Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta II

În itemii 1 – 2 încercuiţi răspunsul corect

1.Un şir numeric care a) este mărginit b) este monoton crescător c) are un singur punct de acumulare
d) are cel puţin două puncte de acumulare e) nu este monoton, este divergent. 2 puncte

𝜋
(2𝑥 − 3)𝑠𝑖𝑛 [ (𝑥 − 1)] , 𝑥 < 5
8
2. Se consideră funcţia 𝑓(𝑥) = { 10−2𝑥
6𝑥−1
, atunci lim f ( x ) 3 puncte
x5
2 3 , 𝑥 > 5
4
a) există dar nu poate fi determinată b) nu există c) există şi poate fi determinată
d) lim f ( x ) nu poate fi calculată, deoarece 𝑥 = 5 nu se conţine în domeniul de definiţie al funcţiei
x5

e) nuci unul din răspunsurile precedente nu este corect.

În itemii 3 – 8 argumentaţi răspunsurile obţinute

3. Dacă |𝐴𝐵| = 6 𝑐𝑚, |𝐴𝐶| = 10 𝑐𝑚, |𝐵𝐶| = 8 𝑐𝑚, |𝐵𝑀| = 4√5 𝑐𝑚, |𝑀𝐶| = 12 𝑐𝑚. 4 puncte
a) Demonstraţi că 𝐵𝐶 ⊥ (𝐴𝐵𝑀).
b) Determinaţi |𝐴𝑀|, dacă distanţa de la punctul A până la planul (BCM) este egală cu 6 cm.
 4n  9 
2n
2n  n 2  3
4. De calculat limitele: a) lim   3 puncte b) lim 3 puncte
n  4n  3
  n  9n

c) lim
 
ln 2 x  3x 2  ln 2 x 
4 puncte
x 0 sin 3x
5. Trei numere formează o progresie aritmetică. Dacă micţorăm al doilea termen cu 40%, iar ceilalţi doi
termeni rămân neschimbaţi, obţinem o progresie geometrică, suma termenilor căreia este egală cu 39.
Aflaţi termenii progresiei aritmetice. 7 puncte
|𝐷𝑀| 3
6. În cubul ABCDA1B1C1D1 punctul ∈ [𝐶𝐷], |𝑀𝐶| = 2 . Aflaţi a) măsura unghiului format de dreapta A1M cu
planul (CDD1C1) b) măsura unghiului diedru format de planele (𝐴1 𝐷1 𝑀) şi (𝐴𝐵𝐶). 8 puncte

7. Să se determine valorile parametrilor 𝑎 ∈ 𝑅, 𝑏 ∈ [−1; +∞) pentru care funcţia


2
𝑒 𝑎𝑥 −𝑐𝑜𝑠𝑏𝑥
,𝑥 < 0
𝑥2
𝑓(𝑥) = 1, 𝑥 = 0 este continuă pe R. 8 puncte
1
{(𝑏𝑥 + 𝑒 𝑥 ) , 𝑥 > 0
𝑥
3
√𝑥 4 +1
8. Determinaţi ecuaţiile asiomptotelor graficului funcţiei 𝑓: 𝑅\{2} → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥−2 +
𝑥 2 +1
Varianta III

În itemii 1 – 3 încercuiţi răspunsul corect


1. Un şir numeric este convergent dacă
a) este monoton crescător şi mărginit inferior b) este monoton descrescător şi mărginit superior
c) este monoton crescător şi mărginit superior d) are cel puţin două puncte de acumulare
e) nuci unul din răspunsurile precedente nu este corect. 2 puncte
2. O funcţie este continuă într-un punct dacă
a) punctul se conţine în domeniul de definiţie al funcţiei
b) acest punct se conţine pe o asimptotă a graficului funcţiei
c) ambele limitele laterale ale funcţiei în acest punct există
d) limita funcţiei în acest punct este egală cu valoarea funcţiei în acest punct
e) nuci unul din răspunsurile precedente nu este corect. 2 puncte

În itemii 3 – 8 argumentaţi răspunsurile obţinute

3. În piramida MABC, |𝐴𝐵| = 2 𝑐𝑚, |𝐵𝐶| = 3 𝑐𝑚, |𝐵𝑀| = 4 𝑐𝑚, |𝐴𝑀| = 2√5 𝑐𝑚, |𝑀𝐶| = 5 𝑐𝑚,
|𝐴𝐶| = √13 𝑐𝑚. a) Demonstraţi că (𝐴𝐵𝑀) ⊥ (𝐵𝐶𝑀)
b) Determinaţi măsura unghiului diedru, format de planele (ABC) şi (AMC) 4 puncte
n 2 1
n 1 n 1
3  2n  3  3 x  cos 2 x
2
2
2 n
4. De calculat limitele: a) lim n n (3 p.) b) lim  2  (3 p.) c) lim 3 (4 p.)
n  2  3 n  2n  n  1  x  0 x  log
  1 4 x e

5. Trei nmere care au suma 28 formează o progresie geometrică. Dacă din numărul mai mare vom scădea 4,
numerele obţinute vor forma o progresie aritmetică. Să se afle numerele iniţiale. 7 puncte

6. În cubul ABCDA1B1C1D1 punctul 𝑀 ∈ [𝐴𝐴1 ], [𝐴1 𝐶1 ] ∩ [𝐵1 𝐷1 ] = {𝑁}, iar dreapta MN formează cu planul
|𝐴𝑀|
(ABC) un unghi de 450. Aflaţi a) Valoarea raportului |𝐴 𝑀| b) Distanţa de la punctul N până la dreapta C1D.
1
8 puncte
sin(𝑥−1)
∙ ln(𝑎𝑥 + 1) , 𝑥 ∈ [−1; 1)
𝑥 2 −1
7. Pentru care a∈ 𝑅 , există lim f ( x ) , unde 𝑓(𝑥) = { 𝑥 2 −5𝑥+4 ? Calculaţi această
x1
[ln(𝑎+1)−5](𝑥−1)
, 𝑥 ∈ (−1; 7]
limită pentru valorile obţinute ale parametrului a. 9 puncte
8. Pentru care valori ale parametrilor reali a şi b dreapta de ecuaţie 𝑦 = 4𝑥 − 1 este este asimptota oblică a
𝑎𝑥 2 +𝑏𝑥
graficului funcţiei 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = √𝑥 2 spre +∞ ?
+𝑥+1