Sunteți pe pagina 1din 1

Obiectivul acestui curs este de a examina natura stimei de sine �i rolul acesteia

�n func�ionarea psihologic�. Pentru �nceput vom analiza c�teva subiecte esen�iale


�ncerc�nd s� r �spundem la o serie de �ntreb�ri: Ce �n�eleg psihologii sociali prin
conceptul �stima de sine�? Este oare stima de sine acela�i lucru cu �ncrederea �n
sine? Poate stima de sine s� varieze de la o situa�ie la alta? etc. Ulterior vom
analiza ce reprezint� stima de sine ridicat� �i stima de sine sc�zut�. Vom vedea c�
pe l�ng� faptul de a fi sc�zut� sau ridicat� stima de sine mai are �i o serie de
alte caracteristici importante. �n final vom analiza modul �n care are loc
construirea stimei de sine din perspectiv� evolutiv� �i care sunt func�iile
acesteia.