Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele:

TEST DE EVALUARE

Clasa a III-a

I. Citeşte cu atenţie următoarele versuri:


,,Biblioară, biblioară
Cântec dulce de vioară,
Înţelesuri vechi şi vii
Porţi în tine, gânduri mii”.
Pornind de la versurile de mai sus precizează:
1. Ce este Biblia?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Care sunt părţile ei?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Notează un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul ,,Biblie”.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. Citiţi cu atentie enunţurile de mai jos şi notaţi în dreptul fiecărui enunţ A (adevărat), dacă
enunţul este adevărat şi F (fals), dacă enunţul este fals:

a.Mama lui Moise l-a ascuns în coşul de papură pentru că voia să-i salveze viaţa

b.Moise ănseamnă ‘’din apă l-am scos „.

c.Peste Egipt au venit 10 pedepse.

d. Moise a crescut in casa părinților săi.

III. Colorați Sfânta Scriptură