Sunteți pe pagina 1din 14

Simularea Concursului de Admitere – 19 Mai 2019

MEDICINĂ GENERALĂ – Biologie clasa a XI-a și Chimie organică


Varianta A
BIOLOGIE CLASA A XI-A
1. Care dintre următorii hormoni reglează secreȀia de testosteron:
1. FSH
2. estrogeni
3. progesteron
4. LH

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
2. PrecizaȀi asociaȀia FALSĂ:
A. rotula- os sesamoid
B. haluce -2 falange
C. diafiza oaselor lungi- Ȁesut osos spongios
D. parietal- osteogeneză de membrană
E. vomer, mandibulă- viscerocraniu
3. Ȁesutul epitelial simplu pavimentos se întâlnește în:
A. tunica internă a vaselor limfatice
B. mucoasa bronhiolelor
C. mucoasa tubului digestiv
D. epiteliul traheal
E. uroteliu
4. Vena cavă superioară se formează prin fuzionarea:
A. venelor mezenterică superioară și inferioară
B. venelor subclaviculare
C. venelor brahiocefalice stângă și dreaptă
D. venelor iliace internă și externă
E. venei jugulare interne cu vena subclaviculară
5. AlegeĀi varianta FALSĂ:
A. rinichii contribuie la menĀinerea homeostaziei şi a echilibrului acido-bazic
B. rinichii intervin în inactivarea vitaminei D3
C. debitul sanguin renal este de 420 mL/100 g Āesut/ minut
D. nefronii juxtamedulari sunt importanĀi în mecanismul contracurent
E. cea mai mare parte a reĀelei capilare peritubulare se găseşte în cortexul renal
6. AlegeĀi varianta CORECTĂ privind acidul clorhidric din secreĀia gastrică:
A. este secretat de glandele pilorice
B. activează pepsina
C. este necesar pentru digestia glucidelor
D. inhibă absorbĀia fierului
E. impiedică proliferarea intragastrică a unor bacterii patogene
7. Ȁesutul conjunctiv moale fibros se găsește la nivelul:
A. tunicii medii a arterelor
B. aponevrozelor
C. cartilajelor costale
D. diafizelor oaselor lungi
E. cartilajelor laringeale
8. AlegeȀi afirmaȀia CORECTĂ:
A. corpusculii lui Palade reprezintă sediul sintezei proteice
B. centrozomul lipsește în nevroglie
C. ribozomii conȀin enzime hidrolitice
D. corpii tigroizi se găsesc în celula musculară
E. incluziunile citoplasmatice sunt reprezentate de lizozomi
9. Ramurile viscerale ale aortei descendente abdominale sunt următoarele, cu excepȀia:
A. artera mezenterică superioară
B. arterele esofagiene
C. trunchiul celiac
D. artera mezenterică inferioară
E. arterele renale
10. AlegeĀi varianta FALSĂ:
A. retina conȀine și celule amacrine
B. acuitatea olfactivă este invers proporȀională cu concentraȀia substanȀei odorante
C. intensitatea undelor sonore este determinată de frecvenȀa acestora
D. receptorii maculari nu detectează viteza de deplasare a corpului
E. poziȀia și mișcările din articulaȀii sunt recepȀionate de corpusculii Ruffini
11. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. hematia petrece, în medie, 0,50 secunde în capilarul alveolar
B. prin membrana alveolo-capilară CO2 difuzează de 20 de ori mai repede decât O2
C. 1 gram de hemoglobină se poate combina cu 12-15 mL O2
D. fiecare 100 mL de sânge eliberează la Āesuturi, în repaus, 1,34 mL O2
E. prin cedarea O2 la Āesuturi o parte din oxihemoglobină devine carboxihemoglobină care imprimă
culoarea roşietică a sângelui venos
12. Care dintre următoarele fascicule NU străbate puntea lui Varolio:
A. spinotalamic anterior
B. spinotalamic lateral
C. spinocerebelos ventral
D. spinocerebelos dorsal
E. fasciculul corticospinal
13. Care dintre asociaȀiile de mai jos este FALSĂ:
A. nervul III- fibrele radiare ale mușchiului ciliar
B. nervul IV- mușchiul oblic superior
C. nervul III- mușchiul sfincter al irisului
D. nervul III- mușchiul oblic inferior
E. nervul VI- mușchiul drept extern
14. Aria corticală de proiecĀie a analizatorului olfactiv se găseşte la nivelul feȀei:
A. inferioare a lobului frontal
B. laterale a lobului parietal
C. mediale a lobului temporal
D. laterale a lobului frontal
E. laterale a lobului temporal
15. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. conȀinutul în Na+ și K+ din secreȀia pancreatică este mai mic faȀă de cel al plasmei
B. forȀa contracȀiilor peristaltice gastrice este controlată de adrenalină
C. secreȀia bazală a HCl din sucul gastric este de 1-5 mEq/oră
D. sărurile biliare sunt secretate pasiv în canaliculele biliare
E. toate tipurile de dinȀi sunt la fel de rezistente
16. Pe suprafaȀa hematiilor unui individ cu grupa sanguină A II Rh +, se găsesc:
A. aglutinogenul B
B. aglutinina alfa
C. antigenul D și aglutinina alfa
D. aglutinogenele A și B
E. aglutinogenul A și antigenul D
17. Catecolaminele produc:
A. inhibarea sistemului reticulat activator ascendent
B. hipoglicemie
C. inhibarea majorităȀii secreȀiilor digestive
D. bradicardie
E. bronhoconstricȀie
18. Zgomotul I cardiac:
A. se produce la începutul diastolei ventriculare
B. este produs de închiderea valvelor semilunare
C. are tonalitate joasă și este mai intens
D. este mai scurt și mai acut
E. se produce în timpul sistolei atriale
19. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. intestinul subȀire prezintă apendicele vermiform
B. duodenul prezintă deschiderea canalelor coledoc şi principal al pancreasului
C. celulele G din glandele oxintice eliberează pepsinogen
D. vilozităȀile intestinale realizează o suprafaĀă mică de contact
E. colonul descendent coboară pe partea dreaptă a abdomenului
20. Despre receptorii tactili putem afirma că:
1. fac parte din mecanoreceptori
2. receptionează senzaĀii tactile, de presiune sau vibratorii
3. sunt reprezentaĀi de corpusculi Meissner, discuri Merkel, corpusculi Ruffini
4. corpusculii Golgi Mazzoni recepĀionează vibraĀiile

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
21. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. cristalinul are o putere de refracĀie de aproximativ 40 de dioptrii
B. calea olfactivă are legături directe cu talamusul
C. hemeralopia se referă la reducerea vederii diurne
D. cilii auditivi se află la polul bazal al celulelor auditive
E. infecȀia bacteriană cu Herpes simplex se poate transmite de la om la om
22. Următoarele afirmaȀii sunt corecte cu EXCEPTIA:
A. stimularea bastonașelor produce senzaȀia de lumină albă
B. motoneuronii α inervează fibrele intrafusale
C. energia unei singure cuante de lumină este suficientă pentru a stimula o celulă cu bastonaș
D. urechea medie nu are nici o relaȀie cu aparatul vestibular
E. trompa lui Eustachio se deschide la nivelul peretelui anterior al urechii medii
23. AlegeȀi afirmaȀia FALSĂ cu privire la activitatea motorie a tubului digestiv:
A. mișcările propulsive apar de obicei o dată pe zi în prima oră după micul dejun
B. timpul necesar chimului pentru a trece de la pilor până la valva ileocecală este de 3-5 ore
C. «mișcările în masă» apar de câteva ori pe zi
D. motilitatea gastrică realizează amestecul alimentelor cu secreȀiile gastrice
E. peristaltismul primar al esofagului este declanșat de deglutiȀie
24. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. muşchii care realizează ridicarea grilajului costal sunt muşchii drepĀi abdominali
B. presiunea pleurală nu variază cu fazele respiraĀiei
C. în repaus, când glota este deschisă, aerul nu circulă între plămâni şi atmosferă
D. pentru a permite pătrunderea aerului în plămâni în cursul inspiraĀiei, presiunea alveolară trebuie să
fie superioară presiunii atmosferice
E. inspiraĀia şi expiraĀia au o durată egală de 2-3 secunde
25. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. secreĀia renală de NH3 reprezintă o modalitate de excreĀie suplimentară de protoni cu acidifierea
suplimentară a urinei
B. secretând ionii de hidrogen, rinichiul participă la reglarea echilibrului hidro-electrolitic
C. la nivelul tubului contort distal există mecanisme de transport, prin schimb ionic, care reabsorb
Na+ şi secretă K+ sau H+ indiferent de pH-ul mediului intern
D. la nivel tubular ureea se reabsoarbe în gradient osmotic
E. prin mecanismele de secreĀie tubulară ale potasiului, rinichiul asigură menĀinerea normală a
potasemiei
26. Care dintre următorii hormoni stimulează evacuarea bilei din vezica biliară:
1. adrenalina
2. gastrina
3. noradrenalina
4. colecistochinina

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
27. Femurul:
A. aparȀine oaselor late
B. se articulează cu coxalul și tibia
C. aparȀine scheletului piciorului
D. nu poate prezenta între diafiză și epifize cartilaje de creștere
E. corecte variantele B și C
28. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. mişcările de ridicare şi de coborâre a coastelor determină alungirea şi scurtarea cavităĀii toracice
B. capacitatea pulmonară totală este egală cu suma dintre volumul curent, volumul inspirator de
rezervă, volumul expirator de rezervă şi volumul rezidual
C. sângele arterial transportă 20 mLO2/dL, din care 1,5 % este transportat de către hemoglobină
D. la nivel tisular, presiunea parĀială a O2 este de 5-6 mm Hg, iar O2 va difuza din plasmă în
interstiĀiu
E. carboxihemoglobina rezultă din combinarea CO2 cu grupările NH2 din lanĀurile proteice ale
hemoglobinei
29. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. capacitatea reziduală funcĀională are o valoare de 3000 mL şi este suma dintre volumul curent şi
volumul rezidual
B. toate volumele pulmonare se pot măsura spirometric
C. debitul respirator este cantitatea totală de aer deplasată în arborele respirator în fiecare secundă
D. minut-volumul respirator este produsul dintre volumul curent şi frecvenĀa respiratorie
E. ventilaĀia alveolară nu influenĀează presiunile parĀiale ale O2 şi CO2 în alveole
30. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. fecundaȀia este un proces extern
B. progesteronul nu inhibă secreȀia de lapte
C. evaluarea prenatală este obligatorie la femeia de peste 35 de ani
D. infertilitatea poate fi o cauză a anexitei
E. o metotă temporară de contracepȀie este și histerectomia
31. Căile nervoase prin care impulsul nervos este transmis la scoarȀa cerebrală pot fi:
1. directe cu multe sinapse
2. indirecte cu conducere lentă
3. directe pe calea sistemului reticulat activator ascendent
4. directe cu sinapse puȀine si conducere rapidă

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
32. La polul bazal al celulelor gustative sosesc terminaȀii nervoase ale nervilor:
1. facial, vag, hipoglos
2. trigemen, olfactivi, accesori
3. vag, hipoglos, trigemen
4. facial, vag, glosofaringian

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
33. AlegeĀi varianta CORECTĂ privind procentul de neutrofile:
A. 1-3% din leucocite
B. < 1% din leucocite
C. 3-9% din leucocite
D. 52-62% din leucocite
E. 52-63% din cantitatea totală de sânge
34. Următorii nervi cranieni au o componentă parasimpatică cu EXCEPȀIA:
A. nervului hipoglos
B. nervului vag
C. nervului facial
D. nervului glosofaringian
E. nervului oculomotor
35. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. la nivel tubular apa se reabsoarbe prin transport pasiv ca urmare a gradientului chimic creat la
acest nivel
B. cea mai importantă reabsorbĀie a apei (80% din apa filtrată) se realizează la nivelul tubilor contorĀi
distali
C. în lipsa ADH se elimină un volum de 1,8 L de urină concentrată în 24 de ore
D. reabsorbĀia facultativă a apei permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a
organismului
E. absorbĀia a 15% din apa filtrată este o reabsorbĀie obligatorie
36. AlegeȀi varianta falsă:
A. elasticitatea arterelor scade cu vârsta
B. viteza sângelui în aortă este de 500 mm/s
C. presiunea arterială variază proporȀional cu debitul cardiac
D. suprafaȀa totală de secȀiune a arborelui circulator scade pe măsură ce avansăm spre periferie
E. hipertensiunea determină creșterea lucrului mecanic cardiac
37. Valoarea normală a globulinelor plasmatice este:
A. 6-8,5 g/dL
B. 3,5-5 g/dL
C. 65-110 mg/dL
D. 12-15,6 g/dL
E. 2,5-3,5 g/dL
38. Stratul funcȀional al uterului este reprezentat de:
A. miometru
B. endometru
C. zona medulară
D. perimetru
E. zona corticală
39. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. sindromul nefritic include poliurie, hipertensiune, insuficienĀă renală şi edeme
B. în insuficienĀa renală acută rinichii încetează să mai funcĀioneze fără posibilitatea recuperării
complete a funcĀiei renale
C. tratamentul insuficienĀei renale se face prin dializă
D. glomerulonefrita infecĀioasă se caracterizează prin prezenĀa bacteriilor la nivelul vezicii urinare
E. filtratul glomerular este o plasmă care conĀine proteine în cantităĀi semnificative
40. Mecanismul care NU utilizează proteine transportatoare este:
A. difuziunea facilitată
B. transportul activ primar
C. transportul activ secundar
D. difuziunea
E. toate afirmaȀiile sunt corecte
41. Care dintre următoarele structuri sunt vascularizate de ramuri ale arterei iliace interne:
1. uter
2. vagin
3. vulvă
4. ovar

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
42. AlegeĀi varianta CORECTĂ:
A. sistemul nervos şi cel endocrin, prin intermediul sinapselor şi hormonilor, realizează homeostazia
B. prin homeostazie sunt menĀinute între anumite limite, considerate normale, unele valori ale
componentelor mediului intern, indiferent de variaĀiile din afara organismului
C. reglarea hemostazei se face prin mecanisme de feed-back nervos şi umoral
D. menĀinerea între anumite limite a parametrilor mediului intern se realizează numai prin reglare
nervoasă a funcĀiilor organismului
E. homeostazia se poate realiza şi prin mijloace intracorporeale cum ar fi dializa sau aparatul inimă-
plămân artificial
43. Următoarele afirmaĀii sunt adevărate cu O EXCEPȀIE:
A. corticosuprarenala secretă estrogeni și progesteron în timpul sarcinii
B. corpul galben nefecundat involuează după 10 zile
C. corpul galben nefecundat se transformă în corp alb
D. dacă ovulul a fost fecundat, activitatea corpului galben se prelungeşte cu încă 3 luni
E. dacă ovulul a fost fecundat, se transformă în corp alb
44. La nivelul bulbului rahidian se găsește originea aparentă a nervului:
A. oculomotor
B. trigemen
C. nervul V
D. trohlear
E. glosofaringian
45. AlegeĀi varianta FALSĂ:
A. mușchiul ciliar conȀine fibre musculare netede
B. corpul ciliar se află înapoia orei serrata
C. corpusculii Krause sunt mai sensibili la temperaturi joase
D. acuitatea tactilă este de 2mm la vârful limbii
E. epidermul este hrănit prin osmoza
46. SecreȀia glandelor suprarenale este stimulată de următoarele condiȀii, cu excepȀia:
A. traumatisme
B. relaxare neuropsihică
C. emoȀii
D. frig
E. căldură excesivă
47. AlegeȀi varianta falsă:
A. pentozele intră în alcătuirea acizilor nucleici
B. degradarea unui gram de lipide eliberează 9,3 kcal
C. unele fosfolipide intervin în prima fază a procesului de coagulare
D. proteinele reprezintă aproape un sfert din masa corporală
E. ATP-ul este cel mai abundent depozit de legături fosfat-macroergice din celulă
48. Creșterea organismului este stimulată de următorii hormoni, cu excepȀia:
A. insulina
B. hormonul somatotrop
C. hormonii tiroidieni
D. hormonii mineralocorticoizi
E. hormonii gonadici
49. AlegeȀi afirmaȀia CORECTĂ cu privire la bazinul osos:
A. adăpostește organele abdominale
B. este format din articularea oaselor coxale posterior, formând simfiza pubiană
C. este format din articularea oaselor coxale și osul sacrum
D. protejează organele pelvine și toracale
E. are rol în hematopoieză doar la copil
50. AlegeȀi varianta corectă:
A. în timpul glicolizei se sintetizează cantităȀi foarte mari de ATP
B. când cantitatea de glucoză este scăzută, are loc transformarea acesteia în trigliceride
C. glicoliza reprezintă desfacerea moleculei de glucoză pentru a forma două molecule de acid lactic
D. la vârste tinere predomină catabolismul
E. absenȀa ADP-ului duce la stoparea degradării moleculei de glucoză
51. Hormonii tiroidieni au următoarele efecte, cu excepȀia:
A. creșterea frecvenȀei cardiace
B. mielinizarea
C. creșterea tonusului mușchilor scheletici
D. creșterea frecvenȀei mișcărilor respiratorii
E. vasoconstricȀie
52. Despre nucleul celulei NU se poate afirma că:
A. are de obicei forma celulei
B. controlează metabolismul celular
C. transmite informaȀia genetică
D. conȀine material genetic
E. poziȀia lui în celulă este exclusiv centrală
53. Necesarul zilnic de cobalamină pentru un adolescent este de:
A. 18 mg
B. 1,8 mg
C. 55 mg
D. 5 mg
E. 0,01 mg
54. Etiologia ocluziei intestinale poate fi rezultatul prezenȀei de :
1. corpi străini
2. aderenȀe
3. tumori
4. hernii

A. dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte


B. dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă varianta 4 este corectă
E. dacă toate cele 4 variante sunt corecte
CHIMIE ORGANICĂ
55. Se dau următoarele afirmaȀii:
1. echilibrul reacȀiei de esterificare este deplasat spre dreapta în prezenȀa catalizatorilor bazici;
2. echilibrul reacȀiei de hidroliză a esterilor este deplasat spre dreapta în prezenȀa
catalizatorilor bazici;
3. pentru deplasarea echilibrului în sensul formării unei cantităȀi mai mari de ester se elimină
continuu esterul din amestec;
4. hidroliza grăsimilor are loc doar în mediu bazic;
5. hidroliza bazică a grăsimilor se numește saponificare;
6. la oxidarea aldehidelor cu o soluȀie slab bazică de KMnO4 se obȀin dioli geminali;
Sunt corecte afirmaȀiile:
A. 1,3,5;
B. 2,3,5,6;
C. 1,3,5,6;
D. 2,3,5;
E. 1,3,4,5,6.
56. CâȀi izomeri corespund formulei moleculare C5H11Br (fără stereoizomeri)?
A. cinci;
B. șapte;
C. opt;
D. nouă;
E. unsprezece.
57. O monoamină saturată cu raportul de masă C:H:N=24:7:14 se găsește sub forma a mai mulȀi izomeri.
Care este formula moleculară a aminei și câȀi izomeri prezintă?
A. C2H7N ; 2 amine;
B. C3H7N ; 3 amine;
C. C3H9N ; 2 amine;
D. C4H11N ; 3 amine;
E. C4H9N ; 4 amine;
58. Sunt acizi graşi saturaĀi următorii compuşi, cu EXCEPȀIA:
A. acidului caprilic;
B. acidului lauric;
C. acidului palmitic;
D. acidului linoleic;
E. acidului stearic.
59. Se dau următoarele afirmaȀii referitoare la compusul cu următoarea structură:

1.compusul nu reacĀionează cu reactivul Tollens;


2.compusul reacĀionează atât cu Na, cât şi cu NaOH;
3.compusul reacĀionează cu fenilhidrazina;
4.compusul nu reacĀionează cu anhidrida acetică;
5.compusul poate juca rol de componentă metilenică în reacĀia de condensare.
are.
Sunt corecte afirmaĀiile:
A. 1, 2, 3;
B. 2, 3, 4;
C. 2, 3, 5;
D. 1, 2, 3, 5;
E. 2, 3, 4, 5.
60. SelectaȀi acidul ce nu prezintă activitate optică:
A. acid tartric;
B. acid malic;
C. acid citric;
D. acid lactic;
E. acid gluconic.
61. AlegeȀi compusul organic monofunc
monofuncȀional ce conȀine 14,14% azot și doar legături de tip σ în
moleculă:
A. dipropilamina;
B. nitro-benzen;
C. etil-propilamina;
D. ciclohexilamina;
E. trietilamina.
62. Se dau transformările:
a. α-alanină → acid aminomalonic;
b. o-toluidină → acid antranilic;
c. metil-amină → sulfat acid de metil-amoniu;
d. glicocol → benzoil-glicocol;
glicocol;
e. etilamina → clorură de trimetil, etil-amoniu;
f. anilină → 2,4-dibrom-anilină;
anilină;
g. alanină → alanil-alanină;
alanină;
h. anilină → clorură de benzen
benzen-diazoniu.
În care dintre aceste reacȀii este necesară protejarea grupării amino?
A. a; b; d;
B. b; c; e;
C. a; b; f;
D. d; e; g;
E. f; g; h.
63. Legătura carbon-calciu din carbura de calciu este :
A. ionică ;
B. covalent nepolară ;
C. covalent polară ;
D. covalent coordinativă ;
E. covalentă.
64. Eliminarea apei între glucoză și fructoză pentru obȀinerea zaharozei are loc între grupele –OH de
la atomii de carbon:
A. 1 și respectiv 2;
B. 1 și respectiv 3;
C. 1 și respectiv 4;
D. 2 și respectiv 5;
E. alt răspuns.
65. Caseina din lapte este :
A. glicoproteină;
B. nucleoproteină;
C. fosfoproteină;
D. lipoproteină;
E. hemocianină.
66. Vitamina D mai este cunoscută sub denumirea de:
A. vitamina antinevritică;
B. vitamina antihemoragică;
C. vitamina antixeroftalmică;
D. vitamina antirahitică;
E. factorul pelagro-protectiv
67. Care din derivaȀii halogenaȀi de mai jos are proprietăȀi dezinfectante ?
A. clorura de vinil;
B. iodoformul ;
C. iodbenzenul ;
D. clorbenzenul ;
E. diclordifluormetanul.
68. Nu intră în structura proteinelor:

A. α-alnina;
B. β-alanina;
C. fenilalanina;
D. glicocolul;
E. cisteina.
69. Se dau 100 mL soluȀie de glucoză de concentraȀie 2M. Care este volumul de apă necesar obȀinerii
unei soluȀii de glucoză de concentraȀie 1,5M?
A. 35,53 mL;
B. 33,33 mL;
C. 54,33 mL;
D. 66,66 mL;
E. 38,33 mL.
70. Se dau următoarele afirmaȀii :
1. Acidul acetic poate reacȀiona cu CuO;
2. Acidul acetic poate reacȀiona cu carbonaȀii acizi;
3. Acidul acetic poate reacȀiona cu carbonaȀii neutri;
4. Acidul acetic poate reacȀiona cu carbonaȀii acizi și neutri;
5. H3C-COONa + HCN este o reacȀie posibilă.
Sunt corecte afirmaȀiile :
A. 1,2 ;
B. 4,5 ;
C. 1,4,5 ;
D. 1,4 ;
E. 4.
71. Zaharoza nu are caracter reducător pentru că:
A. zaharidele nu sunt reducătoare;
B. are o structură ciclică;
C. în compoziȀia sa intră fructoza, care fiind o cetoză, nu are caracter reducător ;
D. grupările –OH glicozidice sunt blocate prin formarea punȀii eterice;
E. alt răspuns.
72. Aminoacizii se pot obĀine prin hidroliza:
A.oligozaharidelor;
B.acizilor policarboxilici;
C.polipeptidelor;
D.poliesterilor;
E.polizaharidelor
73. Se dă schema de reacȀii:

Ştiind că A este un alcool monohidroxilic care conĀine 50% oxigen, alegeĀi afirmaĀia corectă:
A. compusul C este bachelita;
B. compușii C şi D sunt coloranĀi;
C. compușii C şi D sunt răşini sintetice numite formoplaste;
D. compusul C este novolac, iar compusul D este bachelita;
E. compușii C şi D sunt buni conducători de electricitate.
74. 1,1 g compus carbonilic este tratat în prezenȀa nichelului cu 246 ml hidrogen măsuraȀi
măsura la 27ºC și 2,5
atm. Compusul carbonilic este :
A. propanonă;
B. propanal;
C. butanonă;
D. metanal;
E. etanal.
75. Care dintre următorii compuși se poate obȀine direct prin reacȀii de acilare Friedel-Crafts:
Friedel
A. izopropilbenzenul;
B. metilbenzenul;
C. benzofenona;
D. etenilbenzenul;
E. benzil-metil-cetona
76. Care este formula procentuală a amidonului?
A. 44,44%(C); 6,17%(H); 49,38%(O);
B. 49,38%(C); 6,17%(H); 44,44%(O);
C. 40,12%(C); 8,88%(H); 51%(O);
D. 40%(C); 6,66%(H); 53,33%(O);
E. alt răspuns.
77. CompoziȀia procentuală a salicilatului de sodiu este:
A. 52,50% C, 3,12% H, 30,00% O, 14,37% Na;
B. 52,50% C, 7,12% H, 20,00% O, 24,37% Na;
C. 42,50% C, 3,12% H, 40,00% O, 14,37% Na;
D. 42,50% C, 7,12% H, 40,00% O, 11,23% Na;
E. 45,50% C, 7,12% H, 30,00% O, 12,31% Na.
78. Se dă schema de reacȀii:

AlegeĀi afirmaĀia corectă:


A. compusul C are două grupări de tip alcool primar;
B. compusul D este un derivat cu reactivitate mărită;
C. compusul F este un derivat alfa-dicarbonilic;
D. compusul B este un derivat dihalogenat geminal;
E. compusul E este un alcool saturat.
79. AlegeȀi afirmaȀia corectă :
A. Hidrocarburile aromatice au NE cel puȀin 4 ;
B. Hidrocarburile aromatice au NE cel puȀin 3 ;
C. Benzofenona are NE egală cu 8 ;
D. Hidrocarburile saturate ciclice au NE egală co 0 ;
E. Alcanii și izoalcanii cu același număr de atomi de carbon nu au aceeași și NE.
80. Proteinele globulare sunt solubile în apă deoarece grupele polare din radicalii aminoacizilor sunt
orientate spre exteriorul moleculei formând legături de hidrogen cu moleculele apei. Care dintre
aminoacizii enumeraȀi mai jos conconȀin grupe polare libere prin care să formeze legături de hidrogen cu
apa: alanina(1), acid asparagic(2), acid glutamic(3), valina(4), serina(5) ?
A. 1,2,3 ;
B. 2,3,4 ;
C. 2,3,5 ;
D. 3,4,5 ;
E. 1,3,4.
81. AlegeȀi afirmaȀia corectă referitoare la cumen:
A.se obĀine prin acilarea benzenului cu propenă, în prezenĀa AlCl3;
B.prin nitrare formează ca produs majoritar m-nitrocumen;
C.nu se oxidează cu KMnO4 în mediu de H2SO4;
D.este o hidrocarbură aromatică cu nuclee condensate
E.este izomerul n-propil-benzenului;
benzenului;
82. O hidrocarbură cu formula generală CnH2n-6 dă la nitrare un singur mononitroderivat ce conȀine
9,27% azot. Hidrocarbura este :
A. etilbenzenul ;
B. stirenul ;
C. mesitilenul ;
D. o-xilenul ;
E. p-xilenul
83. Se supun fermentaȀiei alcoolice 25 mL de sirop de glucoză, iar pentru captarea dioxidului de carbon
rezultat se utilizează soluȀia ob
obȀinută din hidroliza a 10 g carbid de puritate 82%. ConcentraȀia
siropului de glucoză este:
A. 461 g/L;
B. 46,1 mol/L;
C. 3,7 mol/L;
D. 39,4 g/L;
E. 576 g/L
84. Mentolul este o componentă importantă a uleiului volatil de mentă ce are următoarea structură :

Volumul soluȀiei de bicromat de potasiu 0,5M necesar obȀinerii a 3 moli produs de oxidare al
mentolului este :
A. 1L ;
B. 2L ;
C. 3L ;
D. 100 mL ;
E. 200 mL.
85. Se dă schema de reacȀii:

Compușii D și F sunt:
A. acid acetic şi formaldehidă;
B. acetaldehidă şi metanal;
C. acid acetic şi metanol;
D. acid formic şi metanol;
E. alcool etilic şi formol.
86. Se dau următoarele afirmaĀii referitoare la aspirină:
1. are NE=6;
2. este un derivat funcĀional al acidului benzoic;
3. formează prin hidroliză un acid carboxilic a cărui sare de sodiu conĀine 28,04% Na;
4. se poate obĀine printr-oo reacĀie de acilare;
5. reacĀionează cu etanolul şi conduce la un derivat care conĀine în structură două grupări
funcĀionale de acelaşi tip.
Sunt corecte afirmaȀiile:
A. toate afirmaȀiile;
B. 1, 3, 4, 5;
C. 2, 3, 4;
D. 1, 4, 5;
E. 1, 2, 3, 4.
87. Care dintre următorii compuşi carbonilici nu pot avea rol de componentă metilenică: metanal (1), 2-
metil-propanal (2), 2-fenil-2-metil
metil-propanal (3), fenil-metil-cetonă (4), difenil-cetonă (5),
benzaldehidă (6)?
A. 1, 3, 5, 6;
B. 1, 2, 5, 6;
C. 3, 4, 5, 6;
D. 1, 4, 5, 6;
E. toȀi compușii.
88. Care este hidrocarbura aromatică ce conȀine 10% hidrogen?
A. toluen;
B. etilbenzen;
C. dimetilbenzen;
D. dietilbenzen;
E. izopropilbenzen.
89. Care dintre următoarele afirmaȀii referitoare la lizină, este adevărată?
A. conȀine o grupare amidică;
B. conȀine două grupări –COOH;
C. radicalul este ramificat;
D. conȀine două grupări amino;
E. este insolubilă în apă.
90. Triglicerida simplă care prin saponificare formează un săpun ce conȀine7,56% sodiu este:
A.tripalmitina;
B.distearopalmitina;
C.dipalmitostearina;
D.tristearina.
E.trioleina;