Sunteți pe pagina 1din 1

SEMINAR

1. Identificarea unui construct psihologic măsurabil (stima de sine, gelozia


ipotetică , anxietatea, calitatea relației cu mama, etc.) definirea, descrierea
teoretică a acesteia și includerea surselor bibliografice conform cerințelor
APA într-un referat de min. 3 pagini-10.10 2019
2. Identificarea unei scale de măsură a constructului respectiv și
traducerea acestei scale în limba română-10.10 2019
3. Aplicarea scalei unui număr de 10 participanți și auto-
evaluarea (subiectivă) participanților în privința constructului țintă
4. Re-aplicarea scalei acelorași min. 10 participanți-17.10 2019
5. Identificarea unui alt construct psihologic corelat direct sau invers cu
constructul ales conform teoriei (satisfacția în legătură cu viața vs optimism
stima de sine vs depresie) și aplicarea scalei care îl măsoară aceluiași
eșantion de min. 10 persoane - 24.10.2019
6. Prezentarea orală a portofoliului prin prisma TUTUROR calităților
psihometrice (consistență internă, fidelitatea, validitate de construct
rezultatul analizei factoriale, validitate de criteriu, etalon în cote T și
etalon în clasele scalei normalizate-5 clase)- ultimul seminar