Sunteți pe pagina 1din 1

SEMINAR

1. Identificarea unui construct psihologic măsurabil (stima de sine, gelozia

ipotetică , anxietatea, calitatea relației cu mama, etc.) definirea, descrierea

teoretică a acesteia și includerea surselor bibliografice conform cerințelor APA într-un referat de min. 3 pagini-10.10 2019

2. Identificarea unei scale de măsură a constructului respectiv și

traducerea acestei scale în limba română-10.10 2019

3. Aplicarea scalei unui număr de 10 participanți și auto-

evaluarea (subiectivă) participanților în privința constructului țintă

4. Re-aplicarea scalei acelorași min. 10 participanți-17.10 2019

5. Identificarea unui alt construct psihologic corelat direct sau invers cu

constructul ales conform teoriei (satisfacția în legătură cu viața vs optimism stima de sine vs depresie) și aplicarea scalei care îl măsoară aceluiași eșantion de min. 10 persoane - 24.10.2019 6. Prezentarea orală a portofoliului prin prisma TUTUROR calităților psihometrice (consistență internă, fidelitatea, validitate de construct

rezultatul analizei factoriale, validitate de criteriu, etalon în cote T și etalon în clasele scalei normalizate-5 clase)- ultimul seminar