Sunteți pe pagina 1din 3

  Director, 

Prof. Grigore Mureșan 

Nr . 20/20.02.2017

PROIECT EDUCAȚIONAL

DONEAZĂ O CARTE PENTRU


BIBLIOTECĂ
Ediţia a II-a

COORDONATOR: prof. Lenghel Carmen , C.E.A.C. – înv. Brânzei Claudia

 
OBIECTIV GENERAL:
- Accesul la lectura, cultura si informatii

OBIECTIV PEDAGOGICE:
¾ Dezvoltarea dorinței de a dona
¾ Dezvoltarea abilităţii de lucru în echipă
¾ Stimularea sentimentului de apartenenţă la comunitatea şcolară

OBIECTIVE DOCUMENTARE :
¾ Orientarea elevilor in spatiul documentar;
¾ Dezvoltarea capacitatii de selectare a materialelor referitoare la tema activitatii;
¾ Dezvoltarea gustului pentru lectură

OBIECTIV EDUCATIV :
¾ Constientizarea importantei cartii pentru a facilita accesul la cultura si informatie

OBIECTIVE CULTURALE :
¾ Corelarea informatiilor despre autori si opere;

PUBLIC TINTA: clasele I - VIII

PERIOADA DE DESFASURARE: 20.02.2017 – 31.03.2017

CADRE DIDACTICE IMPLICATE/SPECIALITATEA:


Colaboratori - învăţătorii claselor I – IV, profesorii diriginţi de la clasele V – VIII, elevii
claselor I – VIII din şcoală, Șușca Lacrima - contabil

RESURSE MATERIALE NECESARE:


- Hârtie, hârtie colorată , carioci, spațiul expozițional, diplome, cutii din carton

RESURSE FINANCIARE - din fonduri proprii

DESCRIEREA ACTIVITATII:

Nr. Descriere activitate Perioada Materiale folosite Responsabili


crt
1. Lansarea proiectului 20.02.2017 Afiș CDI Lenghel C.
Panou expozițional
CDI
internet
2. Promovarea proiectului printr-un 20.02. – 6.03. Hârtie , carton, Învățători
concurs de afișe 2017 culori Diriginți
CEAC – Brânzei C.

 
3. Identificarea cărților care vor fi 6.03.– 24.03. Cărți Învățători
donate. 2017 Diriginți
CEAC – Brânzei C.
4. Colectarea cărților și predarea 27.03.–30.03. Cutii din carton Lenghel C.
lor la C.D.I. – bibliotecă. 2017
Înregistrarea în contabilitate a Registre de Șușca L.
cărților primite prin donație. evidență
5. Premierea claselor cu număr 31.03.2017 Diplome Lenghel C.
mare de cărți donate și Mese pt CEAC – Brânzei C.
realizarea unei expoziții cu expunerea cărților
cărțile donate. Filmul de
prezentare al
proiectului

MODALITATI DE EVALUARE :
- afişele realizate de elevi,
- numărul de titluri donate,
- Poze, film de prezentare, diplome .
- Registrul de inventor, evidențe contabile.

DISEMINAREA PROIECTULUI :
- Diseminarea va avea loc în CDI, în data de 20.03.2017 , ora 12.
- Se va realiza un film de prezentare al proiectului care va fi postat pe pagina de
Facebook a CDI-ului