Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de citire a Bibliei într-un an – www.resursecrestine.

ro
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE
1 Geneza 1-2 1 Levitic 14-16 1 Iosua 10-12
2 Geneza 3-5 2 Levitic 17-19 2 Iosua 13-15
3 Geneza 6-9 3 Levitic 20-23 3 Iosua 16-18
4 Geneza 10-11 4 Levitic 24-27 4 Iosua 19-21
5 Geneza 12-15 5 Numeri 1-3 5 Iosua 22-24
6 Geneza 16-19 6 Numeri 4-6 6 Judecători 1-4
7 Geneza 20-22 7 Numeri 7-10 7 Judecători 5-8
8 Geneza 23-26 8 Numeri 11-14 8 Judecători 9-12
9 Geneza 27-29 9 Numeri 15-17 9 Judecători 13-15
10 Geneza 30-32 10 Numeri 18-20 10 Judecători 16-18
11 Geneza 33-36 11 Numeri 21-24 11 Judecători 19-21
12 Geneza 37-39 12 Numeri 25-27 12 Rut 1-4
13 Geneza 40-42 13 Numeri 28-30 13 1 Samuel 1-3
14 Geneza 43-46 14 Numeri 31-33 14 1 Samuel 4-7
15 Geneza 47-50 15 Numeri 34-36 15 1 Samuel 8-10
16 Exodul 1-4 16 Deuteronom 1-3 16 1 Samuel 11-13
17 Exodul 5-7 17 Deuteronom 4-6 17 1 Samuel 14-16
18 Exodul 8-10 18 Deuteronom 7-9 18 1 Samuel 17-20
19 Exodul 11-13 19 Deuteronom 10-12 19 1 Samuel 21-24
20 Exodul 14-17 20 Deuteronom 13-16 20 1 Samuel 25-28
21 Exodul 18-20 21 Deuteronom 17-19 21 1 Samuel 29-31
22 Exodul 21-24 22 Deuteronom 20-22 22 2 Samuel 1-4
23 Exodul 25-27 23 Deuteronom 23-25 23 2 Samuel 5-8
24 Exodul 28-31 24 Deuteronom 26-28 24 2 Samuel 9-12
25 Exodul 32-34 25 Deuteronom 29-31 25 2 Samuel 13-15
26 Exodul 35-37 26 Deuteronom 32-34 26 2 Samuel 16-18
27 Exodul 38-40 27 Iosua 1-3 27 2 Samuel 19-21
28 Levitic 1-4 28 Iosua 4-6 28 2 Samuel 22-24
29 Levitic 5-7 29 Iosua 7-9 29 1 Împărati 1-4
30 Levitic 8-10 30 1 Împărati 5-7
31 Levitic 11-13 31 1 Împărati 8-10

Pentru citirea pasajului zilnic online accesaţi www.resursecrestine.ro/pasajul-zilei


APRILIE MAI IUNIE
1 1 Împărati 11-13 1 2 Cronici 30-32 1 Psalmii 22-24
2 1 Împărati 14-16 2 2 Cronici 33-36 2 Psalmii 25-27
3 1 Împărati 17-19 3 Ezra 1-4 3 Psalmii 28-30
4 1 Împărati 20-22 4 Ezra 5-7 4 Psalmii 31-33
5 2 Împărati 1-3 5 Ezra 8-10 5 Psalmii 34-36
6 2 Împărati 4-6 6 Neemia 1-3 6 Psalmii 37-39
7 2 Împărati 7-10 7 Neemia 4-6 7 Psalmii 40-42
8 2 Împărati 11-14 8 Neemia 7-9 8 Psalmii 43-45
9 2 Împărati 15-17 9 Neemia 10-13 9 Psalmii 46-48
10 2 Împărati 18-20 10 Estera 1-3 10 Psalmii 49-51
11 2 Împărati 21-22 11 Estera 4-7 11 Psalmii 52-54
12 2 Împărati 23-25 12 Estera 8-10 12 Psalmii 55-57
13 1 Cronici 1-3 13 Iov 1-4 13 Psalmii 58-60
14 1 Cronici 4-6 14 Iov 5-7 14 Psalmii 61-63
15 1 Cronici 7-9 15 Iov 8-10 15 Psalmii 64-66
16 1 Cronici 10-13 16 Iov 11-13 16 Psalmii 67-69
17 1 Cronici 14-16 17 Iov 14-17 17 Psalmii 70-72
18 1 Cronici 17-19 18 Iov 18-20 18 Psalmii 73-75
19 1 Cronici 20-23 19 Iov 21-24 19 Psalmii 76-78
20 1 Cronici 24-26 20 Iov 25-27 20 Psalmii 79-81
21 1 Cronici 27-29 21 Iov 28-31 21 Psalmii 82-84
22 2 Cronici 1-3 22 Iov 32-34 22 Psalmii 85-87
23 2 Cronici 4-6 23 Iov 35-37 23 Psalmii 88-90
24 2 Cronici 7-9 24 Iov 38-42 24 Psalmii 91-93
25 2 Cronici 10-13 25 Psalmii 1-3 25 Psalmii 94-96
26 2 Cronici 14-16 26 Psalmii 4-6 26 Psalmii 97-99
27 2 Cronici 17-19 27 Psalmii 7-9 27 Psalmii 100-102
28 2 Cronici 20-22 28 Psalmii 10-12 28 Psalmii 103-105
29 2 Cronici 23-25 29 Psalmii 13-15 29 Psalmii 106-108
30 2 Cronici 26-29 30 Psalmii 16-18 30 Psalmii 109-111
31 Psalmii 19-21

Pentru citirea pasajului zilnic online accesaţi www.resursecrestine.ro/pasajul-zilei


IULIE AUGUST SEPTEMBRIE
1 Psalmii 112-114 1 Isaia 16-18 1 Ieremia 47-49
2 Psalmii 115-118 2 Isaia 19-21 2 Ieremia 50-52
3 Psalmii 119 3 Isaia 22-24 3 Plângeri 1-5
4 Psalmii 120-123 4 Isaia 25-27 4 Ezechiel 1-3
5 Psalmii 124-128 5 Isaia 28-30 5 Ezechiel 4-7
6 Psalmii 129-132 6 Isaia 31-33 6 Ezechiel 8-11
7 Psalmii 133-136 7 Isaia 34-36 7 Ezechiel 12-14
8 Psalmii 137-139 8 Isaia 37-39 8 Ezechiel 15-18
9 Psalmii 140-144 9 Isaia 40-42 9 Ezechiel 19-21
10 Psalmii 145-147 10 Isaia 43-45 10 Ezechiel 22-24
11 Psalmii 148-150 11 Isaia 46-48 11 Ezechiel 25-27
12 Proverbe 1-3 12 Isaia 49-51 12 Ezechiel 28-30
13 Proverbe 4-7 13 Isaia 52-54 13 Ezechiel 31-33
14 Proverbe 8-11 14 Isaia 55-57 14 Ezechiel 34-36
15 Proverbe 12-14 15 Isaia 58-60 15 Ezechiel 37-39
16 Proverbe 15-18 16 Isaia 61-63 16 Ezechiel 40-42
17 Proverbe 19-21 17 Isaia 64-66 17 Ezechiel 43-45
18 Proverbe 22-24 18 Ieremia 1-2 18 Ezechiel 46-48
19 Proverbe 25-28 19 Ieremia 3-5 19 Daniel 1-3
20 Proverbe 29-31 20 Ieremia 6-8 20 Daniel 4-6
21 Eclesiastul 1-3 21 Ieremia 9-12 21 Daniel 7-9
22 Eclesiastul 4-6 22 Ieremia 13-16 22 Daniel 10-12
23 Eclesiastul 7-9 23 Ieremia 17-20 23 Osea 1-4
24 Eclesiastul 10-12 24 Ieremia 21-23 24 Osea 5-7
25 Cântarea Cântărilor 1-4 25 Ieremia 24-26 25 Osea 8-10
26 Cântarea Cântărilor 5-8 26 Ieremia 27-29 26 Osea 11-14
27 Isaia 1-3 27 Ieremia 30-32 27 Ioel 1-3
28 Isaia 4-6 28 Ieremia 33-36 28 Amos 1-3
29 Isaia 7-9 29 Ieremia 37-39 29 Amos 4-6
30 Isaia 10-12 30 Ieremia 40-42 30 Amos 7-9
31 Isaia 13-15 31 Ieremia 43-46

Pentru citirea pasajului zilnic online accesaţi www.resursecrestine.ro/pasajul-zilei


OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
1 Obadia - Iona 1 Luca 22-24 1 Galateni 1-3
2 Mica 1-4 2 Ioan 1-3 2 Galateni 4-6
3 Mica 5-7 3 Ioan 4-6 3 Efeseni 1-3
4 Naum 1-3 4 Ioan 7-10 4 Efeseni 4-6
5 Habacuc 1-3 5 Ioan 11-13 5 Filipeni 1-4
6 Tefania 1-3 6 Ioan 14-17 6 Coloseni 1-4
7 Hagai 1-2 7 Ioan 18-21 7 1 Tesaloniceni 1-5
8 Zaharia 1-2 8 Fapte 1-2 8 2 Tesaloniceni 1-3
9 Zaharia 3-6 9 Fapte 3-5 9 1 Timotei 1-3
10 Zaharia 7-10 10 Fapte 6-9 10 1 Timotei 4-6
11 Zaharia 11-14 11 Fapte 10-12 11 2 Timotei 1-4
12 Maleahi 1-4 12 Fapte 13-14 12 Tit 1-3
13 Matei 1-4 13 Fapte 15-16 13 Filimon
14 Matei 5-7 14 Fapte 17-18 14 Evrei 1-4
15 Matei 8-11 15 Fapte 19-21 15 Evrei 5-7
16 Matei 12-15 16 Fapte 22-24 16 Evrei 8-10
17 Matei 16-19 17 Fapte 25-26 17 Evrei 11-13
18 Matei 20-22 18 Fapte 27-28 18 Iacov 1-2
19 Matei 23-25 19 Romani 1-4 19 Iacov 3-5
20 Matei 26-28 20 Romani 5-8 20 1 Petru 1-2
21 Marcu 1-3 21 Romani 9-11 21 1 Petru 3-5
22 Marcu 4-6 22 Romani 12-16 22 2 Petru 1-3
23 Marcu 7-10 23 1 Corinteni 1-4 23 1 Ioan 1-2
24 Marcu 11-13 24 1 Corinteni 5-8 24 1 Ioan 3-5
25 Marcu 14-16 25 1 Corinteni 9-12 25 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda
26 Luca 1-3 26 1 Corinteni 13-16 26 Apocalipsa 1-3
27 Luca 4-6 27 2 Corinteni 1-3 27 Apocalipsa 4-8
28 Luca 7-9 28 2 Corinteni 4-6 28 Apocalipsa 9-12
29 Luca 10-13 29 2 Corinteni 7-9 29 Apocalipsa 13-15
30 Luca 14-17 30 2 Corinteni 10-13 30 Apocalipsa 16-18
31 Luca 18-21 31 Apocalipsa 19-22

Pentru citirea pasajului zilnic online accesaţi www.resursecrestine.ro/pasajul-zilei