Sunteți pe pagina 1din 1

2 ani garanție

oferită de HORNBACH

Montaj ferestre mansardă


Vizionarea se referă la: deplasare la șantier (obligatorie), măsurători și întocmire deviz și este în valoare de 119,90 lei. Efectuarea
montajelor în urma vizionării doar cu articole din magazinele Hornbach și cu echipa de meșteri profesioniști aduce ca bonus garanția de
2 ani și returnarea contravalorii vizionării (119,9 lei), cu excepția cazului în care valoarea montajului este mai mică sau egală cu 300 lei
(în acest caz valoarea vizionării de 119,9 lei nu se mai returnează și se mai plăteste 1 leu pentru deplasare). Important: deplasarea pe o
distanță de maxim 15 km de la magazinul Hornbach este gratuită, fiecare km suplimentar va fi tarifat cu 2 lei pe km (doar dus).

Nr. Art. Descriere Preț (lei)


10000606 Vizionare ferestre/ferestre mansardă 119,90
7965973 Tarif km suplimentari / km 2,00
8473218 Deplasare montaj mai mic sau egal cu 300 lei 1,00
10021841 Demontare fereastră / buc. 59,90
10016466 Demontare (gips-carton, lambriu, astereală etc.) / m2 55,90
10016467 Demontare astereală pt. fereastră de mansardă / m2 55,90
10021842 Montaj fereastră/spumă / ml 35,90
10021843 Montaj glaf interior / buc. 65,90
10021844 Montaj glaf exterior /buc. 65,90
10021845 Montaj elemente de protecţie contra insectelor / buc. 65,90
10021846 Montaj fereastră mansardă / buc. 299,90
10016469 Montaj fereastră de mansardă cu acționare electrică / buc. 380,90
10016470 Montaj accesorii manuale ferestre (rulouri, jaluzele, plase antiinsecte etc.) / buc. 90,90
10016491 Montaj accesorii electrice ferestre (rulouri, jaluzele etc.) / buc. 151,90
10016468 Decopertare învelitoare și etanșare fereastră de mansardă / m2 120,90
10016492 Modificare spațiu între căpriori cu juguire / m2 151,90
10021847 *Pachet lucrări auxiliare - ferestre/ferestre mansardă / oră 99,90
* modificat/aplicat pervazuri aplicabile, modificat și aplicat extensii și pervazuri, pregătire gol de ușă, scurtat uși, modificare perete (mărit/micșorat), lucrări atipice cu acordul
clientului. Valabil pentru toate lucrările suplimentare ce nu sunt conținute în montajul standard, lucrări de ștemuire, lucrări de curățare, dimensiuni peste 3 m², forme speciale.
Pachetul de lucrări auxiliare este valabil pt. toate lucrările suplimentare ce nu sunt conținute în montajul standard. Valoarea finală a devizului va
fi stabilită în urma vizionării de către specialist. Livrarea mărfii nu se va efectua prin firma de montaj, iar aceasta trebuie să fie disponibilă la locul
montajului. Plata produselor și a devizului de lucrări se face în magazin, anterior stabilirii datei pentru montaj, respectiv la casa Servicii clienți.

Prețurile includ TVA, fără materialul necesar pentru montaj. Lista de prețuri este valabilă începând din data
de 15.04.2019. Toate listele anterioare își pierd astfel valabilitatea. Meșterul profesionist nu va executa
lucrările dacă instrucțiunile primite contravin indicațiilor producătorului și/sau dispozițiilor legale.
Recepția lucrărilor se va face obligatoriu în prezența beneficiarului sau a unui împuternicit al acestuia.