motrice - mers serpuit pe siruri de 4, 5, 6 elevi cu ocolire de obstacole; individuale
organizate sau - ,,Transporta mingea" - mers in echilibru cu transport de greutafi; si
spontane - corectari, recomandari colective
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
2 3.1. Aplicarea . Indemanare in actiuni - exersarea aruncarilor si prinderilor, sariturilor; - mingi - observare
regulilor necesare motrice pe perechi - executarea pe perechi, in stafete, jocuri dinamice; - jaloane sistematica
desfăşurării - Stafete aplicative - Aruncarea mingii unui coleg asezat intr-un
activităţilor motrice punct fix, alergare pana in dreptul lui, reprimirea mingii, ocolirea lui si
organizate sau intoarcere in dribling cu predarea mingii la urmatorul; - Saritura din
spontane ghemuit in ghemuit pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in
3.2. Participarea la alergare de viteza si predarea stafetei la urmatorul;
activităţi specifice - Joc dinamic: ,,Prinde cu amandoua si arunca cu una"
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
3-6 3.2. Participarea la Aruncare la tinta - explicarea si demonstrarea aruncarii: stand cu picioarele usor - mingi - observare
activităţi specifice orizontala cu doua departate la nivelul umerilor, piciorul stang usor inainte, coatele usor mijlocii sistematica
educaţiei maini de jos indoite, cu mingea tinuta intre palme la nivelul taliei. Mingea se duce - aprecieri
fizice organizate în in jos spre coapse dupa care, printr-o miscare brusca, se duc bratele individuale
grup inainte simultan cu aruncarea mingii; si
3.3Manifestarea - exersarea aruncarii; - corectari; - Jocuri dinamice: ,,Nu scapa colective
atitudinii de mingea!", ,,Mingea in cerc", ,,Lupta pentru minge"
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
7-12 3.1. Aplicarea Aruncare la tinta ori-zontala - exersarea aruncarii la tinta cu doua maini de jos, individual; - mingi -
regulilor necesare cu doua maini de jos, a unui -exersarea aruncarii la tinta cu doua maini de jos, sub forma de - observare
desfăşurării obiect usor, la tinta delimitate concurs; marcaje sistematica
activităţilor motrice pe sol, la distanta de 3-4 m, - desemnarea celui mai bun aruncator al clasei - aprecieri
organizate sau latimea tintei avand 0,5m colective si
spontane individuale
3.2. Participarea la - proba
activităţi specifice practica
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
13-14 3.1. Aplicarea .Aruncare la tinta orizontala - evaluarea aruncarii la tinta cu doua maini de jos - mingi - proba
regulilor necesare cu doua maini de jos - practica
desfăşurării marcaje
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de invatare : Rezistenta, clasa II
Numar de ore alocat: 8
Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-2 3.1. Aplicarea Eforturi de tip aerob - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii calitatii rezistenta: Sala de Observare
regulilor necesare sarituri la coarda in tempo moderat timp de 2-3 min., in doua sport sistematica
reprize cu pauza de 30 s; - alergare accelerata pe loc, timp de 15-
desfăşurării 20 s in doua reprize cu pauze de 30 s; - Joc dinamic ,,Crabii si 10 corzi
activităţilor motrice crevetii"
organizate sau
spontane
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
3-5 3.1. Aplicarea Eforturi cu durata medie - efectuarea unor exercitii cu intensitate medie; - Observare
regulilor necesare - alergare accelerata pe dislanta de 20 m, repetata de 3 ori, cu materiale sistematica
pauza de 30-40 s intre repetari;
desfăşurării - stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole, repetata de existente
activităţilor motrice trei ori consecutiv, cu pauza de 40 s. in sala
organizate sau
spontane
3.3Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
6-8 3.1. Aplicarea Eforturi de tip aerob -efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii calitatii rezistenta: Sala de Observare
regulilor necesare sarituri ia coarda in tempo moderat timp de 3 min., in 2-3 reprize sport sistematica
cu pauze de 30 s;
desfăşurării - alergare accelerata pe 20 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s 10 corzi
activităţilor motrice intre repetari; -
organizate sau - stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacolc, repetata de materiale
spontane trei ori consecutiv, cu pauza de 40 s. existente
3.3Manifestarea in sala
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de invatare: Forta, clasa II
Numar de ore alocat: 11

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-10 • Dezvoltarea fortei spatelui Mijloace pentru dezvoltarea fortei spatelui: - sala de - observare
2.2. Aplicarea • Dezvoltarea fortei 1. culcat facial, mainile la ceafa, extensia trunchiului alternativ cu sport sistematica
combinată a abdomenului balansarea picioarelor inapoi, sus (barcuta); - banci
deprinderilor motrice Dezvoltarea 2. idem, la banca sau lada de gimnastica; de
în activitatea şcolară şi fortei bratelor si genunchilor 3. culcat facial, mainile sub barbie: t1 - ducerea piciorului intins, gimnasti
în afara şcolii • Dezvoltarea inapoi sus (stangul); t2 - revenire in pozitia initials; t3- ducerea ca
3.1. Aplicarea fortei spatelui piciorului drept intins, inapoi sus; t4 - revenire in pozitia initiala. - lada de
regulilor necesare • Dezvoltarea fortei abdominale 4. atarnat cu fata la scara fixa - extensia trunchiului cu revenire gimnasti
desfăşurării • Dezvoltarea Mijloace pentru dezvoltarea fortei abdomenului: ca - observare
activităţilor motrice fortei: abdomen, 1 . culcat dorsal - ridicarea trunchiului la verticala si revenire; - scara sistematica
organizate sau spate, brate, picioare 2. culcat dorsal - ridicarea si indoirea trunchiului inainte cu revenire; fixa - aprecieri
spontane 3. culcat dorsal - ridicarea unui picior intins la verticala si revenire; colective si
3.2. Participarea la 4. culcat dorsal - ridicarea picioarelor intinse la verticala si revenire; individuale
activităţi specifice 5. atarnat la scara fixa - ridicarea picioarelor indoite la piept si - saltele
educaţiei revenire; de
fizice organizate în 6. Idem, cu picioarele intinse gimnasti
grup Mijloace pentru dezvoltarea fortei bratelor si a picioarelor: ca
3.3. Manifestarea 1 . tractiuni in brate pe banca de gimnastica;
atitudinii de 2. ,,roaba";
cooperare, 3. sprijin facial, picioarele pe banca, palmele pe sol deplasare laterala - aprecieri
întrajutorare şi fair- stanga-dreapta individuale
play în timpul 4. mers ghemuit; si colective
activităţilor motrice 5. sarituri din ghemuit in ghemuit (broscute)
1 . sezand pe banca, picioarele apropiate, intinse pe sol, mainile apucate
de marginea bancii din fata: t1 – extensia trunchiului, cu coborare sub
nivelul bancii;
t2 - revenire in pozitia initiala; t3 - aplecarea trunchiului la varful - banci - observare
picioarelor; t4 - revenire. de sistematica
2. culcat pe banca de gimnastica, se executa ,,cosuletul" gimnasti
• Mijloace pentru dezvoltarea fortei abdominale: ca
1. sezand, sprijin pe antebrate: t1- ducerea genunchiului stang la piept;
t2 revenire in pozitia initiala;
t3 - ducerea genunchiului drept la piept; t4 - revenire in pozitia initiala. - aprecieri
Se executa 3x8 timpi. individuale
2. aceeasi pozitie: t1 - ridicarea genunchilor la piept; t2 - intinderea si colective
picioarelor in echer (45°); t3 — indoirea picioarelor, cu mentinerea - banci
genunchilor la piept; t4 - revenire in pozitia initiala. Se executa 2x8 de
timpi. gimnasti
3. culcat dorsal, mainile la ceafa: ca
- ridicarea piciorului stang sus, revenire;
- ridicarea piciorului drept sus, revenire. - sala de
Se executa 3x8 timpi sport
- repetarea exercitiilor pentru proba de control - banci
de
gimnasti
ca, lada,
scara fixa - observare
sistematica
11 Proba de control - Structura complexa de forta - idem - proba
practica
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi motrice de baza, clasa II
Numar de ore alocat: 21

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-4 1.2Menţinerea Mers si variante explicarea si demonstrarea: - sala de - observare
posturii corecte a de mers -pe calcaie, pe varfuri, mers obisnuit — se executa incepand cu piciorul stang, spatele drept, sport sistematica
corpului în ghemuit capul sus, privirea inainte, pieptul inainte, umerii trasi inapoi, bratele - - aprecieri
acţiuni statice şi miscandu-se pe langa corp, bratul este opus piciorului care paseste obiecte:mi colective
dinamice inainte. Se executa prin rulare calcai-varf ngi, si
2.2Aplicarea mers pe varfuri - se executa cu varful picioarelor, bratele intinse in stegulete, individuale
combinată a sus, in prelungirea corpului sau coroana deasupra capului, privirea cuburi
deprinderilor motrice inainte sau la brate bastoane,
în activitatea şcolară mers pe calcaie - se executa pe calcaie, pozitia corpului este usor
şi în afara şcolii aplecata inainte, bratele la spate, mainile prinse de coatele de la bratul
3.1Aplicarea regulilor opus. Se insista pe comenzile ,,spatele drept", ,,capul sus", ,,privirea
necesare desfăşurării inainte"
activităţilor motrice mers ghemuit — mersul piticului se executa cu picioarele indoite din
organizate sau articulatia genunchiului, corpul drept, capul sus, privirea inainte,
spontane mainile la ceafa
3.3Manifestarea - exersari in coloana cate unul, cate doi, pe grupe
atitudinii de - corectari
cooperare, - Jocuri dinamice: ,,Cine ne-a iesit in drum?", ,,Cauta steguletul",
întrajutorare şi fair- mers cu oprire la semnal - ,,Motanul si soarecii", ,,Fereste capul"
play în timpul - stafete aplicative pe echipe
activităţilor motrice - mers pe varfuri pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in mers pe
varfuri cu predarea stafetei (la fel cu mers pe calcaie)

5-9 Alergare si variante de - explicare si demonstrare: - sala de —


alergari: alergare serpuita, cu alergare obisnuita - pe pingea (cu rulare calcai-varf) corpul usor sport aprecieri
ocolire de obstacole, peste aplecat inainte, bratele indoite pe langa corp, miscandu-se inainte, -jaloane colective si
obstacole inapoi, simultan cu piciorul opus, respiratia se face in 2 timpi: – individuale
inspiratia pe nas, expiratia pe gura; bastoane
alergare serpuita — este facuta de un sir de 4, 5,6 etc. copii. In fata - mingi
sirului se aseaza un copil cu o buna orientare care va desena pe sol
prin alergare o linie serpuita sau va merge printre jaloane, mingi cu
ocolirea acestora;
- exersarea alergarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- jocuri dinamice: ,,Buchetelele", ,,Atentie la semnal", ,,Acul si ata
" Stafeta aplicativa pe echipe - cu intrecere
- Alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi) asezate la
intervale egale, ocolirea punctului fix , alergare inapoi peste
obstacole, predarea stafetei la urmatorul.
10-15 Saritura - sarituri pe loc si cu - explicarea si demonstrarea sariturii care contine trei faze: elanul, -10- -
deplasare, cu desprindere de zborul (sau desprinderea) si aterizarea. Elanul se face prin indoirea 20corzi observare
pe ambele picioare genunchilor, bratele intinse oblic inainte, trunchiul usor aplecat in sistematica
Saritura la coarda fata. Prin balansarea bratelor din inainte spre inapoi, se impinge in
picioare, realizand desprinderea si apoi aterizarea, care se face pe
varfuri, concomitent cu o usoara indoire a genunchilor si a balan-
sarii bratelor din inapoi spre inainte;
- exersarea sariturii cu desprindere de pe ambele picioare, elevii
fiind aliniati pe un rand (Sarituri ca mingea);
- Jocuri dinamice: ,,Lupul si iezii", ,,In poiana"
- explicarea si demonstrarea sariturii la coarda pe ambele picioare;
- exersarea sariturii la coarda individual si in perechi, sarituri pe loc
peste coarda tinuta de doi copii (30-40 cm);
- corectari;
- Jocuri: ,,Cate doi la coarda"; ,,Treci pe sub coarda fara sa o
atingi"; ,,Cine sare de mai multe ori"
16 - 21 1.1Aplicarea unor Aruncare si prindere de pe - explicarea si demonstrarea variantelor de aruncare: - mingi -
reguli de bază în loc: a) de la piept cu doua maini — stand departat cu piciorul stang usor mijlocii. observare
folosirea - aruncari lansate, azvarlite la inainte, trunchiul drept, cu greutatea corpului egal repartizata pe - mingi sistematica
factorilor naturali tinta, la partener, la distanta, ambele picioare, mingea tinuta cu ambele maini in dreptul de - aprecieri
pentru călirea corpului autoaruncari si pieptului. Aruncarea se realizeaza prin impingerea mingii inainte baschet, individuale
1.2Menţinerea prinderi in sus, in podea, la simultan cu intinderea brajelor inainte; - si
posturii corecte a perete b) cu ambele maini de jos - stand pe picioarele usor departate la marcaje colective
corpului în - prindere cu doua nivelul umerilor, piciorul stang usor inainte, coatele usor indoite, cu
acţiuni statice şi maini mingea tinuta intre palme la nivelul taliei. Mingea se duce in jos
dinamice spre coapse dupa care, printr-o miscare brusca, se duc bratele
1.3Efectuarea zilnică inainte simultan cu aruncarea mingii;
a complexului de c) cu ambele maini de deasupra capului - stand departat, piciorul
dezvoltare fizică stang usor inainte, mingea inainte, simultan cu aplecarea usoara a
însuşit corpului inainte si intinderea bratelor pe langa urechi;
2.2Aplicarea d) cu o mana de la umar - stand usor departat, cu mingea tinuta in
combinată a palma bratului indemanatic, care este ridicat deasupra umarului,
deprinderilor motrice antebratul formand un unghi de 90°.
în activitatea şcolară Piciorul opus bratului de aruncare este usor inainte;
şi în afara şcolii - explicarea si demonstrarea prinderii mingii din autoaruncari in
3.1Aplicarea regulilor sus, in podea, la perete:
necesare desfăşurării a) cu doua maini - stand departat, cu genunchii usor indoiti, bratele
activităţilor motrice intinse jos, palmele apropiate formand un caus;
organizate sau b) cu doua maini de la piept - stand departat, bratele indoite la
spontane nivelul pieptului, palmele formand un caus, degetele mari fiind
3.3Manifestarea apropiate unul de altul, celelalte degete fiind relaxate;
atitudinii de c) cu doua maini deasupra capului - stand departat, cu piciorul stang
cooperare, inainte, antebratul formeaza cu bratul un unghi de cca. 90°, coatele
întrajutorare şi fair- fiind la inaltimea umerilor ;
play în timpul - exersarea aruncarii si prinderii mingii;
activităţilor motrice - corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Mingea la capitan", ,,Trei mingi in teren",
,,Ocheste cercul", ,,Striga un nume";
- Stafete aplicative specifice insusirii aruncarii si prinderii mingii; -
Aruncarea mingii in perete, alergare, culegerea ei, intoarcere in
alergare cu mingea in mana, predarea ei la urmatorul;
- Mingea in suveica;
- corectari
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi motrice utilitar-aplicative, clasa II
Numar de ore alocat: 24

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Aplicarea Echilibrul (deplasari - explicarea si demonstrarea deplasarii in echilibru: - pe osuprafata - banci -
regulilor necesare cu echilibru pe lata de 20 cm trasata pe sol se executa mersul in echilibru, cu spatele de observare
desfăşurării suprafete inguste si drept, capul sus, privirea inainte, bratele intinse lateral; piciorul care gimnasti sistematica
activităţilor motrice inaltate) executa pasirea este intins, contactul cu solul facandu-se cu varful ca
organizate sau piciorului;
spontane - exersarea deplasarii in echilibru in linie cate 4;
3.3. Manifestarea - corectari;
atitudinii de - executarea deplasarii pe o linie trasata pe sol, pe partea lata a bancii
cooperare, de gimnastica (in timpul executiei copilul trebuie supravegheat mereu,
întrajutorare şi fair- pentru a nu cadea si a se produce accidente);
play în timpul - Stafeta aplicativa cu intrecere pe echipe: Mers in echilibru pe banca
activităţilor motrice de gimnastica pana la capat, coborare, alergare pana la un punct fix,
intoarcere, mers in echilibru pana la capat cu predarea stafetei;
- Jocuri dinamice: ,,Trecem puntea", ,,Pisica pe acoperis"
2-8 3.1. Aplicarea Tarare (tarare pe - explicarea si demonstrarea procedeelor de executie a elementelor - mingi - observare
regulilor necesare palme si pe genunchi, de tarare: sistematica
desfăşurării pe antebrate si pe - tarare pe palme si pe genunchi - deplasarea se face inainte la - aprecieri
activităţilor motrice genunchi, tarare distanta de ½ pas, un genunchi si bratul opus, urmat de deplasarea colective si
organizate sau joasa) inainte a celorlalte membre opuse; individuale
spontane Catarare pe scara fixa - tarare pe antebrate si pe genunchi - se trage un genunchi sub piept
3.3. Manifestarea Catarare pe o banca inclinata ducand in acelasi timp inainte bratul opus, se deplaseaza corpul
atitudinii de inainte pana la intinderea completa a piciorului indoit la piept, o data
cooperare, cu aducerea sub piept a celuilalt picior indoit si cu aducerea inainte a
întrajutorare şi fair- celuilalt brat;
play în timpul - tarare din culcat facial - din culcat facial cu bratele indoite si duse
activităţilor motrice putin inainte se trage inainte piciorul drept o data cu intinderea
bratului stang cat mai departe, impingandu-se piciorul indoit, se
deplaseaza corpul inainte o data cu apropierea de corp a celuilalt brat;
- exersarea elementelor de tarare;
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,La vanatoare", ,,Pisica la panda", ,,Tunelul
acrobatilor";
- Stafeta aplicativa cu intrecere-tarare cu impingerea unei mingi cu
capul pana la o linie trasata pe sol, ridicare, intoarcere in alergare si
predarea mingii la urmatorul (procedeul la alegere)
9-15 - explicarea si demonstrarea procedeelor de catarare la scara fixa: - scara
a) urcare din sipca in sipca - cu fata la scara fixa, picioarele sprijinite fixa
pe ultima sipca, bratele indoite, mainile apucate de sipca din dreptul - mingi
pieptului. Se ridica piciorul stang pe prima sipca, se impinge in el (cuburi,
pentru a ridica corpul, simultan cu ridicarea bratului opus pe jaloane)
urmatoarea sipca;
b) cobordrea din sipca in sipca — ajuns cu mainile pe ultima sipca de
sus, coboara din sipca in sipca, folosind procedeul de la urcare;
- exersarea procedeelor de catarare;
- corectari;
- Stafeta aplicativa cu intrecere pe grupe;
- Alergare, catarare pe scara fixa, coborare, alergare si predarea
stafetei la urmatorul;
- Jocuri dinamice: ,,Cautam cuiburi", ,,Plicul veveritei"
- explicarea si demonstrarea catararii: - observare
- deplasarea pe banca se face cu corpul inclinat inainte, cu mainile - banci sistematica
prinse de marginea bancii. Se executa catararea cu mers in patru de
labe, deplasandu-se intai un brat inainte, care apuca marginea gimnasti
bancii, simultan cu pasirea pe banca cu piciorul opus; ca
- exersarea catararii pe o banca inclinata;
- corectari;
— Joc dinamic: ,,Urcam nucile in pod"
16 3.1. Aplicarea Escaladarea cu - demonstrarea escaladarii (trecerii peste un obstacol) cu ajutorul - lazi de - observari
regulilor necesare apucare, sprijin si mainilor sprijinite pe aparat, ridicarea genunchilor pe aparat, apoi gimnasti individuate
desfăşurării pasire peste obstacol saritura dincolo de aparat; ca
activităţilor motrice -exersarea escaladarii folosind lada, capra; - capra
organizate sau - Stafeta aplicativa — Alergare, escaladarea lazii de gimnastica,
spontane alergare pana la un punct fix, intoarcere in alergare pe langa lada,
Participarea la cu predarea stafetei la urmatorul;
activităţi specifice - corectari
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
17 3.1. Aplicarea Tractiunea (deplasarea) unui - explicarea si demonstrarea tractiunii cu bratele, individual si in - franghii - observare
regulilor necesare obiect prin tractare cu bratele perechi: (bastoane sistematica
desfăşurării - individual si in perechi - din pozitia stand fata in fata, apucat cu o mana sau cu doua maini )
activităţilor motrice Deplasarea - tractiune frontala; - banci
organizate sau (impingerea) unui - aceeasi pozitie, apucat de capatul unei franghii, a unui baston sau de
spontane obiect sau partener de mana unui coleg - tractiunea efectuandu-se frontal, cu ambele gimnasti
3.3. Manifestarea maini; ca
atitudinii de - un elev pe banca, altul jos, apucat de maini, tractiuni cu
cooperare, coborarea lui de pe banca.
întrajutorare şi fair- - exersarea tractiunii cu bratele;
play în timpul - corectari individuate si colective;
activităţilor motrice - Jocuri dinamice specifice insusirii deprinderii de tractiune:
,,Trasurica", ,,Tractiunea in patru colturi"
- explicarea-demonstrarea impingerii cu bratele a unui obiect sau - aprecieri
. partener; individuale
- fata in fata, palma in palma, impingeri simultane sau alternative; si
- intr-un picior, impingerea adversarului si dezechilibrarea lui; - colective
- ghemuit fata in fata, impingeri in palme pentru a dezechilibra bastoana
adversarul.
- exersarea impingerii cu brajele a unui obiect sau partener;
- corectari;
— Jocuri dinamice: ,,Lupta cu bastonul", ,,Impinsa"
18 3.1. Aplicarea Transportul unor obiecte - explicarea si demonstrarea transportarii unor obiecte usoare: - mingi
regulilor necesare usoare apucate cu ambele - transportarea unei mingi medicinale apucata cu ambele maini, medicina - aprecieri
desfăşurării maini, sprijinite la piept, pe sprijinita la piept, cu mainile tinute pe umar (individual); le colective
activităţilor motrice umar, individual si in - transportarea unui ghiozdan, bolovan in perechi. - alte
organizate sau perechi - exersarea transportarii unor obiecte usoare; obiecte
spontane - corectari, recomandari (Atentie la greutatile transportate pentru a (dupa
3.3. Manifestarea nu le scapa peste picioare sau chiar peste corp, producandu-se posibilita
atitudinii de accidente grave); tile
cooperare, - Jocuri dinamice: ,,Cursa dupa minge", ,,Transportul pe punte" scolii)
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

19-21 3.1. Aplicarea Stafete aplicative si jocuri - Mers in echilibru pe partea lata a bancii cu ochii inchisi, bratele - banci - observare
regulilor necesare dinamice lateral, pipairea capatului cu varful piciorului, intoarcere in alergare de sistematica
desfăşurării vizand deprinderi pe langa banca si predarea stafetei; gimnasti
activităţilor motrice utilitar-aplicative - Catarare combinata la banca si la scara fixa; ca
organizate sau - Colectivul este impartit pe doua siruri: la semnal, alergare, cu
spontane trecere printr-un capac de lada asezat transversal, alergare cu
3.3. Manifestarea escaladarea lazii de gimnastica, ocolirea unui reper, alergare cu
atitudinii de predarea stafetei.
cooperare, Joc: ,,Miriapodul"
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

22-24 3.1. Aplicarea Jocuri si stafete aplicative -,,Semanatul si culesul pepenilor"; ,,Roaba"; ,,Tara, tara, vrem - mingi -observare
regulilor necesare folosind deprinderile insusite ostasi!" Stafete: medicinal sistematica
desfăşurării 1 . Clasa este impartita in 4 grupe, cate doua fata in fata. La semnal, e (dupa
activităţilor motrice transportarea unei mingi medicinale pana la un cerc; de acolo posibilitat
organizate sau impingerea unei banci de gimnastica pana la sirul din fata, predarea ile scolii)
spontane stafetei si trecerea la coada sirului. Urmatorul ,,pune lucrurile la loc". - banci
3.3. Manifestarea 2. Mers in echilibru pe banca de gimnastica cu transportul unui obiect de
atitudinii de usor pe umar, asezarea obiectului la capatul bancii, mers ghemuit, gimnastic
cooperare, ocolirea unui fanion, mers pe varfuri, transportarea mingii pe umar a
întrajutorare şi fair- inapoi la urmatorul elev.
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de invatare: Alergarea de viteza cu start din picioare, clasa II
Numar de ore alocat: 4

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 Alergare cu accelerare - exercitii de mers din coloana cate unul din ce in ce - repere -
3.1 Aplicarea regulilor mai repede cu trecerea in alergare usoara: de la lectie la (jaloane, observare
necesare desfăşurării lectie se schimba conducatorul, corectarea pozitiei corpului si lucrul fanioane, sistematica
activităţilor motrice bratelor linii - aprecieri
organizate sau - alergare pe loc, cu semiridicarea genunchilor (schip) trasate pe colective
spontane - alternari de mers in tempo lent, rapid si alergare pe 25-15-10 m sol) si
3.2 Participarea la - alergarea cu genunchii sus si lucrul corect al bratelor - fluier individuate
activităţi specifice - alergare in jurul bancii de gimnastica cu accelerarea
educaţiei pe portiunea dreapta si incetinirea la capete
fizice organizate în -jocuri dinamice: ,,De-a prinselea", ,,Omul negru"
grup
3.3 Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

2 3.2 Participarea la Startul din picioare si lansarea - explicarea-demonstrarea startului de sus, a pozitiilor specifice - fluier -
activităţi specifice de la start fiecarei comenzi. La comanda ,,pe locuri", se aseaza varful piciorului - marcaje observare
educaţiei indemanatec la linia de start, usor indoit din genunchi, celalalt la un sistematica
fizice organizate în pas in spate, in aceeasi pozitie. Corpul este usor aplecat in fata, cu
grup bratul opus, piciorului din fata indoit, dus usor inainte, celalalt brat - aprecieri
3.3 Manifestarea usor intins spre inapoi. La comanda ,,pleaca" sau alt semnal sonor se individuale
atitudinii de pleaca in alergare prin impingere in piciorul din fata;
cooperare, - exersarea pozitiilor specifice fiecarei comenzi;
întrajutorare şi fair- - exersarea startului si lansarii de la start pe 3-4 m ;
play în timpul - corectari
activităţilor motrice - intreceri de alergare de viteza pe 20 m, cu start de sus, pe grupe de 4
elevi (se marcheaza zona de accelerare)
3 3.1 Aplicarea regulilor Alergarea cu accelerare, cu - explicarea-demonstrarea alergarii cu accelerare, cu atingerea vitezei - fluier -
necesare desfăşurării start din picioare maxime la sfarsitul accelerarii (reper) si mentinerea vitezei (din - marcaje observare
activităţilor motrice inertie) pe ultimii 10 m; sistematica
organizate sau - alergare in grup pe distanta de 15-25 m cu start din picioare, - aprecieri
spontane marcand zona de accelerare, si cu aplecarea trunchiului in final si individual
3.3 Manifestarea trecere peste linia de sosire;
atitudinii de - Jocuri: ,,De-a prinselea", ,,Prinde-i daca poti"
cooperare, - exersarea startului, din picioare, lansarii, alergarii accelerate pe 7-8
întrajutorare şi fair- m;
play în timpul - exersarea alergarii accelerate pe 7-8 m, cu atingerea vitezei maxime
activităţilor motrice si mentinerea acesteia pe 12-15 m;
- intreceri de alergare de viteza cu start de sus in diferite formatii (in
linie cate 4, cate 6, etc.)
4 3.1 Aplicarea regulilor Alergare de viteza cu start din - intreceri cate 2 pe distanta de 25 m, contra cronometru; - marcaje - observare
necesare desfăşurării picioare pe distanja de 25 m, - desemnarea castigatorului clasei; - fluier sistematica
activităţilor motrice sub forma de concurs - recomandari
organizate sau - exersarea startului din picioare pe grupe de 4-6 elevi,
spontane
3.3 Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de mvatare: Aruncarea mingii de oina, clasa II
Numar de ore alocat: 6

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Aplicarea regulilor • Aruncarea mingii de oina de - ducerea bratului cu mingea inapoi; - mingi - observare
necesare desfăşurării pe loc, la distanta - exercitii pentru brate; mici de sistematica
activităţilor motrice - aruncari libere cu mingea de oina; cauciuc
organizate sau - aruncarea mingii, cu latura stanga orientata spre directia aruncarii - mingi
spontane de tenis
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup

2 • Se repeta lectia nr. 1


3 • Aruncarea mingii de oina - aruncarea mingii de oina de pe loc la distanta; - mingi
- miscarea bratului, rasucirea trunchiului, lansarea mingii mici de
cauciuc
- mingi
de tenis
- mingi
de oina
4 3.2. Participarea la • Aruncarea mingii de oina de - aruncarea mingii de oina la distanta de 10-12 m peste o sfoara - mingi -
activităţi specifice pe loc la distanta intinsa; mici de observare
educaţiei - aruncarea mingii sub forma de concurs cauciuc sistematica
fizice organizate în (mici) - aprecieri
grup - mingi indivi-
de tenis - duale si
mingi de colective
oina
5 3.2. Participarea la • Aruncarea mingii de oina de • Repetarea lectiei nr. 5
activităţi specifice pe loc la distanta
educaţiei
fizice organizate în
grup

6 3.1. Aplicarea regulilor • Aruncarea mingii de oina - exersarea aruncarii mingii de oina - mingi de - evaluare
necesare desfăşurării - aruncarea mingii de oina sub forma de concurs tenis, de prin proba
activităţilor motrice - desemnarea castigatorului cauciuc practica
organizate sau (mici)
spontane - fluier
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
Proiectarea unitatii de invatare: Alergare de rezistenta, clasa II
Numar de ore alocat: 6

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 1.2. Menţinerea Alergare in tempo moderat pe - Exercitii specifice insusirii ritmului: - teren - observare
posturii corecte a distanta 1 . copiii, {tinandu-se de maini, cate 4 in linie, trec din mers peste sport sistematica
corpului în de 40-50 m obstacole joase asezate in asa fel incat sa fie trecute la fiecare pasire; -
acţiuni statice şi 2. aceeasi miscare executata din alergare, obstacolele fiind asezate la o obstacole
dinamice distanta mai mare intre ele; (bastoane
2.2. Aplicarea 3. Alergare cu 3-5 pasi intre diferite obstacole si peste ele, inaltimea , corzi,
combinată a fiind mica (bastoane, corzi, cuburi etc); cuburi)
deprinderilor motrice 4. Alergare peste obstacole joase (30-40 cm); -
în activitatea şcolară şi 5. Alergare in tempo moderat pe distanta de 40-50 m individual si pe delimitar
în afara şcolii perechi; ea
3.1. Aplicarea - corectari; spatiului
regulilor necesare - Jocuri dinamice: ,,Urmarirea", ,,Labirintul" de
desfăşurării plecare si
activităţilor motrice sosire
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

2 1.2. Menţinerea Pasul lansat in tempo moderat, - alergari repetate pe distanta de 50 m, executate pe teren plat cu start - teren - aprecieri
posturii corecte a executat pe 50 m, pe grupe de din picioare; sport individuale
corpului în 6-8 elevi - exersarea startului din picioare la comenzile ,,pe locuri", ,,pleaca"; - si
acţiuni statice şi - alergari de durata mai lunga alternate cu mers; delimitar colective
dinamice - Jocuri dinamice: ,,Sarpele isi prinde coada", ,,Navodul" ea
2.2. Aplicarea spatiului
combinată a de
deprinderilor motrice plecare si
în activitatea şcolară şi sosire
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

3 1.2. Menţinerea • Alergare in tempo - exersarea startului de sus, a pasului lansat de semifond; - traseu - observare
posturii corecte a uniform pe distanta de 70 m, - parcurgerea in pluton (1 grupa fete si 1 grupa baieti); marcat sistematica
corpului în individual si pe perechi - exersarea actului respirator;
acţiuni statice şi - ritmul respirator - revenirea dupa efort;
dinamice - corectari
2.2. Aplicarea
combinată a
deprinderilor motrice
în activitatea şcolară şi
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

4 1.2. Menţinerea Alergare de durata - 2 reprize a - exersarea pasului lansat si a startului de sus; - traseu -
posturii corecte a 2' (baietii) si 2 reprize a 1'45" - exersarea alergarii de durata in pluton in tempo uniform moderat marcat - obser
impus de elevul desemnat conducator de pluton timp de 2' (baietii) si cronom vare
corpului în (fetele) -pauza 4' intre serii 1'45" (fetele) de doua ori; etru sistem
acţiuni statice şi - automatizarea structurii actului respirator; atica
dinamice - revenirea dupa efort
2.2. Aplicarea
combinată a
deprinderilor motrice
în activitatea şcolară şi
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
5-6 1.2. Menţinerea Alergare cronometrata: 2' - evaluarea alergarii de rezistenja Idem - proba
posturii corecte a (baietii) si 1'45" (fetele) - practica
proba de control
corpului în
acţiuni statice şi
dinamice
2.2. Aplicarea
combinată a
deprinderilor motrice
în activitatea şcolară şi
în afara şcolii
3.1. Aplicarea
regulilor necesare
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
Proiectarea unitatii de invalare: Gimnastica acrobatica, clasa II
Numar de ore alocat: 16

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-2 3.2. Participarea la - explicare si demonstrare - din sprijin pe genunchi se duce un picior - saltele - observare
activităţi specifice Cumpana pe un spre inapoi cu extensia acestuia si a capului, varful intins, cu - scara sistematica
educaţiei genunchi cu sprijinul palmelor mentinerea pozitiei; fixa
fizice organizate în pe sol - algoritmi specifici insusirii corecte a elementului: - sala de
grup - pe saltea, pe genunchi sezand, sprijin pe palme, ducerea unui picior sport
3.3. Manifestarea intins in arcuire: cu sprijin pe scara fixa, cu partener;
atitudinii de - cu latura stanga la scara fixa, mana apucat in dreptul umarului,
cooperare, ducerea piciorului drept intins inapoi, bratul drept intins inainte sau
întrajutorare şi fair- lateral;
play în timpul - acelasi exercitiu cu latura dreapta la scara fixa (perete);
activităţilor motrice - exersarea cumpenii pe un genunchi;
. - corectari

3-4 3.2. Participarea la Semisfoara - explicare si demonstrare - pe genunchi, pe calcaie asezat, cu celalalt - saltea - aprecieri
activităţi specifice picior intins inapoi; de individual
educaţiei - executarea de exercrtii pregatitoare: gimnastic e si
fizice organizate în - stand, mainile pe sold: t1- fandare inainte cu piciorul stang; t2 - a colective
grup revenire; t3 - fandare inainte cu piciorul drept; t4 - revenire in pozitia
3.3. Manifestarea initials.
atitudinii de - sezand, picioarele intinse inainte: t1- ridicarea piciorului drept intins
cooperare, inainte; t2 - revenire; t3 — ridicarea piciorului stang intins inainte; t4 -
întrajutorare şi fair- revenire.
play în timpul - balansari de picioare in toate directiile din sprijin la perete;
activităţilor motrice - culcat dorsal, ridicarea unui picior sus cu arcuire, celalalt
. ramane intins pe sol;
- acelasi lucru cu partener care cauta sa apropie piciorul la
pieptul executantului;
- exersarea elementului - semisfoara;
- corectari
5-6 Podul de jos - explicare si demonstrare - din culcat, bratele se indoaie si palmele - saltele -
3.3. Manifestarea iau contact cu solul sub umeri cu degetele mari langa de observare
urechi, genunchii se indoaie, cu asezarea talpilor cat mai
atitudinii de aproape de bazin. Urmeaza ridicarea corpului prin intinderea gimnasti sistematica
cooperare, energica a bratelor si picioarelor; ca
întrajutorare şi fair- - exercitii pregatitoare:
play în timpul - balansari si rotari de brate;
activităţilor motrice - extensii si indoiri ale trunchiului cu bratele in prelungire;
- rotari si rasuciri de trunchi.
. - exersarea podului de jos in perechi (cu ajutor);
- corectari

7-10 3.2. Participarea la Rulari explicarea-demonstrarea tipurilor de rulari: - saltele -


activităţi specifice rulare laterala - se executa din culcat cu bratele in prelungirea de observare
corpului si se porneste cu incrucisarea piciorului opus partii spre
educaţiei care se face rularea, intins peste celalalt si rularea in culcat facial, gimnasti sistematica
fizice organizate în revenirea facandu-se inversand piciorul care incruciseaza. Doua ca
grup rulari executate In continuare, pe aceeasi directie, reprezinta o
3.3. Manifestarea rostogolire laterala;
atitudinii de rulare pe spate - din stand cu spatele la saltea ghemuit, rulare
inapoi pe spate corpul grupat - bratele imbratiseaza genunchii,
cooperare, capul aplecat cu barbia in piept, rulare inainte cu revenire in
întrajutorare şi fair- ghemuit si ridicare in stand;
play în timpul - rulare pe abdomen si piept – din culcat facial, palmele sprijinite
activităţilor motrice pe sol la nivclul pieplului cu dcgetele inainte, irnpulsie prin
intinderea bratelor o data cu extensia ampla a capului si trunchiului
. si ridicarea picioarelor intinse si lipite, corpul in extensie (bratele
pot fi pozitionate in prelungirea corpului, la ceafa, lateral, pe
solduri);
- exercitii folosite in invatarea rularii pe spate:
- culcat pe saltea, grupare si revenire;
- asezat pe saltea, strangerea genunchilor la piept, bratele apucand
gambele, fruntea asezata pe genunchi;
- din stand, trecerea in ghemuit, grupat si revenire;
- exersarea de catre elevi a rularilor;
- corectari
11 3.2. Participarea la Rostogolire inainte din - explicarea si demonstrarea rostogolirii - din stand, corpul se - saltele -
activităţi specifice ghemuit in ghemuit ghemuieste si se lasa sa cada in fata, bratele si picioarele imping in de observare
sol inainte, corpul ghemuit rostogolindu-se pe spate spre inainte
educaţiei revenind in ghemuit si ridicare in stand gimnasti sistematica
fizice organizate în - Algoritmi specifici insusirii rostogolirii: ca
grup - ghemuit sprijin pe palme, barbia in piept, impingerea in picioare
3.3. Manifestarea si saltare in maini, bratele cat mai intinse si revenire;
atitudinii de - ghemuit sprijin pe palme, rostogolire inainte in asezat fara a
atinge cu capul salteaua;
cooperare, - exersarea rostogolirii inainte din ghemuit in ghemuit;
întrajutorare şi fair- - corectari
play în timpul
activităţilor motrice
.

12-15 3.2. Participarea la Rostogolire inainte din - explicarea sj demonstrarea rostogolirii - din stand departat, - saltele -
activităţi specifice departat in ghemuit trunchiul se indoaie inainte sprijinind mainile pe sol, fara ca de observare
genunchii sa se indoaie, la nivelul varfurilor acestora pastrand
educaţiei latimea umerilor; gimnasti sistematica
fizice organizate în - exersarea rostogolirii; ca
grup - corectari
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
.

16 • Proba de control -elemente - intreceri pe grupe; -


de gimnastica acrobatica - evaluarea deprinderilor specifice gimnasticii acrobatice eva
izolate luar
e
sum
ativ
a
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi motrice sportive elementare specifice jocului sportiv - minibaschet, clasa II
Numar de ore alocat: 38

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Aplicarea - explicarea - demonstrarea pozitiei fundamentale de catre - imagini, -
regulilor necesare Pozitia profesor postere observare
desfăşurării fundamentala - exersarea de catre elevi -jaloane sistematica
activităţilor motrice - exercitii fara minge executate pe loc, din alergare, cu oprire la
organizate sau semnal
spontane - piruete, ,,mersul pe trotineta", cu punct fix, pe sol
3.2. Participarea la - pasiri inainte, inapoi, lateral, cu revenire la pozitia
activităţi specifice fundamentala
educaţiei - intoarceri prin pasiri repetate pe piciorul de impulsie- inainte,
fizice organizate în mapoi, pasa (fara minge)
grup - stafete cu alergare, cu oprire si intoarcere pe loc
3.3. Manifestarea (pivotare), in dreptul diferitelor semne sau la senmale
atitudinii de auditive
cooperare, - demonstratii-explicatii, corectari
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
2 3.1 Aplicarea regulilor Obisnuirea cu mingea de - prezentarea mingii de baschet - fluier -
necesare desfăşurării baschet - explicarea si demonstrarea sustinerii mingii cu doua maini - mingi (6- observare
activităţilor motrice Jocuri dinamice specifice ohisnuirii cu mingea de baschet ,,Mingca 8) sistematica
organizate sau calatoare pe randuri", ,,(Culesul cartofilor", ,,Semanatul") - fanioane - aprecieri
spontane - stafeta pe echipe - Colectivul este impartit in doua sau mai individual
3.2 Participarea la multe siruri egale. Primul din fiecare sir are cate o minge in mana e si
activităţi specifice pana la fanion, il ocoleste si se intoarce rostogolind mingea pana colective
educaţiei la urmatorul.
fizice organizate în
grup

3-8 3.1. Aplicarea Tinerea, prinderea si - explicarea-demonstrarea tinerii mingii cu doua maini de la 8-10 mingi -
regulilor necesare pasarea mingii cu doua maini piept, cu doua maini deasupra capului in priza simetrica, cu doua de observare
desfăşurării de pe loc maini in fata in pozitie asimetrica; minibasch sistematica
activităţilor motrice - exersarea tinerii mingii; et - aprecieri
organizate sau - explicarea si demonstrarea prinderii si pasarii mingii (prinderea individual
spontane se face in saritura); e si
3.2. Participarea la - exersarea prinderii si pasarii mingii in diferite formatii (perechi, colective
activităţi specifice triunghi, careu, pe coloane fata in fata);
educaţiei - Jocuri dinamice: ,,Mingea la capitan", ,,Mingea in zigzag",
fizice organizate în ,,Mingea in stea", ,,Apara cetatea"
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
9-12 3.1 Aplicarea regulilor Pasarea cu doua - exersarea pasei cu doua maini de la piept, de pe loc, in doi; - mingi de -
necesare desfăşurării maini de la piept de - corectari; marime observare
activităţilor motrice pe loc - stafete cuprinzand procedeele predate: ,,Suveica simpla cu mijlocie sistematica
organizate sau pase"; - mingi de
spontane — Jocuri dinamice: ,,Schimba locul", ,,Pase in triunghi”. minibasch
3.3. Manifestarea et
atitudinii de - marcaje
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
13-30 3.1. Aplicarea Dribling simplu si multiplu - explicarea si demonstrarea conducerii mingii - 8-10 -
regulilor necesare de pe loc (driblingul) de pe loc cu mana indemanateca, inalt, mingi de observare
desfăşurării mediu, jos; minibasch sistematica
activităţilor motrice - executii initative fara minge, imitand lucrul de coordonare et - aprecieri
organizate sau dintre brate si picioare; individuale
spontane - exersarea driblingului de pe loc (se realizeaza prin impingerea si
3.2. Participarea la mingii in sol cu mana indemanatica, palma facuta caus, degetele colective
activităţi specifice rasfirate, flexate. Driblingul se face inainte si lateral pentru a evita
educaţiei lovirea mingii cu piciorul in timpul alergarii; - exercitii individuale,
fizice organizate în descriind prin miscare un cerc mic, insusind tehnica de protejare a
grup mingii; - exercitii: bataia mingii in sol cu o mana alternativ; bataia
3.3. Manifestarea mingii in sol de mai multe ori cu ambele maini
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
31-36 3.1. Aplicarea Pasarea cu doua maini de la - exersarea pasei cu doua maini de la piept din deplasare; - mingi - observare
regulilor necesare piept cu deplasare - Jocuri dinamice: ,,Mingea cucerita", ,,Hustiuluc"; - marcaje sistematica
desfăşurării
activităţilor motrice
organizate sau
spontane
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice
37-38 Driblingul multiplu din - explicarea si demonstrarea driblingului multiplu din deplasare: din - mingi -observare
deplasare mers si usoara alergare, cu mana dreapta (stanga) spre inainte, cu -marcaje sistematica
spatele, inalt, mediu, jos, cu ocolire de obstacole;
- exersarea driblingului cu pasarea mingii cu doua maini de la piept
din deplasare;
- corectari;
- Stafeta cu conducerea mingii: ,,Suveica simpla cu pase din
miscare"
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi sportive elementare speciflce jocului sportiv minihandbal, clasa II
Numar de ore alocat: 38

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Aplicarea Obisnuirea cu - prezentarea mingii de handbal; - mingi (6- - observare
regulilor necesare mingea de handbal - explicarea si demonstrarea sustinerii mingii cu o singura mana; 8) sistematica
desfăşurării - exersarea de catre elevi; - fluier - aprecieri
activităţilor motrice - Jocuri dinamice specifice obisnuirii cu mingea de handbal: colective
organizate sau ,,Mingea calatoare pe randuri", ,,Mingea pe val", ,,Mingea prin
spontane tunel", ,,Mingea rostogolita in suveica", ,,Mingea rostogolita dupa
3.3. Manifestarea fanion".
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

2 3.1. Aplicarea Pasarea cu o mana si prinderea - explicarea-demonstrarea pasarii mingii cu o mana pe deasupra - mingi - observare
regulilor necesare cu doua maini de pe loc umarului de pe loc si prinderea cu doua maini; - diferite sistematica
desfăşurării - exersarea pasarii si prinderii mingii de pe loc, la perete si in obiecte: - aprecieri
activităţilor motrice perechi; pietre, individuale
organizate sau - corectari; sticle din si
spontane - Jocuri dinamice pentru initiere in elemente tehnico- tactice plastic colective
3.3. Manifestarea fundamentale ale jocului de handbal: ,,Mingea la capitan", ,,Mingea umplute cu
atitudinii de in zigzag", ,,Mingea in stea", ,,Apara cetatea" apa
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

3 Idem lectia 2
4 -10 3.1. . Aplicarea Dribling simplu si - explicarea si demonstrarea conducerii mingii (driblingul) Se - mingi -
regulilor necesare multiplu de pe loc realizeaza prin impingerea mingii in sol cu mana indemanatica, mijlocii observare
desfăşurării palma facuta caus, degetele rasfirate, flexate. Driblingul se face sistematica
activităţilor motrice inainte si lateral pentru a evita lovirea mingii cu piciorul in timpul
organizate sau alergarii;
spontane - exersarea driblingului simplu si multiplu individual, descriind
3.2. Participarea la prin miscare un cerc mic, insusind tehnica de protejare a mingii;
activităţi specifice - exercitii: - bataia mingii in sol cu o mana, alternativ;
educaţiei - bataia mingii in sol de mai multe ori cu ambele maini.
fizice organizate în - Joc dinamic cu semnale vizuale si sonore: ,,Minge, stai!"
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

11-25 3.1. . Aplicarea Dribling simplu si multiplu - explicarea si demonstrarea driblingului simplu si multiplu din - mingi - -
regulilor necesare din mers mers; - exersari individuale si pe grupe; fluier observare
desfăşurării - Jocuri dinamice: ,,Portita", ,,Cine tine mingea mai mult"; sistematica
activităţilor motrice - Stafeta cu conducerea mingii - elevii sunt impartial in 3-4 siruri - aprecieri
organizate sau egale asezate la linia de centru. Primul din fata jirului pleaca in individual
spontane alergare cu conducerea mingii (dribling) pana la semicercul de 9 e
3.2. Participarea la m si arunca la poarta din alergare, culege mingea, se intoarce tot
activităţi specifice in dribling predand mingea
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice

26-38 3.1. . Aplicarea Stafete aplicative cu mingea -Suveica cu dribling, pasa si deplasare la coada sirului opus;
regulilor necesare Jocuri dinamice cu mingea - Pe marginea terenului, incrucisare in dribling si pasa din
desfăşurării alergare;
activităţilor motrice - Jocuri dinamice: ,,Hustiuliuc"
organizate sau
spontane
3.2. Participarea la
activităţi specifice
educaţiei
fizice organizate în
grup
3.3. Manifestarea
atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-
play în timpul
activităţilor motrice