Sunteți pe pagina 1din 1

MITROPOLIA MUNTENIEI I DOBROGEI

ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
SECTORUL ÎNVĂŢĂMÂNT I ACTIVITĂŢI CU TJNERETUL
INTRAREA MIR0N CRISTEA, NR. 9, SECTOR 4, BUCUREŞTI
TEL: 021.33568.15 / 0737.288.889.
E-MAIL: Ínvatamant@arhiepĺscopiabucurestĺlor.ro
Nr. 4565 J 25 mai 2021

Către
DI Ion-Florian V. LUCA

StÎmate domnule profesor,

Urmare cererii dumneavoastră, vă facem cunoscut că, în conformitate cu


prevederile:
• art 18 alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
• Protocolului privind predarea Religiei în unităţile de învăţământ preuniversitar
încheiat fntre Patríarhia Română şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
• art 32, alin. (2) din Legea nr. 489/2006prívindlibertatea religioasă şíregîmulgeneral
al cultelor

aţi primit Înalta binecuvântare (avízul de cult) pentru a preda disciplina


Religie — cultul ortodox la unităţile de învăţământ din municipiul Bucuresti,
în anul co1ar 2021-2022.

tineretul Adrían Daniel Simionescu


Secretar eparhíal coordonator